Minolta Dynax 7 – technické informace

Kompletní technické informace o novém fotoaparátu značky Minolta – Dynax 7.

MINOLTA DYNAX 7

Minolta Dynax 7 - průřez
 
Minolta Dynax 7 – technická specifikace
Typ fotoaparátu: 35mm jednooká zrcadlovka s vestavěným bleskem, systémem automatického zaostřování (AF) a automatické expozice (AE)
Objímka pro objektiv: Bajonetová Minolta A
Typ filmu: 35mm kinofilm
Automatické zapínání: Systémy automatického zaostřování a automatické expozice se aktivují nebo vypínají na základě signálů ze snímačů na držáku a u hledáčku. Činnost automatického zapínání lze aktivovat nebo potlačit zvláštním přepínačem.
Zaostřování: Typ: automatické, využívající systém detekce fáze s měřením za objektivem (TTL) pomocí řádkových snímačů CCD, vyvinutý společností Minolta (9bodový systém automatického zaostřování se středovými dvojitými zkříženými snímači (CDC912)). Aktivuje se stisknutím přepínače zaostřovací oblasti, tlačítka bodového zaostřování, tlačítka AF/MF (v režimu manuálního zaostřování), lehkým stisknutím tlačítka spouště závěrky nebo systémem automatického zapínání.
Zaostřovací pole: širokoúhlé. Lze zvolit libovolné lokální pole.
Vícerozměrné prediktivní zaostřování pohybujících se objektů.
Režimy činnosti: automatické nebo manuální zaostřování.
Režimy automatického zaostřování: jednotlivé snímky, spojité, automatická volba
Režim DMF (přímé manuální zaostřování – dostupné v uživatelských nastaveních): umožňuje po automatickém zaostření v režimu jednotlivých snímků manuálně upravit zaostření bez ukončení automatického režimu
Citlivost: -1 až +18 expozičních čísel (pro ISO/DIN 100/21°)
Přisvětlovací zdroj: vestavěná svítivá dioda LED spojená se středovými dvojitými zkříženými snímači. Aktivuje se při nedostatečném osvětlení nebo při nedostatečném kontrastu; Dosah: 0,7-7 metru (podle standardních testů Minolta s 50mm objektivem)
Manuální zaostřování: Zaostřování s vizuální kontrolou na matnici Spherical Acute Matte nebo podle indikátorů zaostření, zobrazovaných v hledáčku.
Měření expozice: Okolní světlo: 14segmentový snímač, segmenty uspořádány voštinově; váhové měření se zdůrazněním středu; bodové měření jasu.
Měření záblesků: systém ADI, 4segmentový snímač za objektivem; váhové měření za objektivem (volí se v uživatelských nastaveních).
Aktivace stisknutím tlačítka aretace expozice, tlačítka bodového snímače zaostření, přepínače zaostřovací oblasti, tlačítka AF/MF, lehkým stisknutím tlačítka spouště závěrky nebo systémem automatického zapínání.
Snímač expozimetru: 14segmentový křemíkový fotočlánek (SPC), segmenty uspořádány voštinově; 4segmentový křemíkový fotočlánek pro měření intenzity záblesků.
Rozsah: 14segmentový snímač: 0-20 expozičních čísel (EV); váhové měření: 0-20 EV; bodové měření: 3-20 EV (standardní testy Minolta pro ISO/DIN 100/21°, objektiv f/1.4)
Expoziční režimy: * Programový (režim P): programově řízené nastavování clony a expozičního času, vychází z parametrů objektivu a z charakteru fotografované scény. K dispozici jsou i režimy PA a PS.
* Clonová priorita (režim A): clonu lze volit s krokem 1/2 nebo 1/3 expozičního stupně. Systém automatické expozice přiřadí odpovídající expoziční čas v rozsahu 1/8000 až 30 sekund.
* Časová priorita (režim S): expoziční časy lze nastavit v rozsahu 1/8000 až 30 sekund v krocích 1/2 nebo 1/3 expozičního stupně. Systém automatické expozice přiřadí odpovídající clony.
* Manuální expozice (režim M): expoziční časy a clony se nastavují v libovolné kombinaci v krocích 1/2 nebo 1/3 expozičního stupně. V hledáčku a na grafickém displeji se indikuje správná expozice, přeexponování, podexponování. Lze nastavit trvalé otevření závěrky (BULB)
* Plně automatický režim (režim [P])
* Expoziční režim Memory 1
* Expoziční režim Memory 2
* Expoziční režim Memory 3
Korekce expozice: Otočný přepínač korekce expozice:
+/- 3 expoziční stupně (EV) s krokem 1/2 EV
+/- 2 expoziční stupně s krokem 1/3 EV (+/- 3 EV po volbě v uživatelských nastaveních)
Korekce expozice s bleskem: +/- 2 expoziční stupně (EV) s krokem 1/2 EV
Aretace expozice: Expoziční hodnoty se aretují automaticky po zaostření nebo po stisknutí tlačítka aretace expozice.
Závěrka: Typ: elektronicky řízená, štěrbinová, vertikální pohyb štěrbiny
Rozsah expozičních časů: 1/8000 až 30 sekund, trvalé otevření závěrky (BULB – až 7 hodin s novými napájecími články, možnost připočítávání času; podle standardních testů Minolta)
Synchronizace blesku: 1/200 sekundy nebo delší; pro expoziční časy kratší než 1/200 sekundy se fotoaparát přepne do režimu synchronizace s krátkými expozičními časy (HSS – High-speed Sync, dostupné pouze u blesků Program Flash 5400HS, 5600HS(D) a 3600HS(D)).
Vestavěný blesk: Směrné číslo: 12 (pro ISO/DIN 100/21° a vzdálenosti v metrech)
Vyzařovací úhel: odpovídá zornému úhlu 24mm objektivů
Doba nabíjení: asi 2 sekundy (asi 3,5 sekundy při redukci jevu “červených očí” nebo při dálkovém bezdrátovém ovládání jiných blesků; podle standardních testů Minolta).
Ovládání: manuální přepínání – po zvednutí se nastaví režim Vyrovnávací blesk, po sklopení se nastaví režim Vypnutý blesk. Po zvednutí v plně automatickém režimu činnosti fotoaparátu se nastaví režim Automatický blesk.
Režimy činnosti: Vyrovnávací blesk, Vypnutý blesk, Redukce jevu “červených očí”, dálkové bezdrátové ovládání jiných blesků (s nastavení poměru osvětlení 2 : 1 nebo bez něj), pozdní synchronizace záblesku
Nastavení citlivosti filmu: Automatické pro filmy označené DX kódy
Rozsah: ISO/DIN 25/15° až 5000/38° (krok 1/3 expozičního stupně (EV))
Manuální nastavení: ISO/DIN 6/9° až 6400/39° (krok 1/3 EV)
Fotografování s bleskem: ISO/DIN 25/15° až 1000/31°
Pro filmy neoznačené DX kódy se použije předcházející nastavení citlivosti.
Posuv filmu: Typ: automatický, vestavěným motorovým pohonem. Automatické zavedení filmu, posuv na první snímek, zpětné převíjení, manuální start převíjení.
Doba převíjení:

Film s 24 snímky:
  Převíjení vysokou rychlostí: asi 5,5 sekundy
  Tiché převíjení (pomalé – dostupné v uživatelských nastaveních): asi 12 sekund
Film s 36 snímky:
  Převíjení vysokou rychlostí: asi 7 sekund
  Tiché převíjení (pomalé – dostupné v uživatelských nastaveních): asi 15,5 sekundy (standardní testy Minolta)

Posuv filmu na zvolený snímek (dostupné v uživatelských nastaveních)
Aretace západky prostoru pro film
Režimy posuvu filmu:
* Posuv po jednotlivých snímcích
* Série snímků: rychlost snímání lze nastavit na 4 snímky za sekundu (4 snímky za sekundu v režimu manuálního zaostřování; 3,7 snímku za sekundu v režimu Série snímků s využitím automatického zaostřování) nebo 2 snímky za sekundu
* Stupňovaná expozice pro jednotlivé snímky: lze zvolit řadu 3, 5 nebo 7 expozic s krokem 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1,0 expozičního stupně
* Stupňovaná expozice pro série snímků; lze zvolit řadu 3, 5 nebo 7 expozic s krokem 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1,0 expozičního stupně

Samospoušť: elektronická se zpožděním asi 10 sekund, činnost lze předčasně přerušit. Lze zvolit zpožděné otevření závěrky o 2 sekundy (zpožděné otevření závěrky po sklopení zrcátka).
Vícenásobná expozice: jedno políčko lze exponovat 2× nebo vícekrát

Hledáček: Typ: s pevným pentaprismatickým hranolem.
Matnice: Spherical Acute Matte.
Zorné pole: asi 92 % × 94 % políčka filmu.
Zvětšení: 0,8× (s 50mm objektivem, zaostřeným na nekonečno).
Dioptrická korekce: -1 dioptrie. Dioptrickou korekci hledáčku lze nastavovat v rozsahu -2,5 až +0,5 dioptrie.
Vzdálenost výstupní pupily: velká vzdálenost (High-eyepoint) 22,5 mm od okuláru hledáčku, 18,5 mm rámečku okuláru).
Očnici hledáčku lze sejmout.
Paměť expozičních údajů: Do paměti lze uložit údaje až pro 18 filmů po 36 snímcích.
Pro každou kazetu s filmem: číslo oblasti, citlivost filmu.
Každý snímek: clona, ohnisková vzdálenost objektivu, světelnost objektivu, korekce expozice nebo údaje o stupňované expozici, expoziční čas, korekce expozice s bleskem nebo údaje o stupňované expozici s bleskem (včetně zapnutí nebo vypnutí blesku), režim expozice, režim činnosti expozimetru, časové údaje (datum nebo čas).
Ostatní: Konektor pro připojení dálkového ovladače (pod posuvným víčkem), 35 uživatelem nastavovaných funkcí, zobrazení hloubky pole, zdířka pro synchronizační kabel blesku PC (středový kontakt může mít kladnou nebo zápornou polaritu).
Akustické signály: Při činnosti samospouště nebo po zaostření. Akustickou signalizaci lze vypnout.
Napájení: Dvě 3voltové lithiové baterie CR123A/DL123A. Po zapnutí fotoaparátu se stav napájecích článků signalizuje čtyřtstavovým indikátorem.
Životnost baterií
(údaje pro nové baterie):

Filmy s 24 snímky použití blesku: 20°C
0% asi 45 filmů
50% asi 21 filmů
100% asi 13 filmů
 
Filmy s 36 snímky použití blesku: 20°C
0% asi 30 filmů
50% asi 14 filmů
100% asi 8 filmů

Podmínky:
Objektiv (24-105 mm f/3.5-4.5) je třikrát zaostřován z nekonečna na vzdálenost 2 m, tlačítko spouště závěrky je přidrženo lehce stisknuté 10 sekund před každou expozicí snímku. Provádějí se i ostatní standardní fotografické procedury.

* Životnost baterií závisí na způsobu používání.
* Filmy byly exponovány rychlostí 3 kazety (2 kazety s 36snímkovými filmy) za měsíc.

Rozměry (š × v × h): 143,5 × 97,5 × 65,5 mm
Hmotnost: 575 g

Uvedené údaje vychází z informací dostupných v době zveřejnění a jejich změna je vyhrazena.

Napsat komentář