Jihlava

Dnešní pokračování “nekonečného seriálu” tipů na výlet věnujeme městu, které díky stříbrným dolům patřilo ve středověku k nejkrásnějším a nejbohatším královským městům českého státu. I když se doba změnila, význam města nezmizel zcela, a tak je Jihlava v současné době krajským městem Vysočiny…

Jihlava - historický obraz

Kostel sv. Jana Křtitele
Původní slovanská osada na Jánském vršku, kde je kostel Sv. Jana Křtitele, se výrazně rozrostla začátkem 13. století, kdy byla v jejím okolí objevena bohatá ložiska stříbra. Území proto vykoupil král Václav I. a v roce 1240 zde založil královské město. Nedlouho poté městu udělil horní právo (to je právo samostatně těžit a prodávat vytěžené stříbro), jež se stalo vzorem pro obdobná privilegia u nás i v cizině. Brzy po zahájení těžby se zde začaly razit mince, a tak se Jihlava velmi rychle rozvíjela a bohatla. Během 13. století byly vystavěny dva kostely a velké náměstí, které bylo – tak jako ve všech středověkých městech – určeno zejména pro konání trhů.

Brána Matky boží
Na konci 14. století musela být těžba z technických důvodů omezena, ale větší úpadek město postihl až v době husitských válek, kdy město stálo na straně katolíků a krále Zikmunda, za což ho samozřejmě stihl trest… V pozdější době město profitovalo z výroby sukna, jež se zde vyrábělo až do 19. století. Největší pohromou byla pro Jihlavu třicetiletá válka – v roce 1643 byla obsazena Švédy, kteří zničili více než polovinu domů, a město zůstalo téměř vylidněno.

Jihlava - kostel svatého Kříže
Historické centrum se rozkládá na ploše asi 800 x 600 m a Jihlava tak patří mezi velká středověká města. Jádro města má pravoúhlou uliční síť a téměř uprostřed leží Masarykovo náměstí, jedno z největších v Evropě (36 650 m2). Po jeho obvodu stojí desítky gotických, renesančních a barokních domů se zachovanými fasádami, štukami a arkýři. Dominantou náměstí je gotická radnice, která byla v 16. století renesančně přestavěna a roku 1786 upravena barokně. Pod náměstím je labyrint podzemních chodeb, jenž vznikl propojením středověkých sklepů. Vzhled náměstí byl necitlivě a nepochopitelně narušen budovou obchodního domu ze 70. či 80. let 20. století; ten je totiž umístěn téměř uprostřed plochy náměstí a je tudíž – bohužel – nepřehlédnutelný. OD je tak důkazem nad důkazy o tom, jak fungovala socialistická urbanistika…

Hradby města
Mezi další pozoruhodné památky patří zejména několik set metrů dlouhý pás gotických městských hradeb se zachovanou branou Matky boží. Okolí hradeb má parkovou úpravu. V kapli kostela Sv. Jakuba je možno shlédnout figurky horníků z 18. století. Dalšími církevními stavbami a dominantami města jsou kostely sv. Kříže (vznikl kolem roku 1260), minoritský kostel (založen 1250) a jezuitský kostel sv. Ignáce z let 1680 – 1689.
Způsobů dopravy do města je mnoho. Kromě vlaku a autobusu můžete samozřejmě přicestovat i autem; parkovacích možností je dostatek, např. přímo na Masarykově náměstí je placené parkoviště. Ještě bych dodal, že ve městě se vaří pivo jménem Ježek – název je inspirován městským znakem, v němž stojí hned dvě tato zvířata.

Historická mapa


Snímky byly pořízeny zrcadlovkou Olympus OM 40 Program (objektivy Zuiko 50 mm f/1.4, 35-70 mm f/3.5-4.8, 28 mm f/3.5, 135 mm f/3.5 a Tamron 24 mm f/2.5) na materiál Kodak Supra 400 ASA. ©2001 Radovan Sýkora

Mapa a historický obraz města byly převzaty z publikace Československá historická města, Daněk O. & kol., Orbis 1974

Napsat komentář