Lightroom efektivně 23: klíčová slova – dokončení

V dnešním článku dokončíme problematiku klíčových slov – ukážeme si, jaké mají pokročilé vlastnosti, jak se chovají při exportu a také jak podle nich filtrovat fotografie.

Další vlastnosti klíčových slov

Pokud na klíčové slovo v paletě Keyword List dvakrát klikneme myší, otevřou se jeho vlastnosti. Zde je poměrně zajímavá možnost vyplnit synonymum, které se pak uplatní i při hledání – pokud si například při hledání často nejsem jist, jestli jsem použil klíčové slovo levhart sněžný nebo irbis horský, nemusím to řešit dvěma klíčovými slovy (stejně bych pak používal jedno nebo druhé, ale těžko obě dvě), ale jednoduše k jednomu přiřadím druhé jako synonymum. Asi jedinou nevýhodou tohoto přístupu je, že synonyma Lightroom nenašeptává, takže při zadávání se musím sjednotit na primárním označení.

Zbývající možnosti umožňují ovlivnit chování klíčových slov při exportu fotografie. Konkrétně můžeme povolit či zakázat export na třech úrovních:

 1. Můžeme zakázat export klíčového slova, které upravujeme, a to odškrtnutím volby Include on Export. Pokud používáme hierarchii klíčových slov, může se hodit zakázat export slov, které slouží jen k organizaci – např. v mém případě nemusím exportovat slova „Zvířata“, „Savci“ a „Primáti“ a tím pádem v exportu bude jen druhové označení. Jakmile ale někdy použijete tato „organizační“ klíčová slova přímo, nebudou v exportu zahrnuta.
 2. Volbou Export Containing Keywords rovněž můžeme zakázat export klíčových slov v hierarchii – tentokrát nadřazených. V mém případě bych mohl tuto volbu odškrtnout například u slova „Primáti“, čímž bych pro fotografie primátů zrušil export nadřazených slov („Savci“ a „Zvířata“).
 3. Poslední možností je povolení či zákaz exportu synonym (Export Synonyms). Její význam je jasný – díky ní můžeme určit, jestli je synonymum jen doplňkovou informací pro hledání nebo veřejnou informací, kterou chceme pustit ven. Je poměrně zajímavé, že můžeme zakázat export klíčového slova, ale povolit export synonym. Nabízí se tak například možnost vést si taxonomii v češtině, ale do exportu poslat latinské nebo anglické názvy. Jenom škoda, že mezi těmito variantami nejde snadno přepínat – velmi by se mi například hodilo na své stránky exportovat fotografie s českými klíčovými slovy a na svůj 500px profil s anglickými.
Nastavení klíčového slova
Nastavení klíčového slova

Poměrně užitečnou funkcí související s nastavením exportu klíčových slov disponuje paleta Keywording. Doposud jsem se nezmínil o tom, že v její horní části najdeme rozbalovací menu označené jako Keyword Tags. To nabízí tři možnosti:

 1. Enter Keywords jednoduše zobrazuje klíčová slova tak, jak jsme je fotografii přiřadili. V mém případě, když bude mít fotografie přiřazené klíčové slovo „levhart sněžný“, uvidíme zde pouze jej.
 2. Keywords & Containing Keywords rozepíše celou hierarchii, takže u stejné fotografie se ukáží klíčová slova „Kočkovití“, „Levhart sněžný“, „Savci“, „Zvířata“ a „Šelmy“. Jak vidno, slova nereprezentují původní hierarchii, ale jsou seřazena podle abecedy (a Lightroom mimochodem navíc neumí správně řadit české znaky).
 3. Will Export rozepíše klíčová slova tak, jak je bude exportovat. Respektuje tedy nastavení exportu jednotlivých částí hierarchie slov a také použití a nastavení synonym. U naší fotografie se tak objeví „Irbis horský“ a „Levhart sněžný“ – jak vidno, přibylo synonymum „Irbis horský“ a ubyla slova , „Kočkovití“, „Savci“, „Šelmy“ a „Zvířata“, protože u nich nemám povolen export.

Pokud zvolíme druhou nebo třetí možnost, ztratíme možnost psát klíčová slova přímo do víceřádkového pole a musíme nadále používat jen jednořádkové pole pro přidávání slov. Také tím přijdeme o rychlý způsob, jak klíčová slovsa odebírat. Přesto není od věci ponechat standardně tuto volbu přepnutou na Will Export.

Paleta Keywording nabízí různé pohledy na přiřazená klíčová slova
Paleta Keywording nabízí různé pohledy na přiřazená klíčová slova: zleva doprava jsou to „Enter Keywords“ (zadaná klíčová slova), „Keywords & Containing Keywords“ (přiřazená klíčová slova a jejich nadřazená slova) a „Will Export“ (klíčová slova tak, jak se budou exportovat – zde zmizela nadřazená slova, jejichž export byl zakázán, a naopak přibylo synonymum „Irbis horský“)

A když už jsme se dotkli možností exportu klíčových slov, je třeba zmínit, že exportní dialog v sekci Metadata umožňuje určit, jestli se má hierarchie klíčových slov při exportu zachovat nebo sploštit (tedy exportovat jí jako jednotlivá klíčová slova). Slouží k tomu volba Write Keywords as Lightroom Hierarchy – pokud je zaškrtnutá, hierarchie zůstane zachována. Opět neexistuje jednoznačná rada, co je lepší – záleží na tom, jaký další nástroj bude s exportovanými klíčovými slovy pracovat a čemu bude rozumět.

Exportní dialog
Exportní dialog umožňuje zvolit, zda se budou klíčová slova exportovat v původní hierarchii nebo sploštěně

Export a import klíčových slov

Klíčová slova můžeme z Lightroom exportovat a zase je zpět importovat. Export je obyčejný textový soubor, v němž je hierarchie zapsána formou odsazování jednotlivých řádků:

Zvířata
	Hmyz a pavouci
		Motýli
			Babočka admirál
			Babočka Euploea mulciber
…

Tento soubor je snadné upravit v jakémkoliv textovém editoru, takže jej můžeme použít pro hromadné změny, které Lightroom přímo neumožňuje (nebo ne dost pohodlně). Export a import klíčových slov najdeme na konci menu Metadata – jedná se o položky Import Keywords… a Export Keywords….

Čistka klíčových slov

Někdy se rozhodneme upravit svůj přístup k používání klíčových slov, v důsledku čehož mohou vzniknout slova, které nejsou přiřazené žádné fotografii a budeme se jich chtít zbavit. Naštěstí je nemusíme mazat po jednom, stačí použít funkci Purge Unused Keywords, která je bezpečně odstraní za nás. Najdeme jí opět v menu Metadata.

Potíže s diakritikou

Klíčová slova v Lightroom nejsou bohužel dokonalá. Přinejmenším na Macu mají určité problémy s diakritikou, kdy není tak těžké dostat se do stavu, v němž máte dvě zdánlivě stejná slova hned pod sebou. Je to spekulace, ale problém vzniká s největší pravděpodobností v reprezentaci diakritiky v rámci Unicode – zjednodušeně lze říct, že tento standard umí zapsat písmenko s diakritikou buď jako „dlouhé á“ a nebo „a s čárkou“. Aby program považoval oba zápisy za lexikálně ekvivalentní, musí se sjednotit na jedné formě zápisu (tzv. normalizovat). To nejspíš Lightroom neprovádí, takže výsledkem je, že neodhalí duplicitu a zanese klíčová slova v obou zápisech. Naštěstí se s tímto problémem můžete setkat víceméně jen při importu metadat vytvořených v jiném programu.

Problémy s diakritikou
Klíčové slovo „Rybák obecný“ je v seznamu dvakrát. Na vině je zde pravděpodobně odlišný zápis znaku s diakritikou v Unicode – všimněte si, že druhý výskyt má i vizuálně odlišné písmenko „á“.

Nevýhodou je, že když už taková situace nastane, v Lightroom pravděpodobně není nástroj, který by umožnil duplicitní klíčová slova sloučit do jednoho (pokud se mýlím, budu rád, když mě někdo doplní v komentářích). Tuto chybějící funkci lze trochu vachrlatě nahradit vyfiltrováním všech fotografii obsahujících duplicitní slovo, přiřazením slova primárního a následně smazáním již nepotřebné duplicity.

Jak převést textovou informaci na klíčové slovo

V minulém dílu jsem se zmínil o tom, že není dobré používat klíčová slova tam, kde nepředpokládáme jejich opakování, a doporučil jsem takovou informaci zapsat raději do názvu nebo popisu fotografie. Časem se samozřejmě může stát, že původní předpoklad přestane platit a textové označení by bylo vhodnější převést na klíčové slovo. Postup této konverze není úplně přímý, ale je naštěstí velmi jednoduchý. Stačí vyhledat fotografie podle textu, přičemž můžeme podle potřeby filtr omezit na pole Title nebo Caption. Jakmile máme fotografie vyfiltrované, stačí všechny označit (Cmd+A, respektive Ctrl+A) a kteroukoliv z metod uvedených v minulém článku – např. přes paletu Keywording – přiřadit požadované klíčové slovo. Podobně můžeme postupovat i pokud se rozhodneme naopak málo používané slovo převést na popisek fotografie – jen hledat budeme podle klíčových slov a požadovanou hodnotu pak zapíšeme do patřičného textového pole v paletě Metadata. Vždy je ale třeba si dávat pozor na to, že hledání v Lightroom je poměrně benevolentní – abychom omylem při hledání fotografií s označením „Karlův most“ nenašli a neoznačili také fotku „Karlův pes čůrá na mostní pilíř“.

Hledání podle klíčových slov

Klíčová slova jsme probrali horem dolem, ale neřekli jsme si zatím, jak podle nich hledat. Možnosti jsou v zásadě tři:

 1. Použijeme standardní textové hledání, jak jsme si ho popsali v 19. dílu seriálu. Lightroom vyhledává v klíčových slovech, pokud máme nastaveno hledání buď ve všech datech (Any Searchable Field), ve všech prohledávatelných metadatech (Searchable Metadata) a nebo přímo jen v klíčových slovech (Keywords).
  Textové vyhledávání klíčových slov
  Klíčová slova jsou zahrnuta do textového vyhledávání tehdy, pokud zvolíme jednu ze tří označených sad prohledávaných informací.

  Prohledávána nejsou jen přímo přiřazená klíčová slova, ale také jejich nadřazená slova a všechna odpovídající synonyma. Znovu připomínám, že je třeba dát si pozor na to, abychom nehledali příliš volně – například nedávno jsem se divil, proč se mi objevují při hledání fráze „slon“ pelikáni a kormoráni, než jsem zjistil, že to způsobuje jejich nadřazené klíčové slovo veslonozí společně se zapnutým hledáním podřetězců.

 2. Další variantou filtrování podle klíčových slov je filtr Metadata, kde si můžeme do libovolného sloupce zapnout klíčová slova (Keyword) a pak už si jen naklikat, co nás zajímá – podobně jako u sloupců pro datum lze i u sloupce klíčových slov volit, jestli se zobrazí v hierarchii nebo ploše podle abecedy. Ploché zobrazení nicméně nezobrazuje klíčová slova, která nejsou přiřazená nějaké fotografii přímo, takže já v něm nemohu například použít filtr na slovo Savci, neboť používám jen jeho konkrétnější potomky.
  Filtr Metadata s klíčovými slovy
  Filtr Metadata s klíčovými slovy v prvním sloupci

 3. Pokud vás nebaví ručně naklikávat filtr Metadata, Lightroom vám umí trochu usnadnit život. Podobně jako u hledání podle jiných druhů metadat je možné využít trik se šipkou – pokud v paletě Keyword List na některé klíčové slovo najdeme myší, objeví se vpravo malá šipka. Když na ní klikneme, otevře se filtr Metadata, nastaví se v něm sloupec Keyword a v něm se rovnou zaškrtne vybrané klíčové slovo. Takto máme jistotu, že se nám veslonozí mezi slony nezamotají 🙂
  Rychlé filtrování fotografií podle klíčového slova
  Šipka, která se objeví při najetí na klíčové slovo, otevře rychlé filtrování fotografií podle tohoto slova

Drobný trik pro vytváření klíčových slov v hierarchii

V minulém dílu jsme si ukázali, jak tvořit nová klíčová slova za pochodu během zpracování fotografií. To ale vede k jejich vytváření v první úrovni. Pokud bychom chtěli nová klíčová slova automaticky vnořit pod jiné, máme i tuto možnost. V paletě Keyword List klikneme pravým tlačítkem myši na požadované rodičovské klíčové slovo a z menu zvolíme volbu Put New Keywords Inside this Keyword. Následně se u tohoto slova objeví malá tečka a všechna nově přidaná klíčová slova budou zařazena pod něj.

Automatické vnořování klíčových slov
Tečka za klíčovým slovem indikuje „Dlouhokřídlí“, že nově přidávaná klíčová slova budou automaticky vnořena do něj. Funkci zapneme i vypneme z kontextového menu, které se objeví po kliknutí pravým tlačítkem myši na klíčové slovo.

Příště se podíváme na používání dalšího organizačních nástroje, kterým jsou sbírky. Začínají také prosakovat první informace o Lightroom 6 – pokud se potvrdí, je možné, že nová verze vyjde 20. března bez předchozího veřejného beta testování, které probíhalo u verze 5. V takovém případě se můžete těšit i na článek, který se bude věnovat nejzásadnějším novinkám.

6 komentářů u „Lightroom efektivně 23: klíčová slova – dokončení“

 1. slučování klíčových slov …

  Funkce slučování keywords v LR asi opravdu není, nicméně náprava je tak snadná, že to asi není ani potřeba: jednoduše lze vybrat zároveň fotky opatřené jedním i druhým klíčovým slovem, přířadit jedním klikem žádoucí variantu všem a druhé pak smazat.

  Odpovědět
  • slučování klíčových slov …

   Dobrý den, máte pravdu, ale raději i zde znovu upozorním, že to chce hledat opravdu nejlépe přes filtr klíčových slov (Metadata) a ne pomocí textového hledání (Text), u kterého se může stát, že se do toho přimotá nechtěně něco jiného díky částečné shodě textu.

   Odpovědět
  • slučování klíčových slov …

   … ale to tam nakonec vlastně píšete. Nevidím na tom nic vachrlatého, je to doslova na pár kliků, bez editací, tedy bez vnášení dalších chyb.

   Odpovědět
  • jinak díky za celý seriál

   Díky, potěší, že i zkušení harcovníci se v seriálu občas dočtou něco nového 🙂

   Odpovědět

Napsat komentář