Makroblesk Nikon SB-29

Makroblesk Nikon SB-29 je speciální kruhový blesk určený pro záběry v oblasti makrofotografie. Směrné číslo je 11 při ISO 100 a spuštění obou výbojek či 12 při ISO 100 a spuštění jedné výbojky.

Blesk pokrývá světlem úhel záběru odpovídající kinofilmovému objektivu o ohniskové vzdálenosti 20mm (s horizontálně nastavenými zábleskovými moduly) na vzdálenost 1m. Umožňuje tři zábleskové režimy: TTL záblesk, manuální záblesk M1/1 a manuální M1/4 záblesk.

Nikon SB-29 je dodáván v úhledné a celkem praktické brašně, která obsahuje mimo vlastního blesku tvořeného přední kruhovou částí s výbojkami a řídící jednotkou, také tři redukční kroužky o průměrech 52mm, 62mm a 72mm.

Základní parametry a možnosti blesku

Zábleskový režim TTL, M a M1/4
Kontrolka připravenosti k práci
 • rozsvítí se, když se SB-29 dobil a je připraven vyzářit
 • bliká po tři sekundy v případě, kdy blesk vyzářil naplno, ale
  světlo mohlo být nedostatečné (v režimu TTL)
Varovný LED ukazatel přeexponování Rozsvítí se cca 4 sec. po záběru, který mohl být přeexponován
Vestavěná redukce osvětlení Nastavuje poměr jasu pravého zábleskového modulu vůči levému (nebo obráceně) na 1:4
Tlačítko FLASH (záblesk)
 • provádí testovací záblesk pro stanovení správné expozice
 • může znovu zapnout SB-29 z režimu standby
Přibližné trvání záblesku
 • při plném záblesku: 1/1400 sec. s oběma zábleskovými moduly (1/1250 s jedním zábleskovým modulem)
 • při 1/4 záblesku: 1/5500 sec. s oběma zábleskovými moduly (1/3300 s jedním zábleskovým modulem)
Zkušební nasvícení Rozsvítí se na cca 3 sec. (když vyzáří oba moduly), pokud byl blesk plně dobitý. “Modeling” – opakovaný záblesk cca 40 Hz. Obraz je v objektivu vidět tak, jak bude nasvícen – odrazy, stíny.
Rozměry (š x v x h)
 • hlavní jednotka: cca 119 x 133 x 28,5mm
 • ovladač: cca 69 x 106,5 x 88,5mm
Váha cca 410g bez baterií

Ovládání blesku

SB-29
Obrázek zobrazuje horizontálně nastavené výbojky.

Makroblesk se skládá z řídící jednotky a přední části, kde jsou umístěny dvě výbojky. Řídící jednotka makroblesku, která je s přední částí spojena pomocí kabelu, se nasune do sáněk blesku na těle fotoaparátu. Přední část s výbojkami se nasadí na kruhový držák, který se našroubuje na přední stranu objektivu buď do filtrového závitu nebo do speciálně určeného závitu u některých makroobjektivů. Zvláštností konstrukce SB-29 je možnost umístit kruhovou přední část přímo na řídící jednotku a dle fotografovaného motivu nastavit zábleskové výbojky buď horizontálně nebo vertikálně.

Na řídící jednotce jsou ovládací prvky umístěny na zadní a horní části. Na zadní straně blesku je umístěn hlavní vypínač (polohy OFF – ON – STBY), přepínač režimů záblesku (M1/4 – M – TTL), tlačítko ručního odpálení blesku, kontrolka připravenosti k záblesku a kontrolka zobrazující přeexponování.

Dále je na zadní straně tabulka pro výpočet clony při manuálním režimu zohledňující ISO citlivost použitého materiálu a reprodukční poměr (měřítko zvětšení). Tato tabulka je určena zejména pro objektivy AF Micro Nikkor 2,8/60mm – 2,8/105mm – 4,0/200mm. Horní část obsahuje tlačítko zapnutí a vypnutí pomocné lampy pro přesné zaostření, tlačítko zkušebního nasvícení (blesk v rychlém sledu spustí záblesky výbojek na cca 3 sec., to umožní posoudit odrazy a stíny na objektu) a kontakt pro TTL práci s více blesky. Na boku je ještě umístěn kontakt synchronizace záblesku pomocí kabelu.

Na přední části s výbojkami je přepínač spuštění výbojek (jen levá výbojka – obě – pravá, v případě vertikálního natočení: horní – obě – dolní), volič pro nastavení omezení výkonu jedné z výbojek, který umožňuje plynule měnit poměr jasu levé zábleskové výbojky vůči pravé či opačně až do hodnoty 1:4. Po stranách obou výbojek jsou dvě pojišťovací tlačítka pro nasazení a snímání (eventuelně otáčení) přední části makroblesku z redukčních kroužků nebo z řídící jednotky a ve spodní části přední strany je ještě umístěna lampa sloužící k osvětlení objektu pro přesné zaostření.

Praxe

Vosička
Vosička
Nikon D1x, objektiv AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8 D + mezikroužek 36 mm + předsádka Nikon 4T (+2,9D). Citlivost 200 ISO, čas 1/250, clona 38, režim expozice M, režim blesku M.

Tento blesk je výrobcem určen zejména pro použití s objektivy AF Micro-Nikkor 60mm f/2,8D, AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8D a Micro-Nikkor 200mm f/4D IF. S těmito objektivy je možno využívat automatické ostření (samozřejmě jen v případě, že použitý fotoaparát je AF zrcadlovka Nikon). Další použitelné objektivy jsou takové, které mají filtrový závit stejný jako dodávané redukční kroužky (52, 62 a 72mm). Některé širokoúhlé objektivy však mohou při použití makroblesku vinětovat.

Pozor na použití objektivů, u kterých se přední část při zaostřování či zoomování otáčí! Kabel, kterým je spojena přední kruhová část blesku s řídící jednotkou, by se začal omotávat kolem objektivu a mohlo by dojít k poškození blesku, objektivu či fotoaparátu. Použití většiny takových objektivů je problematické, ne-li přímo nevhodné!

Firma Nikon dodává velmi rozsáhlé příslušenství pro makrofotografii a v její nabídce
nechybí ani taková specialita, jako je redukční kroužek BR-3. Ten konvertuje bajonet objektivu, který je pomocí reverzního kroužku BR-2A nasazen na těle fotoaparátu v obrácené poloze zpátky na závit 52 mm, díky tomu lze na objektiv použitý v obrácené poloze nasadit makroblesk.

Komponenty

Popis obrázku:

 1. tělo fotoaparátu s nasazenou řídící jednotkou blesku SB-29
 2. BR-2A reverzní kroužek
 3. BR-5 redukční kroužek 62 – 52 mm
 4. objektiv v obrácené poloze
 5. BR-3 redukční kroužek konvertující bajonet objektivu zpátky na závit 52 mm
 6. redukční kroužek blesku 52 mm
 7. přední část blesku s výbojkami

Detail SB-29SB-29 používám zejména s objektivem AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8D. Objektiv má závit, do kterého se šroubuje redukční kroužek 62mm (nikoli průměr 52mm, který odpovídá filtrovému závitu na přední straně objektivu). Je to proto, že tento makroobjektiv má zvláštní závit speciálně pro redukční kroužek makroblesku. Výhodou je potom to, že do volného filtrového závitu jde ještě umístit předsádková čočka, filtr či jiná pomůcka. Další výhodou takto řešeného uchycení makroblesku je to, že makroblesk nevyčnívá dopředu a tudíž nehrozí vinětace či rušení fotografovaného objektu zkrácením pracovní vzdálenosti (vzdálenost přední čočky objektivu od fotografovaného objektu). Zároveň u tohoto řešení nenastane situace, že by se fotografovaný objekt dostal příliš blízko mezi výbojky makroblesku, které by potom osvětlily prostor až za objektem a objekt samotný by nebyl osvětlen. Výše popsané nedostatky by se negativně projevily při použití makroobjektivu s kratší ohniskovou vzdáleností, zejména pokud by takový objektiv měl jen filtrový závit na přední straně. Tyto objektivy mají předmětovou vzdálenost poměrně malou a vyčnívající makroblesk by tuto vzdálenost ještě dále zkrátil.

Moucha
Moucha
Nikon D1x, objektiv AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8 D + mezikroužky 36 mm, 20 mm a 12 mm + předsádka Nikon 4T (+2,9D). Citlivost 200 ISO, čas 1/250, clona 40, režim expozice M, režim blesku M. Fotografie byla pořízena v maximálním možném zvětšení, dosažitelném touto sestavou (měřítko cca. 2,4 : 1).

S objektivem Nikkor AF Micro 2,8/105mm a nasazeným makrobleskem Nikon SB-29 mám k dispozici sestavu, která mi umožňuje fotografovat i pohyblivé, živé objekty. Vzhledem k často používanému měřítku zvětšení kolem 1:1 až 2:1 (makroobjektiv používám často v kombinaci s předsádkovou čočkou a mezikroužky) a tím pádem malé hloubky ostrosti musím clonit na hodnoty, které začínají kolem 32. Při takové cloně by expozice vycházela příliš dlouhá a třeba na pohyblivý hmyz už rozhodně nedostatečná prakticky i při slunném dni. Díky makroblesku mám možnost takové záběry vůbec pořídit.

Pozor na světlo makroblesku. Při spuštění obou výbojek je poměrně měkké a ploché a zvláště na fotografiích některých předmětů se tento efekt negativně projeví. Pro řešení takových případů je blesk vybaven možností měnit plynule poměr jasu levé zábleskové výbojky vůči pravé či opačně až do hodnoty 1:4, či je možno dokonce jednu ze dvou zábleskových výbojek úplně vypnout.

Motýl
MotýlNikon D1x, objektiv AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8 D + předsádka Nikon 4T (+2,9D). Citlivost 200 ISO, čas 1/125, clona 36, režim expozice M, režim blesku M.

Pro kontrolu výsledného efektu je možno pomocí příslušného tlačítka zapnout zkušební nasvícení, kdy blesk v rychlém sledu spustí záblesky výbojek a fotograf má na cca 3 vteřiny možnost pohledem předběžně posoudit odlesky, stíny a celkové osvětlení objektu. Není to samozřejmě na podrobné posouzení, ale jako prvotní náhled je to dostatečné.

Vhodnou součástí výbavy makroblesku je také lampa sloužící k osvětlení objektu. Ta umožňuje přesné zaostření objektu který je málo kontrastní nebo je ve stínu (často vlastního fotoaparátu a fotografa). To ocení fotograf právě při makrofotografii, kdy je k dispozici nepatrná hloubka ostrosti a na přesném zaostření tudíž velmi záleží. V okamžiku expozice toto světlo zhasne.

Závěr

Kruhový makroblesk SB-29 je speciálně určen pro makrofotografii, proto také nasazení v této oblasti fotografie odpovídá i jeho vybavení. Pomocná lampa pro přesné zaostření, tlačítko zkušebního nasvícení, přepínač spuštění výbojek (levá-pravá), možnost otáčet výbojky a plynule měnit poměr jasu levé zábleskové výbojky vůči pravé či opačně, to vše jsou funkce pro praktickou makrofotografii velmi užitečné. Bohužel se za ně musí zaplatit poměrně vysoká cena. Proto se pro něj rozhodne asi pouze ten, kdo se touto oblastí fotografie zabývá. Kdo si však tuto pomůcku pro makrofotografii zakoupí, bude ji jistě často využívat.

Na všechny zde zobrazené fotografie se vztahují ustanovení o autorských právech a jejich další použití je možné jen s výslovným souhlasem autora.

4 komentáře u „Makroblesk Nikon SB-29“

 1. Závit redukce

  Pane Hrubý,

  rád bych se zeptal, není mi jasné, zda přiložené redukce jdou našroubit do filtrového závitu nebo ne. Z článku o objektivu Nikkor 105 jsem pochopil, ze jsou to dva rozdílné systémy závitů, navzájem nekompatibilní, v tomto článku píšete, že je možné našroubit redukci přímo na filtrový závit. Pro doplnění mám Sigmu 180 Macro se závitem 72 mm.
  Myslíte, že tato sestava bude fungovat?

  Děkuji předem za odpověď,

  Ivo Doležal
  CB

  Odpovědět
  • závit redukce

   Pokud objektiv nemá systém dvou závitů, šroubují se redukce blesku do běžného filtrového závitu objektivu.

   Odpovědět
 2. dotaz k použití objektivu sigma

  Mám objektiv Sigma AF105 EX Macro se závitem filtru
  58 mm. Je možno použít na tento objektivy blesk Nikon Sb-29 (např. při použití mezikroužku průměru 62 mm, který je dodáván v příslušenství k blesku, na objektiv bych použil redukci 58/62 mm).

  S pozdravem Josef Černý

  Odpovědět
  • dotaz k použití objektivu sigma

   Ano, pomocí redukce filtrového závitu 58/62mm můžete nasadit pomocí redukčního kroužku blesku 62mm makroblesk Nikon SB-29.

   Odpovědět

Napsat komentář