Eisteddfod – svátek keltských pěvců

Typický Walesan dob dřívějších trávil týden v uhelném dole, v sobotu hrál rugby, v neděli navštívil kostel a po volných večerech zpíval v cor meibion, neboli mužském pěveckém sboru.

Zensky pevecky sbor na Eisteddfod
Ženský pěvecký sbor na Eisteddfod
Eisteddfod
Frank Davis soutěží ve zpěvu waleských písní na festivalu Eisteddfod

Nostalgie však už není to co bývala; těžební průmysl se zhroutil, popularitu rugby zastiňuje „obyčejný“ fotbal a na modlitbu dnes nezbývá čas. Možná i proto zpívali nějakou dobu bardové – keltští pěvci – poněkud zastřenými hlasy. Pečlivě střežená tradice waleského bardství je však každoročně připomínána při festivalu zvaném Eisteddfod.

Tento jazykolomný název v sobě skrývá pojmenování pro slavnostní shromáždění waleských pěvců a básníků. Tradice vznikla již ve 12. století a původně se jednalo o soutěže muzikantů, zvláště harfeníků, a básníků, až s postupem času se vyvinuly a připojily další hudební, literární a oratorní formy. V 17. století tradice Eisteddfod upadala v zapomnění a přežívala jen v podobě neformálních sešlostí veršotepců a impromptu básníků. Múza bardského veršování však waleské horníky a farmáře neopustila ani v období hospodářských těžkostí a tradice Eisteddfod se začala pomalu obnovovat.

Eisteddfod
Cor Meibion, mužský pěvecký sbor opouští jeviště na festivalu Eisteddfod
Eisteddfod
Waleský taneční soubor, Eisteddfod
Eisteddfod
Rockeři z Boy George vystupují na Eisteddfod

Novodobý, tzv. Národní Eisteddfod znovuožil v 19. století a od té doby se každoročně koná střídavě v jižním a severním Walesu. Z původních neobřadných setkání se vyvinuly dnes již velkolepé akce doplněné o nejrůznější soutěže a udílení cen v hudbě, próze, dramatu a umění. Vyhlášení vítězného básníka a jeho inaugurace nadále zůstávají klimaxem festivalu a přitahují waleskou komunitu i turisty z celého světa.

Příprava jeviště
Příprava jeviště pro festival

Oficiálním jazykem festivalu je samozřejmě waleština a spoléhat zde na angličtinu je přinejmenším odvážné. U vchodu naštěstí dostávám sluchátka s elektronickým tlumočníkem a pouze když přiznám, že jsem Čech, hovoří se mnou lidé anglicky, ovšem s velmi výrazným, tvrdým přízvukem.

Přestože waleská historie byla poznamenána tvrdým matriarchátem, bardství bylo dlouhou dobu pouze mužskou záležitostí. Teprve po 140 letech novodobého festivalu, shodou okolností právě v den mojí návštěvy, se podařilo usednout na křeslo Národního Eisteddfod ženě. Matka tří dětí, 37-letá Mererid Hopwoodová zvítězila za velkého ohlasu obecenstva s pochmurnou básní líčící život ženy po smrti dítěte.


Příště: Kamenná pýcha

Všechny fotografie byly pořízeny systémem Nikon (tělo FM2n + objektivy 20/2.8, 35/2, 50/1.4 nebo 105/2.8) na filmy Fuji (Veliva, Superia) a Kodak 400CN. Skenováno na Nikon Coolscan 4000.

1 komentář u „Eisteddfod – svátek keltských pěvců“

Napsat komentář