motiv

Olympus OM-2, OM-2n a OM-2 SP

Dalším stavebním kamenem úctyhodného díla nazvaného "OM System" se stala zrcadlovka se skromným označením Olympus OM-2. Pojďme si ji trochu blíže představit, rozhodně to stojí za to...

Brožura OM dvojka je takříkajíc rodnou sestrou OM jedničky, která je popsána v jednom z předchozích článků. K legendární spolehlivosti OM-1 přidala OM-2 navíc (kromě jiného) ještě velmi precizní systém měření světla. Olympus OM-2 je plně systémový profesionální přístroj a na trhu se tento typ objevil relativně brzo po OM-1, už v roce 1975. Výroba poslední modifikace OM-2 SP byla ukončena až v roce 1988, zatímco plná servisní podpora pro všechny modifikace stále trvá (což je ostatně také znak profesionálního určení i přístupu...). Přístroje Olympus OM-2 všech variant jsou stále v provozu a patří k tomu nejlepšímu, co v oblasti manuálních profesionálních zrcadlovek vzniklo.

Olympus OM-2n + Winder 2 Olympus OM-2 je jednoobjektivová zrcadlovka na kinofilm, formát obrazu je 24 x 36 mm. Tělo je celokovové s rozměry 136 x 83 x 50 mm. Váha samotného těla bez filmu a baterií je 520g. Objektivy jsou připevňovány pomocí systémového bajonetu OM. Posun filmu je mechanický, pomocí rychlonatahovací páčky s otočením 150° a možností pohotovostní polohy cca v 1/5 dráhy. Závěrka je také mechanická, má však elektronickou řídící jednotku. Lamely jsou plátěné a pohybují se horizontálně. V manuálním režimu závěrka pracuje s časy od 1/1000s do 1s, je vybavena rovněž časem B; expoziční časy se nastavují pro Olympusy OM klasicky, tedy kruhovým ovladačem kolem objektivu. V režimu "Auto" - což je režim clonové priority - pracuje automatika s expozičními časy od 1/1000s do cca 60s (při 100 ASA), což bylo ve své době zcela výjimečné a neobvyklé je to i dnes (většina zrcadlovek má nejdelší čas kolem 30s). Závěrka je vybavena také mechanickou samospouští s variabilním zpožděním v rozmezí 4 - 12s; samospoušť lze zastavit a resetovat i poté, co byla spuštěna. Počítadlo snímků je rovněž mechanické, s automatickým vynulováním stavu po otevření zadní stěny (to se děje klasicky - vytažením knoflíku pro zpětné převíjení filmu).

OM-2 v černém provedení Synchronizace blesku je možná při časech 1/60s a delších; při použití systémových blesků řady T v režimu "Auto" stačí pouze nastavit clonu (s ohledem na požadovanou hloubku ostrosti) a pak se fotograf už nemusí o nic starat, protože měřicí obvody přístroje i blesku spolupracují. Tento plně automatický bleskový režim představoval ve své době světové prvenství a dvojka byla na dlouhou dobu jediným takto vybaveným přístrojem. V závislosti na použitém blesku je třeba správně použít výměnnou nástrčnou botku pro blesk (Accessory Shoe 2 nebo 3, které se liší různými TTL-kontakty). Korekce expozice (v rozmezí ±2 EV v krocích po 1/3) a citlivost použitého filmu se nastavují ručně voličem vpravo od hledáčkového hranolu. Pro napájení měření světla a řízení závěrky se používají 2 baterie LR 44 nebo SR 44, které jsou běžně dostupné.

Měření světla Unikátní byl svého času systém měření světla (probíhá samozřejmě při otevřené cloně a hodnoty clony přenáší simulátor). Režimy měření světla se volí hlavním vypínačem přístroje, nahoře vlevo od hranolu. V poloze "Off" je vypnut obvod s čidly CdS, ale přístroj pracuje jako v poloze "Auto", světlo měří modré diody SBC a expoziční časy jsou automaticky nastavovány v rozmezí 1/1000s - 1/30s. V poloze "Auto" se však začnou dít divy... V rozmezí 1/1000s - 1/60s je měření středové, od 1/30s do 60s je pak integrální. Jakmile se po stisknutí spouště odklopí zrcátko, převezmou funkci světlocitlivých čidel 2 modré křemíkové diody SBC (jsou umístěny vpravo a vlevo od zrcadla). Měření těmito diodami nemá žádné zpoždění, a proto může reagovat i na změny osvětlení v době, kdy je závěrka otevřená, a měřit světlo odrážející se od citlivé vrstvy filmu. Laicky řečeno, měření je schopno zavřít závěrku dřív, než uplyne původně změřený čas, změní-li se světelné podmínky (např. když při nočním fotografování projede auto s rozsvícenými světly apod.). Je-li expoziční doba kratší než 1/60s, měří diody světlo odražené od první lamely závěrky, na níž je tzv. Computogram - to je černobílý obrazec, který představuje "průměrný obraz" (neboli střední šedou) a byl vytvořen vyhodnocením mnoha tisíc snímků. Tento způsob měření je použitelný i s blesky Olympus Quick Auto 310 a blesky řady T.

OM 2 - kovové tělo V poloze "Manual" pracují pouze čidla CdS (umístěná za polopropustným zrcadlem), časy se nastavují kruhovým voličem (1/1000s - 1s) a správnou expozici lze určit pomocí ručičky a značek "+" a "-". Zajímavé tedy je, že jediným možným způsobem, jak vypnout měření světla, je vyjmout baterie, a tak se i v poloze "Off" (občas můžeme zapomenout...) snižuje počet expozičně zkažených snímků na skutečné minimum. Poslední poloha hlavního vypínače nazvaná "Check / Reset" je určena pro kontrolu stavu baterií a také pro zpětné sklopení zrcadla - pokud totiž stiskneme spoušť bez založených baterií, zrcadlo se nevrátí do své původní polohy. Jedině při této poloze hlavního vypínače lze nastavit na kruhovém voliči čas B; tím je zabráněno jeho nechtěnému nastavení. Kontrola baterií se děje pomocí červené diody vedle hledáčku na zadní stěně přístroje: pokud dioda souvisle svítí, jsou baterie v pořádku, pokud bliká, je nutno počítat s jejich brzkou výměnou.

Hledáček OM-2 Spolu s aktuálně zvoleným režimem měření (pomocí hlavního vypínače) se mění také hledáček, resp. jeho vzhled. Mechanicky se do něj nasouvají dvě různé stupnice, vždy nalevo. V režimu "Auto" (priorita clony - přístroj změří a nastaví expoziční čas adekvátní světleným podmínkám a nastavené cloně) se objeví stupnice se všemi expozičními časy a tzv. modrou a červenou zónou. Dostane-li se ručička do modré zóny, přístroj indikuje, že expoziční čas bude delší než 1s. Pokud bude po stisknutí spouště nutno expozici ukončit dříve, než uplyne nastavený čas, lze posunout hlavní vypínač do polohy "Off" a závěrka se uzavře. Nikdy nemanipulujte s natahovací páčkou, je-li závěrka otevřená nebo je-li zrcadlo odklopené - tímto neodborným zásahem můžete závěrku nenávratně zničit. Červená zóna signalizuje možnou přeexpozici, protože při aktuální cloně by čas měl být kratší než 1/1000s (a to už závěrka neumí...). V poloze "Manual" se v hledáčku objeví jednoduchá stupnice se symboly "+" a "-" (podobná jako v OM-1). Pomocí kruhového voliče expozičních časů nebo pomocí kroužku clony na objektivu se ručička umístí mezi symboly a tím je zaručena správná expozice. V poloze "Off" není viditelná žádná stupnice, ale přístroj pracuje jako v režimu "Auto", jen fotograf nemá přehled o expozičních hodnotách a expoziční časy jsou nastavovány v menším rozmezí, jak již bylo uvedeno výše.

Samotný hledáček je pentaprizmatický, má možnost výměny 13 systémových matnic (o různých malých omezeních je možno se dočíst v manuálech daných matnic) a je - a to i na dnešní dobu! - neuvěřitelné, jak je hledáčkový obraz jasný a ostrý. Subjektivně se zdá, že hledáčkový obraz je větší než u jiných zrcadlovek. Hledáček zobrazuje 97% skutečného filmového pole, vertikální obrazový úhel je 23,5° a horizontální 35°. Zvětšení hledáčku s objektivem 50mm zaostřeným na nekonečno je 0,92x.

Olympus OM-2n shora Hlavní novinkou u typu Olympus OM-2n je zlepšená podpora systémových blesků Olympus. OM-2n už nepodporuje starší blesk Quick Auto 310, lze použít pouze synchronizační botku Accessory Shoe 4 (nejuniverzálnější) a všechny blesky řady T; při jejich použití přístroj automaticky nastaví vhodný synchronizační čas. Větší novinkou je to, že v hledáčku je diodou indikována připravenost blesku a také korekce expozice. Nejdelší čas v režimu "Auto" je 120s, což bylo - a vlastně stále je - zcela výjimečné. Navíc tento čas je použitelný bez ohledu na citlivost použitého filmu (u OM-2 závisí nejdelší čas na nastavené citlivosti). Přístroj se vyráběl v provedení černostříbrném a celočerném, stejně jako OM-2.

Olympus OM-2 SP Mnohem větší změny přinesl typ Olympus OM-2 SP, jenž byl vyráběn v letech 1984 - 1988. Správný název typu je Olympus OM-2 Spot / Program (pro americký trh byl označen OM-2 S Program). Přístroj byl vyráběn pouze v černém provedení. Rozměry těla jsou totožné s předchozími variantami, hmotnost se mírně zvětšila (540 g). Lze říci, že tento typ představuje jakousi spojnici mezi OM-2n a několikanásobně dražším typem OM-4 (o tom příště). Je to přístroj určený pro poloprofesionály a pro velmi náročné amatéry; to je hlavní důvod, proč byl přístroj vybaven i programovým režimem. Technická data závěrky jsou stejná jako u OM-2n, jen při použití bez baterií je zaručen čas 1/60s a zrcadlo nezůstává odklopené. Bodové měření je možné pouze v manuálním režimu, kde naopak není dostupné měření centrální. Hlavní vypínač má tedy polohy "Manual / Spot", "Auto", "Program" a "Battery Check"; není zde poloha "Off", měření se zapíná polovičním stiskem spouště a po cca 30s se obvod sám vypne.

Olympus OM-2n s příslušenstvím Tlačítko pro odblokování zpětného pohybu filmu (pro převinutí zpět do kazety) bylo přemístěno z přední strany mezi natahovací páčku, spoušť a ovladač korekcí expozice. Samospoušť je elektronická (zpoždění 12s) s indikací zvukovým signálem a diodou na přední stěně přístroje; stejná dioda je také použita pro kontrolu stavu baterií. Dále bylo přidáno tlačítko pro blokování expozičního času B; při pohledu zepředu je vpravo dole vedle objektivu. Hledáček je prosvětlován iluminátorem (lze ho kdykoli rozsvítit tlačítkem vedle objektivu) a místo ručičky jsou použity různě barevné diody; zvětšení hledáčku je při použití objektivu 50mm 0,86x, a proto hledáčkový obraz vypadá menší než u OM-2 a OM-2n. Pomocí diod jsou indikovány také programový mód, bodové měření, připravenost blesku i možná přeexpozice. Přístroj má také synchronizační kontakt pro externí blesky a hlavně program, neboli plně automatický režim. Při zvolení tohoto režimu jsou nastavovány expoziční hodnoty zcela automaticky, jen je nutno předem nastavit na objektivu maximální clonové číslo. Přístroj poté sám cloní, a to i při používání blesku (musí být však plně kompatibilní). Měření světla je identické jako u OM-2n v automatickém režimu, také s použitím diod SBC (zde je však jen jedna, umístěná pod zrcátkem) a Computogramu.

OM system Pro všechny varianty dvojky existuje velice široké příslušenství tvořené zejména objektivy Zuiko, systémovými blesky, matnicemi, motory a windery… Je toho hodně, ale někdy je dost obtížné to sehnat. V bazarech s fototechnikou se dvojek objevuje relativně hodně a dlouho se tam většinou neohřejí. Ceny se pohybují mezi 4.500 až 6.000 Kč za OM-2 nebo OM-2n, OM-2SP stojí zpravidla kolem 10.000 Kč. Stav bývá různý. Dejte přednost raději dražšímu a méně opotřebovanému přístroji.

Olympus OM-2 je rozhodně přístroj, který nemá ještě všechno za sebou. V dnešním plastovém světě působí jako reklama na spolehlivost. Chcete-li opravdu velice kvalitní, trvanlivý a spolehlivý manuální přístroj, který vám navíc ještě dnes, 15 let po ukončení výroby, bez problémů opraví, neváhejte. Nebudete litovat.

Snímky© 2003 Milan Sýkora a Olympus Optical Co. (z propagačním materiálů)

Milan Sýkora
http://www.milansykora.net
Další články autora

1   2   3   4   5   
1 - výborný ... 3 - průměrný ... 5 - špatný
Diskuse k článku
kotwa2.7.2003, 11:38odpověď
Milan Sýkora2.7.2003, 18:13odpověď
cermi8.7.2003, 17:19odpověď
jean16.10.2003, 18:48odpověď
Lama2.7.2003, 13:24odpověď
Milan Sýkora2.7.2003, 18:15odpověď
ToFF9.7.2003, 10:11odpověď
kotwa11.7.2003, 20:29odpověď
ToFF13.7.2003, 09:20odpověď
McThomas9.7.2003, 13:12odpověď
o.t.9.7.2003, 13:45odpověď
o.t.9.7.2003, 13:50odpověď
ToFF13.7.2003, 09:22odpověď
o.t.16.7.2003, 11:34odpověď
Lama6.11.2003, 18:38odpověď
Milan Sýkora6.11.2003, 19:41odpověď
Cermi23.5.2004, 20:39odpověď
M.Radomil31.1.2004, 11:23odpověď
c0cha3.5.2004, 23:13odpověď
David17.2.2004, 21:14odpověď
Milan Sýkora18.2.2004, 18:14odpověď
Libor9.4.2004, 12:08odpověď
alois18.5.2004, 13:19odpověď
JT8.6.2004, 08:31odpověď
Milan Sýkora8.6.2004, 18:21odpověď
JT11.6.2004, 14:22odpověď
Milan Sýkora11.6.2004, 15:17odpověď
JT11.6.2004, 15:24odpověď
Milan Sýkora14.6.2004, 09:11odpověď
JT17.6.2004, 11:52odpověď
Milan Sýkora17.6.2004, 22:13odpověď
JT2.7.2004, 15:00odpověď
JO17.10.2004, 11:02odpověď
Milan Sýkora17.10.2004, 12:44odpověď
Archer27.1.2005, 09:44odpověď
Milan Sýkora27.1.2005, 10:30odpověď
Alfred Krzemieň26.4.2005, 08:21odpověď
JaTom13.9.2005, 08:25odpověď
Milan Sýkora13.9.2005, 10:17odpověď
Milan Sýkora14.9.2005, 09:37odpověď
sledge10.4.2008, 11:27odpověď
sledge13.5.2008, 20:47odpověď
sledge13.5.2008, 20:55odpověď
sledge19.5.2008, 15:58odpověď
 ASA
Punkomat24.7.2009, 07:23odpověď

přidat příspěvekpříspěvky e-mailemzobrazit vše stromovězobrazit vše podle data


aktuální akce

aktuální články

bazar nabízí

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace