Fotografické služby a novela živnostenského zákona platná od 1. července 2008

Dne 1. července 2008 vstoupila v účinnost novela živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.), která se dotýká i živnosti Fotografické služby.

Nebudu čtenáře vůbec napínat a rovnou oznámím, že živnost Fotografické služby byla přeřazena z živnotí řemeslných (kde byla od od 1. března 2000) zpět mezi živnosti volné. Vrátil se tedy stav, který platil do 29. února 2000, kdy v rámci živností volných platila pouze oznamovací povinnost.

K získání živnostenského oprávnění je tedy nově třeba splnit dle § 6 živnostenského zákona Všeobecné podmínky provozování živnosti. Vzhledem k tomu, že i tento paragraf doznal novelou k 1.7.2008 řady změn, uvádím jej v plném rozsahu.

§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

 1. dosažení věku 18 let,
 2. způsobilost k právním úkonům,
 3. bezúhonnost.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

 1. pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
 2. pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen25a).

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b). Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Co je živnost volná řeší § 25

(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).
(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. je seznamem živností volných. Mezi osmdesáti volnými živnostmi se uvádí pod číslem 68. Fotografické služby.

Součástí živnostenského zákona je i Komentář k příloze č. 4, který k volné živnosti č. 68. Fotografické služby uvádí toto.

Tento obor činnosti živnosti volné sestává z původní řemeslné živnosti skupina 114 “Fotografické služby”. Náplň činnosti lze orientačně určit také ze zrušeného nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb. najdete zde

9 komentářů u „Fotografické služby a novela živnostenského zákona platná od 1. července 2008“

  • dotaz.

   Stanovisko je takové, že se předpokládá pronájem vybaveného ateliéru. Tudíž jde o podnikání. Aby to bylo korektně ve vztahu k ŽÚ, je vhodné mít z přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. seznam živností volných oprávnění k provozování volné živnosti, uvedené pod číslem 59. Pronájem a půjčování věcí movitých.

   Odpovědět
  • dotaz.

   Určitě ne!!! Jestli pronajímáš atelier či veřejné záchodky je stejné.S fotografováním to nemá nic společného !!!

   Odpovědět
   • dotaz.

    Bohužel Vás musím zklamat. Toto je oficiální stanovisko ŽÚ. Vychází z toho, že v rámci novely ŽZ platné od 1. července 2008 byl zrušen §4, který řešil pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Důvodem je skutečnost, že pokud jsou spolu s pronájmem nemovitostí poskytovány další služby mající charakter živnosti, je v tomto případě předmětem podnikání určitá služba takto poskytovaná.
    Takže shrnuto pokud pronajímám ateliér, předpokládá se vybavený (jinak by se těžko mohl označovat jako ateliér), opravdu tato činnost, jak správně píšete, nemá nic společného s fotografováním. Jde jednoznačně o Pronájem a půjčování věcí movitých, protože součástí pronájmu je movité vybavení.

    Odpovědět
    • dotaz.

     No, ono je to trochu jinak. Pronájem nemovitostí se přesunul pod §3 odst.3 ž.z. (písmeno si z hlavy nepamatuji, zákon si domů nenosím), tudíž to živnost není . Ale přesto se zisk z pronájmu zdaňuje. Pokud pronajímáte i vybavení fotoateliéru, pak si musíte rozšířit obor o Pronájem a půjčování věcí movitých. Pokud již máte živnost volnou – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, stačí jen zdarma zažádat o nový obor.
     Doufám, že ta ukončení “boldu” mám dobře.

     Odpovědět
 1. taky dotaz

  Chtěl jsem se zeptat na možnost fotografovat za honorář bez živnostenského listu. Dohodou o provedení práce? Jde o to, abych mohl vydat doklad, který by si zákazník odepsal z daní. Prý je to možné, ale nevím jak, Předem díky za odpověď, Jakub

  Odpovědět
 2. pojisteni

  Zdravim mam takovy dotaz kdyz si zaridim tuto zivnost musim odvadet zdravotni a takove pojisteni nebo odvadim pouze dane z fotek? diky za odpoved

  Odpovědět
  • pojisteni

   Ad pojištění – pokud podnikáš ve fotografii na ŽL, tak je to s daněmi a pojištěním úplně stejné, jako u jakékoli jiné činnosti prováděné na ŽL, není tu nic specifického (jiná situace by byla u “umělců na volné noze”, ale to nesouvisí s tématem článku).
   Obecně se určitě bude nějaké pojištění odvádět, pokud už nejsi student a ŽL je jediným zdrojem příjmu, u jiných situací (třeba jsi zaměstnanec a vedle toho máš i ŽL) je nutno počítat konkrétní případ podle toho, jak vyjdou příjmy a výdaje, to se nedá říct jednou větou v diskusi.

   Odpovědět

Napsat komentář