O nás

Trocha historie

První stránky s názvem Paladix se na internetu objevily v roce 1998 na serveru iol.cz. První zárodky dnešního webu (informační i obchodní část) měly původně zcela amatérskou podobu a velmi jednoduchý design.

Po zhruba půlročním fungování jsme přistoupili k zásadnímu a v té době dosti nejistému kroku – nechali jsme si zpracovat profesionální návrh grafické podoby i funkční struktury webu. Tento design zpracovala firma Et netera, s.r.o. a dnes již nikdo nepochybuje o tom, že to byl krok správným směrem. Na přelomu ledna a února 2000 jsme také zahájili projekt s názvem Moje nejlepší světlo, což byla a je interaktivní galerie fotografií přihlášených autorů s komentáři a hodnocením zveřejněných fotografií. Začali jsme se rovněž angažovat v diskusních skupinách – nejprve na Pandoře a posléze hlavně na FotoPrůvodci, jenž se nakonec stal jakousi naší domovskou základnou, kde se kromě jiného organizují i zajímavé fotografické akce. 

Hlavní náplní nových stránek PALADIX se staly informační články z mnoha oblastí fotografie, velmi se rozšířila i sekce věnovaná cestování, neboť články tohoto typu se staly velmi žádanými. Týden co týden přibývaly nové články a jejich počet přesáhl číslo 360. Na takový počet článků však nebyla původní struktura webu projektována, a tak se začaly množit stížnosti, že se na webu špatně orientuje, že chybí vyhledávání a není zde přehledná navigace. Zároveň se značně zvětšil počet spolupracujících autorů, proto bylo nutné přikročit k zásadní změně pojetí projektu i webu. 

V dubnu 2001 jsme se rozhodli web zcela přebudovat, abychom nejen vyhověli návrhům a připomínkám čtenářů, ale také si připravili prostor pro další rozvoj celého Paladixu. Ten se měl napříště stát oborovým fotografickým serverem s množstvím informací; zároveň jsme chtěli zvýšit přehlednost i funkčnost celého systému, a to jak pro čtenáře, tak i pro autory. Vznikl tedy redakční systém, který na pozadí webu funguje dodnes a který se nedlouho po svém zavedení ukázal být zcela nepostradatelným. Umožnil totiž koncepční řešení on-line publikování a také vznik plnohodnotné redakce, tedy skupiny lidí, která za celým projektem stojí. To se projevilo i na změně loga, z něhož bylo odstraněno jméno Pavel Pola a nahradilo ho heslo foto-on-line. Současně také došlo k několika organizačním či integračním dohodám, jejichž výsledkem bylo i to, že pod hlavičku Paladixu přešly původně samostatné weby – zejména PhotoArt (včetně tamního bazaru, který byl podstatným způsobem rozšířen) a Grand Prix tety Kateřiny, jehož nové projekty byly uváděny na serveru Paladix. Těsněji jsme začali spolupracovat s FotoPrůvodcem, zejména v oblasti pořádání společných projektů a akcí. 

Nová podoba webu i redakční systém byly spuštěny na podzim 2001. Tato nová podoba stránek nabídla nové funkce, na něž jste si – soudě dle Vašich reakcí – velmi rychle zvykli. Šlo zejména o vyhledávání v článcích, funkční mapu serveru, odkazy na související články, možnost komentovat jednotlivé články a mnoho dalších. Celý server byl přehledně rozdělen na sekce, aby hledání a třídění článků bylo co nejpřesnější. Grafický design opět zpracovala firma Et netera, s.r.o. a nebyl důvod pochybovat o jeho úspěchu. 

Po spuštění plného provozu se zdálo, že celý systém je prakticky dokonalý, ale další měsíce a roky nám dokázaly, že stále je co vylepšovat, zejména po funkční stránce, neboť objem dat, tedy článků a fotografií, se nadále zvětšuje. V listopadu 2004 jsme uvedli do provozu již čtvrtou verzi webu Paladix. Změny nebyly tak zásadní, jako při přechodu z druhé na třetí verzi, ale přesto přinesla tato nová podoba mnoho nového. 

Současnost

V současné době se díváte na pátou větší verzi tohoto webu. Hlavní změny se týkají nového způsobu publikace krátkých (deníkových) článků, které si kladou za cíl oživit obsah a učinit ho aktuálním a atraktivním. Došlo rovněž ke změnám v designu, které by měly vést k větší přehlednosti ve výpisu článků. Tato verze byla spuštěna 21.6.2007. V ten samý den byl oficiálně oznámen i vznik skupiny X-POZICE, která si vzala za cíl oživit tyto stránky a přinášet kromě nového obsahu i další možnosti pro fotografické nadšence – hlavně co se týče pořádání dalších akcí.

Cíle projektu

Jedním z našich hlavních cílů je nabídka kvalitních informací o všem, co se děje ve světě fotografie. Rádi bychom vám na našich stránkách nabízeli vše, co vás bude o fotografii zajímat. Zároveň nechceme být pouze “virtuálním” informačním médiem. Společně se skupinou X-POZICE a FotoPrůvodcem se chceme i nadále podílet na organizaci společných fotografických akcí, jejichž cílem je nejen informovat, ale hlavně poznávat sami sebe. Zároveň hodláme spolupracovat na zajímavých fotografických projektech a sami takové projekty vytvářet a organizovat. 

Věříme, že se vám nový PALADIX foto-on-line bude líbit, a doufáme, že v něm naleznete kvalitního a spolehlivého společníka na vašich fotografických “cestách”. Samozřejmě se nebráníme žádnému dalšímu rozvoji, nejsme a nikdy jsme nebyli uzavřenou skupinou, takže rádi přijmeme náměty na vylepšení nebo redakční spolupráci. Naším cílem také je, aby se fotografičtí nadšenci, odborníci, ale i ti, které fotografie živí, mohli sami podílet na budování tohoto informačního zdroje a nebyli pouze odkázáni na to, co se dozví nebo doslechnou jinde. Pokud tedy máte jakýkoliv nápad, neváhejte a přijďte mezi nás…

Naše cíle jistě nejsou skromné a k jejich celkovému naplnění nám ještě velký kus cesty chybí. Věříme ale tomu, že kráčíme správným směrem (a vaše dosavadní ohlasy nás v tom utvrzují). 

Podpořte náš projekt…

PALADIX foto-on-line není jen magazín s množstvím článků a fotografií. O chod serveru a redakce se stará skupina nadšenců, kteří této práci věnují nemalou část svého volného času a energie, nápadů a invence. Nadšení však nestačí, každý projekt vyžaduje nemalé finanční prostředky, které je třeba někde brát. 

Inzerce

Pokud nabízíte produkty či služby, jejichž cílovou skupinou jsou zapálení fotografové, pak rozhodně neváhejte a využijte potenciálu reklamy na našich stránkách. Nabízíme zajímavé podmínky za rozumné ceny. Pokud máte zájem o ceník a podrobnější informace, pak neváhejte a napište nám.

WebArchiv – stali jsme se součástí českého kulturního dědictví

Před nějakou dobou nás oslovili pracovníci Národní knihovny ČR, kteří vyhledávají stránky s dostatečně kvalitním obsahem pro uchování budoucím generacím, jestli jsme ochotni se připojit k projektu WebArchiv. WebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Dobré světlo všem, 

Vaše redakce PALADIX foto-on-line