Podmínky inzerce na serveru Paladix.cz

 1. Paladix.cz je server provozovaný fyzickou osobou – Michal Krause, V Zahradách 1457/2, Rudná, 252 19, IČO 65425928, dále jen Provozovatel.
 2. Na serveru je možné v sekci Bazar bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží s fotografickou tématikou od soukromých osob a firem, dále jen Uživatelů. Na Paladix.cz je zakázáno:
  • zadávat inzeráty nesouvisející s fotografickou tématikou
  • inzerovat padělky a napodobeniny
  • zadávat inzeráty obsahující nadměrné množství vykřičníků a jiných nestandardních znaků
  • zadávat inzeráty obsahující odkazy na konkrétní webové stránky a propagující například e-shopy – inzerát musí obsahovat konkrétní nabídku/poptávku konkrétního produktu
  • inzerát musí být napsán v českém nebo slovenském jazyce
  • Pokud bude inzerát porušovat výše zmíněná pravidla, bude smazán bez náhrady.
 3. Inzerce v sekci Bazar je zdarma.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát upravit, smazat, případně vůbec nezveřejnit, bude-li v rozporu se zákony České republiky, těmito podmínkami inzerce nebo dobrými mravy.
 5. Inzerát je zveřejněn po dobu 2 měsíců a po uplynutí této doby bude automaticky smazán. Uživateli bude zaslán potvrzující e-mail o odstranění inzerátu umožňující též případně prodloužit jeho zobrazování o další období.
 6. Uživatel má možnost odstranit inzerát kdykoliv po jeho zveřejnění prostřednictvím editace ve svém uživatelském profilu.
 7. Provozovatel je zprostředkovatelem kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu, původ, dodání, nebo zaplacení inzerovaných produktů.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití osobních údajů Uživatele uvedených v textu inzerátu, nebo získaných nelegálním průnikem do systému Paladix.cz třetí osobou.
 9. Provozovatel neodpovídá za chování uživatelů Paladix.cz a nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru třetími osobami.
 10. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které by uživatelům vznikly v souvislosti s využíváním služeb na Paladix.cz. Neodpovídá ani za škody, které by uživatelům vznikly z důvodů nemožnosti využívání služby Paladix.cz.
 11. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu nejsou dotčena práva třetích osob. Provozovatel neodpovídá za případné zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta.
 12. Inzerent odpovídá za obsah inzerátu a Provozovatel nenese za obsah žádnou odpovědnost. Zadavatel inzerátu je povinen dodržovat tyto podmínky inzerce a zákony České republiky.
 13. Pokud inzerent připojuje k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií na dobu zveřejnění inzerátu.
 14. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Zvýraznění inzerátu (topování)

 • inzerující má možnost svůj inzerát za úplatu zvýraznit. Konkrétní podmínky a aktuální cena zvýraznění je k dispozici při sjednávání služby.
 • objednáním a zaplacením služby není nijak dotčena povinnost dodržovat pravidla popsaná v bodu č. 2 těchto podmínek
 • při porušení podmínek uvedených v bodu č. 2 může být i zvýrazněný inzerát bez náhrady smazán