Fotografické sympozium na téma „žena“

Pokud vás ve fotografii láká téma “žena”, můžete se zúčastnit fotografického sympozia, které ve dnech 19.11. – 23.11.2012 pořádá Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Popis sympozia

Ústav umění a designu organizuje sympozium na téma „žena“. Na sympoziu se kromě pedagogů UUD podílí přední osobnosti české fotografie a významní hosté ze zahraničí (jsou to: Barbora Bálková, Veronika Bromová, Zdeňka Hanáková, Jana Hojstričová (SK), Libuše Jarcovjáková, Věra Stuchelová, Miro Švolík, Paul Kooiker – NL, Aristeidis Kontogeorgis – GR). Program zahrnuje prezentace tvorby participujících fotografů, workshopy, veřejné diskuse, konzultace portfolií, veřejné promítání festivalu Fotojatka na téma Ženy – fotografky, výstavu fotografií v Galerii Jaroslava Sutnara a. j. Symposium je určené pro fotografy, studenty fotografie, zájemce o studium i širokou veřejnost. Bude místem vzájemných setkání autorů s návštěvníky, zároveň umožňí konfrontaci různých přístupů, zkušeností a směrů ve fotografii.

Výstava k sympoziu

22. 11. – 15. 12. 2012

Galerie Ladislava Sutnara – Jungmanova 1, Plzeň

zahájení: středa 21. 11. v 19:00

Na výstavě představí svá díla hosté sympozia a pedagogové Ústavu umění a designu: Barbora Bálková, Veronika Bromová, Zdeňka Hanáková, Jana Hojstričová (SK), Libuše Jarcovjáková, Věra Stuchelová, Miro Švolík, Paul Kooiker – NL, Aristeidis Kontogeorgis – GR, Vojtěch Aubrecht, Zuzana Zbořilová. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu umělců, vystavena budou díla od mužů i žen, dokumentární i výtvarné fotografie, zabývající se genderovou problematikou či ryze estetické.  Výstava tak nabídne pestrou mozaiku různorodých fotografických projevů a fascinující reflexi na téma Žena.

Program sympozia

Pondělí 19.11.

10:00 – 15:00 Workshop Streetphotography I, pod vedením Zuzany Zbořilové
10:00 – 15:00 Workshop infračervené fotografie pod vedením Aristidise Kontogeorgise (v anglickém jazyce)
16:00 – 17:30 Vojtěch Aubrecht – „Žena ve fotografii.“ Veřejná přednáška zabývající se pozicí ženy jak před, tak za objektivem, v historickém kontextu až po současné trendy.

Úterý 20.11.

10:00 – 15:00 Workshop Streetphotography II, pod vedením Zuzany Zbořilové
13:00 – 17:00 Workshop pod vedením Jany Hojstričové – komunikace s modelem
17:00 – 18:30 Aristidis Kontogeorgis – přednáška „letecká fotografie Řecka“ (v anglickém jazyce)
19:00 – 20:30 Veřejná projekce Fotojatek na téma Ženy – fotografky

Středa 21.11.

10:00 – 12:00 Konzultace portfolií (přítomni budou: Jana Hojstričová, Libuše Jarcovjáková, Vojtěch Aubrecht, Aristidis Kontogeorgis, Miro Švolík, Zuzana Zbořilová)
13:00 – 14:30 Miro Švolík – přednáška/prezentace tvorby
14:30 – 16:00 Libuše Jarcovjáková – přednáška/prezentace tvorby
16:00 – 17:30 Jana Hojstričová – přednáška/prezentace tvorby
19:00 Vernisáž účastnících se fotografů v Galerii Ladislava Sutnara

Čtvrtek 22.11.

10:00 – 12:00 Konzultace portfolií (přítomni budou: Barbora Bálková, Veronika Bromová, Jana Hojstričová, Libuše Jarcovjáková, Aristidis Kontogeorgis, Paul Kooiker, Miro Švolík)
12:00 – 13:30 Barbora Bálková – přednáška/prezentace tvorby
13:30 – 15:00 Paul Kooiker – přednáška/prezentace tvorby (v anglickém jazyce)
15:00 – 16:30 Veronika Bromová – přednáška/prezentace tvorby
17:00 – 18:30 Panelová diskuse s účastí všech participujících fotografů na téma Žena ve fotografii

Pátek 23.11.

10:00 – 15:00 Workshop pod vedením Paula Kooikera – studiová fotografie (v anglickém jazyce)
10:30 – 12:00 Zdeňka Hanáková – přednáška Fotografie a média + prezentace vlastní tvorby

Všechny přednášky jsou veřejně přístupné, na konzultace portfolií a workshopy je nutné se předem přihlásit na zenasymp@uud.zcu.cz, počet účastníků je omezený.

Účastníci sympozia

Bárbora BÁLKOVÁ (*1978)

Barbora Balková - Přízraky
Barbora Balková – Přízraky

Vystudovala pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor výtvarná výchova. Ve studiu pokračovala na Akademii výtvarných umění nejprve v Ateliéru vituálních komunikací Jiřího Davida a poté v Ateliéru nových médií Veroniky Bromové. Byla současně na stáži na FAMU v dílně studiové fotografie Ruda Prekopa. Je spoluzakladatelkou tříčlenné ženské umělecké skupiny BaRaKa. Ve své práci uplatňuje nasázku a humor. Ve svých fotografických konceptech často zkoumá téma identity, navyklých sociálních stereotypů, ale i hranice fikce a reality. Stylizuje se do jiných osob a emocí, přičemž pracuje s archetypy a výtvarnými symboly.  V současné době se zabývá rozsáhlejším projektem zahrnujícím více médií (fotografii, sochařský objekt a instalaci) na téma Čechy a češství, v němž si klade otázku, nakolik jsme jako národ schopni uspět ve světě. Věnuje se i olejomalbě a poslední dobou i malbě obrazů akrylovými luminiscenčními barvami, které do sebe ve dne absorbují světlo a za tmy světélkují. Tímto způsobem vytváří jak lidské portréty tak figury zvířat.
Oscilace mezi různými médii adekvátními výtvarné výpovědi je pro její tvorbu typická.

www.barborabalkova.cz

Veronika BROMOVÁ (*1966)

Veronika Bromová
Veronika Bromová

Umělkyně pracující s fotografií, videem a digitálně upravovanou fotografií, prostorovými instalacemi a objekty. Působila jako vedoucí pedagožka na AVU, kde vedla v letech 2001-2010 Školu nových médií II. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá genderovými tématy a zkoumáním vlastní identity. Je známa velkoformátovými fotografiiemi zobrazujícími jí samou, či digitálně upravenými obrazy s anatomickými obrazy lidského těla. Několikrát  byla nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého a v roce 1999 byla první ženou reprezentující ČR na 58. Benátském bienále současného umění. Na přelomu let 2008/2009 vystavila svou dosavadní retrospektivu v Domě U Kamenného zvonu v Praze pojmenovanou Království. V současnosti žije ve Stříteži u Poličky, kde vede Galerii KABINET Střítež zaměřenou na témata blízká venkovu a přírodě, pořádá umělecko-ekologická symposia a také v její vlastní tvorbě je více akcentováno téma žití v souladu s přírodou a hledání rovnováhy.

www.veronikabromova.cz

Zdeňka HANÁKOVÁ (*1966)

Vystudovala FAMU a při studiu získávala zkušenosti jako fotografka divadelních představení a filmů (Nesmrtelná teta). Dále se specializovala na módní fotografii a v letech 2002 – 2004 fotografovala módní přehlídky a vítězné kolekce na veletrhu STYL – KABO na BVV. Od roku 2005 se pohybuje v médiích – jako fotoeditorka a fotoprodukční časopisu Instinkt a potom v Hospodářských novinách,  webu IHNED.cz a fotoprodukční přílohy HN –Víkend. Ve své volné tvorbě se zaměřuje na živou fotografii spojenou s ženskou figurou. Vytváří obrazové příběhy, které divákovi přinášejí určité meditativní naladění.

Jana HOJSTRIČOVÁ (*1972)

Jana Hojstřicová
Jana Hojstřicová

Jana Hojstričová se narodila v Myjavě na Slovensku. Vystudovala  Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, odbor fotografie. Pracuje jako fotografka a pedagožka . Od roku 1998 pedagogicky působí na Katedře fotografie a nových médií VŠVU, od roku 2007 je vedoucí katedry. Zúčastnila sa celé řady domácích a zahraničních výstav a fotografických festivalů  např: Fotofest Houston, Měsíc fotografie Bratislava, Mezinárodní festival mladé fotografie v Ljubljani, Medzinárodní festival fotografie v Lodži, Septembre de la Photographie v Lyonu, Moisdela Photo a Paříž ve Francii. Žije a pracuje v Bratislavě. Jana  Hojstričová vstoupila na výtvarnou scénu v 90. letech 20. století. Patří mezi přední představitelky současné slovenské fotografie. Svým dílem kriticky reflektuje situaci žen v dnešní společnosti. Nosným tématem její tvorby je tělo, které staví do kontextu s rostoucím vlivem konzumní společnosti na něj. Zajímá se i o periférní urbální situaci města, které konfrontuje s tělem stojícim na okraji všeobecného zájmu.

www.hojstricova.sk

Libuše JARCOVJÁKOVÁ (*1952)

Libuše Jarcovjáková - T-klub 1982
Libuše Jarcovjáková – T-klub 1982

Pražská fotografka a pedagožka, absolventka FAMU. V 70. letech fotografovala s velkou empatií život menšin, zejména vietnamské komunity a také pražský T-klub, navštěvovaný homosexuály. V roce 1981 vystavovala na neoficiální výstavě 9 & 9 pořádané Annou Fárovou v klášteře Plasy. Později v 80. letech žila v západním Berlíně. Jak sama říká, její snímky popisují Berlín jako bizarní město – rozdělený vysokou zdí na dvě části, na řadě míst i po 40 letech od konce války pořád stály ruiny rozbombardovaných budov, aktivně se zde střetávalo tradiční středoevropské maloměšťáctví s přistěhovalci a hippie kulturou. Snímky vzniklé v té době kombinuje se současnými barevnými fotografiemi na čtvercový formát. Vzniká tak specifický dokument o rychle se měnícím městě na přelomu dvou epoch. Zatím posledním dílem jsou subjektivně laděné fotografie její nemocné maminky. V roce 2012 představila svou dosavadní retrospektivu pojmenovanou Anamnésis v Galerii 1. patro v Praze.

www.jarcovjakova.cz

Věra STUCHELOVÁ (*1973)

Věra Stuchelová
Věra Stuchelová

Autorka, která se v posledních letech zabývá hlavně fotografií, prošla na Akademii výtvarných umění nejdříve ateliérem malby Jiřího Davida, zajímá ji však překračování hranic jednotlivých výtvarných médií. Zájem objevovat se projevuje i v technice fotografie, do které vnáší nové technologické prvky. Například v souboru Hyperreality pracuje s neukončeností a fragmentací prostoru, příběhu a času. Zobrazuje zde obyčejná, záměrně banální místa – zátiší v jejím domě hyperrealistickým způsobem. Dlouhodobě se také zajímá o použitý oděv jako námět uměleckého díla. V projektu Blízkost – vzdálenost používá staré obnošené šaty, punčochy, spodní prádlo a dětské oblečení. Pracuje s použitými oděvy, protože jsou silně spojeny s lidskou přítomností a nepřítomností – absencí. Lidé „zmizí“, ale oděv zůstává jako samostatný subjekt. Od roku 2003 pracuje jako docentka v Ústavu umění a designu, Západočeské univerzity v Plzni a je zakladatelkou oboru fotografie tamtéž.

www.verastuchelova.cz

Zuzana ZBOŘILOVÁ (*1976)

Zuzana Zbořilová
Zuzana Zbořilová

Fotografka a architektka. Narodila se v Ostravě, žije v Plzni a v Brně. Je absolventkou Fakulty architektury ČVUT a Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Pracuje jako fotografka a projektantka na volné noze. Ve své fotografické tvorbě se zabývá klasickým černobílým dokumentem (soubor Berlín), ilustrací (V melounovém cukru od Richarda Brautigana). V současnosti fotografuje barevně na střední formát (soubor Máma) a dále pracuje na časově neohraničeném souboru portrétů svých přátel a dalších lidí, kterých si váží. Jako autorka nebo organizátorka se podílela na několika samostatných a společných výtvarných projektech, je spolupořadatelkou fotofestivalu OFF Station na nádraží Plzeň – Jižní předměstí.

Vojtěch Aubrecht (*1972)

Vojtěch Aubrecht - Nocturne III
Vojtěch Aubrecht – Nocturne III

Narozen v Praze, většinu svého života však strávil v Nizozemí. Tam také vystudoval Gerrit Rietveld Akademii, obor fotografie a působil jako fotograf na volné noze. Před třemi lety přesídlil zpět do Čech a začal vyučovat na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá různými formami superimpozice, jak v analogové, tak digitální podobě, či kombinaci obou dvou. Téma, které prostupuje jeho tvorbou je čas, respektive jeho neúprosný tok, který zachycuje v různých manifestacích a významových souvislostech. V posledních letech se stále intenzivněji věnuje fotografickým instalacím (například se sochařkou Monikou Havlíčkovou), ve kterých se předpokládá aktivní role diváka.

http://vaubre.wix.com/aubrecht

Paul KOOIKER (*1964)

Žije a pracuje v Amsterdamu. Vystudoval Royal Academy of Arts v Haagu a Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterodamu. Paul Koiker vyhrál v roce 1996 Římskou cenu (státní cena udělovaná ve Francii od roku 1803 pařížskou Akademií umění mladým umělcům, aby se v Římě zdokonalili ve svém oboru) a v roce 2009 obdržel Cenu Rolanda Holsta za celoživotní dílo. Ve své práci Paul Kooiker objevuje různorodé aspekty tématu „dívání se“ – voyerismu. Jeho práce navazuje na tradiční téma – vztah mezi umělcem a jeho modelem neboli pozorujícím a pozorovaným. Kooikerovy obsedantní kolekce matou, zahanbují, znervóznují. Vyvstávají otázky po fotografově motivaci k fotografování objektů, Paul Kooiker si hraje s divákem a ten jen zírá.

www.paulkooiker.com

Aristeidis KONTOGEORGIS

Narozen na ostrově Tino v Řecku, studoval na Northern Illinois University, kde kde kromě studia umění obdržel i titul z politologie, dějin umění a manegementu umění. Dnes učí fotografii na Faculty of Applied  Arts and Design at the T.E.I v Aténách. Měl mnoho samostatných výstav po celém světě a spolupodílel se na mnoha výstavách v Řecku a na mezinárodních festivalech. Publikoval 25 fotografických knih a jeho práce jsou zahrnuty v kolekci Museums in Greece a v zahraničí.

www.kontogeorgis.com

Miro ŠVOLÍK (*1960)

Miro Švolík - Květiny slasti 2003-2006
Miro Švolík – Květiny slasti 2003-2006

Slovenský fotograf žijící v Praze. Působí jako pedagog na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě na Katedře fotografie a nových médií. Patří do Slovenské nové vlny, která se zformovala v první polovině 80. let na FAMU a bourala zaběhnutá klišé inscenované fotografie. Jeho dílo je vystavováno v mnoha světových galeriích a je držitelem několika slovenských a zahraničních ocenění. Jeho fotografie – koláže obsahují množství hravých prvků, kde například kombinuje lidské postavy a krajinu (Návrat k přírodě) nebo vytváří obrazce z lidských těl, které jsou čitelné teprve z ptačí perspektivy. Nyní pracuje hlavně s  montáží (Velká žena malý muž, Květiny slasti). V Českých Budějovicích je organizátorem fotografického festivalu – bienále Jihočeský výlov a od roku 2007 do roku 2010 zde byl kurátorem Galerie Bazilika (později taky Galerie Solnice).

www.mirosvolik.cz

Organizátor

Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

Sympozium bude probíhat v prostorech budovy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 28, 306 14, Plzeň

Kontakty

Vojtěch Aubrecht: +420 773 099 937

Zuzana Zbořilová: +420 602 189 631

zenasymp@uud.zcu.cz

www.uud.zcu.cz/sympoziumzena

www.facebook.com/FotografickeSympoziumUUD

Sympozium se koná díky podpoře: Plzeň 2015, Evropské hlavní město kultury

Napsat komentář