Barevné procesy: pár slov závěrem

V posledním dílu našeho seriálu bude řeč o několika specialitách, které s barevnými procesy souvisejí – cross procesy, duplikační filmy, print filmy a internegativy.

Cross proces

Jak již název napovídá, jedná se o záměrné zaměnění zpracovatelských lázní – film vyvoláme v lázních určených pro jiný proces. To se samozřejmě podepíše na vzhledu výsledného obrazu, který bude trpět různými barevnými a tonálními posuny. Právě tyto defekty jsou cílem záměrného cross procesu a využívají se v portrétní a módní fotografii. Samozřejmě může také dojít k neúmyslnému cross procesu, když laboratoř nebo fotograf poplete filmy. Výsledky takovýchto nestandardních postupů shrnuje následující tabulka:

Film Zpracován procesem Výsledek
Klasický černobílý E-6 Čirý film
C-41 Čirý film
Inverzní pro proces E-6 C-41 Kontrastní, nemaskovaný barevný negativ
Černobílé negativní vyvolání Slabý černobílý negativ
Inverzní Kodachrome E-6 černobílý Čirý film
Černobílé negativní vyvolání Černobílý negativ s antihalační vrstvou
Barevný negativ E-6 Diapozitiv s nízkým kontrastem a azurovým závojem, bez masky
Černobílé negativní vyvolání Velmi slabý černobílý negativ s maskou

Duplikační filmy

Tyto materiály se používají pro zhotovení kopií z diapozitivů. Zpracovávají se standardním procesem E-6. Mají zvláštní tvar charakteristické křivky – je to víceméně přímka se strmostí 1. To zaručuje, že tónové hodnoty předlohy se beze změny přenesou na kopii. Nikdy se nepokoušejte kopírovat na běžné snímkové materiály. Strmá charakteristika těchto materiálů ve tvaru “S” způsobí nárůst kontrastu a ztrátu kresby ve stínech i světlech.

Charakteristická křivka duplikační filmu Kodak EDUPE
Obr. 1 – charakteristická křivka duplikačního filmu Kodak EDUPE

Duplikační filmy jsou vyladěné pro denní nebo žárovkové světlo a barevné podání se musí doladit korekčními filtry. V praxi je nejjednodušší nechat si duplikáty zhotovit, je to ale poměrně drahé, a tak může přijít ke slovu domácí kopírování. Přitom lze postupovat např. tak, že sejmeme objektiv a barevnou hlavu ze zvětšováku. Hlavu položíme vzhůru nohama na desku zvětšováku, do rámečku zvětšováku vložíme kopírovaný diapozitiv a zespodu ho prosvětlíme barevnou hlavou s nastavenou požadovanou filtrací. Potom na tyč zvětšováku pomocí reprodukčního raménka upneme fotoaparát s makroobjektivem a můžeme kopírovat přefocením.

Jinak lze také kopírovat kontaktně, kdy diapozitiv a duplikační film přiléhají citlivými vrstvami k sobě. Osvit opět provedeme pod zvětšovákem s barevnou hlavou.

Internegativy

Pokud byste chtěli své diapozitivy nebo fotografie přefotit na negativ a následně zvětšit na barevný negativní papír, musíte použít internegativní film. Internegativy jsou tedy speciální filmy určené pro získání barevného negativu z předloh, které mají nelienární rozložení jasů – barevných diapozitivů a fotografií. Internegativy se zpracovávájí procesem C-41.

Barevné diapozitivy a fotografie mají charakteristické křivky esovitého tvaru, tónový rozsah ve stínech a světlech je zhuštěný. Kdybychom barevný diapozitiv přefotili na normální negativ s lineární charakteristikou, získáme barevný negativ, který bude mít tonální rozsah ve stínech a světlech zhuštěný, stejně jako to měla předloha. Při následném zvětšování takového negativu na papír s esovitou charakteristikou by došlo ke ztrátě kresby ve světlech a stínech. Internegativní film má proto velmi zvláštní “zalomený” tvar charakteristiké křivky, díky kterému dojde na zpracovaném internegativu k “roztažení” tónových hodnot ve světlech, a proto lze internegativy zvětšovat na normální papír s esovitou charakteristikou.

Roli internegativů dnes přebírá digitální technika, takže nejjednodušším způsobem, jak dnes získat ze svých diapozitivů papírové fotografie, je digitální minilab.

Print filmy

Print filmy se používají pro zhotovení diapozitivů z barevných negativů a internegativů. Filmy se zpracovávají procesem C-41. Na rozdíl od internegativů mají print filmy stále svůj význam, protože digitální osvit diapozitivů není příliš rozšířen a je velmi drahý. Pokud tedy fotíte na barevné negativy a chcete uspořádat diashow nebo svým zvětšeninám zajistit stoletou trvanlivost Ilfochromu, můžete ze svých negativů získat diapozitivy pomocí print filmů.

Napsat komentář