Schwarzschildův efekt

Určitě jste už byli někdy nemile překvapeni, když jste i po velmi pečlivém měření měli snímek podexponovaný. Pokud jste použili velmi krátký nebo dlouhý čas, pak se nejspíš nejednalo o chybu expozimetru, ale o tzv. Schwarzschildův efekt.

Tato nepříjemnost se vyskytuje u velmi krátkých (1/8000 či 1/4000s) nebo velmi dlouhých (např. 120 sekund) expozičních časů. Teoreticky totiž platí, že by měl být zaručen identický výsledek, pokud se změnou jedné expoziční hodnoty zároveň změníme druhou tak, aby jejich vzájemný součin zůstal stejný. Znamenalo by to, že osvětlení 100 lx (“lux” je jednotka osvětlení) působící na film po dobu 1 s dá tentýž výsledek jako osvětlení 1 lx působící na citlivou vrstvu po dobu 100 s. Ve skutečnosti ale záleží také na vlastnostech světla i samotného filmu a tento teoretický (tzv. reciproční Bunsenův-Roscoeův) zákon platí jen přibližně a citlivé vrstvy filmů jsou vytvořeny tak, aby této teorii vyhovovaly při běžných expozičních časech.

Pro extrémně krátké či extrémně dlouhé časy je tedy nutno použít korekci. Každý typ a každá značka filmu má trochu jiné vlastnosti, tudíž následující tabulka je pouze orientační (nicméně zaručuje i tak lepší výsledky než v případě nulových korekcí) a konkrétní hodnoty pro určitý film se od ní mohou lišit. Přesné hodnoty korekcí Schwarschildova efektu pro konkrétní film je možno nalézt v dokumentačním katalogu dané značky, nebo na internetových stránkách výrobce, v tzv. datasheetech. Pro většinu amatérských filmů nejsou ale tyto údaje k dispozici, proto uvádíme následující tabulku:

Korekce Schwarzchildova efektu
u běžných filmů
Expoziční čas (s) Korekce
1/4000 +2/3 EV
1/2000 +0,5 EV
2 +1/3 EV
8 +0,5 EV
15 +2/3 EV
30 +1 EV
60 +1,5 EV
120 +2 EV

Běžnými filmy rozumíme ty, které mají emulzi vytvořenu z klasických krystalů s pevným ohraničením. V posledním desetiletí se však v sortimentu řady výrobců začaly objevovat filmy s emulzí z tzv. T-krystalů (anglicky T-Grain). Tyto emulze mají menší zrnitost, protože T-krystaly nemají pevné ohraničení, vzájemně se překrývají a tudíž zrno není tolik vidět. Tuto technologii využívají např. filmy Kodak ProFoto, Kodak T-Max, Kodak Portra nebo tuzemské Fomapany T200 a T800. U filmů s emulzí T-Grain se korekce poněkud liší a obecně platí, že expoziční hodnoty je potřeba upravovat v menší míře než je tomu u klasických materiálů.

Korekce Schwarzchildova efektu
u filmů s T-Grain emulzí
u běžných filmů
Expoziční čas (s) Korekce
1/8000 +0,5 EV
1/4000 +1/3 EV
2 +1/3 EV
8 +0,5 EV
15 +0,5 EV
30 +2/3 EV
60 +1 EV
120 +1,5 EV

Teoretická část článku byla zpracována podle knihy “Fotografie na malý formát”, Dr. Ing. Evžen Hruška, CSc. (vydalo SNTL 1983)

Napsat komentář