Vztah mezi clonou, časem a citlivostí filmu

Často jsou fotografové při práci s manuálními přístroji nuceni přepočítávat expoziční hodnoty podle svého tvůrčího záměru – upravovat hloubku ostrosti, rychlost závěrky např. při pohybových snímcích apod.

Aby se tyto výpočty co nejvíce zjednodušily, existuje celá řada přepočtových tabulek. Pro začátek trocha teorie: Stupnice clony je vytvořena tak, aby každé následující vyšší číslo znamenalo poloviční množství světla dopadajícího na film (tzn. že každá předcházející menší clona propustí přes objektiv dvojnásobné množství světla než vedlejší vyšší číslo). Výjimkou jsou nejmenší clonová čísla označující světelnost objektivu; zde se zcela běžně objevují hodnoty mimo pravidelnou škálu (např. 3,5 či 1,8). Klasická pravidelná clonová škála vypadá tedy takto: 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 atd. Některé hodnoty jsou zaokrouhleny, aby se celá stupnice příliš nevzdalovala od celočíselných hodnot. Někdy je možno nastavovat i mezihodnoty, což je výhodné pro přesnou expozici.

Podobné je to s expozičními časy, tam je stupnice vytvořena (při nutném zaokrouhlení z důvodu jisté pravidelnosti) podobně jako u clonových hodnot; následující vyšší číslo znamená poloviční dobu osvitu než předcházející hodnota. Nesmíme se nechat splést způsobem zápisu, protože časy jsou sice psány “125” či “250”, ale je to jen konvencionalizovaný zápis formy 1/x; čas “125” tedy znamená 1/125 s a tudíž čas “125” je dvojnásobně dlouhý než čas “250”. Pravidelná časová stupnice tedy vypadá takto (hodnoty v sekundách): 1/8000 – 1/4000 – 1/2000 – 1/1000 – 1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8 – 1/4 – 1/2 – 1″ – 2″ – 4″ – 8″ – 15″ – 30″ atd. Vyjmeme-li libovolné 3 sousední hodnoty, musí platit vztah: 1/2x -> x -> 2x. Tento vztah ovšem platí jen pro “klasické” stupnice; některé přístroje nastavují expoziční hodnoty i v menších krocích (1/2 nebo 1/3 EV).

Opačný vztah platí pro citlivost; vyšší číslo znamená ne poloviční, ale dvojnásobnou citlivost. Film citlivostí 200 ASA je dvojnásobně citlivý než film 100 ASA a zároveň má poloviční citlivost než materiál o citlivost 400 ASA. Citlivostní stupnice má tedy zpravidla tuto podobu (jednotky ISO): 25/15° – 50/18° – 100/21° – 200/24° – 400/27° – 800/30° – 1600/33° popř. 3200/36°. Vyskytují se i filmy s citlivostí mimo tuto základní stupnici, namátkou např. černobílý Ilford citlivosti 125/22° nebo barevný Kodak Portra 160/23°, ale v zásadě se jedná spíše o výjimky.

Máme-li změřenu expozici (o cilivosti teď neuvažujme) např. 1/250 s a f = 8 a chceme-li dosáhnout dvojnásobné expoziční hodnoty, musíme upravit jen jednu hodnotu – tedy čas nebo clonu; při úpravě obou dosáhneme totiž hodnoty čtyřnásobné. Laicky řečeno, místo 1/250 s a f = 8 nastavíme buď 1/250 a f = 5,6 nebo zachováme clonu a změníme čas (1/125 a f = 8). Stejné pravidlo, jen opačným směrem, platí i pro stanovení expozice poloviční či ještě menší. Aby tento přepočet byl co nejjednodušší a nejrychlejší, uvádím následující tabulku pro převod expozičních hodnot (tabulka č.1). Pro její používání platí jednoduchá pravidla: pohybujete-li se po šikmé ose vyznačené stejnými hodnotami (např. “4”), jsou všechna nastavení (odečtete na kolmých osách) správná a znamenají stejnou expozici.

Tabulka č.1 – Převod expozičních hodnot

čas / clona 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
60 s – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 + 1 + 2 + 3
30 s – 4 – 3 – 2 -1 0 + 1 + 2 + 3 + 4
15 s – 3 – 2 – 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5
8 s – 2 – 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
4 s – 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
2 s 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
1 s + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
1/2 s + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
1/4 s + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
1/8 s + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12
1/15 s + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13
1/30 s + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14
1/60 s + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15
1/125 s + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16
1/250 s + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17
1/500 s + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
1/1000 s + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19
1/2000 s + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20
1/4000 s + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21

Tabulka pro převod expozičních hodnot záměrně neuvádí citlivost filmu, protože v případě, že chceme převádět expozici na materiálu jedné citlivosti, v podstatě se touto hodnotou nemusíme zabývat. Pokud chceme převádět expoziční hodnoty, abychom zjistili případnou expozici pro film jiné citlivosti, musíme znát převodové faktory mezi jednotlivými filmy, resp. jejich citlivostí. V tabulce č. 2 pro citlivost filmu se pohybujeme po šikmých osách, které jsou vyznačeny stejnými hodnotami. Pozor! Čísla neznamenají násobky, ale počet kroků, o které je potřeba posunout expoziční hodnotu (vždy pouze jednu, nikdy ne současně clonu i čas!). Např. při převodu z citlivosti 800 ASA na 200 ASA nám tabulka ukazuje číslo “- 2”; tzn., že clonu nebo čas posuneme o dva kroky směrem k nižším číselným hodnotám – místo času 1/125 nastavíme 1/30 atd.

Tabulka č.2 – Převodová tabulka pro citlivost filmu

ASA / ASA 25 50 100 200 400 800 1600
25 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
50 + 1 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
100 + 2 + 1 0 – 1 – 2 – 3 – 4
200 + 3 + 2 + 1 0 – 1 – 2 – 3
400 + 4 + 3 + 2 + 1 0 – 1 – 2
800 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 0 – 1
1600 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 0

Přepočty tohoto typu se provádějí hlavně v případě dlouhých časů, kdy se ocitneme mimo rozsah automatického měření expozice. Doufám, že vám tyto jednoduché pomůcky odvedou dobrou službu, stejně jako mně. Pokud se tato problematika zdá někomu příliš složitá, nemusí se bát, že bude proto hůře fotografovat – pro běžnou praxi totiž stačí zapamatovat si jednoduchá pravidlo, že (na pravidelné stupnici) následující vyšší číslo znamená poloviční čas či clonu (= poloviční množství propuštěného světla) a naopak dvojnásobnou citlivost, mluvíme-li o filmu.

Napsat komentář