Český Krumlov – město

Český Krumlov se někdy také – právem – nazývá perlou Jižních Čech.

Zimní pohled na Č. Krumlov
O tomto městě by mohly být napsány celé knihy a kdo ho nikdy neviděl, těžko z tohoto krátkého přehledu, který má čtenáře zlákat k návštěvě Českého Krumlova, získá ucelenou představu. Malebné jihočeské město bylo založeno před rokem 1274 na pravém břehu Vltavy, na ostrohu za tří stran obtékaném řekou.

Mapa historického centra
Pravděpodobně už ve 13. století bylo obehnáno hradbami a vybaveno třemi branami – Dolní (směrem k Latránu), Horní (na východě) a Kájovskou (na jihu). Ve 14. století bylo opevnění zesíleno a vybaveno věžemi. Na nejužším místě přístupu po souši byl vyhlouben příkop, který mohl být v případě ohrožení napuštěn vodou; přes příkop vedl padací most, jenž ústil do Horní brány.

V podhradí – na protějším břehu – vyrostlo zároveň s hradem osídlení řemeslníků a obchodníků nazvané Latrán obehnaný hradbami s branami. Ke spojení města a Latránu došlo až v rámci pozdějšího stavebního vývoje. S městem dodnes spojuje Latrán pouze dřevěný Lazebnický most, z nějž je údajně nejlepší pohled na zámecký komplex.

Kostel sv. Víta
Dominantou města byl a je mohutný kostel svatého Víta, původně raně gotický, po roce 1402 kompletně přestavěný a znovu upravený v novogotickém stylu. Je to trojlodní halová stavba; lodě mají síťovou klenbu, jež patří mezi nejstarší svého druhu v Evropě. Kostel je nesporným vrcholným dílem rožmberské gotiky. Původní město bylo malé, celek čítal necelých sto domů, ale i přesto dostalo roku 1449 od Rožmberků právo královské, což znamenalo to, že měšťané mohli svobodně nakládat se svým majetkem.

Významným mecenášem rozvoje města a potažmo i celého panství se stal Vilém z Rožmberka. Roku 1555 nechal město spojit s Latránem v jeden celek a původní hrad byl přebudován na zámecké sídlo. Celé město poté prošlo renesanční přestavbou. Domy byly opatřeny renesančními průčelími a malovanými fasádami, z nichž mnohé se dochovaly dodnes. Přestavba hradu probíhala podle vlašského stavitele Drizana a později podle architekta Baltazara Maggiho.

Ulička
Další významnou památkou v Českém Krumlově je jezuitská kolej, která stavebně souvisí s dalším objektem – původně gotickou prelaturou, jež byla přestavěna napřed renesančně a pak rokokově. Jezuitská kolej v Horní ulici byla vystavěna v letech 1586 – 1589 opět podle projektu B. Maggiho, roku 1773 (po zrušení jezuitského řádu v celé habsburské monarchii) byla přestavěna na kasárna a od roku 1889 až dodnes slouží jako hotel s názvem Růže. Jezuité měli ve městě také seminář – později gymnázium – a tato budova je jedna z nejhodnotnějších barokních staveb města.

Náměstí Svornosti
Jádrem města je čtvercové náměstí Svornosti. Bylo to původně tržiště, dodnes se dochovala budova Nové radnice, jež dodnes slouží původnímu účelu, a také řada gotických a renesančních domů. Zajímavostí je také Židovská ulička, která je tak úzká, že při rozpažení lze dosáhnout na zdi domů po obou stranách. V Široké ulici je k vidění zajímavý dům alchymisty A. M. z Ebersbachu, který sliboval Vilémovi z Rožmberka nápoj věčného mládí; svůj slib pochopitelně nesplnil a byl po zásluze uvězněn. Na opačném konci této ulice je také dům čp. 54, jenž patřil rožmberskému rybníkáři Jakubovi Krčínovi z Jelčan; dům má renesanční sgrafita a je vybaven mimo jiné také falešnými okny s namalovanými postavami.

Kostel sv. Jošta a Lazebnický most s křížem
Na protějším břehu Vltavy leží městská část zvaná Latrán. Bylo to původně podhradí, jakési hospodářské zázemí hradu. Také Latrán měl vlastní hradby a dvě brány. Až do roku 1555 byl Latrán zcela samostatnou obcí; také zde zůstal zachován původní gotický půdorys a řada gotických i renesančních domů. V roce 1350 založili Rožmberkové na Latráně klášter minoritů a pod hradem špitál s kostelem sv. Jošta. V sousedství kláštera je dosud funkční pivovar, kde se vaří pivo jménem Eggenberg, a po městě ho rozváží koňské spřežení. V 17. století byl pivovar rozšířen o objekty bývalé rožmberské zbrojnice. V hlavní ulici, která nese stejný název jako městská čtvrť, jsou desítky domů s renesančními a gotickými prvky.

Znak města
Po dlouhých letech, kdy na Český Krumlov nebýval zrovna vábný pohled, se konečně náročná rekonstrukce dostala do fáze, kdy je Český Krumlov znovu tím, čím původně býval – perlou Jižních Čech a celé České republiky. Celé historické jádro Českého Krumlova se dochovalo jako výjimečně ucelený a historicky cenný urbanistický celek, který byl roku 1963 prohlášen za městskou památkovou rezervaci a 12. prosince 1992 byl tento jedinečný historický areál zaslouženě zapsán do seznamu památek UNESCO.

Snímky byly zhotoveny manuálními zrcadlovkami Olympus OM 101 a OM 2000 (s objektivy Zuiko 50 mm, 35 – 70 mm, 70 – 210 mm a Vivitar 70 – 150 mm) a automatickou zrcadlovkou Olympus IS-100 (28-100 mm) na matriály Agfa HDC+ 200, Agfa Vista 200 a Kodak ProFoto 400.

Použitá mapa – PJ Soft InfoMapa 6.0, ©1998

Napsat komentář