Domácí zpracování barevných negativů?

Všechny minilaby nabízejí zpracování negativů, některé dokonce do jedné hodiny. Zdálo by proto pošetilé chtít mořit se s vyvoláváním doma. Přesto se najde mnoho důvodů, proč se do domácího zpracování pustit.

Důvodů pro domácí zpracování negativů je hned několik:

  • Máme jistotu, že použijeme čerstvé roztoky. S mými přáteli z brněnského fotoklubu jsme se shodli, že většina filmů zpracovaná v komerčních laboratořích je nedostatečně vyvolaná, zřejmě vinou vyčerpané vývojky. Doma zpracované filmy jsou viditelně více kryté.

  • Není problém zasáhnout do procesu a provést např. převolání (tzv. “push”).

  • Pro lepší trvanlivost barviv je možno zařadit formaldehydovou stabilizační lázeň, kterou většina minilabů vynechává z ekologických důvodů.

  • Prach a škrábance – při domácím vyvolání nevím co to je.

Barevné negativy se dříve vyvolávaly vývojkami připravovanými podle předpisů. Postupem doby výrobci začali zavádět své vlastní procesy, které často používaly běžně nedostupné chemikálie. Proto byly dodávány zpracovatelské roztoky jednotlivými výrobci filmů. Situace na trhu se postupně vyvinula tak, že ostatní výrobci opustili své vlastní procesy a zavedli procesy kompatibilní s procesem Kodak C-41. Proto dnes jsou všechny fotografické negativní filmy zpracovávané tímto procesem, byť ho třeba jiní výrobci než Kodak pojmenovali jinak. Zpracovatelské sady nebo jednotlivé lázně dodává na trh řada výrobců. U nás lze například koupit lázně Kodak, Agfa, Tetenal, Jobo a určitě i jiné.

Lázně se do dodávají jako kompletní sady (vývojka, bělič/ustalovač, stabilizátor) nebo jednotlivé roztoky v několika podobách:

  • Kapalné koncentráty, které se ředí vodou na pracovní roztoky. Výhodou je snadná příprava a pohodlné dělení koncentrátu v případě, kdy nechcete naráz použít celé balení. Nevýhodou se potom stává omezená životnost načatých koncentrátů.

  • Prášková forma. Obtížnější příprava, ale zato vysoká trvanlivost pevných chemikálií. Prášky v balení nejsou často homogenní, a proto se doporučuje příprava pouze z celých balení.

  • Tabletová chemie. Nejmodernější trend firmy Tetenal. Pro každý film se připraví čerstvé lázně z tablety.

S připravenými lázněmi je možno pracovat v několika režimech:

  • “One-shot”, čili jednorázové použití: pro každý film se vezmou čerstvé lázně a po použití se vylijí. Výhodou je maximální reprodukovatelnost výsledků. Nevýhodou jsou samozřejmě vyšší náklady. Pokud ale vyvoláváte rotačním způsobem, potřebujete pouze poloviční množství vývojky oproti převracecímu způsobu, a v tomto případě se ekonomická stránka věci pronikavě zlepšuje. Toto je také jediný způsob práce s novým tabletovým kitem Tetenal.

  • Prodlužování zpracovatelského času: připravíte si předepsaný objem lázní (typicky 1 litr) a v něm zpracováváte filmy. S narůstajícím počtem zpracovaných filmů se lázně vyčerpávají, což se kompenzuje prodlužováním doby pobytu v jednotlivých lázních. Po dosažení udané kapacity se lázně vylijí a připraví se nové.

  • Regenerace: postupné vyčerpávání lázní se kompenzuje přídavkem regenerátoru, který má většinou jiné složení než samotná lázeň. Tento režim se ale hodí pouze pro větší provoz a v domácí temné komoře asi nenajde uplatnění.

Samotný proces se sestává z předehřátí vývojnice, barvotvorného vyvolání, nepovinné stop-lázně, bělícího ustalovače nebo běliče a ustalovače, praní, stabilizace a sušení. Proces probíhá standardně při 38°C, některé sady ale umožňují práci i při jiných teplotách (30 nebo 45 °C). Doba pobytu v lázních se pak prodlouží nebo zkrátí – vše je popsáno v návodech k jednotlivým sadám, které většinou bývají velmi objemné a podrobné, včetně popisů typických chyb.

Kritickou fází z hlediska času a teploty je barvotvorná vývojka. Ostatní kroky probíhají vždy až do úplného skončení celé chemické reakce, a proto čas a teplota nejsou tak důležité (pokud jsou dostatečné, samozřejmě).

Celkově bych označil nejen proces C-41, ale i ostatní moderní barevné procesy za “blbuvzdorné” a opravdu se jich není třeba obávat. Barevné procesy nikdy nebyly tak jednoduché! Pokud zvládnete natočit film do vývojnice, zvládnete si vyvolat barevný negativní film.

Příště se podíváme na princip barevné inverze a v následujícím díle si povíme něco o “hardwaru” pro vyvolávání filmů – o užitečných pomůckách pro vyvolávání filmů, jaké procesory si lze pořídit a jak si procesor doma vyrobit, jak na regulaci teploty apod.

Napsat komentář