Capture One efektivně 7: způsoby nastavování hodnot při úpravách

Dnes se konečně dostaneme k úpravám fotografií. Nejdříve se podíváme na to, jaké možnosti jsou při nastavování hodnot jednotlivých nástrojů.

Úvodem bych chtěl upozornit, že Capture One používám ve verzi pro Mac. Verze pro Windows se může v některých detailech odlišovat a i když se snažím ověřovat rozdíly na obou platformách, nejsem schopen garantovat, že něco nepřehlédnu. Uvítám případně jakékoliv doplnění v komentářích pod článkem.

Základní změny hodnot

Stejně jako u konkurence se většina parametrů nastavuje pomocí posuvníků ovládaných tažením myší, a Capture One se neliší ani v tom, že to není jediná možnost. Zůstaneme-li u ovládání myší, můžeme využít také kolečko, případně ekvivalentní gesta na touchpadech – stačí umístit kurzor myši nad posuvník (nikoliv ale nad název parametru nebo textové pole) a zatočit kolečkem požadovaným směrem. Je to poměrně efektivní způsob, ale pokud přecházíte z Lightroom, může vám způsobovat určité problémy, protože budete asi zvyklí, že postranní panely jsou v něm posunovací a kolečko myši se používá jen pro klasické skrolování. V Capture One není tento způsob použití potřeba, protože panely nikdy neskrolují – nevejdou-li se palety do viditelné plochy, některé z nich se samy sbalí. Posouvání myší se tak využívá jen uvnitř některých palet, které z principu nemohou být vidět celé najednou, jako např. Library se všemi složkami nebo Filters pro vyhledávání – v těch ale zase nejsou posuvníky, takže spolu principy ovládání nijak nekolidují. Občas se mi ale stává, že ze zvyku kolečkem zatočím v nesmyslné snaze dostat se ke spodním paletám, čímž nechtěně přenastavím parametr pod kurzorem.

Jestliže dáváte přednost klávesnici, nejste o nic ochuzeni. Požadovanou hodnotu můžeme samozřejmě vepsat do textového políčka vpravo od posuvníku, ale měnit jdou i přírůstkově – stačí aktivovat požadované textové políčku a pak už jen zvyšovat nebo snižovat hodnoty pomocí šipek nahoru a dolů. Přidržením Shiftu pak zvýšíte krok, o nějž se hodnota šipkami mění. Hodnoty nastavované v desetinných číslech se obvykle mění o 0,1 a se Shiftem pak o 1. Ty celočíselné se posouvají po 1, respektive po 10 se Shiftem. Některé parametry mohou z těchto pravidel vybočovat – například barevná teplota se upravuje po 25 K a se Shiftem se krok zvýší na 100 K.

Paleta Exposure
Do textových polí vpravo lze vepsat konkrétní hodnoty nebo je šipkami nahoru a dolů měnit o určený krok. Přidržením klávesy Shift je možné používat větší přírůstek.

Velmi zajímavou možností pro ovládání z klávesnice je přímá úprava hodnot některých nástrojů pomocí vyhrazených klávesových zkratek. Touto možností jsou vybaveny nástroje Exposure, White Balance, High Dynamic Range, Levels, Color Balance, Rotation, Sharpening, Noise Reduction, Film Grain, Clarity, Morie, Local Adjustments a Capture. Pro většinu z nich je umožněno měnit zkratkami jednotlivé posuvníky (např. u nástroje Exposure hodnoty Exposure, Contrast, Brightness a Saturation), ale u jiných může jít o specifičtější funkce – např. Local Adjustments nabízí zkratky pro změnu rozměru a tvrdosti štětce. Většina z těchto funkcí nemá ve výchozím stavu zkratky přiřazené a musíte si je nastavit podle svých potřeb v editoru. Jiné sice přiřazené jsou, ale může zase vzniknout potřeba je předefinovat pro spolupráci s českou klávesnicí (např. hranaté závorky pro úpravy parametrů štětce).

Editor zkratek
Editor zkratek umožňuje přiřadit klávesy i přímo úpravám některých parametrů vyvolání fotografií – např. expozici a dalším.

Obnovení hodnot do výchozího stavu

Pokud chceme nastavené parametry vrátit do výchozího stavu, máme několik možností. Jde-li nám o jeden posuvník, je nejsnazší dvakrát kliknout myší na jeho jezdce. Technicky vzato funguje i dvojklik kamkoliv do stupnice, ale v tomto případě dojde k jednomu drobnému vedlejšímu efektu – nejdříve se totiž nastaví hodnota odpovídající místu, kam jsme kliknuli, a druhý klik vede k resetu. To by téměř ničemu nemuselo vadit, až na to, že zmíněný mezistav po prvním kliknutí se dostane do historie a lze se k němu vrátit pomocí funkce Undo (Cmd+Z, respektive Ctrl+Z). Osobně to považuji za matoucí a radím resetovat hodnoty přímo dvojklikem na jezdce – tedy na onen obdélníček vyznačující pozici na posuvníku.

Chceme-li resetovat celý nástroj, použijeme ikonku se zatočenou šipkou na pravé straně jeho záhlaví. Tím se do výchozího stavu vrátí všechny hodnoty sdružené v jedné paletě. Capture One tady předvádí trochu nekonzistentní chování. Veškeré úpravy parametrů nástrojů se totiž vždy týkají výhradně aktivní fotografie a to nezávisle na přepnutí tlačítka úprav všech vybraných fotografií v hlavní nástrojové liště. Reset nástroje pomocí zmíněné šipky ale může platit i pro všechny vybrané fotografie, a to buďto je-li toto chování zapnuto a nebo vynuceně přidržením klávesy Shift. Jinými slovy, v C1 nemůžeme změnou posuvníků upravit více fotografií najednou, ale resetovat pro ně tytéž posuvníky už ano. Naštěstí, pokud hrozí reset více fotografií, budeme na to upozornění potvrzovacím dialogem.

Reset nástroje úprav pro více fotografií
Pokud je aktivní editace všech označených fotografií, platí i pro reset nástroje, jak ukazuje číslíčko 2, které se v toolbaru nahoře objevilo po najetí kurzorem myši na reset nástroje.

Poslední možností je reset všech úprav, který najdeme v menu Adjustments → Reset, případně pod klávesovou zkratkou Cmd+R, respektive Ctrl+R. I na tuto funkci má vliv, jestli jsou nebo nejsou zapnuté úpravy všech vybraných fotografií a podle toho se resetuje buď aktivní nebo všechny vybrané fotografie.

Dočasné resety pro náhled změn

Při úpravě fotografií je poměrně běžnou praxí kontrolovat stav před a po změně. Capture One má pro tento účel rovněž odstupňované nástroje a také jedno poněkud nepříjemné překvapení. Ale pěkně pořádku.

Dočasný reset jednoho posuvníku se provádí přidržením tlačítka myši na jménu parametru. Dokud jej nepustíte, bude hodnota posuvníku nastavena na výchozí, což se samozřejmě projeví i v náhledu nebo zobrazení fotografie. Po uvolnění se parametr vrátí na původně nastavenou hodnotu.

K dočasnému resetu celého nástroje slouží již výše zmíněná ikonka se zatočenou šipkou v pravé straně záhlaví palety. Nechceme-li ale provést reset definitivní, je třeba stisknout klávesu Alt a na ikonce přidržet levé tlačítko myši. Až do jeho uvolnění bude fotografie zobrazena při nastavení všech hodnot nástroje na výchozí.

A teď je čas na avizované nepříjemné překvapení – v Capture One není žádná funkce pro náhled fotografie před a po všech úpravách. Možnosti, jak tento nedostatek nahradit, jsou dvě. Příznivcům přepínání mezi stavy před a po radím použít reset všech úprav klávesou Cmd+R (respektive Ctrl+R) a následně pak úpravy vrátit zpět funkcí Undo s klávesovou zkratkou Cmd+Z (respektive Ctrl+Z). Z počátku je to nezvyklé, ale v zásadě docela efektivní.

Jestliže preferujete zobrazení variant před a po vedle sebe, pak musíte podstoupit trochu složitější postup. Základem (a oficiálně doporučenou metodou) je vytvoření varianty fotografie bez úprav (klávesa F2, respektive F7 na Windows) a jejich následné zobrazení vedle sebe s upravenou fotografií. To se dá buďto naklikat myší a nebo použít následující sekvenci zkratek:

 1. Klávesou F2 (respektive F7) vytvoříte neupravenou verzi a Capture One jí zobrazí
 2. Klávesou Enter novou verzi označíte jako verzi k porovnání (ta je zvýrazněna oranžovým rámečkem místo bílého)
 3. Současně s ní se rovnou zobrazí fotografie od ní vpravo, my ale potřebujeme tu vlevo (původní upravenou), takže dvakrát stiskneme klávesu Cmd+šipka vlevo (Ctrl+šipka vlevo)
 4. Jakmile jsme s porovnáním spokojeni, můžeme nově vzniklou variantu z katalogu odstranit
Varianta pro porovnání
Varianta pro porovnání je označena oranžovým rámečkem a je „připnuta“, takže když procházíte fotografie, zůstává stále zobrazená. Jestli se fotografie zobrazí pod sebou nebo vedle sebe určuje Capture One sám podle optimálního využití volného prostoru.

Tohle není určitě postup, který bych osobně nazval pohodlným, ale jinou možnost momentálně neznám. Naštěstí preferuji první možnost s resetem a undo, se kterým lze celkem dobře fungovat, ale přesto nezbývá než doufat, že Phase One tento překvapivý nedostatek brzy napraví.

Automatické nastavení hodnot

Některé hodnoty může dávat smysl nastavovat automaticky – jak jsem už zmínil v předchozích dílech, Capture One mi v tomto směru celkem často poskytuje výsledky, které pro řadu fotek plně dostačují, takže tuto možnost pro mě až překvapivě hodně používám. Možnosti jsou opět dvě.

Chceme-li použít automatické nastavení jednoho nástroje, v záhlaví jeho palety klikneme na ikonku s písmenem A. Pokud zde není, pak nástroj automatické nastavení neumožňuje – tuto funkci dostaly do vínku nástroje White Balance, Exposure, High Dynamic Range, Levels, Rotation a Keystone. Sympatické je, že automatické nastavení je dostupné i pro varianty těchto nástrojů určené pro lokální úpravy.

Paleta Exposure
Nástroj Exposure umožňuje automatické nastavení, proto má v pravé části záhlaví ikonku s písmenkem A, která jej provede.

Druhou možností je automatické nastavení několika ze zmíněných nástrojů najednou. K tomu slouží menu Adjustments → Auto Adjust, tlačítko s písmenem „A“ v nástrojové liště a nebo nejlépe klávesová zkratka Cmd+L, respektive Ctrl+L. Aby tato funkce fungovala k naší spokojenosti, musíme ale Capture One sdělit, které nástroje má při jejím použití automaticky nastavit. K tomu slouží menu Adjustments → Auto Adjustments nebo vyskakovací menu s totožným obsahem, které se zjeví po přidržení tlačítka myši na zmíněném tlačítku v nástrojové liště.

Seznam nástrojů, které lze automaticky nastavit funkcí Auto Adjust
Seznam nástrojů, které lze automaticky nastavit funkcí Auto Adjust lze vyvolat z nástrojové lišty nebo z hlavního menu

Pro úplnost je třeba dodat, že automatické úpravy můžete zahrnout i do procesu importu, kde v paletě Adjustments najdete volbu Auto Adjust. Je-li zaškrtnuta, budou během importu automaticky nastaveny nástroje zvolené jedním z výše zmíněných způsobů.

Automatické úpravy v importním dialogu
Automatické úpravy jsou dostupné i z importního dialogu

A poslední poznámky k automatickým úpravám: na rozdíl od Lightroom nemohou být součástí uložených předvoleb a nelze je ani kopírovat – pokud se o to pokusíme, aplikují se na cílové fotografie pouze shodné absolutní hodnoty.

Specifické nástroje pro nastavení hodnot

Pro některé účely je Capture One vybaven specifickými nástroji pro nastavení hodnot úprav, které se podobají těm, které můžete znát z Lightroom. Všechny jsou dostupné nejméně dvěma způsoby – buď tlačítkem přímo v paletě nástroje nebo ikonkou ve střední části hlavní nástrojové lišty. Většinu z nich lze aktivovat i klávesovou zkratkou. Jsou to tyto funkce:

 • Ořez (Crop), klávesa c
 • Narovnání horizontu (Straighten) označením linie, která má být vodorovně či svisle , klávesa r
 • Volná rotace (Rotate Freehand), klávesa r
 • Narovnání perspektivy podle svislic, vodorovných linií nebo obou najednou (Keystone), klávesa k
 • Vyvážení bílé kliknutím do neutrální plochy (White Balance), klávesa w
 • Vyvážení bílé podle pleťovky (Skin Tone), klávesa s (zkratka funguje pouze na Macu)
 • Výběr černého bodu pro nástroj úrovně (Pick Shadow Level), klávesa l
 • Výběr bílého bodu pro nástroj úrovně (Pick Highlight Level), klávesa l
 • Výběr bodu pro nástroj křivky (Pick Curve Point), klávesa u
 • Výběr barvy pro nástroj pokročilých barevných korekcí (Pick Color Correction)
 • Výběr barvy pro nástroj základních barevných korekcí (Pick Basic Color Correction)
 • Výběr barvy pro nástroj korekcí pleťovky (Pick Skin Color Correction)
Nástrojová lišta – specifické nástroje
Nástrojová lišta – specifické nástroje k nastavení hodnot

Stáhnout zdarma:

E-kniha a individuální kurzy

4 komentáře u „Capture One efektivně 7: způsoby nastavování hodnot při úpravách“

 1. nefunguji zkratky alt+kliknutí

  Děkuji za skvělý článek. Shodou okolnosti jsem před nedávnem začal zkoušet Capture one tak mi tento článek přišel vhod.
  Bohužel mi však nefunguje jedna věc a to spojení klávesy Alt + kliknutí myši. Například když chci dočasně zresetovat nástroj stačilo by zmáčknout Alt+kliknutí myší nad zatočenou šipečkou pro reset nástroje. Zresetuje se to však trvale, jako kdybych neměl ani Alt zmáčknuty. Přitom když najedu kurzorem myši nad šipku, tak se mi zobrazí Tooltip text se stejně popsanými instrukcemi. Podobně nefunguje dvojitá šipka, která slouží pro kopírování úprav palety. Nevíte kde by mohla být chyba? Používám Win7.

  Odpovědět
  • nefunguji zkratky alt+kliknutí

   Dobrý den, zrovna funkčnost dočasného resetu s Altem jsem na Windows 7 (Professional, anglická verze) testoval a funguje mi bez problémů. Mám to navíc potvrzené i od jiných uživatelů C1. Jednoduše zmáčknu levý Alt, pak stisknu levé tlačítko myši nad zatočenou šipkou v záhlaví nástroje a dokud jej držím, vidím verzi fotografie bez dané úpravy. Po uvolnění se vše vrací do předchozího stavu, tedy včetně úprav – tady je mírná odlišnost od Macu, kde lze pustit Alt a stále vidím resetovanou verzi, dokud neuvolním i tlačítko myši, kdežto ve Windows se parametry vrátí na hodnoty před dočasným resetem jakmile uvolním cokoliv – Alt nebo tlačítko myši.

   U kopírování je to obdobné – podržím levý Alt, kliknu myší na dvojitou šipku a úpravy pro daný nástroj mám ve schránce. Přesunu se na další fotku a můžu je z menu, tlačítkem v toolbaru nebo klávesovou zkratkou aplikovat.

   Pokud vám ani jedno nefunguje, zkusil bych kontaktovat podporu Phase One, většinou reagují rychle a věcně.

   Michal Krause

   Odpovědět
   • nefunguji zkratky alt+kliknutí

    Dobrý den,

    nevím v čem mohl být problém, ale už mi to funguje. Asi stačilo vypnout a zapnout počítač 🙂

    Díky

    Odpovědět

Napsat komentář