Polarizační filtr v praxi

Povídání kolem praktického použití polarizačních filtrů, porovnání výsledných účinků, příklady, chyby, atd.

 • Úvod

 • Základní seznámení

 • Praktické ukázky

 • Ne za všechno může polarizák

 • Časté chyby nejen fotoamatérů

 • Pozor na objímku

 • Použité filtry

 • Závěr

 • Úvod

  Protože stále registruji časté dotazy a tápání nás fotoamatérů kolem vlastností a používání polarizačních filtrů, rozhodl jsem se udělat malé praktické srovnání některých variant a přidal k tomu ještě Skylight filtr, který sám používám. Některé výsledky mě samotného překvapily, jiné samozřejmě jen potvrdily obecně známé skutečnosti. Nakonec z toho všeho vznikl následující článek, který by vám mohl poskytnou praktické podklady pro případné rozhodování o vhodném filtru pro vás.

  Základní seznámení

  Vlastnosti polarizačního filtru spolu s popisem faktického účinku již popsala Radka v řadě článků, takže teoretické výpočty a zdůvodnění ode mne nečekejte. Faktem je, že kolem těchto filtrů se točí řada fám, od absolutní nutnosti takový filtr mít až po pohrdání těmi, kdo jej použijí. Jako všude jinde v životě, nejrozumnější je zlatá střední cesta, pro některý typ snímků je naprosto ideální, pro jiné nevhodný. A protože snad neexistují dva shodné snímky, je vždy jen a pouze na fotografovi, jak danou scénu vidí a jak silný účinek polarizačního filtru zvolí, pokud ho použije. Napřed bych rád zopakoval souhrn základních záležitostí kolem polarizačního filtru.

  • účinek polarizačního efektu, jinak řečeno potlačení lesků, je dán stupněm natočení filtru, proto je jeho objímka otočná
  • účinek efektu na oblohu záleží na poloze osy objektivu ke slunci, největší je v úhlu 90°, nejslabší proti nebo po směru slunečních paprsků
  • polarizační filtr se nepoužívá jen k ztmavení oblohy, ale odstraněním přemíry lesků celkově zvýrazňuje skutečné barvy, například půdy, zeleně, atd.
  • odstranění lesků funguje jak u suché půdy, vegetace, tak u mokré po dešti, zajímavý je třeba pohled na obyčejnou asfaltovou silnici, od světle šedé barvy může účinkem filtru přejít až na sytě černou
  • polarizační efekt se neprojevuje na kovovém povrchu, z něj lesk neodstraníte
  • naopak je plně funkční u skla, takže odrazy na oknech, výlohách, sklech automobilů lze někdy zcela odstranit

  Výběr polarizačních filtrů je rozsáhlý, od těch nejlevnějších, až po „extra“ značkové. Běžnému fotoamatérovi fotografujícímu na negativy postačí levné varianty, občas u těch opravdu nejlevnějších bývá polarizační efekt slabší ve srovnání se standardními značkovými. Rovněž mohou způsobovat nežádoucí barevný posun, zvláště pokud fotografujete na diapozitivy. Střední verze mají odolnější povrch proti reflexům, dále zpravidla i tvrdší (otěruvzdornější) napařené vrstvy, díky nim jsou také méně citlivé na poškození při čištění (poškrábání), objímka bývá z kvalitnějšího materiálu. A ty nejdražší jsou odolné proti vlhkosti (např. B+W provedení Kaesemann), takže se s nimi můžete vydat i do tropické džungle. Nehledejte ve výše uvedených větách negativa, někde ten finanční rozdíl musí být znát. Pro potřeby dovolenkového fotografa stačí základní levná verze, specializovaný krajinář sáhne výše.

  Praktické ukázky

  Protože právě tady platí, že teorie je šedivá (a dlouhá) a praktický výsledek maximálně vypovídající, zvolil jsem jako optimální cestu ukázat vám řadu příkladů s viditelným účinkem polarizačního filtru. Dále naleznete řadu ukázek fotografovaných jak bez filtru, tak s filtry polarizačními, případně ještě oteplujícími. Skylight filtr jsem zařadil spíše pro představu, jaký efekt jeho poměrně jemný účinek přináší. Ten jediný je diskutabilní, řada fotografů na něj nedá dopustit (patřím mezi ně), řada fotografů ho odmítá. Pojďme k jednotlivým ukázkám.

  Polarizační filtr
  První se týká spíše simulovaného případu, aby byl zřejmý stupeň omezení odlesků na zcela obyčejném zeleném listu ibišku. Volil jsem tmavý matný podklad, takže ve snímku nic cizího neruší. Ukázka by vám měla dát značně názorný příklad kolik lesků zmizí třeba ze spadaného listí, z koruny listnatého stromu, ze stébel trávy. Možná vás překvapí, že lesky zmizí také z matného papíru. Ano, je to správné a to je právě opomíjený efekt polarizačního filtru, kterým lze například zvýraznit barvu půdy v krajině, reálné barvy skal, atd.

  Polarizační filtr
  Druhý příklad ukazuje výsledek u naprosto běžné fotografie koruny stromu s oblohou v pozadí. U běžného polarizačního filtru jeho použití vyvolá „ztmavení“ listů, zelená barva pak působí mnohem sytějším dojmem. U oblohy může mít polarizační efekt účinky různé, někdy způsobí ztmavení modrých míst, ovšem pozor, případné bílé mraky zůstanou bílé stále. Snímek pak dospěje k většímu rozdílu jasů mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem a může se dostat mimo expoziční možnosti filmu nebo čipu.

  Polarizační filtr
  Třetí snímek naopak použití polarizačního filtru téměř vyžaduje, nalezené zátiší s listy obsahovalo natolik vysoké lesky, že na filmu by byly bez jakékoliv kresby. Pouhým odstraněním lesků se vyrovnal kontrast snímku a výsledek je mnohem příjemnější, navíc oteplující účinek filtru posouvá barevné podání ze studené (dané šedou nevýraznou oblohou) na výrazně teplejší a pro oko příjemnější. Nevýhodou je dlouhý čas expozice, stativ byl nutností.

  Polarizační filtr
  Na dalším porovnávám účinek filtru na odlesky vodní hladiny spojené s odlesky mokrého podzimního listí. Právě u vodní hladiny, pokud na ní nebudou nějaké nečistoty nebo peřejky s bílou pěnou, může dojít k úplnému vyrušení kontur a zůstane jen temná plocha bez kresby nebo je viditelné dno bez známky hladiny nad ním. Takže tady opatrně.

  Polarizační filtr
  Na snímku s výřezem podzimní krajiny neprší, ale všechno je vlhké. Spousta lesknoucích se ploch, například silnice, vodní hladina potoka, střechy, tvoří nejpodstatnější části snímku. Ty však účinkem filtru zmizí, protože jsou viditelné právě díky lesku. Na druhou stranu polarizační filtr celkově zvýší kontrast a vyjasní barvy. V tomto případě je to prostě něco za něco. Vždy je třeba se rozhodnout, co je pro nás podstatné.

  Polarizační filtr
  Poslední ukázka zahrnuje několik odstupňovaných snímků, všechny jsem fotografoval s polarizačním filtrem, ale za různého denního období a v odlišném úhlu proti slunci. Poslední, ten nejhorší s přechodem na černou oblohu, má být spíše odstrašujícím případem. Občas je vhodné si uvědomit, že film je citlivější než lidské oko, takže mě se například po páté hodině ranní zdál přechod jasů v obloze tohoto snímku poměrně přijatelný a tak jsem polarizační filtr použil.

  Ne za všechno může polarizák

  Někteří z fotografů bojují za absolutní čistotu snímků, tj. nepoužívají žádný filtr a snímky s viditelným účinkem polarizačního filtru pokládají za špatné. Nejobvyklejším příkladem použití polarizačního filtru je ztmavení světle modré oblohy spojené se zvýrazněním mraků. U širších objektivů současně dochází k různému stupni „ztmavení“ oblohy a finální snímek pak má na obloze pozvolný jasový přechod – jedna část je světlá, druhá tmavá. Jenže skutečnost nemusí být až tak odlišná, doporučuji se občas podívat na oblohu vlastníma očima, nejen hledáčkem fotoaparátu. Při východu nebo západu slunce je obloha sama o sobě světlejší nad obzorem, kde se nachází slunce a tmavší na druhé straně. Nakonec i během dne se rozložení jasu po obloze výrazně mění. Navíc podle toho v které části světa se nacházíte, případně také v jaké nadmořské výšce, se může tento efekt výrazně lišit. Od téměř neznatelného přechodu až po tvrdý kontrastní přechod. Tím chci říci, že samotná příroda vytváří různě vybarvenou oblohu a není nutné za každou cenu hledat v přechodech polarizační filtr. Opačnou situací jsou snímky s téměř černou oblohou, tentokrát úmyslně vytvořenou polarizačním filtrem, které při vhodné volbě námětu působí až dramatickým dojmem

  Časté chyby nejen fotoamatérů

  Protože čas od času narazím na chybně exponované vlastní diapozitivy, začal jsem více kontrolovat sám sebe při fotografování, pokud použiji polarizační filtr. Nakonec jsem přišel na naprosto banální chybu, kterou čas od času udělá určitě každý. Jak se mění účinek polarizačního filtru při jeho natáčení, mohou se částečně měnit i hodnoty expozice. Pokud odstraňujete odlesk oblohy na vodní hladině, rozdíl je docela velký, stejně tak třeba v podzimním lese s mokrým listím, kdy polarizační filtr odstraní odlesky a někdy vyjde snímek tmavší, podexponovaný (na diapozitivu) nebo překvapivě zrnitý (na negativu). Proč? Protože fotograf namáčkne spoušť, dojde k zablokování hodnot expozice, a následně teprve otáčí polarizačním filtrem pro nalezení optimálního účinku. A pokud v tom okamžiku dojde ke snížení jasu snímku vlivem odstranění lesků, není zahrnuto do měření expozice, její hodnoty zůstávají původně změřené při namáčknutí spouště. Tuhle chybku čas od času udělám sám, takže si na ni dejte pozor.

  Polarizační filtr
  Další chyba často vzniká při použití polarizačního filtru u krajiny s lesklou vodní hladinou a peřejemi. Vodu poznáváme podle odlesků, ať již okolní krajiny nebo oblohy na hladině, případně podle zářících peřejí, lesk je u ní v každém případě podstatný. Pokud ho zcela odstraníme, vypadá snímek nepřirozeně. Já jednou odstraňoval na Šumavě u Vydry lesk tenké, rychle proudící vrstvy vody přes krásně kulatý balvan tak dokonale, že nakonec z vody nic nezůstalo a měl jsem precizně exponovaný tmavý šutr, nic víc, voda zmizela. Takže pozor, nějaký lesk musí vodě zůstat, jinak přestane být vodou.

  Pozor na objímku

  U polarizačního filtru je třeba dát pozor na ještě jednu maličkost. Protože objímka je dvojitá (jednou částí se šroubuje na objektiv a druhá část je volná), je u polarizačního filtru o malinký kousek tlustší než u ostatních filtrů bez možnosti otáčení. U širokoúhlých objektivů od ohniska 28 mm a méně je proto potřeba dát pozor na případnou vinětaci snímků (ztmavení rohů) a filtr vyzkoušet nebo se poptat třeba na fotofóru, jestli s vaším objektivem bude v pořádku. Pokud vinětuje, je potřeba zakoupit Slim verzi s tenčí obroučkou, ovšem zpravidla také podstatně dražší. Jinak Slim verze má (ne vždy) vypuštěný závit na přední straně pro našroubování dalšího filtru. Je to logické, protože daná sestava dvou filtrů by opět vinětovala, tak se s touto možností nepočítá.

  Já jsem se při koupi svého druhého polarizačního filtru s větším průměrem nezeptal a tak mohu polarizační filtr Mooses s průměrem 77 mm používat třeba na objektivu Canon 20-35 mm jen do ohniska 24 mm, širší už použít nelze. Při jeho ceně přes čtyři tisíce korun takové omezení minimálně zamrzí. Takže pozor.

  Použité filtry

  Osobně trvale používám maličko oteplující filtr Skylight KR 1,5, protože lehce potlačuje celkově studené zabarvení diapozitivních filmů Fuji Provia 100F, na které standardně fotografuji. Jako polarizační filtr mám variantu Moose’s s oteplujícím účinkem na úrovni filtru 81A. S odstupem času musím přiznat, že ne vždy je jeho účinek žádoucí a dnes pokládám za vhodnější kombinaci normální polarizační filtr a oteplující filtr jako doplňkový, (u širokoúhlých objektivů spíše ze sady Cokin, dva klasické filtry již mohou vinětovat). Tato kombinace navíc poskytne větší variabilitu, neboť oteplující účinek lze volit podle použitého filtru (81A, 81B, 81C) a tak mít výsledek více pod kontrolou. Majitelé digitálních fotoaparátů to mají o něco jednodušší – stačí jim základní verze filtru a “teplotu” mohou vyvažovat podle potřeby vhodným nastavením vyvážení bílé.

  Pro fotografování příkladů v článku mi vlastní polarizačně-oteplující filtr samozřejmě nestačil, proto děkuji Dundeemu a Pavlu Polovi za půjčení normálních polarizačních filtrů. Přes avizované „studené“ podání jednoho z nich jsem na diapozitivech znatelný rozdíl nenašel. Téměř všechny příklady byly fotografovány ze stativu s výměnou jednotlivých filtrů, diapozitivy jsem pak vybíral podle viditelnosti změn. Žádný snímek není po skenování upravován. Použil jsem následující filtry :

  • B+W Skylight KR 1,5 1,1x MRC
  • B+W Cirkulární polarizační Kaesemann MRC
  • HOYA Cirkulární polarizační HMC Super
  • HOYA Cirkulární polarizační Moose’s Warm

  Závěr

  Oblast použití fotografických filtrů je velmi široká, polarizační pak patří většinou mezi první, které si většina fotografů kupuje. Jeho účinek na snímky je nesporný a při troše trpělivosti lze dostat snímky zajímavé. Na druhou stranu je třeba se vyvarovat základních chyb zde v textu probíraných. Nepřeceňujte také možnosti polarizačního filtru, pokud není ten správný okamžik, filtr nic nezachrání. Obvyklé fotografické přání „dobré světlo“ má něco do sebe. A tak vám přeji co nejlepší snímky.

  96 komentářů u „Polarizační filtr v praxi“

  1. POUŽITÍ S BLESKEM

   MÁM (LAICKÝ) DOTAZ: NIKDE JSEM SE NEDOČETL O POUŽITÍ POL.FILTRU PŘI FOCENÍ S BLESKEM. MĚL BY NĚJAKÝ SMYSL? NAPŘ.ODSTRANĚNÍ ODLESKŮ PŘÍMO OD VESTAVĚNÉHO BLESKU,PŘI PORTRÉTU…………
   PŘEDEM DĚKUJI ZA ODPOVĚDˇ

   Odpovědět
   • pouŽitÍ s bleskem

    U vestavěného nebo externího blesku to nemá význam, jste v úhlu, kdy je polarizační efekt v podstatě nulový. Navíc lesky od blesku nevidíte, takže ano není jak nastavit filtr (pokud vypustím modelační záblesk).

    Jan Hlinák

    Odpovědět
    • pouŽitÍ s bleskem

     Ja bych naopak cekal, ze pouziti polarizacniho filtru s externim bleskem muze napriklad v interieru vyznamne snizit nezadouci odlesky od sklenenych ploch, naopak ale muze zmizet zadouci lesk v ocich fotografovanych osob nebo nemusi dojit k dostatecnemu projasneni stinu v obliceji napr. pri doplnkovem zablesku (mam na mysli situace jako portret u jezera, kdy chci eliminovat odlesky na hladine, ale potreboval bych trochu doblesknout na osobu v popredi). Predpokladam samozrejme odrazeni bleskoveho svetla (treba od stropu nebo odrazne desky). Nemam vsak prakticke zkusenosti s pouzivanim kombinace blesk + polarizacni filtr, spis jen tak hadam… Ma s timhle nekdo prakticke zkusenosti?

     Odpovědět
    • pouŽitÍ s bleskem

     Dobry den,
     pokud bych fotil napriklad v lete kolem poledne v lese, kdy je velky kontrast mezi misty osvetlenymi sluncem, pomohl by zde polarizacni filtr, ze by nebyla nasvicena mista preexponovana?
     Predpokladam, ze teoreticky by zde pomoci mohl, nemate s necim podobny,m zkusenost?
     Dekuji

     Odpovědět
     • pouŽitÍ s bleskem

      Pozor, zaměňujete odlesky s kontrastem. Polarizační filtr vám odstraní odlesky (pokud tam nějaké jsou), ale jinak do faktického kontrastu scény nezasahuje. Dokonce v případě oblohy sníží jas modré (ztmavý ji), ale mraky zůstanou stejné, takže výsledný kontrast snímku je větší.

      V lese je rozumnější pro malé detaily použít nějaký difuzer a jinak nefotografovat v poledne. Osobně fotografuji les docela rád, ale tak do těch desíti hodin, jakmile je slunce vysoko, je to k ničemu.

      Jan Hlinák

      Odpovědět
     • pouŽitÍ s bleskem

      Takto jsem dosvetloval bleskem osoby v mistnosti, kam svetlo dopadalo pouze z jedne strany.
      Z celkove expozice jsem bral polovinu a z osvetleni bleskem take polovinu.
      Na fotoaparatu byla clona o stupen vyssi nez ta na blesku i ta, kterou ukazal expozimetr.
      Doslo k vyraznemu snizeni kontrastu.

      Odpovědět
     • pouŽitÍ s bleskem

      pokud jsou to odlesky na listech ci na kure stromu, tak to pomuze. Vyzkouseno. Ona i ta ztmavena obloha leccos zlepsi.

      Odpovědět
  2. Který je studený?

   Který z těch dvou filtrů dává údajně studenější barvy? Hoya nebo B+W Kaseman? Díky

   Odpovědět
  3. levny vs. kvalitni filtr

   Mate nekdo moznost primeho srovnani levnejsich a kvalitnich polarizaku? Kdysi davno jsem zacinal s levnym filtrem od Hamy, pak jsem presel na Hoyu, ale nikdy jsem nezkousel je porovnat primo pro stejny snimek. Subjektivne mi prijde, ze v ucinku neni zadny rozdil (pokud nepocitam kvalitnejsi konstrukci coz nema na ucinek vliv). Je to tak nebo kvalitnejsi polarizaky “polarizuji kvalitneji/vice”?

   Odpovědět
   • levny vs. kvalitni filtr

    No já jsem to teda taky přímo nesrovnával, ale někde jsem četl, že polarizační folii vyrábí jenom jedna firma na světě a je tedy ve všech filtrech stejná. Rozdíl je prý hlavně v kvalitě skel, levnější filtry jsou z obyčejného, zatímco ty dražší z optického skla. To může mít vliv na ostrost, kontrast, barevný nádech …
    Ale znovu opakuju, přímé srovnání jsem nedělal.

    Odpovědět
    • levny vs. kvalitni filtr

     Ja jsem jednou udelal (jeden) srovnavaci snimek polarizaku ROWI s Hoyou a rozdil byl znatelny. Ale ten ROWI byl (doufam) vyjimecne spatny filtr. Verim ze jsem mel vadny kus, protoze jeho ucinky byly zanedbatelne.

     Odpovědět
   • levny vs. kvalitni filtr

    Kdysi vysel v nemeckem Fotomagazinu srovnavaci test polarizaku. Rozdily byly docela velke. Co si vzpominam, nejlepsi byly B+W, Tiffen a multicoated rada od Hamy, trochu horsi Hoya a spol, nejhorsi nezname znacky (Dorr a pod.) Klasickou levnou Hamu nezkouseli.

    Odpovědět
    • levny vs. kvalitni filtr

     Cau, skousel jsem to hledat, ale nic jsem nenasel. Nepamatujes si prosimte treba cislo, vydani, odkaz, …
     Diky
     Milan

     Odpovědět
   • levny vs. kvalitni filtr

    Pamatujte si:
    Levny nerovna se horsi a
    Drahy nerovna se lepsi.
    Chce si to odzkouset v praxi a podivat se na vysledky primo.
    Praxe Zdraveho Selskeho Rozumu (ZSR) uspori hodne penez a je tragedii naletet obchodnikum a marketingovym inzenyrum. Zvlaste destruktivni jsou pritazlive barevne reklamy. Ty udelaji s penezenkou “prave divy”. Zkuste porovnat stary CZJ s poslednim vykrikem “mody” a budete prekvapen!

    Odpovědět
   • levny vs. kvalitni filtr

    mal som moznost porovnat dva filtre, jeden Tiffen a druhy Hama, ten najlacnejsi a mam pocit ze efekt tej Hamy je vyraznejsí. Niekedy je az moc silny, obloha je neprirodzene cierna. Moj zaver je taky, ze aj ta lacna Hama musi uplne kazdemu stacit, co sa efektu tyka. Naco davat 7000 sk za nikon ked hama stoji 2500 sk.

    Odpovědět
  4. externi expozimetr

   Mate nekdo zkusenost s tim, jak kompenzovat faktor polarizacniho filtru pri mereni externim expozimetrem, zejmena pri mereni dopadajiciho svetla? Lze najit nejakou exaktnejsi metodu, nez je bracketing ???

   Odpovědět
   • externi expozimetr

    Jednoduse.
    Na objektivu si nastavim polarizacni filtr tak, abych na matnici videl obrazek podle meho prani. Zapamatuji si pozici fitru, sejmu ho z objektivu a ve stejne pozici ho dam pred externi expozimetr. Odectu si expozici.
    A ted to nejdulezitejsi. Pripravim si externi expozimetr na mereni dopadajiciho svetla (s bilou krytkou). Pred takto nastaveny externi expozimetr opet vlozim filtr a zmerim. Mam zkusenost, ze expozice stanovena metodou dopadajiciho svetla je lepsi nez odrazeneho. Strechy jsou cervene, lesy zelene a divky nadherne…
    Vypada to zdlouhave, ale v praxi, kdyz pridate 1 az 1,3 OS (EV) tak je to taky to prave. Je to v ramci flexibility filmu.

    Odpovědět
    • externi expozimetr

     Ahoj,
     rozumim tomu tak, ze merite dopadajici svetlo kalotou pres polarizak, nastaveny stejne jako, kdyz byl na objektivu?? Jak zajistite dodrzeni shodneho uhlu filtru ku dopadajicimu svetlu, kdyz se v podstate smery pohledu obratily (dopadajici vs. odrazene) – navic dopadajici se vetsinou meri s ohledem na to, ze je obvykle shora. Jak timto zpusobem osetrite kulovitost kaloty/plosnost filtru (smery dopadajiciho svetla). Nebo je to vse tak trochu vec zkusenosti??
     Diky za jakoukoliv odpoved, Michal.

     Odpovědět
     • externi expozimetr/dopadajici svetlo

      Ano, merim dopadajici svetlo kalotou pres polarizak, nastaveny stejne jako, kdyz byl na objektivu.
      Ano, nedodrzim shodneho uhlu filtru ku dopadajicimu svetlu.
      Dopadajici svetlo merim standardne – shora.
      Ano, neosetrim kulovitost kaloty/plosnost filtru, ale mam filtr co nejblize ke kalote.
      Pokud ma scena velke rozdily v EV, tak ten samy snimek exponuji nekolikrat pri ruznych osvitech. Pak si vyberu ten snimek (v pripade, kdy se mezi sebou lisi vyznamne), ktery mi vyhodnoti nekdo jiny – nejlepe ten, ktery tam pri fotografovani vubec nebyl. Neni totiz ovlivnen atmosferou pri snimani (ja ano) a pokud vybere jiny snimek, nez bych vybral ja sam, tak je dobre se ho zeptat proc. Nekdy dostanu velice zajimave odpovedi/zduvodneni, ktere vyuzivam pri dalsich snimcich.

      Odpovědět
   • filtry marumi

    ja si koupil pred dvema lety UV filtr od marumi, stal asi 500Kc. Opticky to posoudit nedokazu, ale kvalita zpracovani neni nijak zavratna, uz po relativne kratke dobe se bez nejakeho drastickeho zachazeni zacalo protacet sklo v objimce…

    Odpovědět
    • filtry marumi

     On ale není Marumi jako Marumi, chci tím říct, že jsou i UV filtry Marumi, které jsou mnohem dražší, s ochrannými vrstvami, v kovové obroučce … mimochodem, sklo se mi protáčelo i u drahého pol. fitru Hoya, ale to stačilo jen jemně přitáhnout závit.

     Odpovědět
     • filtry marumi

      Koupil jsem si cirkulární polarizační filtr Marumi 58mm a jsem s ním spokojený. Přežil s úspěchem hrubé zacházení i slušné vlhko, které bylo v horách, kde jsem s ním fotil neustále. Čistí se dobře, prach apod. se na něj chytá mnohem méně než na B+W UV s MRC. Pro amatéra určitě Marumi postačí. Otáčení s kroužkem je pohodlné, filtr je po asi jednom roce v bezvadném stavu. Teď si objednávám další na větší závit. Můj názor: kvalitní japonská značka za rozumnou cenu. Nízká cena těchto filtrů i v provedení SLIM překvapí asi každého. Myslím, že to není na úkor kvality.

      Odpovědět
  5. Pouziti pol. filtru u DF

   Mam dotaz, pouzivaji se v kombinaci s DF jine polarizacni filtry? Jde mi o to, ze PF zvysuje expozicni rozsah (rozdil mezi tmavym a svetlym) a snadneji se pak muze cip dostat za sve moznosti nez pri pouziti filmu.
   Kdyz jsem testoval PF, ktery pouzivam s canonem 500N, s DF minolta 300F (maly 5M kompakt, se samodomo redukci ), tak jsem mel ve fotce spoustu tmavych mist, nebo zase hodne prepalu, pritom stejny snimek na diak byl perfektni.
   Dik Petr

   Odpovědět
   • RE: Pouziti pol. filtru u DF

    Polarizační filtry u klasické i digitální fotografie jsou naprosto stejné, obvyklý nápis “for digital” je čistá reklama.

    Expoziční rozsah čipu je nižší, s tím je třeba se smířit. U digitálních zrcadlovek je bývá výsledek lepší než u kompaktu a bývá zhruba srovnáván s diapozitivem. Ale pozor, z nejtmavších míst diapozitivu je těžké informace dostat, zatímco u digitální zrcadlovky tam zpravidla jsou a ve slušné kvalitě (ověřeno nejen mnou).

    Jan Hlinák

    Odpovědět
    • pouziti pol. filtru u df

     S tím si dovolím nesouhlasit. Skenuji Kodak GX100, pokud je tam tmavé místo které chci zesvětlit, není to problém. informace na filmu je, a pak už stačí jen vhodný SW který to zesvětlení provede. Mám zkušenost, že i po naskenování dia filmu v tmavých částech informace jsou. Ono spíš jde o to, jak je ten film naexponovaný, resp. na co se exponuje. Měřím většinou dopadající světlo.

     Odpovědět
     • pouziti pol. filtru u df

      Beru, že to máte vyzkoušené u filmu, ovšem neporovnatelně více lze dostat z digitální zrcadlovky. Ač fotím povětšinou na dia, bez extra dobrého skeneru nejtmavší místa nenaskenujete.
      V tomto směru je vlastnost digitální fotografie ve stínech opravdu JINÁ, doporučuji vyzkoušet.

      Jan Hlinák

      Odpovědět
  6. Sirokouhly/Polarizacni

   Pripomenul bych problem pouziti polarizacniho filtru u sirokouhleho objektivu. Pri zornem uhlu objektivu napr. 75-90 stupnu uz dojde k tomu, ze cast oblohy je nastavena ke slunci na 90 stupnu a cast vyznamne mensi nez 90 stupnu. Pak dojde k tomu, ze obloha je ztmavela nerovnomerne. Dokonce se domnivam, ze u ukazky c. 6 odshora (pravy snimek) nejde o chybu, ze byl pouzit nevhodne polarizacni filtr, ale ze se mel pouzit objektiv s delsi ohniskovou vzdalenosti pri samozrejme vetsim odstupu od stromu. U jednookych zrcadlovek lze tento efekt pozorovat.
   Dalsi dulezitou okolnosti je fakt, ze polarizacni filtr je nezbytne pro zdurazneni oblohy pouzivat u barevne fotografie. U cernobile je vyhodnejsi pro tento ucel pouzit zluty, oranzovy nebo cerveny filtr, nebot se prave muze pouzit pro jakékoukoliv orientaci ke slunci a pro jakoukoliv ohniskovou vzdalenost – tedy bez omezeni.

   Odpovědět
   • RE: Sirokouhly/Polarizacni

    Poněkd ironicky musím dodat, že vzhledem k hraně útesu, na kterém rostla ta zmíněná borovice (Grand Canyon) to jinak nešlo. Teleobjektiv jedině v situaci, kdy bych uměl létat :-))

    Jinak oblohu lze ztmavit v ČB klasickýma filtrama (na což jsem v článku zapomněl), ale obecný účinek je jiný než u polarizačního filtru. Tj. nelze ho plně srovnávat. Každopádně je to dobrý námět pro černokomorníky na vyzkoušení a článek.

    Jan Hlinák

    Odpovědět
    • sirokouhly/polarizacni

     K prvnimu odstavci: protoze fotografove neumeji letat, tak se musi vymyslet vzdy nahradni reseni. Ja bych postupoval tak, ze krome snimku s polarizacnim filtrem, bych udelal dva bez polarizacniho, jeden s expozici na dopadajici svetlo, druhy na expozici zmerenou pres TTL na nebe.

     K druhemu odstavci: barevne filtry u CB materialu jsou tak znama temata, ze k tomu snad neni co dodat. Ze se ztmavuje barva doplnkova a zesvetluje barva odpovidajici danemu filtru – to je snad bez problemu.
     Snad mozna by se mohlo otevrit tema na pan a orto, ale orto material jsem nikde v poslednich letech nevidel.

     Odpovědět
  7. Srovnání filtrů

   V létě jsem dělal pro sebe takový srovnávací testík, jak který filtr (Hama, B+W, CZJ – linear) změní podobu snímku. Film jsem použil FUJI Provia a fotoaparát Flexaret 😉
   Výsledek nemám nascanovaný, ale podle vizuální kontroly dopadl nejlépe B+W ;-( cca za 2000Kč (průměr 52), pak byl CZJ-lineární – stařičký filtr koupený před léty z bazaru a poslední byla Hama a to zejména barevným podáním, kda nedošlo k zvýraznění barev – alespoň ne tak výraznému jako u ostatních dvou.
   Testoval jsem u vody – tekoucí řeka Cetina v Chorvatsku za jasného slunečného dne, filtr jsem jen položil na objektiv, kdy jsem si na horním objektivu nastavil velikost účinku, změřil expozici na externím expozimetru a po přiložení na spodní objektiv exponoval.

   Odpovědět
  8. Závity filtrů – obecně

   Nejprve bych chtěl pochválit článe, je výstižný. V článku je zmíněno, že některé ze slim filtrů mohou mít i přední zavit – osobně souhlasím s názorem, že mít neutrální polarizák – ve slim verzi je fajn a k tomu i skylight ve slim verzi se závitem. Zajímalo by mě která značka takové filtry vyrábí???
   Je to B+W nebo Hoya nebo snad Heliopan???
   Na internetu jsem tyto informace nedohledal.

   Mě osobně se jedná o průměr 77mm a 24 ohniskovou vzdálenost. Rád bych čas od času použil oba filtry, aniž by docházelo k vinětaci.

   Dobré světlo

   Teg

   Odpovědět
   • závity filtrů – obecně

    Např. HOYA v provedení Super Pro-1 je vysoká 3mm a má závit na přední straně. Jinak ani B+W ani Hoya nedělá SLIM s předním závitem. Řešením tedy může být zakoupení Skylight v provedení Super Pro-1 (ale ta cena) a SLIM verzi polarizáku libovolné značky. Nebo se dá koupit tzv. “oversized” filtr od B+W – to je filtr, který má podstatně větší průměr vnější objímky (a tedy i filtru) proti vnitřnímu závitu. Pro závit 77mm se např. dělá polarizák s vnějším průměrem 95mm. Ale tady je cena ještě podstatně vyšší, navíc se dělají výhradně v provedení Kaesemann.

    Odpovědět
    • závity filtrů – obecně

     Díky. Nebudete mi věřit, ale najít jakoukoliv informaci o tom zda filtr má nebo nemá přední závit a vůbec jak je tlustý je velice obtížné. Nevíte náhodou tloušťku filtrů B+W nebo Heliopanu. Jinak co se ceny týče tak mé osobní zkušenosti jsou, spíše investovat do věcí které jsou sice draší, ale provedení je kvalitnější.

     Odpovědět
     • závity filtrů – obecně

      Heliopan bohužel neznám. B+W dělá novou verzi obrouček označenou “F-Pro”, která je o něco tenčí, než klasická, ale přesné číslo se ve specifikacích bohužel neuvádí. Píšou ale, že F-Pro filtry by neměly vinětovat na kinofilmu s ohniskem 35mm vůbec, 28mm většinou a 24mm v hodně případech. Osobně používám na pevném Nikkor 24mm f/2,8 UV a nevinětuje. SLIM verze základních filtrů B+W jsou 3mm tenké, polarizační jsou 5mm tenké (včetně provedení Kaesemann).

      Odpovědět
      • závity filtrů – obecně

       No já budu mít za pár dní nové sklo 24-70L canon. Problém je že mam kinofilmovou zrcadlovku, a nejsem z Prahy, takže abych přišel někde do krámu vyloudil filtry za X tisíc že si je nejdřív vyzkouším – to mi asi neprojde. Navíc neznám krám krom Škody, který by filtry kupoval do zásoby, ale možná se pletu.
       O tom že B+W dělá obroučky typu “F-Pro” vím ale nikdy jsem nenašel tloušťku. Další věc je co se stane když budu mít 2 filty na sobě při 24mm – asi to opravdu budu muset vyzkoušet

      • závity filtrů – obecně

       Není nic jednoduššího se zeptat např. na FotoPrůvodci, jaké filtry na daném objektivu lidi používají. Jinak dva filtry bych na 24mm opravdu nedával. Jinak filtry v zásobě mají snad všechny větší obchody. Ale se zkoušením to asi moc slavné nebude, ne všechny se totiž dají otevřít bez porušení “pečetě” originality.

      • závity filtrů – obecně

       Dovolím si doplnění. Zaráží mě také, že údaje o tloušce obroučky až na výjimky nelze nalézt. Hoya Mooses má obroučku 7,5mm tlustou, základní filtry od Hoya 4mm (ne slim), levnější filtry (Rowi, Hama) základní filtry 5mm, polarizační skoro 9mm.

    • závity filtrů – obecně

     Neviděl jsem ho na vlastní oči, ale Hoya dělá polarizák slim se závitem vpředu. Nevím jak se to jmenuje přesně, ale u Škody mi ho nabízeli. Jen ho neměli na skladě, objednací lhůta asi měsíc a cena u 52mm průměru necelých 5kousků. Takže jsem si řekl, že ho ještě chvíli mít nemusím…

     Odpovědět
     • závity filtrů – obecně

      To bude asi to “Pro-1” provedení. Viděl jsem je prodávat na amíckejch serverech. Tady v čechách zatím nikde, ale cena by tomu odpovídala.
      Stále se pídím po netu, ale sehnat třeba komplet katalog od “Hoya” v .pdf ku je nadlický úkol. Jinak díky za příspěvek.

      Odpovědět
   • není skylight jako skylight

    Sorry, ale asi objevujete Ameriku. Vždyť ty filtry podle odkazu take maji jiné označení a přirozeně i jiné hodnoty korekce v dekamiredech.

    Odpovědět
    • není skylight jako skylight

     No jasně že objevuju ameriku – ono je to totiž docela složitý se cháněním informací, a můj názor je , že obecné povědomí amatérů je docela nízké.
     Já osobně sám sebe chápu jako amatéra. A nestydím se zeptat.
     Na druhou stranu mam zkušenost s tím , že né v každém krámu nebo v knize jsou názory objektivní – takže objevovat Ameriku na fórech jako je tohle mi přijde jako zlatá střední cesta jak poučit fotoamatéra aniž by za to musel vyhodit několik tisícovek. Jinak dík za reakci.

     Odpovědět
     • není skylight jako skylight

      Tak abych byl konkrétnější (ale říkám to z hlavy, takže si to raději někde ověřte): Tyhle filtry se označují dvojím způsobem, tuším jedno zavedl Kodak a druhé Agfa. Jeden používá hodnoty v dekamiredech (co to je by se snad dalo dohledat v archívu). Skylight mívá 1 až 1,5 dekamired a značí se KR1,5 (K=korrektion, R=rot) nebo u jiných firem 1A. Hustší filtry už bych za skylight nepovažoval, ale spíš označoval jako korekční. To jsou KR3 a třeba KR5. Používají se i kombinace, protože dekamiredy se sčítají. KR3 se značí také 81A, KR5 je myslím 81B. Ještě hustší filtr je KR12, který se označuje jako konverzní, protože konvertuje denní světlo na teplotu světla umělého (moc se nepoužívá). KR1,5 skoro není poznat a někdo ho používá místo UV filtru k ochraně objektivů. KR3 má smysl v poledne a když nejsou na obloze mraky. Když se fotí za Slunka ve stímu nebo při zatažené obloze, uplatní se KR5 . To platí pro diáky, které se promítají, když se fotí na digitál či na negativ nebo se skenuje diák, jsou podle mě tyto korekce zbytečné a dožene se to lehce při zpracování. I když tyhle filtry mám, nepoužívám je skoro nikdy.
      Pak jsou filtry řady KB (B=blau), které jsou namodralé. Nejčastěji se užívá hustý KB12 až KB15, který převádí umělé světlo fotografických žárovek na barevnou teplotu odpovídající diafilmu pro denní světlo. Při použití běžných žárovek to sice není ono, ale na diáky se dá celkem koukat (bez filtru jsou oranžové).

      Odpovědět
      • není skylight jako skylight

       Díky za odpověď – spoustu věcí jsem netušil a jsem zas o něco moudřejší.

  9. Panasonic FZ20 a filtry Hoya

   Rád bych k FZ20 koupil filtry Hoya:
   1) PL/PL-CIR HMC SUPER 72mm.
   2) SKYLIGHT 1B HMC SUPER 72mm
   Nebudu mít problém s vinětací?
   Co když vynechám filtr č.2?
   Má tam své opodstatnění nebo tady stačí samotný polarizační?
   Nepatřím mezi ty co vědí, tak se omlouvám jestli píši blbosti :o) a děkuji všem za odpovědi. Vašek

   Odpovědět
   • panasonic fz20 a filtry hoya

    Ahoj už jsi se na téma FZ20 a filtry ptal pred delší dobou tak doufám že už s tím máš nejaké zkušenosti.. já o koupi filtrů važuji ted.. mohl by jsi mi k tomu neco poradit.. jaké máš zkušenosti ty s tema svýma? díky Boris

    Odpovědět
  10. vinětace

   zkoušel jsem polarizační filtr B+W MRC pr. 77 na obj.SIGMA 17 -35 DG EX. Přestože jde o provedení normální /nikoliv SLIM/ nevinětuje ani na ohnisku 17.

   Odpovědět
   • vinětace

    Právě tento objektiv teď používám a o polarizáku uvažuji. Je tento B+W opravdu tak kvalitní – ostrý? Můžeš přidat pár dalších zkušeností – třeba i do mailu??? Díky moc.

    Odpovědět
  11. Používat PF na zimní krajinu?

   Používáte Polarizační filtr (nebo jiné?) na zimní krajinu? Mám Nikon D70+ obj. 18-70 a pár dní mám PF Cokin, zkoušel jsem několik snímků a moc nadšený nejsem. Polarizák ztmaví oblohu a rozdíl mezi sněhem a oblohou se ještě zvýší. Takže obloha je skoro černá a sníh vypálený. Nebo jsem PF špatně “natočil”?

   Odpovědět
   • používat pf na zimní krajinu?

    pf se na zimní krajinu používat dá. Problém je v kvalitě objektivu. Ty méně kvalitní zpravidla pf vyžadují, ty kvalitnější toho umějí více a použití pf vyžadují ojediněle. Zvláště problematické je použití u velmi krátké ohniskové vzdálenosti. Doporučuji Vám pořídit snímek s pf /i s různým natočením/ a pak snímek bez – pak můžete posuzovat.Rovněž záleží na jaký film fotíte.

    Odpovědět
  12. PF hama

   Zdravím, ja mám PF hama, a ten má taký čudlík, s ktorým sa dá tocit celý filter. Neviem na co to je dobre, a ci sa to pouzíva bezne, ze mozem s PF tocit (nemyslim teraz zavit, ktorým je zasrobovaný k adapteru mojho fotaku)
   Prosim poradte…

   Odpovědět
  13. Zkušenost s PF HAMA

   Podlehl jsem diskuzi o PF a zakoupil jsem HAma filtr Polarizační cirkulární M52 za 370,00 Kč – nebojím se nazvat ten nejlevnější. Chci ho vyzkoušet (na CANON PowerShot S1 IS, ale dosud se mi to nepodařilo – počasí a čas. Má někdo s tímto PF zkušenost? Dík

   Odpovědět
    • zkušenost s pf hama

     Při koupi jsem vycházel z ceny a tak možná není výsledek úplně na 100%, ale co se píše o účinku na zvýraznění oblaků a oblohy vůbec, je pravda. Navíc je jeho účinek hodně znát na potlačení odlesků plexiskla i skla, či hladiny. Někdy až moc. Používám ho na focení třeba rybek v jezírku. Jen je třeba nezapomenout na každý záběr ho správně “naštelovat”. To mi dělá největší problém – nezapomenout.S1-IS má opravdu hanebně malý LCD a tak se to i pracně strefuje. Mám k němu ještě obyč. UV filtr stejné značky. Nasadil jsem to na sebe- UV zvenku i jako ochranu, alespoň to neuťaplám rukama. Nebyl to vůbec špatný nápad zakoupit.
     PS. nejlépe je vidět účinek při focení našikmo položeného obalu CD. Normálně se blýská a polarizákem se to úplně odstraní.

     Odpovědět
   • zkušenost s pf hama

    Zkušenosti s PF sice nemám, ale také bych se rád s PF seznámil. Jsem v tomto oboru začátečník, a proto bych chtěl začít s filtrem z podobné cenové kategorie. Prošel jsem spoustu webových i kamenných obchodů, ale nikde jsem nenarazil na tak levný filtr. Mohl byste mi prosím říct, kde jste tento filtr zakoupil(popř. odkaz)? Také mám závit M52. Předem děkuji za odpověď.

    Odpovědět
  14. Oteplujici pol. filtr – HOYA nebo B+W

   Mam polarizák Hoya na průměr 58mm. V blízké budoucnosti budu chtít ještě jeden na průměr 67mm. Ale nevím, jaký vybrat.

   Mé dosavadní zkušenosti jsou takové, že prakticky vždy když používám polarizák, jsou výsledkem studené barvy. Fotím na Provii 100F, takže částečně může být na vině i ona. Možná je to jen tím, za jakého počasí ho používám.

   Každopádně bych teď asi chtěl spíše oteplující. Buď Hoya Moose nebo B+W Warm. Srovnával je někdo? Pod pojmem “oteplující” bych raději rozuměl trochu do žluta než do červena. Samozřejmě stačí po naskenování trochu zahýbat křivkama a dostanu v podstatě stejné barvy, ale přece jen bych radši měl “rozumné” barvy přímo.

   BTW, sorry za hloupou otázku, ale je nějaký rozdíl mezi normálním a oteplujícím filtrem u digitálních zrcadlovek? Nezneutralizuje to automatické vyvážení bílé?

   Odpovědět
  15. PF pre ohnisko 20mm

   chcem kupit pol filter na obj tokina 20-35/2,8 priemer 77mm.samozrejme cokiny pri tomto ohnisku vinetuju takze dam si poradit

   Odpovědět
  16. FZ-20 a filtry HOYA

   Prosím, Vás chtěl bych se zeptat jesti jsou filtry HOYA dodávány společně s krytkou filtru.Chtěl bych filtr Hoya na PANASONIC FZ-20.Všem děkuji za odpověd.

   Odpovědět
   • fz-20 a filtry hoya

    bohuzial, niesu dodavane s krytkou. krytku musis dokupit osobitne. sam mam fz20 a na nej mam UV filter Hoya SHMC + CPL filter Hoya HMC. ani k jednemu z nich sa nedodava krytka. Ako je to u inych znaciek neviem, ale tiez pochybujem zeby prikladali aj krytky..

    Odpovědět
  17. adresa

   zakoupil jsem cca před měsícem na adrese http://WWW.mediastore.cz . Byl jsem i osobně s maličkou reklamací (špatná kompaktabilita karty CF s foto) a překvapilo mě jejich jednání. Moc prima obchod a taky výběr přímo v krámě – u Václavské pasáže pod Karlákem.

   Odpovědět
  18. antireflex a modrání dálek

   V jedné prodejně mi řekli, že pro odstanění vodního oparu je lepší polarizák s antireflexníma vrstvama.
   Chtěl bych se zeptat, jestli je to pravda nebo jen “obchodní trik”
   Díky

   Odpovědět
   • antireflex a modrání dálek

    Ne, je to neznalost, to s tím nemá moc co dělat. Polarizační účinek je dán vlastním fitrem, antirflexní vrstvy ho nijak nemění. Ty mohou ovlivnit výsledný kontrast snímku při extrémních jasových rozdílech, ale nebude to nijak zásadní rozdíl.

    JH

    Odpovědět
    • antireflex a modrání dálek

     Díky za odpověď.
     Taky mě to připadalo divný, ale řekli mě to ve FotoŠkoda a tamní personál považuji za docela znalý problému, tak sem to považoval za zajímavou informaci.
     Extrémní světelné podmínky nevyhledávám, tak teď nevím jestli s anti nebo bez.
     Fotím převážně krajinky, takže mě jde hlavně o odstanění vzdušného oparu, nevíte jestli v tom není nějaký konkrétní filtr zvláště dobrý?

     Odpovědět
  19. Dotaz k článku-časté chyby amatérů

   Jak se mohu vyvarovat toho, co je napsáno v článku? (Jak se mění účinek polarizačního filtru při jeho natáčení, mohou se částečně měnit i hodnoty expozice). Mám po natáčení filtru znovu nastavit expozici?

   Odpovědět
   • dotaz k článku-časté chyby amatérů

    Ano, prostě znova namáčknete spoušť (u AF zrcadlovky) nebo změříte scénu se správně natočeným polarizačním filtrem.

    JH

    Odpovědět
  20. Čím čistit filtry od Cokina?

   Mám polarizačnífiltr od cokina a ulpěla mi na tom nečistota (průhledná kapka, možná něco spadlo ze stromu nebo tak něco) a nelze to očistit ani utěrkou ani ofukem. Co použít, abych si nezničil filtr? Děkuji.

   Odpovědět
   • b+w pol mrc 67mm

    Ahoj, vlastním stejný set (Nikon D70+18-70). Teď si chci koupit polarizák a rozhoduji se mezi Hoya, B+W, Cokina. Jestli si koupím B+W za cca. 3.000,- a bude vinětovat, tak mě to bude mrzet víc než když koupím levnější značku. Máte nějakou zkušenost?

    Odpovědět
  21. filter a krytka

   Ahoj,

   chcem sa opytat vseobecne na filtre na fotak panasonic FZ20 a filter. Chcem si kupit filter na trento fotak ale neviem co s krytkou. Da sa potom na ten filter nasadit aj ochranna krytka? Co odporucate aky filter (znacka)si kupit. Mam zaujem o MC ochranny alebo popripadne polarizak.

   Odpovědět
  22. porarizak pro A70

   prosim o tip na polarizak pro Canon A70, amaterske fotografie. Pouziti predevsim na efekty oblohy a mraku. Cena co nejnizsi, ale abych se na sebe nezlobil, ze jsem vyhodil penize.

   Pokud nekdo zna jinou predsadku nez original Canon (cca 800Kc), tak take prosim doporucit

   Dekuji za reakce

   Odpovědět
   • porarizak pro a70

    Podobnou otazku resim jiz delsi dobu. Po par dotazech v diskuzich budu kupovat po A75-ku filtr MARUMI DHG CPL 52mm (FOTOSKODA – 1211,-Kc). Je s antireflexnima vrstvama a pro tuhle kategorii DF je dostacujici. Adapter na filtr si necham nekde vyrobit.

    Odpovědět
  23. polarizak PLF-40,5

   Nemáte někdo skusenosti s polarizačnim filtrem na olympus 5060 – PLF-40,5 ?
   Děkuji za odpověď.

   Odpovědět
  24. Natáčení polarizáku

   Máte prosím někdo zkušenost s natáčením PL, jestli se musí vždy natočit na největší pozorovatelné ztmavení, nebo se může jen trochu?
   Dosud jsem to natáčel vždy tak, abych to ztmavil co nejvíce, ale asi to je moc.
   Díky.

   Odpovědět
   • natáčení polarizáku

    Asi jsem to v předchozím špatně popsal. Myslel jsem tím pochopitelně otáčení a síla efektu. Nyní již vím, že podle otáčení se síla efektu mění, jde jen o to, že si myslím, že ten účinek částečným pootočením se projevuje tak, že tam právě dochází k popisovanému jevu – na jedné straně je obloha světlejší a na druhé tmavší.
    Možná, že k tomu dochází i při plné síle polarizačního efektu, ale zdá se mi, že při té částečné je to více znát.

    Odpovědět
  25. Snímky do žluta

   Při používání polarizáku “Hoya Moose´s filter – Warm (81A) Cir.” se mě většina snímků zabarvuje dosti do žluta až oranžova, nevíte co s tím?
   Mám Olympus E-1, myslím, že by si s tím mělo poradit vyvážení bílé, nebo se pletu?

   Odpovědět
   • snímky do žluta

    Vyvážení bílé by pomoci mělo, nicméně tento filtr je zároveň oteplující, tj. skutečně posouvá barvy do teplejších tónů.

    Odpovědět
    • snímky do žluta

     Jaké je tedy prosím označení filtru (polarizačního), který není oteplující?
     Nyní jsem fotil v krajině a ta je teď na podzim sama dost žlutá a při použití polarizáku viz. výše, fotky vyšly děsně žluté, že to snad nebudu vůbec moci použít.

     Odpovědět
     • snímky do žluta

      jakýkoliv polarizační mimo Moos´ese, ten je v kombinaci s oteplujícím.

      Vyvážení bílé by mělo pomoci, sám mám právě Moosese, který se ne vždy hodí. Nebo potom v počítači pohejbu s barvama, ale tenžlutý nádech se odstraňuje špatně.

      Pozdravuje JH

      Odpovědět
  26. Polarizační filtr

   Jen se jako soudní znalec v oboru fototechniky vyjádřím k článku autora: Plně souhlasím a domnívám se,že je to názor opravdového odborníka.Já sám jej poměrně používám,je to opradvdu znát.

   Odpovědět
  27. označení MRC a rozdíl?

   Čau, co znamená označení MRC a jaký je rozdíl u označených filtrů a neoznačených filtrů s MRC?
   Mám zájem si zakoupit BaW polar. cirkul. Kaesemann slim průměr 67 a nevím zda by měl mít ještě označení MRC, nebo ne?

   Díky Stenly

   Odpovědět
  28. polarizacni filtr pro Olympus IS-200

   Chtela jsem se zeptat, zda nemate nekdo zkusenosti se zrcadlovkou Olympus IS-200. Chtela bych si koupit polarizacni filtr, ale jako uplny amater netusim, jaka znacka by byla vhodna, popr. jaky typ. Doufam, ze mi nekdo poradi.
   Dekuju!

   Odpovědět
   • pl a noční focení

    No, to by mě také zajímalo, ale asi to nebude jednoznačné, bude to chtít spíše vyzkoušet.
    Vyloženě asi na noční snímky krajiny, architektury atp. , bez blesku, by to asi jít mohlo, tam jsou odlesky vidět. Jde jen o to, že každý nasazený filtr tě prodlouží o dost expozici.
    Ale na focení s bleskem to asi nebude, není zřejmé, kde budou odlesky, ale na to se vlastně neptáš.

    Odpovědět
  29. Polarizační filtr pro Canon EF-S 17-85IS

   Mám dotaz:jaký polarizační filtr si mám koupit na výše uvedený objektiv-jde mi o osobní zkušenosti.Samozřejmě aby nevinětoval atd.Díky.Z.

   Odpovědět
  30. B&W PF C MRC

   Prosím o radu. Pořídit jsem si nový polarizační filtr C /internetový prodej/
   po rozbalení jsem zjistil na čelní anireflexní vrstvě “vadu” typu dvou jemných proláklin cca v průměru 1mm, typuji, že mohly vzniknou nižší smáčivostí daného místa. Okamžitě jsem filtr vrátil s požadavkem dodání bezvadného kusu nebo vrácení peněz. Obchodník však filtr reklamuje. Pokud to nevyjde budu Vás informovat kam se neobracet.

   Můj dotaz zní, může vada typu různé síly antireflexní vrstvy s jasným ohraničením mít vliv na kvalitu snímku.

   Nenám to ničím podloženo, ale měl jsem obavu z toho, že na přechodu síly vrstvy může docháze k ohybu paprsku a následně po průchodu polarizační vrstvou třeba k tvorbě prstýnků či prasátek.

   Díky za názor!

   Odpovědět

  Napsat komentář