Zvláštní a méně obvyklé pomůcky pro makrofotografii

V první části seriálu o makrofotografii jsme si představili pět základních pomůcek
pomocí nichž lze zhotovovat makrofotografie. V dalších dílech seriálu jsme si tyto pomůcky popsali jednotlivě a podrobněji. Nyní nám zbývá zmínit se ještě o těch zvláštních a méně obvyklých.

Číst dál

Předsádkové čočky

Jako poslední z nejběžnějších pomůcek pro makrofotografii nám zbývá představit předsádkové čočky. Přestože se jedná o velmi známé pomůcky pro makrofotografii, je k nim přistupováno velmi rozpačitě nejen ze strany fotografů, ale i autorů některých článků v odborné literatuře. Nejčastěji je v literatuře označována jako nejlevnější pomůcka pro makrofotografii. I k tomuto tvrzení bych ale přistupoval velmi opatrně…

Číst dál