motivhledej v článcích

Fotografické služby a novela živnostenského zákona platná od 1. července 2008

Dne 1. července 2008 vstoupila v účinnost novela živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.), která se dotýká i živnosti Fotografické služby.

Nebudu čtenáře vůbec napínat a rovnou oznámím, že živnost Fotografické služby byla přeřazena z živnotí řemeslných (kde byla od od 1. března 2000) zpět mezi živnosti volné. Vrátil se tedy stav, který platil do 29. února 2000, kdy v rámci živností volných platila pouze oznamovací povinnost.

K získání živnostenského oprávnění je tedy nově třeba splnit dle § 6 živnostenského zákona Všeobecné podmínky provozování živnosti. Vzhledem k tomu, že i tento paragraf doznal novelou k 1.7.2008 řady změn, uvádím jej v plném rozsahu.

§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

  1. dosažení věku 18 let,
  2. způsobilost k právním úkonům,
  3. bezúhonnost.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

  1. pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
  2. pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen25a).
(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b). Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Co je živnost volná řeší § 25

(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).
(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. je seznamem živností volných. Mezi osmdesáti volnými živnostmi se uvádí pod číslem 68. Fotografické služby.

Součástí živnostenského zákona je i Komentář k příloze č. 4, který k volné živnosti č. 68. Fotografické služby uvádí toto.

Tento obor činnosti živnosti volné sestává z původní řemeslné živnosti skupina 114 "Fotografické služby". Náplň činnosti lze orientačně určit také ze zrušeného nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb. najdete zde

Josef Hrubý
http://www.fotohruby.cz/
Další články autora

1   2   3   4   5   
1 - výborný ... 3 - průměrný ... 5 - špatný
Diskuse k článku
Tomáš Vrabec19.10.2008, 22:04odpověď
Josef Hrubý21.10.2008, 10:42odpověď
Tomáš Vrabec21.10.2008, 15:31odpověď
marital27.10.2008, 00:25odpověď
Josef Hrubý27.10.2008, 09:32odpověď
MonikaSh3.11.2008, 18:18odpověď
CZaba21.11.2008, 15:36odpověď
freeman18922.11.2008, 12:05odpověď
Tomas Hruby24.11.2008, 12:43odpověď

přidat příspěvekpříspěvky e-mailemzobrazit vše stromovězobrazit vše podle data


aktuální akce

aktuální články

bazar nabízí

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace