Hledání optimálního fotografického přístroje

Troufám si tvrdit, že rozvoj fotografie, její rozšíření ve společnosti, ale i vnímání jejího estetického a uměleckého vývoje, byl vždy primárně modifikován možnostmi a technickými parametry fotografických kamer a snímací technologie. Od statické unikátnosti daguerrotypií, přes nárůst šíření daný možnostmi talbotypie a vzrůst citlivosti snímání na zprvu mokré, pak suché desky a stále lepší filmy, se měnil i názor na vnímání fotografie, její význam pro společnost a přiznávané umělecké renomé.

Číst dál

Problematika archivní stálosti inkoustového tisku

Kvalitní inkoustové tisky se dnes ve velké míře používají
pro zhotovování fotografií, reprodukcí uměleckých děl a jiné náročné aplikace.
Mimo samozřejmých požadavků na kvalitu tisku s sebou tyto aplikace přinášejí
nekompromisní požadavky na archivní stálost. Bohužel se ukazuje, že v této
oblasti inkoustová tisková technologie stále ještě trpí řadou dětských nemocí.
Proces posuzování archivní stálosti je velmi komplexní a je třeba do něj
zahrnout archivní vlastnosti jednotlivých složek tiskové technologie (nosič,
přijímací vrstvu, barviva/pigmenty), vliv prostředí (světlo, teplo, vlhkost,
atmosféru), ale také je třeba pečlivě uvážit testovací metodiku (konstrukce
testovacích obrazců, způsob měření barevných změn).

Číst dál

Inkoustová tisková média

K výsledné kvalitě
inkoustového tisku přispívá potištěné médium přinejmenším stejnou měrou, jako
hardware tiskárny nebo použitá inkoustová sada. Již v pionýrských dobách
inkoustových tiskáren se ukázalo, že vysoké kvality tisku je možno dosáhnout
pouze na speciálně upravených papírech vybavených přijímací tiskovou vrstvou.
K výslednému dojmu z výtisku potom přispívají obě složky, tj. nosná
podložka i přijímací vrstva.

Číst dál

Hardware inkoustových tiskáren

Technologie inkoustového tisku prošla během posledních patnácti let bouřlivým rozvojem a expanzí. Z nesmělých jednobarevných začátků se tato technologie vyvinula ve velice sofistikované tiskové systémy. Kvalita tisku dnes předčí ostatní tiskové techniky, směle soupeří s klasickou halogenidostříbrnou fotografií a škála potiskovaných médií je ze všech tiskových technik zřejmě nejširší. V tomto seriálu bych rád přestavil nejnovější trendy zejména v oblasti vysoce kvalitního fotorealistického tisku a poukázal na některé problémy a omezení, kterým ještě musí tato technologie čelit.
V prvním díle seriálu věnovaného inkoustovým tiskových technologiím se podrobněji podíváme na konstrukční principy.

Číst dál