předtisková příprava

Dan Matyáš

Mám naskenované fotografie v kvalitě pro komerční tisk. Skeny jsem předal do grafického studia k přípravě pro tisk, avšak finální podoba snímků tak, jak půjdou do tiskárny se mi nelíbí.Jsou přesycené nebo naopak,světlé.Originální skeny jsem zpracoval i sám na vlastním počítači.V režimu CMYK jsem provedl drobné úpravy dle svých představ. Mohli by být použity mnou upravené snímky?, Liší se zpracování dat specializovaného DTP studia od domácího?, Jak docílit toho, aby se mnou upravené snímky shodovaly s výstupy z grafického studia? Vlastně se ptám, jak by měla taková příprava vypadat, aby výsledkem byl kvalitní tisk. Děkuji.

1 komentář u „předtisková příprava“

 1. Odpověď redakce

  Neznám podmínky grafického studia, o kterém je řeč, takže se k této problematice vyjádřím pouze obecně. Aby výsledek co nejlépe odpovídal představám, měly by se obrázky zpracovávat na pracovišti, které je přesně kalibrované – kalibrace se provádí průběžně, protože parametry zařízení se v průběhu provozu mění. Vychází se ze znalosti ICC profilu – ty popisují barevné vlastnosti zařízení. Potřebujete znát chování všech zařízení v řetězci – od pořízení obrazů až po výsledný tisk, na výsledném podání se podepíše i bělost papírů a v případě off-setu určitě i savost papírů. Toto technické zabezpečení je ovšem dosti finančně náročné a ne vždy si je menší studia pořizují.

  Některé rozdíly v barevném podání mohly nastat tím, že vy svoje obrázky znáte od provopočátku, kdy byly pořízené – grafik je upravuje podle svého způsobu vidění a vnímání. Pokud jsou všechny obrázky připravené pro jedno výstupní zařízení, předpokládám, že by se měly jevit všechny “posunuté” stejným směrem (zmiňujete saturaci barev). Pokud je grafik přístupný dialogu, zkuste jen kontaktovat a domluvit se přímo s ním. Je-li to zkušený pracovník, měl by vědět co se se snímky stane na daném výstupním zařízení. Pokud to, co jste viděl, jsou již poslední náhledy před posláním zakázky do tisku, pak bych radila řešit situaci spíše dialogem – připravovat podklady pro neznámé zařízení v domácích podmínkách je riskantní podnik.

  Více o problematice barev si můžete přečíst v článku zde:
  http://www.grafika.cz/art/df/rom_1_10_colormanag.html

  Odpovědět

Napsat komentář