Chris George: Blesk v digitální fotografii

Pokud jde o fotografování, mám dlouhou dobu v seznamu úkolů položku “naučit se dobře a spolehlivě fotografovat s bleskem”. Praxe je sice praxe, ale určitě neuškodí nechat si poradit od zkušenějších, řekl jsem si, a vrhl se do studia knihy s dlouhým názvem “Blesk v digitální fotografii [kompletní průvodce]” z produkce nakladatelství Zoner Press.

Upoutávka na zadní straně mimo jiné slibuje, že by tato kniha měla čtenáři pomoci dosáhnout optimálních výsledků při používání blesku a během krátké doby tak dosahovat výsledků, které byly dříve výsadou profesionálních fotografů. To je jistě ambiciozní cíl a autor cestu k němu rozdělil do šesti částí.

Blesk - přebal

První a nejrozsáhlejší oddíl nese jméno “Základy” a začíná opravdu od píky – přesněji řečeno od fyziky světla a jeho charakteristik, které bezprostředně souvisejí s používáním blesků. V dalších kapitolách se pak seznámíme s obecnými principy fungováním blesku, možnostmi řízení dosahu bleskového světla a problematikou synchronizace záblesku. Autor se také krátce věnuje komunikaci mezi fotoaparátem a bleskem a možnostem měření zábleskového světla. Oddíl pak pokračuje kapitolami o jednotlivých typech blesků – vestavěných, systémových a studiových – a končí problematikou baterií. Jisté výhrady mám k používané terminologii – nemyslím si například, že je vhodné nazývat systémový blesk bleskem “sáňkovým”, a překládat anglický termín “built-in slave” jako “vestavěná detekce podřízení” už hraničí s jazykovým zločinem. Po faktické stránce mě především zarazilo konstatování, že akumulátory údajně neumožňují tak rychlé dobíjení a srovnatelný počet záblesků, jako alkalické nebo lithiové baterie. Minimálně pokud jde o alkalické baterie, manuály všech novějších blesků, které jsem měl k dispozici, uvádějí čísla hovořící o přesném opaku.

Na počátku druhé části nazvané “Základy světla” se od blesků autor opět vrací k obecnějšímu povídání o světle a jeho vlivu na výslednou fotografii. I kapitoly o vlivu směru nasvícení na fotografované objekty se nijak speciálně nezaměřují na použití blesku, nicméně je obvykle doprovázejí ukázkové fotografie a schémata popisující rozložení scény a umístění světelného zdroje. Přes používání přímého či nepřímého a měkkého nebo ostrého světla se pak oddíl dobere svého konce kapitolou o vyvážení bílé a barevných filtrech na blesk.

Třetí část knihy už svým názvem slibuje plné zasvěcení problematice blesku – věnuje se totiž použití výplňového (fill-in) blesku. Hned první kapitola poněkud mate názvem “Dvojnásobná expozice”, kterým se autor snaží vyjádřit, že při použití fill-in blesku mají na scénu vliv dva zdroje světla – přirozené a bleskové. U dalších kapitol už asi pochybnosti nevzniknou – jejich názvy “Zvýšení kontrastu výplňovým bleskem”, “Snížení kontrastu výplňovým bleskem” a “Nastavení míry osvitu” mluví za vše. Poté se kniha věnuje problematice použití výplňového blesku pro akční snímky, kde je žádoucí správným způsobem zachytit pohyb, a nakonec dojde i na krátké povídání o výhodách vysokorychlostní synchronizace. Pro seznámení s problematikou je asi rozsah a pojetí dostatečné. Slabinou jsou dle mého názoru hlavně ukázkové fotografie, které ve mně nebudí žádné velké nadšení, natožpak touhu jít něco podobného zkusit nafotit.

Blesk - kapitola 3

Název čtvrté části “Slabé osvětlení” slibuje, že zde půjde o situace, pro které byl blesk prapůvodně vynalezen – zkrátka když není dost světla. Hned na začátek nám autor servíruje kapitolu “Kdy blesk nepoužívat”, což je celkem chvályhodné. V druhé kapitole se vrací detailněji k potížím, které blesk jako jediný zdroj světla (navíc často umístěný přímo na fotoaparátu) způsobuje s ohledem na onen zpropadený fyzikální zákon tvrdící, že množství světla klesá se čtvercem vzdálenosti, na což tématicky navazují kapitoly věnující se vlivu vzdálenosti mezi fotografovaným objektem a pozadím při použití blesku. Škoda jen, že v této kapitole zřejmě tiskařský šotek prohodil popisky dvou fotografií, což může začínajícím fotografům poněkud zamotat hlavu.

Další na řadě jsou pak techniky rozptýlení světla pomocí difuzérů nebo odrazu od stropu, stěn a odrazných desek. Autor nebo snad obrazový editor bohužel i nadále pokračují v prezentaci nezajímavých ukázkových fotografií a například demonstrace použití difuzéru je vyloženě nepovedená, neboť efekt je sotva patrný a nepomáhá ani zobrazení histogramů, které se rovněž liší minimálně (a to navzdory popisku tvrdícímu, že “Difuzér hraje výraznou roli…”). V kapitole o svícení odrazem jsem v pasáži o dodání jiskry do očí fotografovaného postrádal alespoň zmínku o tradičním použití bílé kartičky (vizitky), pokud blesk není přímo vybaven vestavěným odražečem.
V této části knihy se pak dále dozvíme něco o příčinách vzniku efektu červených očí a o možnostech, které nám skýtají různé varianty nastavení synchronizace blesku (s pomalými časy a/nebo na zadní lamelu). Zajímavá je následující kapitola nazvaná “Malování světlem”. Tento název jsme sice spíš zvyklí slýchat v souvislosti se stálým světlem, ale v podstatě asi vystihuje i popisované použití blesků (opakované záblesky během dlouhé expozice, a to buďto za účelem nasvícení více částí scény nebo pro posílení výkonu blesku). Oddíl končí krátkým povídáním o použití více blesků a zmínkou o kruhovém blesku.

V páté části se autor věnuje problematice studiové fotografie, což určitě není na škodu, neboť klesající ceny činí ateliérové vybavení dostupnějším i pro amatéry, kterým je kniha jednoznačně určena. Této části asi není celkem co vytknout, snad jen uspořádání kapitol mi přijde místy trochu na přeskáčku. V prvních kapitolách se celkem rozumně dozvíme, jaké parametry by měl mít prostor, v němž zařizujeme ateliér, a jaké vybavení budeme pravděpodobně potřebovat. Další kapitoly se věnují table-top fotografii, výhodám a problémům modelovacího světla a technice používání jediného světla. Pak následuje pro mě asi nejzvláštnější propojení dvou témat v jedné kapitole – změkčování stínů a fotografování předmětů, které samy produkují nějaké světlo (např. LCD displeje). V duchu již zmíněné lehké chaotičnosti uspořádání témat popisuje autor dále použití odrazných ploch, aby na dalších stránkách přešel na problematiku užití dvou světel a pak se opět vrátil v několika kapitolách k vybavení pro úpravu světla v podobě fotografických deštníků, softboxů, komínků, spotů a masek. Osobně mi připadá, že by pro přehlednost bylo lepší, aby se čtenář nejdříve seznámil s možnostmi tvarování světel zmíněnými pomůckami a pak se teprve dozvěděl, jak je využívat v různých obvyklých světelných konfiguracích.
Pátá část knihy pak dospěje ke svému konci přes kapitoly o reprodukční fotografii plochých předmětů, fotografování rychlých dějů typu dopadající kapky apod. a stroboskopické fotografii. I tady musím bohužel zopakovat, že ukázky asi málokoho nadchnou, což je škoda, protože fotografie často napoví a motivuje víc než stovky slov.

Blesk - kapitola 5

Šestá a poslední část se týká úprav fotografií v počítači. Toto téma jako kdyby dnes nemohlo v žádné knize o fotografování chybět, Chris George mu naštěstí věnuje jen přiměřených 13 stran. Počítá se zde především s produkty Adobe – Photoshopem, Elements a Camera Raw. S bleskem jako takovým souvisejí asi hlavně kapitoly o odstranění červených očí a korekci smíšeného osvětlení. Obě v zásadě navedou čtenáře správným směrem, ale u druhé jmenované jsem marně hledal rozdíly mezi fotografiemi “před” a “po”. U jedné ukázky jsem dokonce pojal podezření, že tiskařský šotek vytiskl v obou případech totožnou fotografii. Ostatní kapitoly se věnují spíše obecně používaným postupům – úpravám kontrastu, obnově světel a stínů, selektivním úpravám s pomocí masek a základním retuším.

Tolik tedy obsah knihy. A moje hodnocení? Kniha podává celkem srozumitelnou formou a v přiměřeném rozsahu základní informace o fotografování s bleskem. Pokud jste touto problematikou docela nepolíbení, pak si z ní určitě důležité informace můžete odnést. Hlavním problémem, který prostupuje v podstatě všemi částmi bez rozdílu, jsou ukázkové fotografie, které povětšinou nezaujmou a občas ani dostatečně nedemonstrují, co měl autor na mysli. A co můj záměr vylepšit své výsledky při používání blesku? Tak na to bych možná doporučil nějakou jinou knihu – o jedné takové, rovněž z produkce Zoneru, se na Paladixu dočtete zhruba za týden.

Blesk v digitální fotografii [kompletní průvodce]
Autor: Chris George
Vydavatel: Zoner Press 2008
Přibližná cena: 290,- Kč
Rozsah: 160 stran
ISBN: 978-80-7413-009-0

Napsat komentář