Osvětlení v makrofotografii

Světlo je pro kvalitní fotografii vždy jedním z nejdůležitějších parametrů a je tomu tak i v makrofotografii. Problém správného osvětlení v makrofotografii má však specifické požadavky na způsob provedení a použité pomůcky.

Hlavní druhy osvětlení použitelné v makrofotografii jsou dva, přirozené sluneční a umělé, nejčastěji bleskové.

Přirozené světlo

Nejběžnější způsob je využití stávajícího, přirozeného světla. V takovém případě nám jako pomůcky stačí různé odrazné desky, které vzhledem k tomu, že se pohybujeme v oblasti makrofotografie mohou být poměrně malých rozměrů. I přesto, že stávající sluneční světlo bude dostatečně intenzivní, budou odrazné desky ve většině případů nezbytné, neboť vzhledem k velmi malým pracovním vzdálenostem si často budeme snímaný objekt sami stínit objektivem fotoaparátu, nebo vlastním tělem, či bude objekt stíněn nějakou přírodní překážkou (větvička, list apod.).

Pomocí odrazných desek si budeme moci takový stín vyjasnit, popřípadě směrovat světlo potřebným způsobem. Navíc nám tyto odrazné desky pomohou vyřešit další velký problém a tím je chvění fotografovaných předmětů (zejména stonků, květů a listů rostlin) v důsledku působení větru. I ve zdánlivě úplném bezvětří při pohledu do hledáčku zjistíte, že se vám například snímaný list chvěje tak, že není možné jej vyfotografovat. Stará pravda fotografů říká, že při makrofotografii vítr fouká i v uzavřeném skleníku. V takových případech poslouží odrazné desky jako zástěna proti působení větru.

Bleskové světlo

Vosa 1
Velmi vhodnou pomůckou pro osvětlení v makrofotografii je běžně používaný blesk. Nelze ovšem použít klasickým způsobem, umístěný v saňkách fotoaparátu. To by totiž svým zábleskem směřoval zcela mimo objekt. Takový blesk musíme používat mimo fotoaparát a pomocí kabelu zajistit příslušné automatické funkce a synchronizaci jeho odpálení. Potom máme možnost blesk přesně směrovat z určité strany a také vzdalováním a přibližováním měnit charakter světla. Pokud jsme příslušně vybaveni, tak můžeme takto propojit i více blesků. Při použití klasického blesku najde své uplatnění i odrazná deska pro vyjasnění stínů.

Obrázek č. 1 – Vosa u hnízda
Nikon F5, objektiv AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8 D + mezikroužek 20mm + předsádka Nikon 4T (+2,9D), blesk Nikon SB-28 propojený s fotoaparátem TTL kabelem Nikon SC-17, držený v ruce a směrovaný šikmo z levé strany. Film Fuji New Superia 100. Čas 1/250, clona 32, režim expozice M s TTL měřením blesku. Ostření manuální. Vzhledem k velkému měřítku zvětšení a pohyblivému předmětu byla jediná možnost čekat, až vosa přistane na “správném” místě a pak jen lehce doostřit pohybem fotoaparátu dopředu – dozadu. Světlo blesku vytvořilo odrazem od stěny vpravo osvětlení bez stínů.

Výhodou je zejména možnost použít velké clony na objektivu a tím dosáhnout potřebné hloubky ostrosti. Velké clony jde tak použít i pro situace, kde by bez blesku již došlo k neúměrnému prodloužení expoziční doby a tím možnosti rozmazání záběru pohybem objektu nebo fotoaparátu. Jsme limitováni pouze synchronním časem našeho fotoaparátu, ale ani tady není problém, protože použitím velké clony prakticky vyloučíme vliv přirozeného, stávajícího osvětlení a expozici nasvítí pouze výboj našeho blesku a ten trvá řádově tisíciny vteřiny.

Při práci musíme klasický blesk spojený s fotoaparátem kabelem držet jednou rukou. To je ve většině případů nevýhodné, protože na ovládání a držení fotoaparátu pak máme volnou jen jednu ruku. Na druhou stranu však můžeme prakticky libovolně ovládat vzdálenost, úhel a směrování blesku a to velmi rychle. Některé firmy vyrábějí speciální držáky, pomocí kterých se blesk připojí k fotoaparátu. Bohužel jejich cena je většinou značně vysoká a nejčastěji se hodí pouze pro menší a lehčí typy blesků. Podobné držáky si může každý zhotovit i sám.

Makroblesk

Vosa 2
Zcela speciální pomůckou pro osvětlení v makrofotografii je kruhový blesk. Je to vlastně blesk s několika výbojkami (nejčastěji jsou 2 nebo 4) umístěnými do kruhu a pomocí celkového tvaru přední části blesku je světlo kruhově směrováno. Tato jeho kruhová část se nasadí na přední stranu objektivu pomocí držáku našroubovaného do filtrového závitu (některé makroobjektivy, mají na přední straně závit pro držák makro blesku umístěn zvlášť a v takovém případě jde do filtrového závitu ještě umístit předsádková čočka, filtr či jiná pomůcka). Řídící jednotka makroblesku, která je s kruhovou výbojkou spojena pomocí kabelu, se nasune do sáněk blesku na těle fotoaparátu. Výbojky umístěné do kruhu se nejčastěji dají na jedné či druhé straně úplně vypnout a nebo se dá omezit výkon na jedné polovině blesku (u některých konstrukcí plynule). Tím je dosaženo variability při osvětlení objektu.

Obrázek č. 2 – Vosa
Nikon F5, objektiv AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8 D + mezikroužek 36 mm + předsádka Nikon 4T (+2,9D). Makroblesk Nikon SB-29. Film Fuji New Superia 100. Čas 1/60, clona 32, režim expozice A s TTL měřením světla. Velké měřítko zvětšení (cca 1,7 : 1) vyžadující maximální clonu, kvůli dostatečné hloubce ostrosti a pohyblivost fotografovaného předmětu plus malá vzdálenost vosy od přední strany objektivu – typická situace jejímž řešením je použití makroblesku.

Práce s makrobleskem je velmi pohotová a přispívá k tomu i jeho vybavení. To zahrnuje například pilotní světlo, které nejen že umožní posouzení světla a stínů na objektu (některé blesky k tomuto účelu využívají záblesky bleskových výbojek v rychlém sledu za sebou), ale také nasvítí objekt nacházející se ve stínu a tím umožní jeho zaostření. V okamžiku stisku spouště a záblesku výbojky blesku toto pilotní světlo zhasne. Rovněž regulace výkonu výbojek na jedné ze stran znamená mnoho možností při osvětlení makro objektu.

Pozor na použití objektivů u kterých se přední část při zaostřování či zoomování otáčí! Kabel, kterým je spojena přední kruhová část blesku s řídící jednotkou by se začal omotávat kolem objektivu a mohlo by dojít k poškození bleku či objektivu.

Závěr

Nikon SB-29Při použití klasického blesku musíme ještě pořídit příslušné kabely, abychom docílili odpoutání blesku od fotoaparátu. Pokud koupíme originální kabely s funkcí TTL měření světla, bude to poměrně nákladná investice. Jestliže chceme propojit více blesků, čeká nás další investice do dalších kabelů, popřípadě spojek, krabiček apod. Tyto kabely a další zařízení však můžeme s úspěchem použít i v dalších oborech fotografie, např. při fotografování portrétu.

Obrázek č. 3
Nikon F5 s makrobleskem Nikon SB-29, který je nasazen na objektivu AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8 D. Díky dvojímu závitu je mimo blesku ještě na přední straně objektivu nasazena předsádka Nikon 4T.

Nejpohodlnější práci nám zajistí kruhový makroblesk. Je to dáno jeho speciálním určením pro tuto oblast fotografie. Svoji výbavou (pilotní světlo, možnost měnit výkony na jedné straně blesku) umožňují kvalitní a přitom relativně pohodlnou práci. Protože jsou většinou řešeny jako systémové přístroje pro určitý typ fotoaparátů, umožňují různé automatické funkce a TTL měření světla.

Největší nevýhodou je cena makroblesku ve spojení s faktem, že se jedná o pomůcku úzce zaměřenou na oblast makrofotografie. Proto si jej asi pořídí pouze ten, kdo je na tuto oblast fotografie zaměřen.

Na všechny zde zobrazené makrofotografie se vztahují ustanovení o autorských právech a jejich další použití je možné jen s výslovným souhlasem autora.

Napsat komentář