motiv

seriál


hledej v článcích

Lightroom efektivně 25: porovnávání fotografií

V řadě fotografických žánrů je běžným postupem nafocení většího počtu snímků pro pozdější výběr. Lightroom disponuje i nástroji, které nám s finální volbou nejpovedenějších fotografií mohou pomoci.

Fotografování rezervních snímků „pro jistotu“ není žádnou zavrženíhodnou praktikou, která přišla až s „levným“ focením digitálem. Fotografové lidí mohou vyprávět o tom, jak nesprávně načasované mrknutí udělá ze zcela střízlivého člověka někoho, kdo jakoby právě dopil desátého panáka (nemluvě o skupinových fotkách, kde potřebujete inteligentní výraz třeba u dvaceti lidí najednou), fotografům přírody tuplovaně ruinuje záběry mrkání ptáků, u kterých si musíte ještě navíc pohlídat pozici křídel, reportérům se zase snadno do akčních záběrů připlete něco, co tam nemělo být a studioví fotografové obvykle pracují s několika variantami výrazů a póz. Fotíme-li v horších světelných podmínkách, přidává se k tomu nejistota ohledně správného zaostření či toho, jestli se náš model náhodou v nevhodný okamžik nepohnul. Zkrátka skoro všichni někdy potřebujeme vybrat z několika podobných fotografií. Tady jsou možnosti, jak si to v Lightroom usnadnit.

Přepínání mezi fotografiemi

Nejjednodušší způsob je prosté přepínání mezi fotografiemi při prohlížení v modulu Library. Přestože se jedná o poměrně primitivní možnost, obyčejné „přebliknutí“ z jedné fotky na druhou je pro některé situace nejvhodnější. Fotografie, mezi kterými chceme přepínat, nemusejí ve složce nebo sbírce sousedit. Pokud v režimu náhledů (Grid, klávesa g) označíme kliknutím myší se Shiftem nebo Cmd (respektive Ctrl na Windows) několik snímků, klávesami Cmd+→ nebo Cmd+← (na Windows s Ctrl) pak v režimu lupy procházíme jen mezi nimi. (Pro úplnost připomínám, že režim lupy, tedy ve výchozím stavu zobrazení jedné fotografie přes celou plochu, se zapíná klávesou e).

Na procházení fotografií v režimu Zoom to fit, tedy při zobrazení celých fotografií, není celkem nic speciálního k řešení. Jinak je to ale v případě, že chceme porovnávat zvětšené fotografie (opět malá připomínka starších dílů tohoto seriálu: fotografie do velikosti 1:1 zvětšíme klávesou z). Někdy totiž se hodí zvětšit všechny fotografie na stejné místo, zatímco jindy potřebujeme výřez u každé fotografie nastavit jinam. Lightroom na to myslí a nabízí funkci Lock Zoom Position, kterou najdeme v menu View. Její klávesová zkratka je Cmd+Shift+= (Ctrl+Shift+= ve Windows) a bohužel patří do kategorie těch, které přinejmenším na Macu nefungují při zapnuté české klávesnici. Je-li zámek neaktivní, Lightroom si u každé fotografie pamatuje její vlastní pozici pro zoomování, takže si můžete vždy nastavit zobrazení jiného výřezu a ten se pak použije i při procházení fotografií. To se hodí, pokud třeba porovnáváte ostrost očí a osoba nebo zvíře se mezi jednotlivými snímky pohybovalo.

Zámek zoomu najdeme v menu View
Zámek zoomu najdeme v menu View

Je-li zámek zapnutý, funguje takto:

  • při aktivaci zámku si Lightroom zapamatuje pozici pro zvětšení dle aktivní fotografie. Nevadí přitom, pokud se díváme na celý snímek – aplikace stejně ví, kde je střed zvětšení, a ten se použije. Pokud jste výřez při zvětšení neměnili, bude zacílen na střed fotografie.
  • pokud je zámek aktivní, při přepnutí na další fotografii uvidíte zvětšené stejné místo
  • pokud kdykoliv při zapnutém zámku změníte výřez (třeba pomocí tažení myší za obrázek nebo v paletě Navigator), Lightroom bude nadále používat pro všechny fotografie novou pozici

Režim Compare View

Někdy je vhodnější vidět porovnávané fotografie bok po boku. K tomu slouží v Lightroom režim zobrazení Compare View, který aktivujeme klávesou c. Ve hře jsou opět vybrané fotografie a pokud čirou náhodou máme označenou jen jednu, bude automaticky porovnána s následujícím snímkem ve složce nebo sbírce (je-li to shodou okolností poslední fotografie v seznamu, pak se bude porovnávat se snímkem předchozím).

Režim Compare View umožňuje porovnávat libovolné množství fotografií, ale na obrazovce uvidíme najednou vždy jen dvě z nich – jedná se totiž o metodu založenou na principu vybrané fotografie (favorita) a dalších kandidátů, kteří mohou či nemusí z porovnání vyjít lépe a stát se novým kandidátem. Favorit je vždy vlevo (s označením Select) a kandidát pro srovnání vpravo (označen jako Candidate). U obou dvou zobrazených snímků lze měnit hvězdičkové hodnocení, příznaky (vlaječky) a barevné štítky a také je můžeme vyřadit z výběru pro srovnání.

Režim porovnání – Compare view
Režim porovnání – Compare view

V dolní liště jsou pak k dispozici další tlačítka, kterými ovládáme porovnání. Zleva doprava nabízejí následující funkce:

  1. Prohození favorita s kandidátem (ikonka „X Y“ se dvěma šipkami)
  2. Přesun kandidáta do pozice favorita s tím, že na pozici kandidáta se objeví další fotografie v pořadí (ikonka „X Y“ se šipkou doleva)
  3. Posun na dalšího nebo předchozího kandidáta (šipky vlevo a vpravo)
  4. Tlačítko Done pro ukončení režimu porovnání
Tlačítka v dolní liště pro ovládání režimu porovnání
Tlačítka v dolní liště pro ovládání režimu porovnání

Principů, jak porovnání používat, je víc, a opět záleží hlavně na tom, co je vám nejbližší. Fotografiím, které nedosáhnou role favorita můžeme nastavit nižší ohodnocení, můžeme je připravit k odstranění pomocí příznaku Rejected nebo jen vyřadit z porovnávaných (klávesa /). Nebo můžeme naopak ocenit „vítěze“, tedy fotografii, která zůstane po projití všech snímků na pozici favorita, vyšším hodnocením či vlaječkou. Hodně záleží na situaci, kterou řešíme. Při probírce hned po importu často jen hledáme nejostřejší fotku a ostatních se budeme chtít zbavit, jindy můžeme vybírat z povedených snímků ten nejvhodnější pro konkrétní účel – je zřejmé, že v obou případech se hodí jiný přístup k zamítnutým kandidátům.

Při práci s porovnáním a klávesovými zkratkami si dejte pozor, kterou z obou fotografií máte označenou jako aktivní (bude kolem ní bílý rámeček) – vyvolaná akce totiž platí právě pro ní a můžete tak omylem třeba zamítnout favorita. Jinak fungují obvyklé klávesy, jako například x pro zamítnutí fotografie a p pro přidání vlaječky, čísla 0 až 5 pro hvězdičkové hodnocení a 6 až 9 pro barevné štítky. Používat můžeme i jejich varianty s klávesou Shift, které nás – jak už víme z dřívějška – posunou rovnou na další snímek (tuto variantu ale radím uplatňovat jen na kandidáty, protože favorita těžko chcete z jeho pozice vyhodit a nahradit další fotkou v pořadí).

Prohlížeč v režimu porovnání disponuje propojeným zvětšováním – měřítko, v němž se fotografie zobrazí, platí pro obě fotografie a nelze mít tedy každou zobrazenou jinak (třeba jednu celou a jednu zvětšenou). I zde můžeme pro zvětšení používat klávesu z. Pozice výřezů zvětšených fotografií lze ovládat buď odděleně nebo naopak propojeně. K tomu slouží ikonka zámečku v dolní liště – pokud je zámeček zaklapnutý, posouváním jedné fotky se stejnou mírou posouvá i druhá a naopak. Pokud jej „odemkneme“, posun obou fotografií se stane na sobě navzájem nezávislý. Poměrně zajímavé je, že zámek lze použít i pro odlišné výřezy obou fotografií, takže si můžeme třeba na obou najít oko fotografovaného, pak aktivovat zámek a dál zase posouvat obě fotografie najednou. Pokud potřebujeme na obou fotografiích nastavit zvětšení stejné oblasti, můžeme použít tlačítko Sync, které je rovněž v dolní liště.

Funkce zámku a synchronizace zoomu v dolní liště
Funkce zámku a synchronizace zoomu v dolní liště

Klikání na zámek někde v dolní liště ale není nic pro nás, my chceme přeci pracovat efektivně. Mnohem snazší je nechat zámek zamknutý a kdykoliv budeme chtít jedním ze snímků pohnout nezávisle na druhém, jednoduše při tažení myší přidržíme klávesu Shift. Ta slouží jako dočasné uvolnění zámku, na který tak můžeme úplně zapomenout a maximálně občas použít Sync, pokud budeme „rozhozené“ posouvání chtít srovnat.

Sluší se ještě dodat, že i v režimu Compare View funguje zobrazení informací o snímku, které se zapíná klávesou i (první stisk zobrazí informace o souboru a obrázku, druhý expoziční parametry a třetí zobrazení zase vypne), a to pro oba dva viditelné snímky najednou.

Režim Survey View

Občas spíš potřebujeme vidět více kandidátů najednou – typicky třeba v případě, kdy hodnotíme spíš kompozici či výraz fotografovaného, než technické detaily jako ostrost. K tomu v Lightroom slouží režim přehledu – Survey View, který aktivujeme klávesou n (a bohužel netuším, jakou mnemotechnickou pomůcku bych vám k ní nabídl :) V tomto módu se všechny označené fotografie zobrazí najednou, přičemž se aplikace snaží optimalizovat využití prostoru tak, aby snímky byly co největší.

Režim zobrazení přehledu – Survey view
Režim zobrazení přehledu – Survey view

I v tomto zobrazení můžeme u každého ze snímků měnit hodnocení, vlaječky a barevné štítky, případně jej odstranit z výběru klávesou / nebo kombinací Shift+levé tlačítko myši. Naopak ale nemůžeme fotografie zvětšovat – klávesa z pro zoom funguje, ale přepne se do zobrazení samotné aktivní fotografie. Opětovným stiskem z se nicméně dostaneme zpět do Survey view. Ostatní klávesové zkratky zmíněné v předchozí kapitole (x, p, číslice atd.) lze používat bez omezení, je tu ale jedna významná odlišnost od standardního zobrazení náhledů v režimu Grid (klávesa g). Zatímco v něm se funkce zmíněným klávesám přiřazené uplatňují na všechny označené fotografie, v režimu Survey view jen na aktivní, což je ta, která má okolo sebe bílý rámeček.

Režim přehledu se hodí pro rychlé srovnání více fotek a na rozdíl od porovnávání je vhodný i pro výběr vzájemně nesouvisejících snímků – třeba když potřebujete z užšího výběru pro kalendář vybrat 13 vítězů.

Mým soukromým tipem pro Survey view je používat jej bez postranních a případně i horních panelů, které můžete vypnout klávesami F5F8 (nebo najednou pomocí Shift+Tab), aby se maximalizoval prostor pro fotografie. Někdy také není od věci zbavit se rušivého okolí pomocí funkce Lights Dim, která při prvním použití ztlumí a při druhém zcela skryje uživatelské rozhraní Lightroom. Pro jistotu i zde připomenu klávesovou zkratku, kterou je písmenko l.

Závěr

Na rozdíl od jiných funkcí, které jsou v Lightroom vzájemně zastupitelné, jsem si u porovnání fotografií nevybral jen jednu, ale naopak používám relativně intenzivně všechny tři. K přepínání mezi obrázky sáhnu nejčastěji při porovnávání podobných snímků s mírně odlišnou kompozicí – pomáhá mi to najít rušivé elementy. Porovnání (Compare view) je jednoznačným kandidátem při posuzování ostrosti, neboť při focení zvířat, typicky v mizerných světelných podmínkách, se prostě fotí na jistotu více snímků. A přehled (Survey view) používám při výběrech z nesourodých skupin fotografií. A co vaše zvyklosti?

Michal Krause
https://www.michalkrause.com/
Další články autora

1   2   3   4   5   
1 - výborný ... 3 - průměrný ... 5 - špatný
Diskuse k článku
stajko19.3.2015, 09:10odpověď
Michal Krause23.3.2015, 07:44odpověď
František Hrubý24.3.2015, 16:12odpověď
Michal Krause26.3.2015, 16:16odpověď
MistrVichr29.3.2015, 15:13odpověď
Michal Krause30.3.2015, 12:48odpověď
MistrVichr31.3.2015, 18:16odpověď
Michal Krause31.3.2015, 18:44odpověď
MistrVichr1.4.2015, 00:02odpověď
Michal Krause1.4.2015, 09:25odpověď
MistrVichr1.4.2015, 10:08odpověď
Martin2.4.2015, 21:16odpověď
Chadas28.12.2015, 11:28odpověď
Michal Krause28.12.2015, 12:01odpověď
Chadas28.12.2015, 20:47odpověď
Michal Krause29.12.2015, 10:11odpověď
Chadas30.12.2015, 00:08odpověď
Michal Krause31.12.2015, 10:02odpověď

přidat příspěvekpříspěvky e-mailemzobrazit vše stromovězobrazit vše podle data


aktuální akce

aktuální články

bazar nabízí

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace