Vyvolání Ilfordu Pan 100 a 400 v Fomadonu Excel

Štěpán Bruner

POtřeboval bych zjistit vyvolávací časy Ilfordu Pan 100 a 400 ve vývojce Fomadon Excel. Protože tyto filmy se už nevyrábějí, ani Foma na svých vývojkách potřebné údaje neuvádí. Zavolal jsem přímo do Fomy, ale ani tam mi nebyli schopni potřebné údaje poskytnout. Proto se obracím s žádostí o pomoc na vás.

1 komentář u „Vyvolání Ilfordu Pan 100 a 400 v Fomadonu Excel“

Napsat komentář