Nikdy více! John Heartfield v boji proti nacismu

Jako prázdninový tip přinášíme informaci o obnovené expozici fotomontáží Johna Heartfielda v Brně na Špilberku.

V bývalé barokní kapli v severním křídle hradu Špilberku v Brně byla před několika týdny znovu otevřena stálá expozice fotomontáží Johna Heartfielda (vlastním jménem Helmut Herzfeld – pseudonym John Heartfield si dal na počátku první světové války na protest proti šovinistickému heslu vilémovského Německa „Bůh trestej Anglii“).

Adolf
John Heartfield: Nadčlověk Adolf polyká zlato,ale má plechovou hubu

Německý emigrant John Heartfield se narodil 19. června 1891 v Berlíně. S bratrem Wielandem žil v dětství nejprve v Salcburku, potom ve Wiesbadenu a Mannheimu. Studoval na uměleckoprůmyslových školách v Mnichově (1907–1911) a poté v Berlíně (1912–1914). Po návratu z vojenské služby v roce 1916 založil se svým bratrem vydavatelství „Neue Jungend a Malik“. Fotomontáže začal vytvářet pod vlivem tvorby dadaistů kolem roku 1915. Od roku 1929 začal vystavovat v různých městech, například ve Stuttgartu, Moskvě, Pekingu, Šanghaji, Varšavě a také v Praze. Do roku 1933 pracoval jako režisér přírodovědeckých a trikových filmů společnosti UFA, navrhoval obálky na knihy a propagační letáky pro tehdejší Komunistickou stranu Německa. Začal spolupracovat s časopisem Arbeit Illustrierte Zeitung (AIZ), pro nějž navrhoval propagandistické útočné fotomontáže (roku 1936 se tento časopis přejmenoval na Volks Illustrierte Zeitung).

Nikdy více
John Heartfield: Nikdy více!

Roku 1933 emigroval do Prahy, kde žil až do roku 1938. I zde stále spolupracoval s AIZ, jehož redakce se ve stejném roce též přemístila do Prahy. Navrhoval také fotomontáže pro týdeník Svět práce a pro obálky knih nakladatelství Synek, Odeon a Družstevní práce. V této době vytvořil například fotomontáže pro Haškova Švejka v Synkově nakladatelství. V souvislosti s Mezinárodní výstavou karikatury a humoru v pražském Mánesu v dubnu roku 1934 jeho fotomontáže vyvolaly štvavou kampaň v tisku a oficiální německé protesty. Avšak o Heartfieldově oblibě na tehdejší výtvarné scéně hovoří účast na Mezinárodní výstavě fotografie v pražském Mánesu v roce 1936, kde byli též zastoupeni autoři věhlasných jmen jako například Man Ray, Alexandr Rodčenko nebo László Moholy-Nagy. John Heartfield zde vystavil dokonce dvě desítky svých prací.

V roce 1938 – po pěti letech strávených v Praze – odešel John Heartfield do Londýna, odkud se v roce 1950 vrátil zpět do Berlína. V roce 1956 se stal čestným členem Svazu výtvarných umělců Německa a Svazu československých výtvarných umělců v Praze. Roku 1960 získat titul profesora a roku 1961 Řád za zásluhy o vlast a Německou cenu míru.

John Heartfield se nikdy netajil tím, že jeho práce jsou nástrojem politické propagandy, že jsou určeny široké veřejnosti a že nejsou jen skromnou věcí umělcova osobního sebevyjádření. Nejspíš proto také vždy trval na tom, aby při jeho výstavách byly k vidění nejen jeho práce, ale i časopisy a propagační materiály, v nichž jeho fotomontáže nejčastěji našly uplatnění.

Dne 27. července 1967 byla za osobní účasti Johna Heartfielda v Brně slavnostně otevřena nová expozice, která zachytila příčiny a vznik nacismu. O rok později John Heartfield zemřel. Expozice jeho prací zde zůstala do zahájení rekonstrukce Špilberku v roce 1985. Bývalá barokní kaple sice již prošla rekonstrukcí, ale z technických důvodů nebylo možné instalaci obnovit v původních místech.

Napsat komentář