motiv

Koupě a reklamace fototechniky aneb Není čočka jako čočka

Pořízení nové fototechniky je pro fanouška fotografie vždy sváteční událostí, na kterou dlouho šetří za nesouhlasu vyživovaných osob. Naopak pro prodejce je vítanou příležitostí k dosažení rychlého zisku v podnikání. Někdy ale i nejspolehlivější technika selže a Leica nedoletí. V tomto článku si proto popíšeme základní pravidla prodeje a práva i povinnosti smluvních stran. Věnovat se přitom budeme toliko prodeji nového zboží přímo v obchodě podnikatelem spotřebiteli, a to podle právní úpravy platné od 1. ledna 2014.
Diskuse k článku
JaKuBe27.7.2015, 21:38odpověď
Rád bych jen podotkl, že zákazník má právo vrácení peněz požadovat, ale to neznamená, že je prodejce vrátí ihned v okamžiku uplatnění reklamace. Pokud je povaha závady taková, že není jasné, zda jde o vadu výrobku, nebo vadu zbůsobenou zákazníkem, nebo se vada celkově těžko prokazuje, prodejce může výrobek nejprve odeslat k posouzení autorizovaným servisem a na jeho základě jednat. Samozřejmě ve stanovené lhůtě 30ti dní. To je něco, co mi ze zákoníku moc nevyplývá, podle mě je to tak. Pokud se mýlím, nechám se poučit.

reagovat

lmisa2.8.2015, 10:24odpověď
Dobrý den, JaKuBe. I když nový občanský zákoník od ledna 2014 zrušil stovky zákonů a vyhlášek se snahou občanské právo co nejvíc sjednotit do jediného kodexu, nebylo možné (a asi ani správné) to udělat bez výjimek. Vyřizování reklamací je stále upraveno v zákoně o ochraně spotřebitele, který výslovně uvádí: "Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy." Takže máte pravdu - je-li potřebné odborné posouzení, prodávající může peníze vrátit až na konci 30denní lhůty, nikoli nutně ihned při uplatnění reklamace.

reagovat

vai1.8.2015, 00:43odpověď
Mám velmi špatnou zkušenost s nárokováním výměny za nový kus při výskytu vady do 6 měsíců od nákupu. Tzn. projeví se skrytá vada (a není to prkotina a vad je dokonce více), prodejce to převezme k reklamaci, kde požaduji výměnu za nový kus, ale prodejce to pošle do servisu, kde se foťák snaží opravit. Co pak? Odmítnout převzít zboží při ukončení vyřizování reklamace? Soudit se? Zboží jsem převzal a po týdnu dával na další reklamaci (část opravili, ale ne vše), opět s požadavkem na nový kus. Servis to nicméně opět opravoval. Naštěstí pro mě to nestihli opravit do 30-ti dnů, takže prodejce musel přistoupit na odstoupení od kupní smlouvy.
Jinak mi v článku chybí zmínka o tom, že při reklamaci třetí stejné vady je také možné nárokovat odstoupení od kupní smlouvy, příp. také při výskytu čtvrté různé vady.

reagovat

lmisa2.8.2015, 10:42odpověď
Dobrý den, vaii. Váš příspěvek v sobě zahrnuje dvě samostatné právní otázky.
1) Na Vámi popsanou situaci ohledně lhůty občanský zákoník pamatuje ve zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v obchodě. Stanoví, že "Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady." a dále že "Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí." V průběhu této 6měsíční lhůty tak nemusíte nijak prokazovat, že zboží bylo vadné hned při prodeji, protože se s tím takto počítá.
2) Ohledně práva na výměnu věci platí, že "může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti". Takže dle povahy vady můžete žádat výměnu za nový kus dokonce i v případě výskytu jediné vady. Zákon dále určuje, že "Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit." Zatím nevíme o žádném rozhodnutí soudu k tomuto ustanovení. Vy popisujete počet vad, který už byl rozhodující pro soudy podle starého občanského zákoníku. Byť nový občanský zákoník má k mnoha otázkám jiný přístup, v této části se principy nezměnily a tato soudní praxe snad bude převzata beze změn. Lukáš Míša, Advokáti Černá Pole

reagovat

přidat příspěvekpříspěvky e-mailemzobrazit postupnězobrazit vše podle data


aktuální akce

aktuální články

bazar nabízí

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace