Ještě jednou Zenit

Tato zrcadlovka je natolik „živá“, že se – i když se už léta nevyrábí – o ní neustále může diskutovat. Na všeobecný článek o Zenitech se sešlo tolik ohlasů (samozřejmě ne vždy příznivých), že jsme se rozhodli tuto otázku probrat ještě jednou, abychom některé sporné otázky uvedli na pravou míru, popřípadě doplnili další nově získané informace.

Základním objektivem k Zenitu E byl Helios 44-2 (šestičočkový Gaussův objektiv ohniskové vzdálenosti 58 mm a světelnosti f / 2), ale v obchodech ve Východní Evropě se vyskytovala ještě jedna “sada”, a sice s objektivem Industar 50 – 2 (tmelený triplet 50 mm f / 3,5); tento set představoval levnější alternativu, nicméně bylo více než vhodné si připlatit za Helios. V československých obchodech foto-kino byla však jako základní sada prezentována ta s objektivem Industar 50-2, i když Helios 44-2 se jako základní model vyskytoval častěji. Helios 44-2 má manuální clonu a antireflexní úpravu; vyskytuje se ve dvou variantách (vyráběl se v KMZ v Rusku a ve firmě BelOMO v Bělorusku), které se od sebe liší pouze průměrem závitu pro filtr: 52 mm (častěji) resp. 49 mm. Později (od 1972) se začal vyrábět Zenit EM, který měl objektiv Helios 44-M; ten měl automatickou clonu ovládanou kolíčkem (při polovičním stisku spouště objektiv zaclonil na předvolené clonové číslo). Nadále ale zůstával hledáček, který zobrazoval pouze cca 70% reálného obrazu (matnice měla i nadále velikost 28 x 20 mm), ačkoli byl obraz jasnější, bez temných rohů a zdál se tedy být větší…

Rozlišovací schopnost objektivu Helios 44-M přehledně ukazuje následující tabulka:

Clona Střed obrazu Kraje obrazu
2 40 35
2,8 45 40
4 45 40
5,6 50 45
8 60 50
11 60 50
16 55 50

K Zenitu existoval rozsáhlý systém výměnných objektivů od rybího oka až po teleobjektiv 1000 mm. Při použití objektivů 500 a 1000 mm nebylo možno používat vestavěný expozimetr, neboť čidlo bylo zastíněno. Na tyto dva případy upozorňuje jedna verze českého návodu k použití: “Při použití objektivů MTO 500 a MTO 1000 nelze u přístroje Zenit E používat zabudovaného expozimetru, protože přední objímky těchto objektivů zakrývají fotočlánek.” Pokud se však porovnaly výsledky měření s jinými objektivy většího průměru (teleobjektivy i širokoúhlé) s měřením při namontovaném základním objektivu, expozimetr vykazoval značné odchylky, proto lze tvrdit, že měření spolehlivě (samozřejmě s vědomím limitované přesnosti vestavěného selénového expozimetru) fungovalo při použití objektivů tzv. “neextrémních” ohniskových vzdáleností – tedy cca v rozmezí 28 – 200 mm (staré sovětské širokoúhlé objektivy měly opravdu impozantní průměr – např. Mir 28 mm f / 3,5 měl přední objímku velikosti 62 mm(!), takže bylo nutno spíše kus od kusu zkoušet…).

Přetáčení filmu zpět do kazety patří ke zřetelným záporům přístroje. Je vybaven pouze točítkem a ne kličkou, jak je obvyklé, a navíc “traktor” zapadající do perforace filmu (jsa sovětsky ocelový) ji často poškodil natolik, že ve výsledku buď nešel film do kazety převinout, nebo se prostě přetrhl (tuto vlastnost měly hlavně sovětské černobílé filmy “Svema”, které měly v jistém protikladu k vlastnostem sovětských fotopřístrojů velmi choulostivou “trhavou” podložku). Zvláštní výrobní nesoulad.

Sice nepodstatnou, ale velmi viditelnou vlastností je logo olympiády v Moskvě roku 1980. Jeden z mnoha podnětných příspěvků Josefa Hrubého zní takto: “Logem olympiády v Moskvě 1980 byl vybaven i typ Zenit E (Moje poznámka: Zenit E má logo olympiády na přední straně pod zpětným přetáčením vpravo od hledáčku při pohledu zepředu. Zenit EM má na tomto místě označení EM. Osobně jsem typ EM s logem olympiády nikdy
neviděl…)”. Já ale ano, dokonce jsem ho vlastnil (a bohužel to nemohu dokázat, protože přístroj už nemám); logo olympiády je umístěno nad expozimetrem, na přední šikmé straně hranolu. Logem olympiády byl ostatně vybaven i typ E, a to dokonce ve dvou variantách, jedna s logem a druhá s nápisem Moskva 1980.

Kromě Zenitu E resp. EM se také vyráběl – i když u nás pokud vím neprodával – také Zenit B resp. BM. Tyto typy měly naprosto shodné vlastnosti jako E / EM, ale nebyly vybaveny žádným měřením světla. Zenit B se na Západě svého času prodával také jako Novoflex B (stejně jako existuje “maskovaný” Zenit E alias Revueflex E). Zenitů existuje (a hlavně existovalo) mnoho různých typů; přehled (jehož kompletnost však nelze spolehlivě ověřit) uvádí tabulka. Jsou uvedeny prokazatelně existující typy do konce 80. let a jak si lze všimnout, přes několik pokusů o jinou než “tradičně zeniťáckou” závěrku, je stále těžištěm a jakýmsi základem ona plátěná závěrka s omezeným rozpětím časů od 1/500 do 1/30 s. Dokonce se k ní po letech výrobce vrátil.

Model Rok výroby Závěrka Další vlastnosti
Zenit E 1961 – 1986 1/500 – 1/30, B
plátěná horizont.
Selénový expozimetr, matnice bez zaostřovacích pomůcek
Zenit EM 1972 – 1984 1/500 – 1/30, B
plátěná horizont.
Selénový expozimetr, matnice s fresnelovou čočkou, automatická clona
Zenit B 1968 – 1978 1/500 – 1/30, B
plátěná horizont.
Bez expozimetru, jinak stejný jako Zenit E
Zenit BM 1972 – 1973 1/500 – 1/30, B
plátěná horizont.
Bez expozimetru, jinak stejný jako Zenit EM
Zenit 10 1981 – 1982 1/500 – 1/30, B
plátěná horizont.
Větší zrcátko, neotáčecí volič časů, závit pro stativ uprostřed
Zenit 11 1982 – 1990 1/500 – 1/30, B
plátěná horizont.
Stejný jako Zenit 10, ale s automatickou clonou
Zenit ET 1981 – 1988 1/500 – 1/30,B
plátěná horizont.
Stejný jako Zenit 10/11 (pouze jiné označení)
Zenit TTL 1977 – 1985 1/500 – 1/30, B
plátěná horizont.
Vnitřní měření světla (indikace ručičkou v hledáčku), automatická clona; od 1983 světlejší hledáček
Zenit 12 SD / XP 1983 – 1990 1/500 – 1/30, B
plátěná horizont.
Stejný jako TTL, ale indikace měření pomocí diod, větší zrcátko
Zenit 16 1973 – 1977 1/1000 – 1/15, B
plátěná horizont.
Synchronizace blesku při 1/125s, 92% obrazu v hledáčku, TTL měření, indikace měření diodami
Zenit 15 1983 – 1985 1/1000 – 1/15, B
plátěná horizont.
Stejný jako Zenit 16, ale bez měření
Zenit 19 1979 – 1987 1/1000 – 1, B
kovová vertikální
TTL měření, indikace ručičkou, kovová vertikální elektronická závěrka
Zenit 18 1980 – 1986 1/1000 – 1, B
kovová vertikální
Stejný jako Zenit 19, ale také program priority clony
Zenit MT-1 1980 – 1986 1/1000 – 1, B
kovová vertikální
Modifikace Zenitu 19 pro vědecké účely

Informace z propagačních materiálů výrobce a ze stránky
Andrey’s Photographic Pages

Další neblahou vlastností – vlastně spíše konstrukční závadou – Zenitů byl chybně konstruovaný uzávěr zadní stěny, která se “díky” němu často otevírala právě v okamžiku, kdy se to nejméně hodilo. Před lety vyšel v časopise Fotografie i návod na jeho opravu. V tomto ohledu musím dát na jiné majitele, neboť se mi nikdy nic podobného nepřihodilo, přestože jsem závad na Zenitech viděl mnoho a mnoho.

Dnes vyráběné Zenity opravdu nepředstavují žádnou světovou špičku (ba ani se jí velmi vzdáleně neblíží), navíc do ČR se oficiálně nedovážejí a pořizovat si nový Zenit může být sice levné, ale z hlediska neexistujícího značkového servisu (aspoň o něm nevím a předpokládám, že pokud se k nám něco nedováží, tak se to tady ani neopravuje…) velmi nebezpečné. Sice Zenity dovážela firma Kalimex, ale nikde v žádném přehledu přístrojů (např. tematická příloha časopisu PhotoLife č.6 z června / července 2000) ani v obchodě je dnes neuvidíte, o značkovém servisu ani nemluvě (pokud existuje, pak je dobře utajen).

Pro úplnost připojuji ještě tabulku současného výrobního sortimentu Zenitů, a to přesně tak, jak ji uvádí webová stránka výrobce. Stará plátěná závěrka má pořád ještě (nebo spíše už zase) své pevné místo, a tudíž o nějaké přílišné progresivitě nelze mluvit. Jak se zdá, doba, kdy Zenity bylo možno spatřit v celém světě, asi nenávratně skončila… Ačkoli – možná že se blýská na lepší časy, neboť v aktuální nabídce se nedávno objevily také typy, které jsou opravdu více či méně srovnatelné s produkcí jiných značek (typy Km, Am 2 a APk) – dokonce se (konečně!) konstruktéři dokázali zbavit oné prehistorické závěrky…

Model Závěrka Jiné vlastnosti
Zenit 122 1/500 – 1/30, B
mechanická horizontální
TTL měření, diodová indikace v hledáčku; opět pouze asi 70% obrazu; závit M42
Zenit 122 b 1/500 – 1/30, B
mechanická horizontální
Jako předchozí typ, pouze chybí samospoušť
Zenit 122 k 1/500 – 1/30, B
mechanická horizontální
Jako typ 122, ale s K-bajonetem (Pentax)
Zenit 212 k 1/500 – 1/8, B
elektronicky řízená horizontální
Poloautomatická expozice, K-bajonet, TTL měření, indikace v hledáčku
Zenit 312 m 1/500 – 1/30, B
mechanická horizontální
Manuální přístroj, závit M42, TTL-měření, vlastně typ 122 s jiným designem…
Zenit 412 1/500 – 1/30, B
mechanická horizontální
Jako předchozí typ, pouze se snímačem DX-kódu (ale pouze 16 – 640 ASA !!! – dle údajů výrobce)
Zenit Am 2 1/1000 – 1s, B
elektronicky řízená lamelová
Manuální kamera s TTL-měřením (diody v hledáčku),rozsah citlivosti 25 – 1600 ASA, elektronická samospoušť, bez baterií pouze 1/125s a b, K-bajonet (pentax), hledáček s 92% reálného obrazu, korekce expozice ±2 EV, synchronizace blesku při 1/125s.
Zenit APk 1/2000 – 1s, B
elektronicky řízená kovová vertikální
Integrální TTL-měření (diody v hledáčku), rozsah citlivosti 25 – 1600 ASA, manuální a poloautomatický režim (priorita clony), korekce expozice ±2 EV, synchronizace blesku při 1/125s, hledáček s 92% reálného obrazu, možnost multiexpozice;
Zenit Km automat. režim 1/2000 – 8s;
manuální režim 1/2000 – 1s, B
elektronicky řízená kovová vertikální
Manuální a automatický režim (s prioritou clony); snímač DX-kódu (50 – 5000 ASA), synchronizace blesku při 1/125s; samospoušť (9s), motorový posun filmu, hledáček s 92% reálného obrazu, elektronické počítadlo snímků

Informace ze stránky výrobce

K prohlížení stránek výrobce Zenitů, tedy koncernu KMZ: je třeba se podívat na anglickou a zároveň na ruskou verzi, protože se od sebe navzájem liší v uváděném sortimentu (hlavně u novějších modelů); je to sice divné, ale je to tak (taky mi to přišlo neuvěřitelné). Na závěr bych rád poděkoval Josefu Hrubému i jiným čtenářům, kteří reagovali na první článek a tím podnítili můj další zájem o tuto dozajista velmi zajímavou otázku. Za nepřesnosti v prvním článku se zároveň omlouvám.

28 komentářů u „Ještě jednou Zenit“

 1. Zenit ET

  Nie som si uplne isty, ale pristroje Zenit ET sa dodavali v sete “Fotosnajper”, cize znama fotopuska s objektivom Tair 4,5/300 a este “nejakym” zakladnym.

  Odpovědět
  • RE: Re: Zenit ET

   omyl fotopuska se oznacovala FS jako FotoSnaiper a je k ni objektiv ta 44-2 ci jak to bylo oznacovano, ten je celkem solidni pouzival jsem ho s polarizakem a mel prekrasne fotky. Fotopuska je vyborna, jen v zimnich mesicich ma vadu, ze se nechce sem tam otevrit zaverka a tudiz zustava neexponovany film, ale da se to rozchodit zahratim tela v ruce. Mnohde se da poridit v bazarech. Dalsi nevyhodou je ze koroduje krystal, a tudiz propustnost svetla az do hledacku se celkem snizi. Jinak na mereni to celkem nemelo zatim vliv.

   Odpovědět
   • RE: RE: Re: Zenit ET

    Photosniper bol oznaceny aj ako ES mam jeden vlastny – je to telo podobne Zenitu E, ale ma druhu spust na spodku (dost nesikovne vyriesenu – neda sa nikam polozit 🙂 ) s objektivom TAIR 3- PhS a obycajnym Heliosom
    Novsi Fotosnaiper 🙂 mal ine telo s vnutornym meranim a ten bol znaceny ako FS
    Jozkin

    Odpovědět
 2. Doplnění-objektiv

  Možná se sluší ješte k výbornému článku dodat fakt, že základní objektiv byl počítán a vyráběn původně ve firmě Carl Zeiss Jena jako Biotar 2/58. Po 2. světové válce bylo výrobní zařízení včetně personálu odvezeno do SSSR kde se poté rozjela výroba těchto i jiných objektivů pod zvučnými ruskými jmény. Personál byl zřejmě potřebny proto, že Američané byli v Jeně dříve a odvezli zase pro změnu výrobní dokumentaci vč. patentů na antireflexní vrstvy…

  Zdraví Cvakal

  Odpovědět
 3. Nové Zenity se v Praze prodávají

  Ne že bych byl přítelem sovětské a ruské techniky, nicméně oproti tvrzení článku musím konstatovat, že nejméně na dvou místech v Praze je možno koupit nový Zenit i různé objektivy – ve FotoMaxu v Maiselově ul. a v podloubí v Celetné ul. na Praze 1. Cena za nevím jaký model byla tuším 2500,- a 3250,- Kč a např. MTO 1000 za 7200,- Kč. Mám dokonce pocit, že na prodávané zboží prostě musí existovat servis.

  Odpovědět
 4. Zenity este stale ziju

  Momentalne sa nachadzam v Rusku nedaleko od Moskvy a mozem vam povedat ze zenity a vetsina ich objektivov sa tu predava velmi dobre. Ked si prezeram rusky casopis Foto Magazin tak vetsina prispevkov od citatelov su prave zo zenitu (casopis ma velmi dobru uroven na slovensku ani v cechach som z niecim podobnym nestretol mozno preto ze som v Rusku (perlicka casopis sa tlaci v Prahe)).
  Kamarat si kupil model APK tento model pouziva lamelovu uzavierku (ak sa nemylim od Yashica) Dalo by sa povedat ze celkom vydareny model az na kopec nedotiahnutych detailov. Cena sa pohybuje okolo 80 $ takze v Cechach okolo 4000 CZ aj s objektivom 58/2
  avsak uz nepouziva zavit M42 ale bajonet “K”(ako pentax) viac informacii sa da zohnat na strake ako pisal autor.
  Osobne si chcem kupit sirokouhly objektiv MC Mir-20M 3,5/20 a chcel by som sa spytat co si o nom myslite? cena je okolo 3500 CZ (novy)

  Odpovědět
 5. EM s logem Olympiady

  Ja bych jeden Zenit EM s logem olympiady mel.
  A dokonce bych ho i prodal ;o)

  P.S. Funguje bez problemu, jen ja jsem presel na jinou znacku…

  Odpovědět
 6. NOVÉ ZENITY !

  Nové Zenity se v Praze (a snad i jinde) prodávají, jak zjistil Luky. Zde je sortiment, který lze zakoupit.

  Prodejna: Praha 1, Celetná 36
  Dovozce ruskeho zbozi: Kalimex
  Servis Zenitu: p. Krátký, Rašínovo nábřeží 11, Praha 2, tel. 24918811

  Zboží na skladě prodejny:
  Zenit 122, 2999,- Kč
  Zenit 312m, 3190,- Kč
  Zenit 412, 3190,- Kč
  vsechny maji Zenitar M2s 2/50, závit M42

  Ruské objektivy na skladě:
  2,8/16, 5500,- Kč
  3,5/20, 4300,- Kč
  2,8/37, 1290,- Kč

  Zrcadlové objektivy:
  4,5/300, 4350,- Kč
  8/500, 3900,- Kč
  5,6/500, 6100,- Kč
  10/1000, 6990,- Kč

  Děkuji Lukymu za pomoc.

  Odpovědět
 7. nejen olympiada…

  pred sedmi lety byly v prazske celetne ulici v prodeji zenity s bajecne vyvedenym logem “50 let pobedy”… Vydava takove prilezitostne modely i nejaky jiny vyrobce?

  Odpovědět
 8. Baterie do Zenit TTL

  Dostal se mi do ruky Zenit TTL bez baterie. Rad bych ji zakoupil, ale nevim jakou. Predpokladam, ze to bude batrie podobna jako je v Praktice MTL 5 apod. , t.j. Varta V625. Tyto jsou vsak ve dvojim provedeni. Bud s 1,35V, nebo 1,5V. Nevite nekdo, jaka je spravna varianta. (nebo jestli je to jedno?).
  Dekuji

  Odpovědět
  • RE: Baterie do Zenit TTL

   Původně se používaly baterie 1,35V, ale pokud vím, lze použít i 1,5V a nic se neděje. Nejleée je ale vzít přístroj do prodejny a na místě vyzkoušet, jestli se při použití baterie 1,5V neděje něco divného (nemělo by).
   Měření Zenitu TTL není tak přesné, aby se rozdál v napětí nějak projevil.

   Odpovědět
 9. Nefunkcni expozimetr u Zenit TTL

  Koupil jsem si nedavno za 750 Zenit TTL, fungoval spolehlive tak mesic, pak se nejak, nevim proc rozbil vestaveny expozimetr. Myslel jsem si, ze to je diky vybite baterii, ale i kdyz jsem si koupil novou, rucicka se ani nehnula. Resim to jinym externim expozimetrem, ktery take neni 100% spolehlivy, ale to je jiz detil… Nemohl by mi nekdo poradit co s tim? Jinak fotky jsou z toho skvely…

  Odpovědět
 10. Zpětné převíjení

  Není to důležité, ale já mám na Zenitu vyklápěcí kličku na zpětné převíjení a film jsem nikdy nepřetrhnul. Úplným vytažením té kličky se otevírá tělo přístroje.

  Odpovědět
  • RE: Zpětné převíjení

   Niektore Zenity mali klucku. Jedna sa vsak o novsie modely, stare E alebo EM mali iba tocitko. Ale az take zle to zasa tiez nieje.

   Odpovědět
 11. Zenit TTL

  Ja som si asi pred rokom kupil jedneho Zenita TTL (objektiv Helios), vyfotil som s nim asi tri filmy a z toho iba jednu fotku pokazil Zenit (nieco so zavierkou v strede zaberu bol presvetleny pas), to ze pri viacerych fotkach som bol akysi slepy je moja chyba 🙂
  Jozkin

  Odpovědět
  • zenit ttl

   dekuju, tak prave jsi mi objasnil svetlé čáry přes fotky, mam taky TTL.).. Jeste jsem narazila na problém s bleskem, dokouplia jsem si Hanimex x214 a s nim fotky nevzejdou vůbec, na Silvestra se mi zak podařilo zničit 4 filmy:/ ale asi jsem nastavila špatný čas. Z manuálu: Synchronizacja z fleszem 1/30sek.

   Odpovědět
 12. spoušt u zenitu11

  K jednomu starému Zenitu E jsem si poridil novejsi Zenit 11 z roku 1986 a ten ma u spouste oznaceni T a V (T – zastrcit a otocit doleva, V – zastrcit a otocit doprava) Je mi nekdo schopen vysvetlit, k cemu tato brikule slouzi?

  Odpovědět
 13. Objektivy

  Mám Zenit TTL a sháním na něj nějaké další obejktivy /mám na něm Helios/. nevíte, kde bych mohl uspět? a případně v jaké cenové relaci?

  Odpovědět
  • Objektivy

   Uspět se dá snad v každém bazaru, každopádně v osvědčené kombinaci Škoda a Pazdera (obojí Vodičkova, Praha 1). Na Zenita půjde jakýkoli objektiv se závitem M42 a automatickou clonou, dobré jsou hlavně východoněmecké objektivy Pentacon, které se dají pořídit dost levně – od několika set do několika málo tisic korun (nejdražší bude asi Flektogon 20mm).

   Milan Sýkora

   Odpovědět
 14. TTL měření – jak s tím zacházet?

  Nedávno se ke mně dostal Zenit TTL, ráda bych s ním začal fotit, ale nevím, jak zacházet s tím TTL expozimetrem. Měla by tam být nějaká ručička, ale žádnou tam nevidím, nebo nevím že je to ona, mohl by někdo blíž popsat jak to bude fungovat?

  Odpovědět
 15. nefunkcni TTL

  Fotím digitální zrcadlovkou, používám ke své spokojenosti přes redukci i objektivy M42. Dostal jsem darem starší fotoaparát Zenit 12xp, kvůli objektivu Helios, ten je OK. Ten Zenit je v docela pěkném stavu, napadlo mě koupit si po letech film a udělat si nějaké fotky s “patinou”. Jenomže jsem zjistil, že u toho zenitu nefunguje asi TTL měření, vyměnil jsem baterie a nic, žádne diody v hledáčku (které by tam měly ukazovat pře a podexpozici) se neobjevují. Můžu fotit tak, že si expozici naměřím digitálním Canonem a pak to nastavím na zenitu, to je ale poněkud nepohodlné. Má vůbec smysl uvažovat o opravě tohoto zenitu? Poraďte, díky!

  Odpovědět
 16. Zenit E – kreslí dobře, ale…

  Čtyřicetiletý foťák jsem dostal jako dárek od kolegy ve škole. Věděl, že sbírám staré foťáky a tak mi daroval sovětskou zrcadlovku. Tak jsem to zkusil. Po cca 12 exponovaných obrázcích Zenit začal stávkovat, nešla natáhnout závěrka. I převinul jsem film do kazety a dal vyvolat fotky. Byly skvělé. Přístroj to má za sebou, škoda…

  Odpovědět

Napsat komentář