Olympus OM-2, OM-2n a OM-2 SP

Dalším stavebním kamenem úctyhodného díla nazvaného “OM System” se stala zrcadlovka se skromným označením Olympus OM-2. Pojďme si ji trochu blíže představit, rozhodně to stojí za to…

Brožura
OM dvojka je takříkajíc rodnou sestrou OM jedničky, která je popsána v jednom z předchozích článků. K legendární spolehlivosti OM-1 přidala OM-2 navíc (kromě jiného) ještě velmi precizní systém měření světla. Olympus OM-2 je plně systémový profesionální přístroj a na trhu se tento typ objevil relativně brzo po OM-1, už v roce 1975. Výroba poslední modifikace OM-2 SP byla ukončena až v roce 1988, zatímco plná servisní podpora pro všechny modifikace stále trvá (což je ostatně také znak profesionálního určení i přístupu…). Přístroje Olympus OM-2 všech variant jsou stále v provozu a patří k tomu nejlepšímu, co v oblasti manuálních profesionálních zrcadlovek vzniklo.

Olympus OM-2n + Winder 2
Olympus OM-2 je jednoobjektivová zrcadlovka na kinofilm, formát obrazu je 24 x 36 mm. Tělo je celokovové s rozměry 136 x 83 x 50 mm. Váha samotného těla bez filmu a baterií je 520g. Objektivy jsou připevňovány pomocí systémového bajonetu OM. Posun filmu je mechanický, pomocí rychlonatahovací páčky s otočením 150° a možností pohotovostní polohy cca v 1/5 dráhy. Závěrka je také mechanická, má však elektronickou řídící jednotku. Lamely jsou plátěné a pohybují se horizontálně. V manuálním režimu závěrka pracuje s časy od 1/1000s do 1s, je vybavena rovněž časem B; expoziční časy se nastavují pro Olympusy OM klasicky, tedy kruhovým ovladačem kolem objektivu. V režimu “Auto” – což je režim clonové priority – pracuje automatika s expozičními časy od 1/1000s do cca 60s (při 100 ASA), což bylo ve své době zcela výjimečné a neobvyklé je to i dnes (většina zrcadlovek má nejdelší čas kolem 30s). Závěrka je vybavena také mechanickou samospouští s variabilním zpožděním v rozmezí 4 – 12s; samospoušť lze zastavit a resetovat i poté, co byla spuštěna. Počítadlo snímků je rovněž mechanické, s automatickým vynulováním stavu po otevření zadní stěny (to se děje klasicky – vytažením knoflíku pro zpětné převíjení filmu).

OM-2 v černém provedení
Synchronizace blesku je možná při časech 1/60s a delších; při použití systémových blesků řady T v režimu “Auto” stačí pouze nastavit clonu (s ohledem na požadovanou hloubku ostrosti) a pak se fotograf už nemusí o nic starat, protože měřicí obvody přístroje i blesku spolupracují. Tento plně automatický bleskový režim představoval ve své době světové prvenství a dvojka byla na dlouhou dobu jediným takto vybaveným přístrojem. V závislosti na použitém blesku je třeba správně použít výměnnou nástrčnou botku pro blesk (Accessory Shoe 2 nebo 3, které se liší různými TTL-kontakty). Korekce expozice (v rozmezí ±2 EV v krocích po 1/3) a citlivost použitého filmu se nastavují ručně voličem vpravo od hledáčkového hranolu. Pro napájení měření světla a řízení závěrky se používají 2 baterie LR 44 nebo SR 44, které jsou běžně dostupné.

Měření světla
Unikátní byl svého času systém měření světla (probíhá samozřejmě při otevřené cloně a hodnoty clony přenáší simulátor). Režimy měření světla se volí hlavním vypínačem přístroje, nahoře vlevo od hranolu. V poloze “Off” je vypnut obvod s čidly CdS, ale přístroj pracuje jako v poloze “Auto”, světlo měří modré diody SBC a expoziční časy jsou automaticky nastavovány v rozmezí 1/1000s – 1/30s. V poloze “Auto” se však začnou dít divy… V rozmezí 1/1000s – 1/60s je měření středové, od 1/30s do 60s je pak integrální. Jakmile se po stisknutí spouště odklopí zrcátko, převezmou funkci světlocitlivých čidel 2 modré křemíkové diody SBC (jsou umístěny vpravo a vlevo od zrcadla). Měření těmito diodami nemá žádné zpoždění, a proto může reagovat i na změny osvětlení v době, kdy je závěrka otevřená, a měřit světlo odrážející se od citlivé vrstvy filmu. Laicky řečeno, měření je schopno zavřít závěrku dřív, než uplyne původně změřený čas, změní-li se světelné podmínky (např. když při nočním fotografování projede auto s rozsvícenými světly apod.). Je-li expoziční doba kratší než 1/60s, měří diody světlo odražené od první lamely závěrky, na níž je tzv. Computogram – to je černobílý obrazec, který představuje “průměrný obraz” (neboli střední šedou) a byl vytvořen vyhodnocením mnoha tisíc snímků. Tento způsob měření je použitelný i s blesky Olympus Quick Auto 310 a blesky řady T.

OM 2 - kovové tělo
V poloze “Manual” pracují pouze čidla CdS (umístěná za polopropustným zrcadlem), časy se nastavují kruhovým voličem (1/1000s – 1s) a správnou expozici lze určit pomocí ručičky a značek “+” a “-“. Zajímavé tedy je, že jediným možným způsobem, jak vypnout měření světla, je vyjmout baterie, a tak se i v poloze “Off” (občas můžeme zapomenout…) snižuje počet expozičně zkažených snímků na skutečné minimum. Poslední poloha hlavního vypínače nazvaná “Check / Reset” je určena pro kontrolu stavu baterií a také pro zpětné sklopení zrcadla – pokud totiž stiskneme spoušť bez založených baterií, zrcadlo se nevrátí do své původní polohy. Jedině při této poloze hlavního vypínače lze nastavit na kruhovém voliči čas B; tím je zabráněno jeho nechtěnému nastavení. Kontrola baterií se děje pomocí červené diody vedle hledáčku na zadní stěně přístroje: pokud dioda souvisle svítí, jsou baterie v pořádku, pokud bliká, je nutno počítat s jejich brzkou výměnou.

Hledáček OM-2
Spolu s aktuálně zvoleným režimem měření (pomocí hlavního vypínače) se mění také hledáček, resp. jeho vzhled. Mechanicky se do něj nasouvají dvě různé stupnice, vždy nalevo. V režimu “Auto” (priorita clony – přístroj změří a nastaví expoziční čas adekvátní světleným podmínkám a nastavené cloně) se objeví stupnice se všemi expozičními časy a tzv. modrou a červenou zónou. Dostane-li se ručička do modré zóny, přístroj indikuje, že expoziční čas bude delší než 1s. Pokud bude po stisknutí spouště nutno expozici ukončit dříve, než uplyne nastavený čas, lze posunout hlavní vypínač do polohy “Off” a závěrka se uzavře. Nikdy nemanipulujte s natahovací páčkou, je-li závěrka otevřená nebo je-li zrcadlo odklopené – tímto neodborným zásahem můžete závěrku nenávratně zničit. Červená zóna signalizuje možnou přeexpozici, protože při aktuální cloně by čas měl být kratší než 1/1000s (a to už závěrka neumí…). V poloze “Manual” se v hledáčku objeví jednoduchá stupnice se symboly “+” a “-” (podobná jako v OM-1). Pomocí kruhového voliče expozičních časů nebo pomocí kroužku clony na objektivu se ručička umístí mezi symboly a tím je zaručena správná expozice. V poloze “Off” není viditelná žádná stupnice, ale přístroj pracuje jako v režimu “Auto”, jen fotograf nemá přehled o expozičních hodnotách a expoziční časy jsou nastavovány v menším rozmezí, jak již bylo uvedeno výše.

Samotný hledáček je pentaprizmatický, má možnost výměny 13 systémových matnic (o různých malých omezeních je možno se dočíst v manuálech daných matnic) a je – a to i na dnešní dobu! – neuvěřitelné, jak je hledáčkový obraz jasný a ostrý. Subjektivně se zdá, že hledáčkový obraz je větší než u jiných zrcadlovek. Hledáček zobrazuje 97% skutečného filmového pole, vertikální obrazový úhel je 23,5° a horizontální 35°. Zvětšení hledáčku s objektivem 50mm zaostřeným na nekonečno je 0,92x.

Olympus OM-2n shora
Hlavní novinkou u typu Olympus OM-2n je zlepšená podpora systémových blesků Olympus. OM-2n už nepodporuje starší blesk Quick Auto 310, lze použít pouze synchronizační botku Accessory Shoe 4 (nejuniverzálnější) a všechny blesky řady T; při jejich použití přístroj automaticky nastaví vhodný synchronizační čas. Větší novinkou je to, že v hledáčku je diodou indikována připravenost blesku a také korekce expozice. Nejdelší čas v režimu “Auto” je 120s, což bylo – a vlastně stále je – zcela výjimečné. Navíc tento čas je použitelný bez ohledu na citlivost použitého filmu (u OM-2 závisí nejdelší čas na nastavené citlivosti). Přístroj se vyráběl v provedení černostříbrném a celočerném, stejně jako OM-2.

Olympus OM-2 SP
Mnohem větší změny přinesl typ Olympus OM-2 SP, jenž byl vyráběn v letech 1984 – 1988. Správný název typu je Olympus OM-2 Spot / Program (pro americký trh byl označen OM-2 S Program). Přístroj byl vyráběn pouze v černém provedení. Rozměry těla jsou totožné s předchozími variantami, hmotnost se mírně zvětšila (540 g). Lze říci, že tento typ představuje jakousi spojnici mezi OM-2n a několikanásobně dražším typem OM-4 (o tom příště). Je to přístroj určený pro poloprofesionály a pro velmi náročné amatéry; to je hlavní důvod, proč byl přístroj vybaven i programovým režimem. Technická data závěrky jsou stejná jako u OM-2n, jen při použití bez baterií je zaručen čas 1/60s a zrcadlo nezůstává odklopené. Bodové měření je možné pouze v manuálním režimu, kde naopak není dostupné měření centrální. Hlavní vypínač má tedy polohy “Manual / Spot”, “Auto”, “Program” a “Battery Check”; není zde poloha “Off”, měření se zapíná polovičním stiskem spouště a po cca 30s se obvod sám vypne.

Olympus OM-2n s příslušenstvím
Tlačítko pro odblokování zpětného pohybu filmu (pro převinutí zpět do kazety) bylo přemístěno z přední strany mezi natahovací páčku, spoušť a ovladač korekcí expozice. Samospoušť je elektronická (zpoždění 12s) s indikací zvukovým signálem a diodou na přední stěně přístroje; stejná dioda je také použita pro kontrolu stavu baterií. Dále bylo přidáno tlačítko pro blokování expozičního času B; při pohledu zepředu je vpravo dole vedle objektivu. Hledáček je prosvětlován iluminátorem (lze ho kdykoli rozsvítit tlačítkem vedle objektivu) a místo ručičky jsou použity různě barevné diody; zvětšení hledáčku je při použití objektivu 50mm 0,86x, a proto hledáčkový obraz vypadá menší než u OM-2 a OM-2n. Pomocí diod jsou indikovány také programový mód, bodové měření, připravenost blesku i možná přeexpozice. Přístroj má také synchronizační kontakt pro externí blesky a hlavně program, neboli plně automatický režim. Při zvolení tohoto režimu jsou nastavovány expoziční hodnoty zcela automaticky, jen je nutno předem nastavit na objektivu maximální clonové číslo. Přístroj poté sám cloní, a to i při používání blesku (musí být však plně kompatibilní). Měření světla je identické jako u OM-2n v automatickém režimu, také s použitím diod SBC (zde je však jen jedna, umístěná pod zrcátkem) a Computogramu.

OM system
Pro všechny varianty dvojky existuje velice široké příslušenství tvořené zejména objektivy Zuiko, systémovými blesky, matnicemi, motory a windery… Je toho hodně, ale někdy je dost obtížné to sehnat. V bazarech s fototechnikou se dvojek objevuje relativně hodně a dlouho se tam většinou neohřejí. Ceny se pohybují mezi 4.500 až 6.000 Kč za OM-2 nebo OM-2n, OM-2SP stojí zpravidla kolem 10.000 Kč. Stav bývá různý. Dejte přednost raději dražšímu a méně opotřebovanému přístroji.

Olympus OM-2 je rozhodně přístroj, který nemá ještě všechno za sebou. V dnešním plastovém světě působí jako reklama na spolehlivost. Chcete-li opravdu velice kvalitní, trvanlivý a spolehlivý manuální přístroj, který vám navíc ještě dnes, 15 let po ukončení výroby, bez problémů opraví, neváhejte. Nebudete litovat.

Snímky© 2003 Milan Sýkora a Olympus Optical Co. (z propagačním materiálů)

45 komentářů u „Olympus OM-2, OM-2n a OM-2 SP“

 1. diky

  diky za super clanek … o super fotaku … vypada to na peknou masinku a ihned si om dvojku zarazuju do “rozhodnicku” vedle nikona fe, fm, minolty xd-7 a podobnych … nevite o nejakem bazaru v praze kde by meli vetsi sortiment objektivu zuiko?

  Odpovědět
 2. kontakt

  Zdravim mozna o tom bolo pisane v predchadzajucom clanku, neviem. K comu sluzi kontakt umiestneny pri pohlade z predu v pravo hore ma srobovatelne veko. Dakujem.

  Odpovědět
 3. OM 2 SP

  U Škody ve Vodičkově ulici jsem koupil v pátek 4.7. koupil OM 2SP. Byl dokonce výběr ze dvou kusů. Vzal jsem si ten levnější. Sice trochu s obavami, ale u nás v Ostravě jsem si ho nechal proměřit a funguje přesně, bez odchylek. Uvnitř neměl žádné stopy odřenin po kinofilmu na přítlačné destičce a byl poměrně čistý. Zvenku ho hyzdilo posnoplení od lepidla, pochazejícího z nálepky, nejspíš cenovky, takže vypadal jako pomlácený. Stačílo to otřít a vypadá teď jako nový, tedy až na typické odřeniny nad kroužky pro přichycení popruhu. Takže má story, kdy jsem si nejdříve koupil Zuiko 35-80/f2.8 a teprve pak scháněl tělo, dopadla dobře. Teď se jen pochlapit a dělat pořadné fotky.
  Ale to určitě pujde, protože OM 2 SP má přesně to co jsem chtěl, bodové měření a možnost vícenásobné expozice. OM-4Ti a OM-3Ti jsou sice větší děla, ale poněkud jiné cenové kategorie. A navíc, jak jsem zjistil, OM-3 je prakticky v bazarech či na ebay téměř nesehnatelná.

  Odpovědět
  • RE: OM 2 SP

   kua, a ja tam po nem silhal 😉 … vcera kdyz jsem tam byl, rikal jsem si – a, ses pomalej, nekdo ti ho vyfouknul 🙂 … tak doufam ze s nim budete spokojeny, ty omka se tam celkem prodavaj, jak jsem si vsimnul, ja si zase pockam, stejne bych si na nej ted musel vybrat penize z kontokorentu a pak to casem doplatit … takze fotce zdar a preju hezke snimky!

   Odpovědět
   • RE: RE: OM 2 SP

    Díky, ja ti zas popreji at se ti podari sehnat taky slusny kousek a samozrejmne poradne financni toky na tve konto. Jo a pokud se zajdes podivat do 3K-foto, tak tam uvidis original Zuiko zoom 35-80/2.8 za 15 000 Kč.

    Odpovědět
 4. korekce expozice

  Mám dotaz, jakpak je to s korekcí expozice? Nemůžu to s těch fotek vyčíst, je to na otočném ovladači vlevo nebo jinde příhodně po ruce?
  Dík

  Odpovědět
   • RE: RE: korekce expozice

    tak jsem to napsal presne naopak 🙂 korekce jsou napravo hned vedle hranolu, tedy nalevo z pohledu fotografovaneho objektu (OM2). Zblblo me to, protoze ted uz mi om2 v podstate jenom lezi v supliku a na OM4 se nastavuji korekce opravdu vlevo…

    Odpovědět
    • RE: RE: RE: korekce expozice

     Nemam OM-4, ale mne se zda na OM-2 ta korekce lip umistena, protoze sundam prst z spouste a dloubnu do ni pozadovanym smerem aniz bych dal fotak z oka. Na te OM-4 uz to asi tak pohodlne nebude… nebo se pletu?

     Odpovědět
     • RE: RE: RE: RE: korekce expozice

      ted kdyz se o tom zminujes, tak vidim, ze to je opravdu na om2 pohodlnejsi, ale v praxi jsem to ani nezaregistroval, a jeste jedna vec – OM2 ma vetsi hledacek (0,92x zvetseni vs. 0,84x zvetseni om4) -shledavam hledacek OM2 opravdu pohodlnejsi…

 5. ako to je s dalsim pokracovanim?

  Zdravim p.Sykora,
  chcel by som sa spytat kedy bude dalsie pokracovanie ohladne om-3,3Ti,4,4Ti. Sa neviem dockat :))).
  Diky Lama

  Odpovědět
  • RE: ako to je s dalsim pokracovanim?

   Vaše netrpělivost mě zcela sobecky těší. Snad vás trochu uklidní, že na pokračování pracuji, ale není to jediná věc, na níž dělám, takže ještě chvilku strpení… (Díky)

   Odpovědět
 6. málem jsem ho měl

  V bazaru jsem viděl Om-2 s objektivem Zuiko 1.4/50 , neodolal jsem a koupil jsi ji. Chyba! Při nastavené citlivosti 400-1000 ASA , se v automatickém režimu po spuštění závěrka otevřela ale nezavřela, zůstala viset a její zavření se muselo provést přepnutím do modu manual. Pokud jsem uvolnil závěrku pouze v „manual“ tak fungovala bez chyb. Na štěstí , byl bazar kde jsem „dvojku“ koupil solidní a tak ji vzali spět.
  Toď moje zkušenost, je mi líto že to nedopadlo dobře protože jsem se na focení s ní velice těšil.

  Odpovědět
  • RE: málem jsem ho měl

   nebylo to slabyma baterkama? mel jsem om4 a ta to pri dlouhe (vice jak minuta) expozici delavala. Novyma baterkama jsem to vzdycky vyresil.

   Odpovědět
 7. uložení naměřených expozičních hodnot

  Má OM-2 (příp. nějaká další verze) aretaci nebo paměť naměřených expozičních hodnot nebo nějakou obdobu této funkce? Z článku mi to není jasné. Děkuji.

  Odpovědět
  • RE: uložení naměřených expozičních hodnot

   OM-2 tuto aretaci nemá, protože je to prakticky manuální přístroj, a tak to, co si změříte na určitém místě (v režimu Auto), poté nastavíte manuálně a je to. Není to samozřejmě žádná rychlovka, ale o to u OM nejde…
   Aretaci expozičních hodnot má např. OM-40 nebo OM-4.

   Odpovědět
 8. Objektivy M42

  Je možné použít na Olympus OM objektiv se závitem M42?? … jde mi o to jestli zůstane funkční expozimetr a jak je to s přenosem clony

  Odpovědět
  • RE: Objektivy M42

   je mozne zakoupit korekci na M42 od Rowi s za 1500kc, ta na nikon stoji o 500 mene,s jednim optickym clenem,lepsi spise pro sirsi objektivy kvuli zhorseni kresby

   Odpovědět
 9. Bodové měření

  Rád bych se zeptal jak je to s bodovým měřením u OM-2? U OM-2 SP jsem pochopil, kdy je dostupné, které měření a kdy ne, OM-2 ho má?

  Odpovědět
  • RE: Bodové měření

   OM-2 bodové měření nemá, jen měření se zdůrazněným středem, které v tomto případě funguje velmi dobře. Bodové se dá simulovat buď velkým přiblížením ke snímanému objektu (aby objekt vyplňoval maximum hledáčku), nebo pochopitelně lze použít externí expozimetr a měřit dopadající světlo.

   Odpovědět
   • RE: RE: Olympus OM PC

    Už se mi to povedlo taky objevit, ale děkuji.

    Nevíte, jaká jsou jeho omezení proti OM 4? Našel jsem, že na něm nelze použít výměnné matnice a zadní stěnu za kazetu na film v metráži.

    Jaká je kvalita standartní matnice?

    Lze použít motor pro posun filmu?

    Za kteroukoliv odpověď předem děkuji.

    Odpovědět
    • RE: RE: RE: Olympus OM PC

     Kvalita standartní matnice je vynikající, ostatně celý systém OM je proslulý mimo jiné i proto, že přístroje mají velmi jasný a velký hledáčkový obraz, takže nemožnost výměny matnice není v případě OM-40/PC žádný velký handicap.
     Omezení proti OM-4 je menší odolnost k mrazu (ale i tak dost nadprůměrná, až do cca -20°C, o čemž si mnohé srovnatelné přístroje mohou nechat leda zdát), absence bodového měření a právě ony výměnné matnice. Jinak je to ve své třídě přístroj nadprůměrný, jen si dejte při případném nákupu v bazaru pozor na velké opotřebení, hlučný chod atd., protože to už není žádný mladík a leccos bude mít za sebou.
     Lze použít Motor Drive 2 (3.5 snínku za sekundu) i Winder 2, tedy zcela obvyklé motorové pohony pro systém OM.

     Odpovědět
  • RE: Baterie pro OM2

   Všechny varianty OM-2 používají baterie LR44 nebo SR44, které jsou v prodeji zcela normálně a navíc jsou docela levné.

   Odpovědět
 10. OM 2 SP a poděkování

  Tak jsem na základě tohoto článku a laskavých odpovědí autora (a tedy i dotazů a odpovědí na jiných fórech) nakonec u Škody koupil OM2SP s pevnou 50/1,8 a zoomem 75-150/4. Zatím jsem s tím nafotil jenom dva zkušební filmy a jsem nadmíru spokojen. Autorovi bych tímto rád poděkoval.

  Odpovědět
 11. Olympus servis

  Clanek vypada trochu reklamne. Obracena strana mince je udesny (predrazene sluzby a arogantni personal) Olympus servis v CR. V pripade jakekoliv poruchy byva lepsi koupit “novy” kus, je to levnejsi.

  Odpovědět
  • RE: Olympus servis

   Reklama to pochopitelně není, už jen proto, že se OM už nevyrábějí a reklama se dělá jen na aktuální produkty. To byste mohl tvrdit, že reklama je i to, že pod snímek napíšete, jakým přístrojem byl pořízen… Článek je pro ty, které zajímají staré přístroje, a pro ty, kteří si případně takový stroj chtějí pořídit.
   Já prostě mám s OM dobré zkušenosti, stejně jako se servisem, ale tam to – jako všude – záleží spíš na tom, na koho konkrétně narazíte.
   Nehledejte za každou cenu reklamu i tam, kde není.

   Odpovědět
 12. Kolik stojí …

  … taková krasavice z rodiny OM systému na dnešním trhu? Zbavuje se vůbec někdo takového foťáku? Bazary navštěvuji občas, ale zatím jsem Olympus OM na prodej neviděl.

  Archer

  Odpovědět
  • kolik stojí …

   U Škody ve Vodičkově ulici mají na OM celou vitrínu a občas se tam objeví něco pěkného. Nedávno jsem tam viděl OM-2n asi za 6.000 Kč (pouze tělo). Koupit se rozhodně dá, ale nikde nemají žádné hromady, protože se s OM málokdo rád loučí.

   Milan Sýkora

   Odpovědět
 13. Douhé časy

  Na http://www.zuiko.com/PAGE14.HTML jsem nalezl informaci, že v rozporu s tím, co je uvedeno v návodu pro OM2n (max. délka expozice 2 minuty) je možno dosáhnou délky expozice až 3,5 minuty. Jinak velmi pěkný článek, nedá mi to a musím opět položit otázku, jak je to se slíbeným povídáním o OM-3,3Ti,4,4Ti?

  Odpovědět
 14. pokračování

  I já bych se rád zeptal jak to bude s pokračováním? Bylo by prima – mezitím jsem si OM2SP koupil a zajímalo by mne hlavně příslušenství a objektivy (hlevně pokud by měl někdo zkušenosti s jinými objektivy než s originály – chtěl bych něco delšího a Zuika nejsou nebo jsou příliš drahá a objevují se nejrůznější jiní výrobci), s jeho dostupností je to, řekl bych, horší než s těly.

  Odpovědět
  • Pokračování…

   Když jsem psal OM-1 a OM-2 (které jsem opravdu fyzicky měl), trochu neprozřetelně jsem slíbil, že bude pokračování o OM-3 a 4 (které ovšem nemám); to jsem ale ještě netušil, že je dost obtížné opatřit si o těchto modelech takové zdroje informací, aby články byly opravdu k něčemu a ne ve stylu “jedna paní povídala”. Informace zrovna o těchto typech se až podivuhodně liší. Nyní už ale mám víceméně vše, ještě nějaké ty fotografie (nejlépe vlastní, takže musím opatřit alespoň na chvíli reálný exemplář) a pak už nestojí pokračování o OM nic v cestě… Títmo se všem “čekatelům” omlouvám.
   K těm objektivům – u Škody v bazaru mají občas docela slušný výběr objektivů Zuiko. Já jsem – když jsem ještě blahé paměti fotografoval s OM – používal k plné spokojenosti kromě Zuika také objektivy Vivitar (kovová konstrukce, žádné vůle, opticky skvělé), zatímco objektivu Tamron s nástavcem (adaptérem) Adaptal 2 jsem se velmi rychle zbavil (opticky nic moc, mechanicky děsné, zasekávala se clona aj.). Nic naplat, Zuiko je prostě nenahraditelné…

   Milan Sýkora

   Odpovědět
   • Pokračování … bude!

    Děkuji všem za jejich zájem o pokračování článků o OM-systému! Váš zájem mě motivoval k dokončení nových rozsáhlých článků o OM-3/OM-3Ti a OM-4/OM-4Ti (každý zvlášť), a tak je nyní už jen otázkou “redakčního kalendáře”, kdy zmíněná pokračování vyjdou. Celý systém si rozhodně zaslouží, aby byl popsán celý.

    Milan Sýkora

    Odpovědět
 15. Upřesnění

  Dle informací v manuálu (ke stažení např. na http://olympus.dementia.org/ ) je to s měřením světla lehounce jinak. Expozici s výjimkou manuálního režimu řídí vždy SBC diody, CdS čidla slouží pouze jako informativní údaj pro uživatele (orientační indikace času v režimu auto i manual) a na skutečnou expozicvi nemají vliv. Přechod mezi “váženým” a integrálním měřením se děje prostě tím, jak se mění poměr osvícení SBC diod odrazem od computogramu (potisk s vyšší odrazivostí u středu) a od filmu (homogenní odrazivost). Dále při natažení závěrky během expozice se závěrka údajně nepoškodí, pouze zrcátko se zpět nesklopí a je třeba resetovat přístroj (otočením spínací páčky u OM-2n popř. stisknutím aretačního tlačítka času B u OM-2).

  Odpovědět
  • upřesnění

   Ještě dodám, že jsem měl v ruce OM-2 i OM-2n, a jejich computogramy jsou dosti rozdílné. OM-2 má skutečně vyšší odrazivost uprostřed, zatímco OM-2n má více méně rovnoměrné rozložení (odrazivost) – obrázek v článku je shodný s provedením lamely u OM-2n

   Odpovědět
  • upřesnění

   Při natažení závěrky během expozice skutečně nedojde k poškození závěrky. Ověřeno na dvou mých fotoaparátech OM-2n. Je pouze třeba vypnout přístroj a zrcátko se samo sklopí.

   Odpovědět

Napsat komentář