Ostaš & Broumovské stěny

Některé regiony Čech jsou sice “pověstné” svou zcela zdevastovanou přírodou, ale také se zde dá najít mnoho míst, která “přejí” turistům i fotografům.

Mapa
Ostaš je z dálky viditelná stolová hora , která je díky svému neobvyklému tvaru dominantou širokého okolí. Sama o sobě však hora není tak zajímavá; za svou přitažlivost vděčí mnoha skalním útvarům, které se na ní vyskytují. Malá a nepříliš známá oblast leží kousek od Police nad Metují v okrese Náchod. Jméno hory bylo údajně odvozeno od křestního jména Eustachius neboli Eustach (staročeská podoba tohoto jména zněla Ostach nebo také Ostaš). Svatý Eustach býval patronem lovců a pravděpodobně měl v těchto místech kapličku nebo obrázek kdesi na skále.

Skály na Ostaši
Podle písemného záznamu z roku 1421 vpadli do Čech Slezané, vypálili Polici a lidé utíkali do lesů a skal na Ostaši. Jejich úkryt prozradil mlynář Holinka z nedaleké obce Hlavňov. Slezané za to však Holinkovi nadělili nečekanou odměnu – sťali mu hlavu. Lidé skrývající se ve skalách byli údajně zlikvidováni, ženy byly věšeny na stromy a muži shazováni do propastí. Na místě Holinkovy smrti byl vystavěn kříž, roku 1484 pak dřevěná kaple. K ní směřovala v 16. a 18. století četná procesí (údajně se zde totiž stal zázrak, kdy se slepé dívce vrátil zrak…), takže v letech 1711 – 1720 byl vystavěn kamenný kostel, který však byl roku 1787 zrušen. Roku 1858 byl kostel znovu postaven (ze zbořeného zdiva původního kostela); vystavět ho dal chalupář Celestýn Venc na počest svého návratu z rakousko-italské války.

Výhled z Ostaše
Na Ostaš se dostaneme velmi jednoduše: ze silnice č. 303 z Police nad Metují do Broumova se na rozcestí 3 silnic mezi Bukovicemi a Pěkovem dáme ostře doleva do kopce; parkoviště je u chatové osady.
Skalním labyrintem vede modrá okružní značka. Dovede nás mj. k Trpasličí skále (v jejíchž děrách prý trpaslíci hlídají poklad), Bludišti, Frýdlantské skále (to je s výškou 700 m nejvyšší místo Ostaše), Sluji českých bratří a konečně také ke Kočičím skalám. Kočičí skály jsou chráněnou přírodní památkou (plocha 6,08 ha) a rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co na Ostaši uvidíme. Tvoří je soubor pilířů a věží z křídových pískovců a také romantický útvar zvaný Kočičí hrad.

Kočičí hrad
Na okraji lesa se nalézá malá osada Ostaš s restaurací a chatovým kempem. V restauraci lze ochutnat velmi dobré náchodské pivo Primátor a něco málo pojíst. Modré okružní značky je radno se držet a v žádném případě pak nevstupovat do skalního labyrintu na sousedním vrchu Hejda, protože se tam dá velice snadno zabloudit a je to místo víceméně opuštěné, takže jakákoli pomoc by vůbec nemusela přijít.

Broumovské stěny
Stačí se přesunout jen o malý kousek dál (jde to i pěšky) a narazíme na Broumovské stěny, jež jsou tvořeny 12 km dlouhým pásem zalesněných pískovcových skal mezi Broumovem a Policí nad Metují. Směrem do Broumovské kotliny spadají strmé až kolmé svahy, a tudíž je odtud velmi dobrý rozhled po kraji. Cesta k Broumovským stěnám je podobná jako na Ostaš – v Bukovicích odbočíme na Hlavňov a Hvězdu. Parkovat se dá přímo v obci, kde je parkoviště. Do Broumovských stěn existuje ještě mnoho jiných přístupů, ale tento je nejobvyklejší.

Pohled z Hvězdy
Hvězda (původně Polická hora) je nejnavštěvovanějším místem Broumovských stěn. Roku 1733 zde nechal opat Otmar postavit kapli s půdorysem hvězdy (odtud novější název). Roku 1787 byla kaple zrušena, postupně rozbořena a zbylo z ní pramálo. Jakýsi Jan Rotter, student gymnázia, kdysi žertem slíbil, že až se stane broumovským opatem, dá kapli opravit a postaví i hospodu. Roku 1855 tento žert našel naplnění – Jan Rotter se skutečně opatem stal a od té doby kaple znovu stojí a vedle ní i dodnes fungující hostinec ve švýcarském stylu… Hvězda je častým východiskem cest po Broumovských stěnách.

Kovářova rokle
Nejzajímavějším cílem je Kovářova rokle, která je velmi divoká a kdysi zde prý sídlila loupežnická banda. Dalším cílem jsou Laudonovy valy. Stopy připomínají opevnění zbudované rakouským generálem za tzv. sedmileté války s Pruskem. Celá oblast je velmi zajímavá i z hlediska fotografického; dokonce ani nucená těžba dřeva v 80. letech 20. století ji příliš nepoškodila, spíše otevřela dříve nevídané výhledy na skalní útvary. Na Ostaš a do Broumovských stěn je vhodné se vypravit vlastně kdykoli, snad s výjimkou zimy, kdy jsou cesty neschůdné a navíc vlastně ve skalách není co fotografovat. Z materiálů a techniky v podstatě vyhovuje cokoli, co jste ochotni s sebou nosit. Kvůli nedostatku světla ve skalních soutěskách je však vhodné vzít s sebou stativ a do přístroje založit citlivější film.

Snímky pořízeny jednookou zrcadlovkou Praktica B 100 s objektivy Prakticar (50 mm f/1.8 a 28 – 80 mm f/3.5 – 4.5) na materiál Konica VX 200. Černobílá fotografie pořízena dvouokou zrcadlovkou Flexaret VI automat s objektivem Belar 80 mm f/3,5 na svitkový film Orwo NP 22 (negativ 6×6 cm).

Použitá mapa – PJ Soft InfoMapa 7.0, ©1999

Faktografie zpracována podle knihy “999 turistických zajímavostí České republiky” (autoři Petr David & Vladimír Soukup), 1999

1 komentář u „Ostaš & Broumovské stěny“

  1. Bohužel musím být kritický. Autor dané téma nezpracoval dobře. Nemohu se ubránit dojmu, že během 1 výletu bezmyšlenkovitě nacvakal pár snímků a nakonec udělal výcuc ze zmiňované publikace. Nechápu už úvodní větu o \”regionech pověstných svou zcela zdevastovanou přírodou\” v souvislosti s popisovanou oblastí CHKO Broumovsko. Z vlastních myšlenek autora bych ocenil pochvalu piva Primátor :-), naopak jako velmi diskutabilní vidím tvrzení, že v zimě není ve skalách co fotografovat. Ještě jedna poznámka : nejsou ty Bukovice, ale ta Bukovice.

    Odpovědět

Napsat komentář