Návody, návody, návody…

V naší poradně se stále opakují dotazy na ten či onen návod k použití. Jak se ke kýženému manuálu dostat…?

Kdy je vlastně třeba uživatelský návod k fotopřístroji či jeho příslušenství? V podstatě kdykoli, kdy máme v rukou nové (nebo lépe řečeno neznámé) zařízení. Fotografický přístroj není dejme tomu lopata, k níž nikdo návod nepotřebuje, je to věc relativně složitá a dobře sloužit může jen tomu, kdo s ní umí zacházet. Zásadně není ostuda číst návod (i když osobně znám lidi, kteří hrdě tvrdí, že žádný manuál přece nepotřebují – a zbytečně se pak ptají, jak se to dělá, nebo si rovnou stěžují, že jejich přístroj je špatný…), byť bychom v něm třeba našli jen to, co už víme; alespoň to tedy víme jistě. Výrobci (většinou) vědí, proč na úvod návodu píší tu klasickou formulaci: „…před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento návod…“ – díky znalosti návodu se totiž lze vyvarovat různých zklamání a někdy i poškození přístroje. Dále je návod dobrou pomůckou pro zjištění provozních podmínek zařízení (rozsah pracovních teplot, použitelné baterie, filmy, paměťová média), pro volbu správného příslušenství atd.; chová-li se přístroj “divně”, pak lze právě s pomocí návodu zjistit, jestli je to závada nebo třeba jen špatné nastavení či uživatelská chyba. Manuál se často hodí i po delší době, nejen když je přístroj nový – fotoaparáty jsou dost složitá zařízení, a tak se nezřídka stává, že si uživatel na nějakou fuknci nemůže vzpomenout. Obecně je tedy docela potěšitelný fakt, že se naši čtenáři pídí po návodech a že to myslí s fotografií vážně.

Méně potěšitelné je však to, že jejich sháňka po návodech nezřídka končí pouhým položením dotazu v naší poradně, a to často i bez toho, aby sami zkusili návod najít nebo se aspoň podívat, zda už v publikovaných odpovědích poradny není odkaz na to, co hledají… Tento článek vznikl jako reakce na stále se množící a opakující dotazy na to, kde sehnat či stáhnout ten či onen návod k použití. Dosti často návod najdeme, to je pravda. Pravdou ale také je to, že pokud ho dokáží najít naši redaktoři, pak – při použití stejné metody – stejný dokument může najít prakticky kdokoli, komu nejsou cizí alespoň základy práce s internetovými vyhledávači.

Vážení čtenáři a tazatelé poradny, neberte prosím tento článek jako nějaký osobní útok ani jako neochotu redaktorů vám pomoci, spíše jako jakýsi návod, jak uživatelské manuály hledat a kde všude si je lze opatřit. Teprve pokud vám to nepůjde, obraťte se na nás – celý „problém“ spočívá pouze v tom, aby se poradna nestala jen burzou odkazů na návody, to by byla docela škoda. Nechceme stanovovat žádné omezení šíře a typu dotazů, ale zefektivnit práci poradny, k čemuž neustálé hledání manuálů nepřispívá… Nechceme zkrátka dělat stále dokola totéž, neboť na to nezbývá čas a často ani potřebná energie, jež pak citelně chybí jinde.

České návody

Poptávka po návodech v češtině tvoří jednu skupinu dotazů, nutno podotknout, že je to ta „větší polovina“. Získat přístroj bez českého návodu lze v podstatě jen dvěma způsoby (pokud tedy uvažujeme o legálních cestách nabytí majetku, o krádežích se zde opravdu zmiňovat nebudu): koupí z druhé ruky (tj. v bazaru, na inzerát apod.), nebo koupí v zahraničí.

Koupím-li si přístroj z druhé ruky, vždy se ptám, jestli k němu prodejce (ať už je to bazar či osoba) nemá i nějakou dokumentaci. Možná byste se divili, jak často se setkám s úspěchem, byť jde třeba jen o fotokopii… V bazarech se nejčastěji vyskytují již nevyráběné typy přístrojů, ačkoli – hlavně v oblasti digitálních přístrojů či objektivů – se může často jednat i o produkty stále aktuální. K výrobku, který se dosud vyrábí a k nám se oficiálně dováží, lze většinou český návod opatřit poměrně snadno – stačí kontaktovat tuzemské zastoupení výrobce a návod lze zakoupit. Jasnou nevýhodou je to, že to stojí nemalé finanční prostředky a někdy samotný návod prostě k dispozici není (těžko chtít po prodejci, aby z nějakého kompletního balení výrobku návod prostě vzal a jinde prodal či věnoval – dostal by se tak do konfliktu se zákonem, který tuzemskému prodejci přímo ukládá dodávat kompletní českou dokumentaci).

České návody k použití až na malé výjimky nikde na internetu nejsou a tuzemská zastoupení výrobců fototechniky je na svých stránkách nenabízejí, a to ani za úplatu. Nejspíše se příliš nevyplatí příprava takových dokumentů pro naši – ve světovém měřítku relativně malou – jazykovou skupinu (totéž ostatně platí i o dokumentaci ve slovenštině). Jiná situace nastane v případě, kdy se spokojíme alespoň s návodem v angličtině – těch je naopak na internetu k nalezení hodně, velmi často pak i zdarma. Nebojte se cizojazyčných návodů – určitě platí, že cizojazyčný návod je mnohem lepší než žádný. Pokud zůstaneme u angličtiny jako světového jazyka číslo 1, pak ani v případě, kdy angličtinu uživatel třeba neovládá, není nic ztraceno: jednak jsou návody většinou velmi názorné a pochopitelné třeba jen díky ilustracím, jednak si troufám tvrdit, že ve svém okolí každý najde člověka, jenž mu návod případně přeloží.

S hledáním manuálů ke starší fototechnice jsme se vždy v poradně snažili pomoci a bude tomu tak i nadále, stejně jako se budeme snažit pomoci těm, kteří návod ke svému přístroji třeba ztratili či někam založili. Požaduje-li však někdo český návod na aktuální výrobek, který si koupil z nejrůznějších důvodů v zahraničí (nejčastěji je to kvůli možné nižší ceně), pak se musí smířit buď s tím, že za český návod zaplatí u tuzemského dodavatele dost velkou částku, nebo s tím, že zkrátka český návod mít nebude. Je to klasický příklad toho, že každá sleva něco stojí: nižší cena, ovšem bez českého návodu… Troufám si tvrdit, že žádný český obchod nemůže dodávat české návody těm zákazníkům, kteří si přístroj pořídili v cizině, a to zejména proto, že dotyčné návody jednoduše nemá (samostatnými návody disponují pouze tuzemská zastoupení výrobců, a to ještě ne všechna).

Cizojazyčné návody

Návody umístěné na internetu lze rozdělit do dvou skupin – na ty, jež lze stáhnout zdarma, a na ty placené. Placené návody, i když nestojí mnoho (je to nejčastěji několik málo USD nebo euro), bych příliš nedoporučoval a také se jim snažím při uvádění odkazů na požadované manuály v poradně pokud možno vyhnout. Dost často jsou to totiž stránky nepoctivců, kteří se snaží zneužít poptávku po tom či onom – zpravidla požadují, aby jim byla částka zaslána poštou v hotovosti, návod nedodají a počítají s tím, že je nikdo kvůli pár dolarům žalovat nebude (a většinou mají pravdu). Na takovéto požadavky určitě nereagujte, nic byste nedostali. Je ostatně krajně podezřelé, pokud jednotlivec „vlastní“ několik stovek či tisíc návodů; je to jen lákadlo pro ty, kteří chtějí uvěřit. Navíc poštovné třeba z Austrálie není zrovna levné, takže návod se stejně dost prodraží (pokud tedy vůbec přijde). Jistě existují výjimky, ale možnosti jejich správného rozpoznání jsou takřka nulové.

Zajímavější jsou samozřejmě manuály zdarma. Opravdu jich není málo, i když člověk neznalý může ze svého neúspěšného vyhledávání získat dojem, že prakticky neexistují. Já tvrdím, že existují. Chce to trochu času a dobrou metodu hledání. Neocenitelným pomocníkem je dobrý internetový vyhledávač – v mém případě Google (české vyhledávače prakticky nepoužívám a výkonnější vyhledávač než právě Google neznám). Pokud něco existuje, Google to najde, jen je třeba dobře zadat heslo pro vyhledávání (dotaz). Nejlépe se mi osvědčuje zadání dotazů v této podobě: např. pentax manuals, canon manuals apod. Často jsou totiž takto nazvány celé stránky, soubory se mohou jmenovat různě (výjimkou není ani pouhé číslo) a vyhledávač je nenajde, resp. ani najít nemůže. Pak je třeba se podívat na nalezené odkazy, vyřadit výše uvedené placené reprinty a hledat dál na nalezených stránkách. Tato cesta vede prakticky vždy alespoň k dílčímu úspěchu. Návody jsou nejčastěji v praktickém formátu PDF, méně často přímo v HTML.

Stránky nabízející návody zdarma se často mění, vznikají a zanikají. V převážné většině jde o neoficiální či osobní stránky nemající s výrobci fototechniky zhola nic společného. To je také důvod, proč většinou nejsou tyto stránky v Rozcestníku zde na Paladixu. Udržení této databáze v aktuálním stavu by vyžadovalo nemalé pracovní nasazení a také velmi mnoho času. Nebudu přehánět, když řeknu, že situace se mění skoro každý den, takže by nezbývalo než stále klikat a kontrolovat, který odkaz funguje a který už ne. Přesto však existují stálice, stránky provozované nadšenci, kteří hledačům poskytují neocenitelnou pomoc, nic však nechtějí (a když, pak jedině dobrovolný příspěvek, jehož výše a rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku je na každém uživateli).

Zde je několik stránek, které se mi velmi osvědčily a které navíc existují již dlouho a jsou pravidelně aktualizovány:

Všeobecné odkazy, více výrobců:
Stránka s návody ke starší technice mnoha různých výrobců, není tam zdaleka jen Chinon, jak by si bylo možno dle názvu myslet…
http://www.butkus.org/chinon/
Stránka s návody k bleskům a expozimetrům mnoha výrobců…
http://www.butkus.org/chinon/flashes_meters.htm
Stránka s návody k neznačkovým přístrojům…
http://www.butkus.org/chinon/other_manuals.htm
Návody k mnoha přístrojům různých výrobců…
http://www.lensinc.net/freeuser.html
Odkazy na stránky uživatelů přístrojů mnoha značek…
http://www.lensinc.net/cameralinks.html
Stránka sběratele především ruské a sovětské fototechniky Alfreda Klompa – velmi detailní informace o mnoha přístrojích…
http://cameras.alfredklomp.com/
Canon:
Neoficiální stránka s mnoha návody k filmovým i digitálním přístrojům a objektivům Canon…
http://www.micro-tools.com/pdf/Canon/
Oficiální stránka australského zastoupení Canon s vyhledávačem návodů…
http://www.canon.com.au/support/manuals.html
Neoficiální stránka, návody Canon EOS – SLR i DSLR…
http://eosdoc.com/manuals/
Nikon:
Stránka evropského centra Nikon, nutná registrace…
http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_en.cfg/php/enduser/std_alp.php
Rozcestník pro získání aktuálních i starších návodů Nikon…
http://www.nikonians.org/html/resources/nikon_articles/other/manuals/manuals.html
Archiv přístrojů Nikon, informace…
http://nikonimaging.com/global/products/archives.htm
Zrcadlovky Nikon, velmi podrobné, mnoho odkazů na návody. I prototypy…
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/htmls/models/htmls/slrmain8090.htm
Digitální zrcadlovky Nikon, informace, odkazy… I prototypy…
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/htmls/models/digitalSLRs/index.htm
Kompaktní přístroje Nikon…
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/htmls/models/htmls/compact.htm
Velmi detailní informace o celém sortimentu Nikon, odkazy, návody…
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/htmls/models/
Více také ve Všeobecných odkazech
Minolta / Konica Minolta:
Návody k přístrojům Minolta a Konica Minolta – oficiální stránka zastoupení firmy v USA. Kompletní sortiment!
http://kmpi.konicaminolta.us/eprise/main/kmpi/content/cam/cam_SupportCenter/ManualResults
Pentax:
Návody k přístrojům Pentax – oficiální stránka zastoupení firmy v USA. Komplet snad všech přístrojů značky…
http://www.pentax.com/docstore/index.cfm?show=6
Olympus OM a iS:
Jedinečná neoficiální stránka věnovaná klasickým přístrojům Olympus OM a neuvěřitelnému množství příslušenství…
http://www.star.ucl.ac.uk/~rwesson/esif/om-sif.htm
Praktica:
Stránka věnovaná přístrojům Praktica řady L a B/BX…
http://www.praktica-users.com/article.html
Sony:
Návody k zařízením Sony, včetně fotopřístrojů…
http://www.sonydigital-link.com/manuals/manuals.asp?l=en
Blesky Metz:
Oficiální stránka, mnoho návodů…
http://www.metz.de/en/photo_electronics/manuals.164.html

To bylo jen několik málo příkladů toho, že se opravdu dá najít mnohé. Vše bylo nalezeno metodou zadání požadavku do vyhledávače Google, nejčastěji výše uvedeným způsobem – firma manual(s). Pokud hledáte konkrétní přístroj, což je asi nejčastější varianta, vyhledávat se zadáním přesného označení typu sice lze, ale k dobrým výsledkům to rozhodně vést nemusí, neboť soubory s návody se často jmenují dost divně (existují samozřejmě výjimky). Zkuste tedy spíše obecnější vyhledávání. A pak už to chce jen čas a trpělivost…

Lze se obejít bez návodu?

Zcela jasně říkám ANO. Ale… Chce to buď relativně zkušeného uživatele, jenž si ví rady i s přístrojem, který nikdy neměl v ruce, nebo nahradit manuál nějakou jinou vhodnou alternativou. V prvním případě si fotograf musí poradit sám, ale není to tak složité, jak to může vypadat – sám mám či jsem měl mnoho přístrojů, jejichž návod jsem nikdy neviděl, a není resp. nebyl problém. Fotopřístroje jsou si navzájem dost podobné (prosím všechny puristy, zejména bojovníky ve věčné válce Canon × Nikon, aby odložili zbraně…) – aspoň z toho pohledu, že pokud jsou různé věci (tj. fotopřístroje, objektivy atd.) určeny k jedné a téže činnosti (tj. pořizování fotografií), pak mají mnoho společného. Takže často lze ovládání „cizího“ přístroje odvodit z toho, co už znám. Další možností je také najít si návod přístroje, který je velmi podobný – např. nemám-li návod k Nikonu F-301, docela dobře si vystačím s návodem k F-501; jde totiž o konstrukčně velmi podobné přístroje, F-301 jen nemá autofokus, a tak kapitolu o něm prostě přeskočím…

Dobrou pomůckou jsou také prospekty, které jsou coby reklamní předměty vždy zdarma; prospekty aktuálních výrobků je možno docela snadno opatřit v prodejnách fototechniky, starší prospekty je možno často stáhnout buď ze stránek výrobce přístroje, nebo i z dalších neoficiálních stránek. Docela se mi osvědčilo hledání takovýchto materiálů pomocí dotazu ve tvaru např. Nikon F65 brochure. Vypovídací hodnota prospektů je různá, od takřka nulové až po zcela kompletní přehled technických dat, použitelného příslušenství a popisu ovládání (to ale platí hlavně o přístrojích střední a vyšší třídy, kdy se výrobce chce pořádně pochlubit, co že skvělého to vyrobil…). Nemám-li návod, je i prospekt (pokud se z něj něco nového dozvím) užitečný a použitelný.

Zejména u digitálních přístrojů (i u novějších přístrojů filmových) vzniklých v digitální době je možno vystačit s podrobnými recenzemi v tištěných časopisech a zejména nalezených na internetu. Recenze se často zabývají přístrojem tak dokonale, že jsou někdy ještě lepší než návod – nejen že je podrobně popsáno ovládání přístroje, ale daný aparát je navíc ještě zhodnocen a více či méně nezávisle posouzen, jsou k vidění i fotografie aparátem pořízené.

Nejpodrobnější recenze digitálních přístrojů lze najít na těchto stránkách:

Stránky s recenzemi
dpreview.com – nejuznávanější stránka svého druhu…
http://www.dpreview.com/
Steve’s DigiCams – podrobné recenze, způsob ovládání…
http://66.192.131.227/hardware_reviews.html
Uživatelské recenze mnoha přístrojů (digitálních i filmových)…
http://www.betterphoto.com/reviews.asp

Závěr

Vyzkoušejte prosím výše uvedené možnosti dříve, než položíte dotaz v poradně – jak už jsem říkal (psal), nechceme být neochotní a „nechat vás v tom“ – ale odkazy a zdroje informací se dost rychle mění, a tak ani zodpovězený dotaz v poradně nemusí dlouho platit. A osobně si myslím, že je vždy dobré se naučit být samostatný a ovládat kdykoli zopakovatelnou metodu, a teprve když mé možnosti selžou, obrátit se o pomoc – třeba do naší poradny, jež je stejně jako celý server provozována převážně díky ziskům z našeho obchodu.

Závěrem bych chtěl všem hledačům popřát hodně zdaru a také štěstí při hledání potřebných informací a návodů. Rozhodně nechci a nemohu tvrdit, že jsou zde všechny odkazy; určitě sami znáte mnohé, které se zde neobjevily – ostatně ani nebylo mým záměrem zde uvést zcela kompletní výčet odkazů na návody (to je navíc zcela nemožné), spíše jsem chtěl představit svou pracovní metodu. Jakékoli Vaše zkušenosti v této oblasti uvítám v reakcích na tento – snad užitečný – článek.

22 komentářů u „Návody, návody, návody…“

  • testy a recenzie fotoaparátov

   Dalsi dobra stranka s recenzemi digitalu je http://www.dcresource.com
   Recenze jsou tam sice ne az tak profesionalni ale na druhou stranu maji dobrou kvalitu a spolecne s dpreview, imaging-resource a steves-digicams tvori osvedcenou kombinaci pro vyber.

   Odpovědět
 1. České manuály

  Několik odkazů na stažení českých manuálů najdete zde :

  ve Fotorozcestníku

  Víte-li o nějakých dalších “volně ložených” souborech českých manuálů ke stažení neváhejte mi zaslat informaci na info[zavinac]fotohans.net

  Odpovědět
 2. Nevím, jestli jde jen o DSLR,

  tak neporadím, ale co se ostatních digitálů týká, tak třeba Sony a Panasonic na svých českých serverech české manuály zveřejňují, jakmile je mají k dispozici. Jen hledat. Jiné firmy radši zákazníka oškubou i na té brožurce…

  Odpovědět
 3. Přehlad se nevyplatí?

  Nesouhlasím s tvrzením “Nejspíše se příliš nevyplatí příprava takových dokumentů pro naši – ve světovém měřítku relativně malou – jazykovou skupinu.“. Výrobci totiž musí dodávat k výrobku český manuál a ten se stejně připravuje v elektronické podobě. Takže by stačilo jen jej zveřejnit v rozumném formátu (nejlépe PDF). Já si myslím, že je tu spíš neochota výrobců (resp. českých zastoupení) české návody zveřejnit…

  Odpovědět
   • přehlad se nevyplatí?

    No, představa, že když je něco v elektronické podobě, tak je to mnohem levnější, je poměrně scestná. To platí tak maximálně o nějaké brožurce napsané rovnou v češtině. Jenže tady mluvíme o návodech, které mají desítky, někdy i přes sto stránek, které musí někdo přeložit a někdo vysázet. A vysázet se to většinou nesmí nijak levně, protože na tohle mají firmy grafické manuály, které bude muset české zastoupení dodržet.
    A pokud si to dělá firma sama, jak píše Honza, tak to taky není zadarmo, protože ten člověk bere taky nějaký plat.

    Odpovědět
  • přehlad se nevyplatí?

   Česká zastoupení značek nechtějí návody zveřejňovat z jednoduchého důvodu – vědí, že výrobky, s nimiž obchodují, jsou předražené a mnoho lidí kvůli tomu nakupuje v cizině. A schází jim už jen ten český návod. Takže lákají těch pár lidí, kteří si to koupí u nás, na český návod :o) Je to úsměvné, ale jen na první pohled.

   Odpovědět
   • přehlad se nevyplatí?

    Ono zas tak moc pravdu nemáte. Dělám v jednom takovém zastoupení (ne fototechnika) a překlady k našim zařízením děláme sami. A je s tím neuvěřitelně moc práce, jak z pohledu času, tak peněz. Navíc překladatelé neznají produkty a produkují bláboly, takže překlady děláme my osobně.

    A proto nevidím naprosto žádný regulérní důvod, proč bych měl vychcánkům poskytovat český překlad. I když u nás se česká cena od německé neliší, takže v rámci Evropy je to jedno. Ve státech je to samozřejmě levnější. Je to zase pohled z jiné strany.

    S předražeností fotografických značek se shodneme, o tom žádná.

    Pozdravuje JH

    Odpovědět
   • přehlad se nevyplatí?

    No, docela by mě zajímalo, dokážeš-li tento názor také podložit fakty.
    Ono to plně platilo tak před dvěmi lety, možná před rokem, ale v současnosti už moc ne.
    Třeba DSLR Canon byly předražené až běda, ale dnes je to tak, že proti legálnímu dovozu z USA vyjde koupě u nás levněji, při “propašovaném” kusu sice ušetříme, ale rozdíl je pár procent a s ohledem na to, že v ČR nedostanu jen manuál, ale i delší a snáze uplatnitelnou záruku se to podle mě moc nevyplatí.
    Víc se ušetří na specialitách jako třeba drahé profi teleobjektivy, ale tam zas asi typický zájemce český návod moc řešit nebude…
    Samozřejmě se asi najde občas nějaký výraznější cenový úlet, ale obecně bych to s tou předražeností až tak nepřeháněl, situace na trhu se opravdu v poslední době dost změnila.

    Odpovědět
 4. Kryt

  Je možné ještě v téhle době sehnat kryt na objektiv k Zenitu 11?Popř ., kde bych ho mohla sehnat a za jakou cenu.Děkuji za Vaši odpověď

  Odpovědět
  • kryt

   Krytku k objektivu lze koupit zcela bez problémů – jedinou specifikací takové krytky je průměr přední příruby objektivu, na který ji chcete použít. Vezměte přístroj nebo objektiv s sebou do nějaké fotoprodejny a tam Vám dají vybrat – pokud se vyhnete značkovým krytkám s nápisem (Nikon, Canon atd.), bude krytka stát cca 100 Kč. Neznačkové krytky vyrábí např. firmy Rowi, Hama nebo Fomei.

   Milan Sýkora

   Odpovědět
   • kryt

    Ještě mě napadlo, že originální krytky k ruským objektivům často mívají v bazarech, stačí se jen prohrabat něajkou tou krabicí – zkuste FotoŠkoda nebo Pazdera, obojí Praha 14, Vodičkova ulice. Krytka pak může vyjít bratru na 20 korun 🙂

    MS#

    Odpovědět
 5. Pentax K1000 manual nalezen!

  Po precteni vaseho clanku o navodech jsem se dala do hledani. Na ceskych strankach jsem neuspela, zkusila jsem tedy a dilo se zdarilo. Je sice v anglictine, ale jak rika M.Sykora lepsi nejaky nez zadny. Pro vsecny zacatecniky jako jsem ja, kteri se uci ovladat stejny manualni pristroj bude k nezaplaceni.
  http://www.pentax-manuals.com

  Odpovědět

Napsat komentář