Lázně pro zpracování barevných negativních papírů

Poté, co jsme vybrali vhodný typ zvětšovacího papíru a správně exponovali, zbývá poslední krok – zpracování. S moderním procesem RA-4 to je lehčí než kdykoli předtím, a lze to zvládnout v domácích podmínkách bez potřeby nákladného vybavení. Takže s chutí do toho!

Nabídka na trhu

Katalogová nabídka lázní pro proces RA-4 je poměrně široká a lze si vybírat z produktů mnoha výrobců. Namátkou bez nároku na úplnost: Kodak, Fuji, Agfa, Tetenal, Jobo. Pro domácí maloobjemové zpracování je zajímavá nabídka zejména posledních dvou firem, doporučuji navštívit jejich weby. Praktická dostupnost nabízených výrobků je ovšem už jiná věc. Barevná chemie a papíry představují poněkud exotickou položku v nabídce prodejců, a proto nebývají běžně na skladu. Lze proto doporučit využít služeb četných internetových prodejen, které budou zřejmě schopny dodat toto zboží nejrychleji. Proces RA-4 je “mezifiremně kompatibilní”, čili lázně a papíry různých výrobců lze libovolně kombinovat.

Práce s chemikáliemi

Pracovní roztoky se připravují buďto z kapalných koncentrátů nebo z pevných práškových chemikálií. Můžete se setkat i s kombinací, kdy se pracovní roztoky připravené z kapalných koncentrátů regenerují “oživovacími prášky”.
Lázně pro amatéry jsou navrhovány jako jednorázové – po zpracování předepsané plochy papíru se vylijí a nahradí čerstvými. Vyčerpané lázně lze v omezeném rozsahu regenerovat pouze přidáním čerstvého pracovního roztoku. Tento postup ale není určen pro dlouhodobý provoz. Lze ho využít např. v případě, když se během práce začne projevovat vyčerpanost lázně. Přidáním čerstvé lázně zvýšíme kapacitu a po skončení vše vylejeme. Lázně pro profesionály a minilaby jsou naopak navrženy pro trvalou regeneraci a nepředpokládá se větší přestávka v jejich využití.

Postup zpracování

Proces RA-4 je po chemické stránce analogický zpracování negativních filmů a se sestává ze 3 operací:

  • barvotvorného vyvolání, při kterém vzniknou barviva a kovové stříbro,
  • bělení, při kterém se kovové stříbro přemění na halogenid a
  • ustálení, které převede halogenid na rozpustný komplex a odplaví se z filmové emulze.

Poslední dva kroky je možno kombinovat do jedné lázně – bělícího ustalovače, čímž se zkrátí čas zpracování.
Pro proces je předepsaná teplota 35° C pro všechny lázně a doba pobytu 45 s ve vývojce i ustalovači. Existují ale modifikované verze pracující při vyšší i nižší teplotě, při kterých se musí adekvátně prodloužit či zkrátit doba pobytu v lázních. Můžete tedy pracovat při „pokojové teplotě“, čili v širokém rozmezí 16 – 24° C s dobou pobytu 130 až 45 s. Pro rychlejší zpracování existují verze pro teplotu 38° C. Pracuje se při stejné teplotě jako při procesech C-41 a E-6, takže lze použít stejné zařízení beze nutnosti chlazení a doba pobytu v obou lázních se zkrátí na 35 s. Pokud jste netrpěliví, můžete použít „bleskovou“ verzi pracující při 45° C – doba pobytu v každé lázni je potom pouze 27 s.
V nejjednodušší verzi tedy může pracovat pouze se dvěma lázněmi – vývojkou a bělícím ustalovačem. Problémem je kontaminace bělícího ustalovače vývojkou, čímž se snižuje jeho kapacita a životnost.
Při třílázňové konfiguraci pracujeme s vývojkou, zastavovací lázní, a bělícím ustalovačem. V zastavovací lázní provedeme pouze krátký (10 – 20 s) oplach. Zastavovací lázeň je tvořena 2% kyselinou octovou, která zastaví vyvolávání a spláchne zbytky vývojky.

Některé minilaby pracují s verzí čtařlázňovou: vývojka, stopka, bělič, ustalovač. Tato verze nemá pro amatérské zpracování význam kvůli své pracnosti a časové náročnosti.
Všechny verze se zakončují praním v teplé vodě. Praní je velmi rychlé díky nenasákavé podložce. Proces může být zakončen nepovinnou stabilizací. Moderní papíry jsou natolik stálé, že stabilizace může být vynechána. Pokud však bude zvětšenina častěji osvětlena denním světlem, dodatečná stabilizace zvýší její trvanlivost. Elegantní řešení stabilizace nabízí firma Tetenal – bezbarvý lak ve spreji, kterým se dodatečně ošetří pouze vybrané zvětšeniny, takže průběh zpracování není zdržován další lázní.

Pomůcky a vybavení

Proces RA-4 lze provozovat v mnoha různých zařízením, které se liší komfortem a cenou. Na vybavení nejméně náročný způsob je zpracování v miskách při pokojové teplotě. Minimální pořizovací náklady jsou výhodou, speciální chemie však prodražuje provoz. Je to ale ideální způsob, jak začít s barevným zvětšováním. Časy zpracování při pokojové teplotě jsou delší, což zpomaluje vyhodnocování filtračních zkoušek. V miskách lze ale pracovat i při zvýšené teplotě. Několik výrobců nabízí ohřívací podložky, které automaticky zajistí udržení předepsané teploty. Přetrvávající nevýhodou je velká styčná plocha lázní se vzduchem.
Další možností je zpracování v bubnech. Papír se vloží do světlotěsného válce, který se vodorovně otáčí. Do bubnu se nalévají a vylévají malé objemy lázní, ale díky otáčení se celý papír dostane postupně do styku s lázněmi. Specialistou na tento způsob je firma Jobo, která nabízí celou řadu bubnů až do velikosti papírů 50 x 60 cm a také procesory, které zajistí otáčení bubnu v temperované vodní lázni.
Jinou možností je zpracování ve svislých úzkých tancích zavěšených ve vodní lázni. Lázně mají minimální styčnou plochu se vzduchem a zpracování lze provést na velmi malé ploše. Procesory pro tento způsob práce vyrábí například firma Nova Darkroom.
Velmi pohodlnou, ale nákladnou volbou je válečkový procesor. Papír je veden mezi rotujícími válečky jednotlivými lázněmi. Nejvyspělejší procesory pracují “od sucha do sucha” a pracují s automatickou regenerací. Nabídka je široká (Durst, Thermaphot, Jobo), ale běžný fotoamatér si takovéto nákladné zařízení asi sotva pořídí.
Z vlastní zkušenosti doporučuji pro zpracování veškerých zvětšovacích papírů použít úzké tanky. Práce je čistá, rychlá a je zapotřebí minimum místa. V dalším díle představím takovýto procesor domácí výroby.

Napsat komentář