Fotosoutěž: Život a doba Karla IV.

Jak určitě všichni víte, na letošní rok připadá výroční 700 let od narození jedné z nejvýznamnějších postav našich dějin – Karla IV. Na redakční radě u tohoto tématu padla otázka, zda se dá po tolika letech nafotit něco, co by jeho dobu symbolizovalo či přiblížilo? Já si myslím, že dá a tak se do našeho dalšího fotografického tématu, můžeme pustit.

Při přípravě jsem prošla mnoho učených článků a velmi mi pomohla i beletrie v podobě románů pana Vondrušky. Nakonec jsem se rozhodla, že takovou menší nápovědu rozdělím do několika možností a myslím si, že by si každý mohl vybrat ten svůj “fotografický šálek kávy”.

Architektura

karel

Karel IV. za svůj život dal postavit několik staveb, některé z nich se bohužel nedochovaly, ale jiné ano. Samozřejmě mezi ně patří notoricky známé jako je Karlův most, Karlštejn či začátek stavby Svatovítské katedrály. Při svém návratu do Čech se pustil do renovace celého Pražského hradu, který byl ve značně zdevastovaném stavu. Stavby, které nechal postavit, najdete i v současné Evropě, a protože naše soutěž má v názvu i slovo “doba” a tedy se pohybujeme ve 14. století, myslím, že bychom neměli zapomenout i na další památky, které v tomto čase vznikly.

Církev

karel

Dalo by se říci, že až do doby Josefa II. hrála církev v životě velmi značnou roli, a nejinak tomu bylo ve 14. století. Jednotlivé kláštery, biskupství a nakonec i arcibiskupství vlastnily celé vesnice a určovaly způsob života svých poddaných. Myslím, že mše, procesí nebo oslavy patronů jednotlivých klášterů či řádů si zachovaly velmi podobnou formu až do dnešních dnů. Součástí církevního působení byla samozřejmě i inkvizice. Je pravdou, že v těchto časech zde v Čechách ještě neměla takovou moc jako třeba ve Francii či v Itálii nebo až později v 17. století, ale i tak se výrazně podepsala na životě tehdejších lidí. V této souvislosti mě také napadla zmínka o katech, kteří sice pod církev nepatřili, ale jejich povolání je předurčilo k tomu, aby z nich obyčejní lidé měli stejný strach jako z inkvizice. Mučíren se zachovalo do dnešní doby vícero, jedna z nejnovějších expozicí je otevřena na hradě Kost.

Cestování

karel

Věděla jsem, že Karel IV. cestoval po celé Evropě, ale musím se přiznat, že až nyní jsem si uvědomila, jakou část svého života strávil v sedle. Pro nás, kteří sedneme do auta, vlaku či letadla a v řádu hodin se přesuneme kam potřebujeme, je těžké si představit, že cesta do Norimberka trvala více než týden, nebo že na cestách své Římské jízdy strávil více než rok. Je samozřejmostí, že necestovala jen šlechta. Na koních, vozech tažených koňmi či voly nebo dokonce pěšky putovali po kupeckých stezkách duchovní, obchodníci i řemeslníci.

Ještě bychom se mohli zmínit o studentech, kteří se přesouvali mezi Francií, Itálií a po založení Karlovy
univerzity i Čechami, o potulných hercích či minessengrech, o nevěstkách, sklepnicích, lékárnících a třeba i kořenářkách. Samostatnou kapitolou by také mohli býti rytíři a jejich turnaje či vojenská tažení. Život ve středověku měl různé podoby a pro určité vrstvy byl i velmi různorodý.

Řemesla a obchod

karel

Za vlády Karla IV. se situace v českých zemích celkově uklidnila a to značně přispělo k rozvoji obchodu a řemesel. Doba pokročila a všechny řemeslníky v původní podobě najdete těžko, ale přesto stále existují obory, kde se postup výroby nezměnil nebo kde se ještě dnes mohou používat staré techniky výroby. Mezi těmito bych si dokázala představit kováře, řezbáře, ševce, pekaře, švadleny, tkadleny a určitě i jiné, na které jsem si nevzpomněla. Ti z vás, kterým se podaří navštívit například Turecko, se mohou podívat na práci jirchářů neboli zpracovatelů kůží. V současném zemědělství se postupů ze 14. století asi moc nezachovalo, ale třeba při zpracování mléka na malé farmě či v horských oblastech by je stále bylo možno nalézt.

Samostatnou kapitolou by mohla být i tehdejší móda. Sám Karel IV. měl čtyři manželky, které pocházely z různých koutů Evropy a přinášely do Čech nové módní trendy. Významně jim v tom pomáhal i rozvoj obchodu. Změny a novinky v průběhu století se netýkaly jen šatstva a obuvi, ale třeba i šperkařství.

Co dodat závěrem? Spousta staveb byla přistavěna, přestavěna či se z nich staly zříceniny, tedy pokud nezanikly úplně. Mnoho věcí se za těch 700 let změnilo, ale i tak si myslím, že se dá najít způsob jak fotograficky zachytit 14. století, i když v některých částech pouze příměrem. A domnívám, že naše čtenáře by potěšilo případné krátké povídaní, speciálně u málo známých objektů. Také si uvědomuji, že to není projekt na měsíc a proto uzávěrku soutěže necháme až na konec léta.

Podmínky soutěže:

Téma: Život a doba Karla IV.
Počet fotografií: 1 fotografie nebo 1 série do max. 3 fotografií (od dvou fotografií budeme hodnotit jako sérii)
Velikost fotografií: maximálně 1024×768 bodů ve formátu JPEG
Uzávěrka soutěže: středa 31. 8. 2016 23:59:59

Fotografie posílejte na adresu ukoly@paladix.cz s předmětem Karel IV.

Hlavní cenou bude opět licence Zoner Photo Studio 18, ale doufám, že vás k této soutěži přitáhne především výzva, zda se vám podaří vytvořit alespoň z části autentickou fotografii, která by nás všechny přinesla o 700 let zpátky.


Hrady, které nechal postavit Karel IV.

 • KARLŠTEJN – postaven v letech 1348–55 k uložení a ochraně říšských korunovačních klenotů.
 • KAŠPERK (Karlsberg) – založen r. 1356.
 • RADYNĚ (Karlskrone) – založen kolem r. 1360.
 • HRÁDEK U PURKARCE (Karlshaus) – první zmínka je z r. 1357.
 • KUNŽVALD – prvně se připomíná r. 1359.
 • TEPENEC (Karlsburg) – v roce 1340 koupil Karel IV. horu Tepenec a na ní nechal postavit dnes už zaniklý hrad.
 • LAUF – na říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem v Horní Falci koupil r. 1353 od Wittelsbachů území, kde nechal postavit na místě zřícené pevnosti hrad Lauf. Nedávno tam pod omítkou objevili 112 českých erbů.
 • MONTECARLO – založen r. 1333 v Itálii nedaleko města Lucca.
 • KARLSFRIED – založen r. 1357 na cestě Čechy-Žitava-Lužice. Dnes by zaniklý hrad ležel na území Německa u Žitavy.

Pár příkladů dalších hradů, které vznikly ve 14. století

 • KOKOŘÍN – postaven asi v polovině 14. století.
 • KOST – byl vystavěn z kamenných kvádrů v polovině 14. století.
 • MALENOVICE – hrad byl přestavěn ve 2. polovině 14. století ze starší tvrze markrabětem Janem Jindřichem, což byl bratr Karla IV.
 • RYCHMBURK (asi Reichenburg – říšský, nebo bohatý hrad) – založil ve 14. století pán, který měl jméno jako z pornofilmu – Tas z Mrdic.
 • TROSKY – pozůstatky hradu Vartenberků vystavěného ve 14. stol. na strmé čedičové vyvřelině, jež se rozdělila na dvě samostatné věže.
 • VALEČOV – zřícenina skalního hradu, vytesaného začátkem 14. stol. do pískovcového výběžku.

Našla jsem několik evropských měst, která dle dochovaných zpráv Karel IV. navštívil a kde byste mohli při svých toulkách nalézt zajímavosti ze 14. století. Určitě nejsou jediná v Evropě, které hostí památku z tohoto století. Města a místa v Čechách a na Moravě vypisovat nebudu, přeci jen je to doma a předpokládám, že své okolí znáte.

 • NĚMECKO – Budyšín, Žitava, Norimberk, Rhens, Cáchy, Řezno, Špýr, Ulm, Pasov, Frankfurt nad Mohanem
 • FRANCIE – Paříž, Avignon, Štrasburk, Arles
 • ITÁLIE – Řím, Miláno, Pisa
 • POLSKO – Vratislav
 • ŠVÝCARSKO – Basilej
 • MAĎARSKO – Budapešť

Napsat komentář