Zvláštní půvab Pětikostelí

Na jihu Maďarska, pod úrodnými svahy pohoří Mecsek, nedaleko hranice s Chorvatskem, se nachází město zvané Pécs. Jeho český název – Pětikostelí – vychází z německého Fünfkirchen a podle názoru mnoha lidí je to po Budapešti nejpůvabnější město země. Ačkoliv je od moře daleko, má v sobě cosi z uvolněné atmosféry Středozemí. Kromě toho se pyšní mnoha skvělými galeriemi a muzei, velkolepou katedrálou, hodnotnou islámskou architekturou a římskými hrobkami, které jsou na seznamu UNESCO.

Území bylo osídleno již v době kamenné, první město zde založili Keltové a později Římané. V roce 1009 tu Král Štěpán ustanovil biskupské sídlo a ve 14. století se město známé jako Quinque Ecclesiae stalo významným univerzitním střediskem. (Tím je ostatně i dnes – nemalou část stošedesátitisícového obyvatelstva tvoří studenti, což městu dodává mladistvý a živý ráz.) Za turecké nadvlády (1543-1686) se jeho charakter podstatně změnil: maďarsko-německou populaci nahradili Turci a jejich balkánští poddaní.

Pecs Pecs Pecs
K nepřehlédnutelným dominantám města patří zejména ohromný čtyřvěžový dóm. Stojí za to projít se kolem něj v různou denní či noční dobu a vychutnat si pohled z různých úhlů.

Po vyhnání dobyvatelů bylo Pětikostelí velmi zničeno, ze svých ztrát se však dokázalo postupně vzpamatovat především díky místnímu vinařství, produkci vyhlášeného porcelánu a objevu uhelných a uranových nalezišť. Zatímco kdysi prosperující doly jsou dnes již zavřeny, vinná réva se tu pěstuje i nadále. Najdete ji na pahorcích v okolí města. Roste tam i spousta jedlých kaštanů a mandloní, které na jaře překrásně kvetou. Jsou to oblíbená výletní místa, která kromě příjemných vůní a barev nabízejí i nádherné panoramatické výhledy. Ty vůbec nejlepší umožňuje rozhledna na televizní věži, která se tyčí na 530 metrů vysoké hoře Mišina. K jejímu vrcholku vede klikatá cesta lemována kamennými zídkami zahrádek a ovocných sadů, ve kterých lze najít i tak exotické stromy, jakými jsou například fíkovníky.

Pecs Pecs Pecs
Bývalá mešita paši Kasima Gáziho, kterou turečtí dobyvatelé postavili z kamene středověkého gotického kostela, je dnes opět katolickým chrámem

Turecké památky v maďarském městě

Pecs
Mešita paši Hassana Jakovaliho je považována za nejzachovalejší tureckou památku v celé zemi.

Většina turistických atrakcí města leží v historickém Belvárosu, na Szechéniho náměstí a v jeho okolí. Dominantou tohoto místa, na kterém prý v dobách turecké nadvlády parkovaly karavany velbloudů obtížených zbožím z Indie a Jemenu, je bývalá mešita paši Kasima Gáziho, kterou asijští dobyvatelé postavili z kamene středověkého gotického kostela.
Dnes je z ní opět katolický chrám a ačkoliv původní minaret nahradila v roce 1753 obyčejná věž, mnoho znaků islámské architektury je stále patrných.
Platí to zejména o charakteristických oknech, zvláštní výzdobě malovanými citáty z Koránu, klenutém interiéru nebo modlitebním výklenku, který je obrácen k saudskoarabské Mecce. Ve městě se nachází ještě jedna mešita, tentokráte kompletní i s původním minaretem. Postavili ji v 16. století, nese jméno paši Hassana Jakovaliho a je považována za nejzachovalejší tureckou památku v celé zemi. Nedaleko ní se nacházejí i zbytky tureckých lázní. Stopy exotické kultury východních podmanitelů je možné nalézt i ve zbytcích renesančního letohrádku z 16. století, který několik let sloužil jako klášter muslimského řádu dervišů. Tureckým poutním místem zůstal dodneška náhrobek mohamedánského světce Idrise Baby.

Od náboženství k umění

Pecs
Pécsská katedrála v bouři

V dnešním Maďarsku již k islámu mnoho lidí netíhne, většina věřících se hlásí ke křesťanství. Nejslavnějším katolickým svatostánkem, který je skutečnou chloubou města, je ohromný čtyřvěžový dóm. Vévodí Chrámovému náměstí a od svého založení v 11. století byl již mnohokrát přestavován. Jeho současná podoba, která pochází z r. 1881, je novorománská, ale součástí je i bezmála 1000 let stará původní krypta nebo boční lodě ze 13. století. Interiér baziliky je překrásně zdobený, převládá zde modrá a zlatá barva. V létě se zde konají pravidelné koncerty chrámové hudby a slyšet katedrální varhany je skutečný zážitek. Katedrála stojí za to, abyste se kolem ní prošli v různou denní či noční dobu. Měnící se osvětlení a barva oblohy ovlivňuje i celkovou atmosféru a pocity návštěvníka, který si může vychutnat pohledy z různých úhlů. O tom, že je Pětikostelí skutečným rájem pro všechny milovníky umění a historie svědčí i řada galerií a muzeí. Jenom na Káptalanově ulici se jich nachází pět. V Zsolnayském muzeu mohou návštěvníci obdivovat rozsáhlou sbírku váz, kachlů a figurín z místní keramičky, která proslavila město po celé střední Evropě. V těsném sousedství se nachází Maďarská moderní galerie. Nedaleké Vasarelyho muzeum představuje díla malíře, který se zde v roce 1908 narodil, ale proslavil se především v New Yorku a Paříži. Dalšímu umělci, který sice z Maďarska pochází, ale většinu života strávil za jeho hranicemi, patří muzeum Endreho Nemese. Byl to surrealista, který udělal kariéru až ve Švédsku. Muzeum Ference Martyna oslavuje dílo malíře, který patřil k raným představitelům nefigurální malby.

Pecs Pecs Pecs
Interiér pécské baziliky je překrásně zdobený. V Pětikostelí se v létě konají pravidelné koncerty chrámové hudby. Oblíbené jsou zejména ty varhanní.

Uzamčená láska

Pecs
K obdivovaným památkám architektury patří i budova místní pošty.

O ulici jižněji se nachází muzeum věnované tvorbě proslulého Kosztky Tivadara Csontváryho. Narodil se ve stejném roce jako Vincent Van Gogh a jeho umělecká kariéra byla, podobně jako u holandského mistra, ovlivněna duševní chorobou. Velkorozměrná plátna nejznámějšího maďarského představitele romantismu, symbolismu a expresionismu nabyla na ceně až po jeho smrti. Říká se, že když Csontváryho pařížskou výstavu navštívil Picasso, strávil v galerii hodinu o samotě a pak poznamenal: „Nevěděl jsem, že v tomto století vedle mě existoval ještě jeden velký malíř.“ Někteří znalci dodávají, že pokud by měl turista navštívit v Pětikostelí pouze jediné místo, mělo by to být právě Csontváryho muzeum. Procházka ulicí Janus Pannonius, na které muzeum leží, potěší i ty, kteří netouží po návštěvě „profláklých“ uměleckých skvostů a památek, protože chtějí poznat něco, o čem se ve většině turistických průvodců nepíše. Na cestě, která vede od Szechéniho náměstí k Dómu, se nacházejí dva nepřehlédnutelné ploty, jejichž železné tyče jsou obsypány stovkami visacích zámků.
Malých, středních, velkých, luxusních, i těch nejlevnějších. Nezasvěcený pozorovatel by je mohl považovat za reklamní poutač specializovaného železářství, avšak bližší ohledání a rozhovor s místními prozradí mnohem romantičtější pozadí zvláštní tradice. Na většině zámků se totiž nacházejí dvě jména. Mužské a ženské. Zatímco některá jsou profesionálně vyryta, jiná jsou napsána fixou či polepena samolepkou. Na ty nejmenší se vejdou pouhé iniciály spojené znamínkem plus.

Pecs Pecs Pecs
Stovky visacích zámků symbolizují věrnou lásku Babička, která si přivydělává k důchodu prodejem květin

Mnohé zámky již rezivějí a spoustu jmen z nich již setřel čas. Stejně jako v životě vztahů, jejichž jsou zámky symbolem. Přicházejí je sem věšet zamilované páry, které po uzamčení odhazují klíč, na znamení lásky a toho, že již nechtějí být s nikým jiným.

Napsat komentář