Yashica 35 Electro

Mezi “krásné staré stroje”, které nepatří jen do vitriny, ale mohou stále poskytnout dobrou službu v terénu, patří jistě i Yashica 35 Electro.

Yashica 35 Electro GTN
Yashica 35 Electro GTN

Od poloviny šedesátých let bylo postupně vyráběno několik, jen v detailech se lišících, typů.
Všechny varianty měly hlavní rysy společné: jednalo se o dálkoměrné přístroje s elektronicky řízenou závěrkou a poloautomatickou expozicí, které měly ve své době poskytnout široké škále uživatelů slušnou kvalitu za nevelké peníze.

Objektiv

Y35 objektiv
Ovládací prvky na objektivu

Osazován byl kvalitní, barevně korigovaný objektiv Yashinon DX (6 čoček ve 4 skupinách) s ohniskovou vzdáleností 45mm a světelností 1:1.7, opatřený antireflexními vrstvami. Od druhé generace na něm přibyl nápis COLOR, čímž chtěl výrobce zdůraznit vhodnost přístroje pro barevné materiály, které koncem 60. let začaly masově pronikat do oblasti amatérské fotografie. Rozsah ostření je od 0,8m do nekonečna, rozsah clon 1.7 – 16. Závit pro filtry má průměr55 mm. Objektiv není výměnný.

Ostření je spřaženo s dálkoměrem, druhý, žlutě zabarvený obraz se promítá do hledáčku spolu s rámečkem, vymezujícím výřez zachycený objektivem. Hledáček má kompenzaci paralaxy.

Jako zvláštní příslušenství bylo možno dokoupit tele a širokoúhlé adaptéry, které se nasazují zpředu na objektiv. Teleadaptér prodlužuje ohniskovou vzdálenost na 58,4mm a širokoúhlý ji zkracuje na 37,7mm. K nim byl dodáván i hledáček s rámečky vymezujícími obrazové pole obou konvertorů. Hledáček se nasouvá do sáněk pro blesk. Pro ostření se pak stále používá původní dálkoměr přístroje. Dalším možným rozšířením je předsádková čočka, zkracující minimální vzdálenost, na kterou lze zaostřit, na 45cm. U starších modelů se dodávala pevná kruhová sluneční clona, připevňovaná šroubkem. Ta byla později nahrazena nasouvací clonou gumovou.

Závěrka a expoziční automatika

Y35 čidlo
Čidlo expoziční automatiky a okénko dálkoměru

Kovová centrální závěrka je řízena elektromagnetem připojeným ke čtyřtranzistorovému obvodu, vyhodnocujícímu osvětlení fotoodporem CdS. Poloha clony je snímána proměnným odporem a celý obvod je teplotně kompenzován. Citlivost založeného materiálu se nastavuje kolečkem na horní části přístroje, které je spřažené s clonkou překrývající fotoodpor. Změnou nastavení citlivosti filmu je možné provádět korekce expozice v krocích po 1/3EV. Protože fotoodpor je umístěn vedle hledáčku a při použití filtru jím tudíž není zakryt, používá se nastavení citlivosti také pro korekci účinku filtru. Rozsah nastavení citlivosti filmu se liší podle modelu. Zaručovaný rozsah časů závěrky je 1/500s až 30s (plynule), některé prameny uvádějí spolehlivou činnost až do dvou minut. Některé modely, označené “gold mechanica”, maji zlacené kontakty, což přispívá ke snížení přechodových odporů a zvýšení spolehlivosti přístroje.

Y35 indikace
Indikační žárovky, nastavení citlivosti filmu a spoušť s pojistkou

Správnost expozice je signalizována dvěma žárovkami viditelnými jak na horním panelu, tak v hledáčku. U novějších modelů mají krytky žárovek tvar šipek udávajících směr, kterým je třeba otočit kroužkem clony, aby žárovka zhasla. Červená žárovka přitom indikuje přeexpozici, žlutá příliš dlouhý čas pro fotografování z ruky (delší než 1/30s). Automatika se nedá přepnout na manuální provoz a fotoaparát nefunguje bez baterie. (Přesněji řečeno: závěrka bez baterie funguje, není mi však známo, jaký je její čas či zda je alespoň pokaždé stejný.)

Baterie
Původní rtuťová baterie

Yashica 35 Electro byla bohužel navržena pro dnes již nevyráběné 5,6V rtuťové baterie PX32 (TR164). Záměna za alkalické články (4x LR44) je možná, změna expozičních časů způsobená vyšším napětím je (podle pramenů na internetu) zanedbatelná – jedná se řádově o jednotky procent (spíše se projevují odchylky způsobené stárnutím časovacího kondenzátoru). Tlačítko kontroly baterie je vedle hledáčku a kontrolní žárovka osvětluje (u pozdějších modelů) počítadlo.

Y35 synchrokontakt
Kontakt pro blesk

Kromě automatiky je zde ještě možnost nastavení času B a synchronizace s bleskem. Tyto funkce se přepínají kroužkem v přední části objektivu.

Spoušť, umístěná na horní stěně, umožňuje připojení standardní drátěné spouště a je vybavena pojistným kroužkem, bránícím jejímu náhodnému stisknutí. Při jejím částečném namáčknutí se aktivuje měřící automatika, ovšem pouze pokud je natažená závěrka.

Všechny typy mají mechanickou samospoušť s prodlevou 8s a synchronizační kontakt pro blesk na boku přístroje. Sáňky pro blesk umístěné na horní stěně však dostaly středový synchronizační kontakt až u novějších modelů. Správnou expozici je však třeba vždy nastavovat pomocí clony podle směrného čísla blesku.

Transport filmu a mechanická konstrukce

Y35 otevřená
Po odklopení zadní stěny

Zakládání filmu se dnešnímu fotografovi zvyklému na automatické zakládání bude jevit jako činnost zdlouhavá. Yashica 35 Electro nemá žádný mechanismus, který by zakládání usnadnil. Po odklopení zadní stěny (západka u spodního okraje, zajišťující zadní stěnu, byla později nahražena mechanizmem spřaženým s kličkou zpětného převíjení – jak je to zvykem u některých zrcadlovek) a po vložení kazety musíte konec filmu pečlivě založit do zářezu v pravé cívce, zkontrolovat, zda zuby dobře zapadají do perforace, a při prvním přetočení napjatě sledovat, zda se film “chytí”. Po uzavření zadní stěny ještě několikrát přetočíte film a naprázdno exponujete, až se na počítadle objeví jednička.

Filmová dráha a přítlačná destička jsou samozřejmě kovové. Rychlopřevíjecí páčka je spřažená s natahováním závěrky – dvojexpozice tedy nejsou možné – a nemá pohotovostní polohu. Zpětné převinutí filmu vyklápěcí kličkou je možné po stisknutí tlačítka na spodní stěně přístoje (které vyřadí ze záběru ozubený váleček sloužící pro přesný transport filmu).

Y35 a ST-7
Kapesní stativ ST-7

Hned při prvním uchopení přístroje do ruky je zřejmé, že se nejedná o žádný “bakeliťák”. Solidní celokovová konstrukce (jen u černých verzí byl na některé drobné díly pro zjednodušení povrchové úpravy použit plast) dává přístroji hmotnost téměř 700g (bez filmu, baterie, brašny a krytek). Yashica 35 má tradiční tvar, designéři spíše dbali na detaily a nepouštěli se do tvůrčích modifikací toho, co se po desetiletí vžilo. Rozložení ovládacích prvků je zřejmé z ilustračních fotografií. Spoušť a přetáčení filmu jsou dobře “po ruce”, výhrady bych měl k umístění ostřícího kroužku, který je příliš blízko u těla. Hledáček je poměrně jasný a ostření s dvojitým obrazem dálkoměru příjemné. Pro večerní snímky ve městě, kdy je možné ostřit na světla lamp a žárovek, volím z tohoto důvodu (a také pro menší nápadnost) raději Yashicu než moderní zrcadlovku.

Kromě příslušenství zmíněného v části o objektivu bylo možné zakoupit i praktický kapesní stativ Yashica ST-7.

Chronologie

Y35 noční snímek
Automatika si poradí i s nočními snímky

Yashica 35 Electro byla uvedena na trh v roce 1966. Provedena byla v matném chromu, černá varianta měla na přední stěně nápis “Professional”. Rozsah nastavení citlivosti byl ISO 12 – 400, otevírání zadní stěny páčkou u spodního okraje a indikační světla v hledáčku kulatá.

V roce 1968 byl uveden model G – od předchozího se lišil jen vnitřní modifikací převodu ostření a na objektivu se objevil nápis “Color”.

1969 – GT – černá varianta. Rozsah ISO 12 – 500, otevírání zadní stěny spojeno se zpětným převíjením. Patice pro blesk stále bez synchrokontaktu.

Modely 1970 – GS (matný chrom) a GT (černý lak) – měly rozsah nastavení ISO 25 – 1000, kontrolní žárovka baterie osvětlovala počítadlo. U těchto modelů byly poprvé prodávány varianty se zlacenými kontakty.

GSN a GTN, uvedené v roce 1973, měly konečně i synchrokontakt v patici pro blesk. Tyto modely se prodávaly i u nás, cena byla ve stejné hladině jako u tehdejších modelů zrcadlovek Praktica.

Trochu mimo řadu

Zatímco pro výše uvedené modely až na drobnosti platil úvodní popis, u následujících dvou je seznam odlišností již delší.

MG-1 se vyráběla od roku 1975, opět v provedení matný chrom nebo černý lak. Objektiv Yashinon s ohniskovou vzdáleností 45mm však měl jen 5 čoček ve 4 skupinách a světelnost 1:2.8. Fotoodpor se přestěhoval na objektiv a při použití filtru je expozice korigována automaticky. Dalším důsledkem této konstrukční změny je snížení možnosti exponovat snímek s nasazenou krytkou objektivu. Přístroj nemá zvláštní kontakt pro blesk (jen středový v patce) a některé ovládací prvky byly přemístěny. Rozsah nastavení ISO je 25 – 800.

Poslední model, o kterém se zde zmíním, je Yashica 35 Electro GL. Tělo přístroje je o něco kratší a užší než u ostatních modelů. Ohnisková vzdálenost objektivu byla zkrácena na 40mm při světelnosti 1:1.7, čidlo automatiky je, stejně jako u MG-1, na přední stěně objektivu. Rozsah nastavení citlivosti filmu je ISO 25 – 1600. Na patce pro blesk přibyl další kontakt, určený pro spolupráci s bleskem Yashica ES-20 (AF na pření stěně přístroje znamená Auto Flash). Změněn byl i mechanizmus vedení filmu: na přítlačné destičce přibyl vodící váleček.

Co říci závěrem? Ceny fotoaparátů Yashica 35 Electro se v obchodech s použitým zbožím pohybují okolo 1200 – 2000 Kč. Pokud byste za stejnou cenu koupili moderní kompakt, jen těžko byste se mohli přiblížit možnostem a kvalitě snímků třicet let starých přístrojů Yashica.

42 komentářů u „Yashica 35 Electro“

 1. Dík

  Velice děkuji za článek o nádherném foťáku, který se v naší rodině dědí a spolehlivě pracuje už 30 let. Mně na na něm vadí jen to, že nemohu nastavit expoziční parametry manuálně a že, chci-li nějakou korekci, musím pracovat s voličem citlivosti filmu. Objektiv 45/1,7 jsem si lehce amatérsky testoval a dostal jsem se cca k 80 č/mm, čímž trumfnul i Pancolar 50/1,8 a Minoltu AF 50/1,7. Má dost dobrou kresbu i na plnou díru. Stejné scény nafocené tímto Yashinonem a Geliosem 58/2 jsou na první pohled rolišitelné už na formátu 9×13 cm, samozřejmě ke cti Yashinonu. A i dálkoměrné zaostřování a centrální závěrka jsou občas významným kladem…

  Odpovědět
 2. provoz bez baterie

  Bez baterie má závěrka konstantní čas 1/500. To umožňuje ruční provoz odvozený od pravidla “Sunny 16” (v tomto případě tedy za slunečného dne na film 100ASA nastavit clonu 8)

  Odpovědět
 3. Bazar

  U Škody i u Pazdery jich mají vždycky několik \”skladem\”. Jo, a ještě jsem si vzpomněl, že mi jeden ukrajinský horolezec na Kavkaze kdysi (1989) ukazoval jakési LOMO (?), které vypadalo úplně stejně, jako moje Yashica, mělo i ta světýlka ve tvaru šipek!

  Odpovědět
 4. Špatná závěrka?

  Taky mám jednu Yashicu E35GTN doma, ale mám problém se závěrkou – někdy (často)se úplně nedovře anebo se dovře se zpožděním. Místní fotoopravář tvrdí, že je v háji nějaké těsnění kolem závěrky, které je nesehnatelné, opravit se prakticky nedá a že je častá závada u těchle Yashic. Takže je chudinka zavřená ve vitríně, což je mi moc líto, protože ten objektiv je vážně dost dobrý. Neumíte mi někdo poradit co eventuálně s tou nešťastnou závěrkou provést?

  Odpovědět
 5. čas závěrky bez baterie

  Dočetl jsem se někde na webu, že pokud není baterie, čas závěrky je 1/500. Zní to logicky, protože elektronika nepodrží závěrku otevřenou a tak zůstane na nejmenší možné hodnotě. Taky bez baterie nefunguje režim B.

  Odpovědět
  • RE: čas závěrky bez baterie

   Ještě bych dodal, že u Škody mají za 100 Korun redukci na běžně používanou baterii, typ si nepamatuji, ale stála 170 Kč.

   Odpovědět
   • RE: RE: čas závěrky bez baterie

    Já jsem do plastové trubky od původní baterie cpal čtyři 1,35 V rtuťové (?) články, jaké se používaly do Zenita TTL. Ještě nedávno jsem je kupoval (Varta EPX 640).

    Odpovědět
 6. Pár zajímavostí

  Výborný článek. Vlastním po otci také jedno GTčko s pozlacenými kontakty. Otec s ní fotografoval i profesionálně, dokonce se snímeček z této YASHICY octl i na World press foto Holland. Prý mu nikdy nechtěli věřit, že to nebylo foceno leicou, ale “jen” japoncem.Takže optika opravdu vynikající.
  A ještějedna věc, o té se málo ví. Písmenko G (nikoli v označení gt)vedle nápisu yashica, je prestižní oznaení udělované pokrokovým technologiím. Yashica také díky tomzuto modelu směla používat titul “pioneer of electronic photography” a tento model je vystaven v technickém muzeu ve Washingtonu coby 1. přístroj s elektronikou

  Odpovědět
 7. Goldmecanica

  Přidal bych upřesnění k těm pozlaceným kontaktům. Mají je všechny modely jejichž označení začíná na G, jako G, GT, GS, GL, GSN, GTN. Význam je “Goldmecanica”. Poslední, nejlepší, nejmenší (a nejdražší) byla YE GX. Mimo to se v řade Electro vyráběla řada odvozených, většinou zjednodušených modelů s méně světelným objektivem jako CC, CCN, MC, ME, FC, MF.

  Odpovědět
 8. Kde zakoupit???

  Tento přístroj je v pěkném stavu možno koupit za 1500kč
  v bazaru Altech Kolínská 15 Praha 3 10-18.00

  Odpovědět
 9. Paráda !

  Skoro ani nemůžu uvěřit, že takhle sofistikovaný přístroj pochází z konce 60. let. Myslím, že tenhle foťák je výborná cesta od kompaktu k zrcadlovce, třeba pro nějaké mladé začínající fotografy. A ta cena v bazarech je více než příznivá.

  Odpovědět
  • RE: Paráda !

   To víš, pokrok nejde vždycky jen dopředu. Dřív i průměrný dovolenkový fotograf fotil na svitkový film 6×9 nebo 6×6 cm, pak nastala éra kinofilmu a foťáků, jako tahle Yashica, nato se všichni vybavili zrcadlovkami (Zenit, Praktica, co jiného se tady v ČSSR dalo koupit za normální peníze?). Pak nastala etapa kompaktů, často prostých krabiček od mýdla s plexi čočkou a s fix-fokusem, ty byly vystřídány APS ještě menšího formátu a nakonec nastoupily digitály. Výsledné fotografie tak byly čím dál tím horší a obsluha strojů čím dál tím prostší (hovořím tady o amateurech, masových spotřebitelích, samozřejmě :-), to aby mě někdo nevynadal za to naapdání digitálů…

   Odpovědět
 10. skvely fotak

  Ja som si ho dokonca kupil po 30 rokom minule druhy krat, lebo som nemohol zabudnut na vybornu kresbu, ktoru na tu dobu objektiv mal.

  Odpovědět
 11. ?odber proudu?

  Nemate nekdo zmerene, kolik si bere Yashica GTN z baterie pri namacknuti?

  Minuly tyden jsem koupil na inzerat, dal jsem do ni novou baterii 4LR44, ale jen co jsem zkousel proti oknu, jak slape zaverka, baterie se stihla vybit. Doma jsem pak meril odber a vyslo mi, ze pri namacknuti je to cca 44-46 mA bez rozsviceni kontrolky, coz mi prijde dost. Kdyz se rozsviti jedna z kontrolek, zvysi se odber o cca 10-12 mA. To se mi zda OK.

  Nechalo by me to chladnym, ale bohuzel mi pri clone 16 zustava viset zaverka a znovu se zavre, az kdyz posunu clonu na 11. Jak se baterie vybijela, zacalo se to obcas projevovat i na clone 11, takze hadam, ze je to tim, ze baterie “neutahne” odber.

  Jinak je to krasny fotak v celkem slusnem stavu, a co jsem zkousel manipulovat s clonou, nebo citlivosti filmu, cas zaverky se prodluzuje/zkracuje tak, jak bych ocekaval.

  Nemate nekdo podobne zkusenosti, nebo jeste lepe – nevite co s tim?

  Predem diky za jakekoliv reakce.

  Odpovědět
 12. Minilab

  Taky vlastním jedn kousek GTN. Krom značné spotřeby baterií nemám žádných výhrad, jen chci upozornit, že při zpracováni v minilabu je dobré požádat aby obsluha zbytečně fotky nedoostřovala (digilaby) a aby nepřidávala na kontrastu (což běžně dělají když se fotí bakeliťáčkem s lentilkou místo objektivu) – výsledky by pak mohly být nepoužitelné – ten objektiv je skutečně extrémně dobý, s vysokým přenosem kontrastu…
  Je to fantastický foťák na decentí focení třeba v divadle, na koncertech atd… závěrka je v podstatě neslyšná…

  Odpovědět
 13. je to skvost

  Podařilo se mi sehnat 35 GT v takovém stavu,že se mi ani neche věřit,že tomu je už 36 let.To co jsem si přečetl ve Vašich příspěvcích mně těší a přesvědčuje o kvalitách tohoto přístroje.Problem z baterii jsem vyřešil uzávěrem z velkého popisovače/pro někoho FIX/,který má podobné rozměry jako původní baterie/musí se drobně upravit na průměr/ a doplnil jednou pružinou, ale ještě mě trochu znepokojuje,že baterie 5,6V které by měly byt spráně používány nejsou na našem trhu moc rozšířené.Poraďte prosím někdo, jakou značku a typ lze momentálně sehnat.Diky a pište,přehánějte.Jaro se blíží.

  Odpovědět
  • je to skvost

   Pokud jste z Prahy nebo budete mit cestu, zkuste se stavit ve FotoSkoda ve Vodickove ulici. Sveho casu tam prodavali v oddeleni bazar za stovku pouzdra na alaklicke baterie pro tyhle fotoaparaty. Existuji i clanky, ktere se daji vlozit bez redukce (4ks, mate pak 6V, coz muze mit vliv na expozici), mam s nimi ale nedobrou zkusenost, opakovane se mi stalo, ze se jeden clanek velmi rychle vybil (prestoze jsem je izoloval) a pri cene 75Kc za kus to bylo dost nakladne foceni.

   Odpovědět
  • je to skvost

   Lze normálně koupit v Třebíči PC640A CHINA AQlkaline gell. PS.Někde vás odbudou,ale mají je 4 v jednom a neví, že se dají vyloupnout když potřebuješ 2.Fotoaparát ale ssebou a nenechat se odbýt prodávajícím laikem

   Odpovědět
  • slunecni clona

   Originál už asi těžko, ale měla by se dát sehnat šroubovací clona do závitu na filtr (závit 55mm), jen je třeba vybrat takovou, která by nezpůsobovala vinětaci.

   Odpovědět
 14. Dědictví

  Tak jsem se náhodou dostal k článku který pojednává o tomto aparátku. V dnešní době digitalizace vytahuji ze skříně elegantní model 1970 GT s dvěma konvertory širokoúhlým i dlouhým, stativem, originální brašnou i přídavným hledáčkem……a žasnu, zapnu, a i po létech funguje. Po tchánovi zbylo toto krásné dědictví hlídané jako oko v hlavě. Asi věděl co v té době kupuje. Děkuji za krásné představení GTčka. Konečně trochu vím co s ním.

  Odpovědět
 15. model FC

  Dobrý den..
  Zakoupil jsem si prostřednictvím nejmenované NET aukce Yashicu 35 FC /mám již zrcadlovku FRI/ a mám dotaz stran nastavování metrů či stop na boku objektivu, ono tam je sice nastavení pomocí piktogramů a dá se také použít dálkoměr, ale je zde i nastavení metrů či stop v rozsahu 10-40m, které se provádí pomocí páčky s pojistným mechanismem a zde se ptám: složí k nastavení dálkoměru, vzdálenosti, či… ?
  Snad jsem svůj dotaz podal dobře…
  Děkuji JK

  Odpovědět
  • model fc

   yashicy mám 2.u yashicaelectro 35 je to spojeno s dálkoměrem, čili ostřením. ysvětelnost objektivu 1:1,7 což je víc jak supr. Yashica electro 35FC je levnější verze se světelností malinko horší /1:2,8.Nejsem znalec, ale domnívám se,že je to přednastavení v metrech/ stopách /označeno ft/ 10-40 a32-130 Samotného by mne to zajímalo. Je toulehčení automatice? mám nastaveno 20 m resp 60 ft universálně, ale na nic to tam asi nebude

   Odpovědět
 16. vymena signaliyzcnich zarovek

  Zdravim,

  rad bych vymenil signalizacni zarovky za led diody, ale nevim jake tam maji byt hodnoty… muzete mi prosim nekdo poradit a nebo alespon na nekoho odkazat.

  Jde mi o lepsi viditelnost ve dne…

  Preji pekny den…
  Zdenek

  Odpovědět
  • vymena signaliyzcnich zarovek

   Přímá náhrada není možná, před LED by se musel předřadit odpor, aby omezil proud (jinak odpálíte LED i spínací tranzistor – LED není žárovka, ale dioda) podle typu LED. Je to jednoduchý výpočet (velikost odporu se rovná napětí baterie minus napětí na LED při pracovním proudu minus saturační napětí spínacího tranzistoru to celé lomeno pracovní proud diody, který ale nesmí být větší než původní proud žárovky) a pokud si na to troufnete, na téhle stránce http://www.mattdentonphoto.com/cameras/electro_inside/index.html se nejen dozvíte, jak se do foťáku dostat, ale dole v Related Links je i odkaz na schema a dokumentaci elektroniky. Pracovní proud LED pro danou svítivost a úbytek na ní (liší se podle barvy) zjistíte pro zvolený typ LED v katalogovém listu (bývají na internetu, u prodejců).
   Já bych se do výměny nepouštěl. Pokud je foťák v původním stavu a je funkční, takovouhle úpravou se sběratelsky znehodnotí.

   Odpovědět
 17. baterka

  Zdravím, jsem rád že jsem narazil na tohle téma. Předevčírem jsem si během focení s Yashicou MG-1 (tuším že předchůdce Electra 35) všiml, že se mi nevrací závěrka – zůstane otevřená, dokud nenatahuju na další snímek. Tady v Brněnskym servise na Veveří mi řekli, že to asi bude její konec, že odešla do křemíkového nebe. Přemýšlel jsem i nad tím, že by to mohlo být baterkou, ale tu jsem měnil před cca třemi filmy (když jsem ji koupil), tak jsem si říkal, že to nebude ono (až tady jsem se dočetl, že baterky docela žere). Takže myslíte, že to ještě není její fatální konec (což by mě velmi potěšilo – fotí se s ní báječně), ale že by mohly pomoct nové, kvalitní baterky (do teď jsem jel na 1ks PX28A)?

  Díky, Matěj S.

  Odpovědět
  • baterka

   ještě mě napadla další možnost: je reálné, aby nějakým způsobem zamrzla závěrka? Myslím tím, že by se třeba zvýšilo tření, nebo by se lamely při otevření “lepily” k okolí. Během focení bylo cca -5°C, ale většinu času jsem se pohyboval na přímém slunečním svitu..
   Protože teď, když jsem Yashicu zkoušel v pokojové teplotě, vše na oko vypadá, jak by mělo (rychlost závěrky s původní baterkou – znatelně se prodlužuje čas při zastínění čidla expozimetru a při zaclonění, ale zavírá se sama, i ty časy vypadají reálně k světelným podmínkám).

   Díky, Matěj S.

   Odpovědět
 18. oplati sa?

  ahojte chcem sa spytat ci sa oplati kupit yashica electro no tento typ….ale ke mozno nefunguje …teda nie dobre nefunguje expozimeter,,,a ci by sa to dalo aj opravit…dakujem

  Odpovědět
 19. Začínám

  Dobrý den,
  poprosím Vás zkušenější o radu, sehnal jsem starší Yashica Electro 35 GSN.
  všechny hejblátka a posuvátka vypadají funkční, shází sehnat redukci na baterku, baterku a film.
  Zatím jsem fotil na digitální fotoaparáty na EVK zrcadlovce kde většinou už fotím na manuální režim, a kvůli zájmu se posunou na FF a jelikož cenám digitálu zkouším tuto cestu.
  Chápu že je zde priorita clony a čas se dopočítává pomocí automatiky, ale co mě zajímá : jak pracovat s ASA aby se měnil čas expozice… to třeba budu fotit krajinu řekněme ráno s EV 8, clonu nastavím na 8 (EV 6) , ASA budu mít na 100 (EV 0) a čas by se mi měl dopočítat na EV 2 tedy nejspíš na 1/4s… Pokud pohnu s ASA nahoru řekněme na 400 (EV -2) tedy čas se posune na EV 4 tedy 1/15s ?

  A teď prosím o potvrzení a nebo vyvrácení mého omylu 😀

  Odpovědět

Napsat komentář