Prodej fototechniky z druhé ruky, aneb co dělat, aby to nebyla ta levá

V dnešním článku se zaměříme na internetový prodej bazarového zboží, tedy na nároky, ale i povinnosti prodávajícího a kupujícího, obou soukromých osob, nepodnikatelů. Koupě použitého zboží má pro kupujícího nesporně jednu zcela zásadní výhodu, a to nižší cenu oproti zboží novému. Současně je ale při takovéto koupi kupující právně chráněn mnohem méně, než by tomu bylo při nákupu nepoužitého zboží. Prodávající má naopak možnost zbavit se nepotřebné věci, aniž by potřeboval k prodeji jakékoli povolení, ovšem i pro něj představuje takovýto prodej určitá rizika.

Kupní smlouva

Prodej zboží přes internet je z pohledu práva smlouva kupní o prodeji věci movité, proto práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí ustanovením § 2085 a následujících občanského zákoníku. Prodávající je především povinen kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupující ji naopak musí převzít a zaplatit za ni kupní cenu. Dalším závazkem prodávajícího může být dát danou věc dopravci, který ji doručí kupujícímu. Ten musí být na odeslání zboží včas upozorněn, aby měl možnost si je vyzvednout. Pro účely přepravy také musí prodávající zajistit vhodné zabalení věci tak, aby byla doručena ve stejném stavu, v jakém byla odeslána (nebo lepším).

Prodej kradené věci

Bazarový prodej však skýtá nemálo rizik. Prvním je, že kupující nemůže vědět, jak prodávající nabízenou věc získal. Vždy existuje možnost, že se po čase ukáže, že k ní nepřišel „zcela legálním“ způsobem. Kupující by si tedy měl dávat pozor na případné nesrovnalosti (např. příliš nízká cena produktu, absence dokladu o koupi, chybějící příslušenství nebo obal) a vyzbrojit se značnou dávkou opatrnosti, ne-li přímo podezíravosti. Ze strany kupujícího je také dobré požadovat i doklady s prodávanou věcí související (zvláště je-li věc v záruce), čímž se výrazně sníží riziko, že by daná věc mohla být např. kradená. Pokud by bylo prokázáno odcizení (např. dle výrobního čísla), kupující by věc musel okradenému majiteli vrátit. O poctivosti všech bazarových prodejců (byť nový občanský zákoník ji předpokládá u všech subjektů), lze mít důvodné pochybnosti, a proto je dobré podívat se na hodnocení předchozích prodejů, což některé bazarové obchody umožňují.

Žádná záruční doba a absence práva zboží vrátit

Další značnou nevýhodou koupě bazarového zboží přes internet je, že kupující nemůže uplatnit klasickou reklamaci zboží tak, jako to je možné například u věcí zakoupených u obchodníka v kamenném obchodě. Žádná zákonná záruka vztahující se na vady zboží vzniklé až po jeho koupi zde totiž není. Samozřejmě však prodávajícímu nic nebrání, aby tuto záruku dobrovolně byť na minimální období poskytl. Jelikož se v daném případě jedná o vztah mezi dvěma soukromými osobami, a ne mezi podnikatelem a spotřebitelem, kterému je v takovýchto případech jako slabší straně poskytována mnohem vyšší ochrana, neexistuje ani žádná čtrnáctidenní zákonná lhůta pro vrácení zboží, jako je to možné při nákupu zboží přes internet od obchodníka. Koupí-li si tedy kupující přes bazar zboží a následně s ním není spokojený, prodávající nemá povinnost, aby od něj zboží přijal zpět a peníze mu vrátil.

Práva z vady

Prodávající je povinen předem kupujícího upozornit na všechny vady věci, o kterých ví. Nemůže tedy vadu zamlčet a doufat, že si jí kupující nevšimne. Prodávající odpovídá pouze za to, že věc má předem avizované vlastnosti (tedy ty, které v inzerátu uvedl). Není-li tomu tak, jedná se o podstatné porušení smlouvy a kupujícímu náleží práva z vadného plnění:

 • dodání chybějící části věci (nebyla-li odeslána kompletní),
 • opravu věci,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, která odpovídá míře rozsahu nedostatku na věci,
 • případně může kupující od smlouvy zcela odstoupit, čímž se smlouva ruší a strany si vrátí, co si již poskytly – kupující vrátí věc a prodávající vrátí peníze (to je nutné provést osobně či na dobírku, aby žádná strana neměla zároveň prodávanou věc i peníze),
 • dodání věci nové namísto vadné je logicky při koupi použité věci vyloučeno.

To, že má zboží vadu, musí kupující prodávajícímu oznámit co nejdříve (tedy hned poté, co mu zboží přišlo a on si je mohl prohlédnout), v opačném případě mu práva z vadného plnění nemusejí být přiznána. U koupě použité věci kupující není oprávněn uplatnit právo z vady, která odpovídá běžnému opotřebení (a kterou je tedy možné při její koupi očekávat, například to, že je věc přiměřeně době užívání poškrábaná, odřená apod.) nebo která nastala až po převzetí kupujícím. Je možné reklamovat vadu, která se projevila až po čase, nicméně tato vada musela na výrobku být již během jeho převzetí. Důkazní břemeno v takovémto případě leží na kupujícím. Musel by prokázat, že zboží mělo vadu již při převzetí, a také, že na ni nebyl upozorněn.

Popis zboží

Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej a koupi věci (většinou) již dříve používané, je nutné mít realistická očekávání a předpokládat určitou míru opotřebení výrobku. Pro poctivého prodávajícího je tedy nejlepší, když v nabídce přesně specifikuje, v jakém stavu se věc nachází, aby se tak vyhnul případným následným neshodám s kupujícím, který mohl mít očekávání jiná. Je-li k inzerátu přidána i fotka zachycující nabízený výrobek, měla by dokumentovat skutečný stav věci. Přidání fotky z katalogu výrobce tak není vhodné. Kupující by si naopak měl popis předmětu důkladně projít a ujistit se, že inzerát nabízí například dodání i případného potřebného příslušenství k věci, aby nebyl později nepříjemně překvapen. Nebezpečí škody na věci na kupujícího přechází obecně okamžikem převzetí věci, v případě internetového prodeje, kdy je věc kupujícímu zasílána, pak okamžikem předání zboží dopravci. Za případnou škodu, která na zboží vznikne po této chvíli, již nemůže být kupujícím požadována náhrada a kupující je povinen zaplatit kupní cenu.

Záruční doba výrobce zboží

Součástí inzerátů bývá poměrně často informace, že na dané zboží je stále poskytována záruka ze strany výrobce nebo původního prodejce. To má případného kupujícího samozřejmě ke koupi navnadit, dodat mu pocit bezpečí a snížit jeho případné starosti, co všechno hrozného by se mohlo stát, kdyby se zboží přece jen časem pokazilo. Předpokládá totiž, že by zakoupenou věc mohl poměrně jednoduše reklamovat u původního prodejce. Nicméně nutno dodat, že i kdyby prodávané zboží bylo předešlým majitelem zakoupeno teprve před měsícem, tudíž z jeho pohledu by na dané zboží byla poskytována ještě poměrně dlouhá záruční doba, tato záruka se na nového majitele automaticky nepřevádí spolu s nabytým zbožím a je nutné sjednat, že s vlastnictvím k věci jsou převedena také práva ze záruční doby. Jinak má práva z vadného plnění pouze majitel předchozí, tedy ta osoba, která zboží zakoupila jako první, a to i v případě, že již majitelem dané věci dávno není. Právo ze záruky za jakost je totiž spojeno pouze s konkrétní kupní smlouvou a se zbožím novým, jež bylo zakoupeno v obchodě. Pokud by tedy nový majitel chtěl zboží reklamovat, byla by vyžadována spolupráce majitele předchozího, který by odpovědnost za vady uplatňoval místo něj, i když by vlastně majitelem již nebyl. Již deklaraci záruční doby u výrobku a předání záručního listu nebo dokladu o koupi kupujícímu, je možné považovat za převod práv ze záruky. Nicméně aby se předešlo možnému zamítnutí neúspěšné reklamace „neoprávněnou osobou“, doporučujeme také výslovně sjednat převod záručních práv.

Platba za zboží

Asi nejrizikovějším okamžikem je odeslání zboží a následné předání kupní ceny. O způsobu platby rozhoduje prodejce, ten by také měl být uveden již v inzerátu. Ideální okolností je logicky možnost osobního předání zboží, při kterém také dojde k platbě, která je nejvýhodnější pro obě strany. Naprostá většina prodejů přes internet však tímto způsobem neprobíhá. Zboží bývá prodejci zasíláno a je vyžadována platba předem. Kupujícímu za této situace nezbývá nic jiného, než spoléhat na poctivost prodejce a doufat, že zboží opravdu odeslal. K tomuto lze pouze dodat, že pokud prodávající neumožňuje způsob platby, který by kupujícímu vyhovoval, je už jen na něm, zda zboží zakoupí či ne. Na druhou stranu naopak dobírka může být rizikem spíše pro prodávajícího, jelikož mu vzniknou náklady na poštovné a kupující nemusí prodávanou věc nakonec převzít. Pokud byla už uzavřena dohoda o prodeji a koupi (nikoli nutně písemná kupní smlouva), může prodávající tyto náklady sice vymáhat, ale s ohledem na jejich výši se mu to zpravidla nevyplatí.

Informace jsou cenné

Pro řešení případných budoucích neshod je také vždy dobré uschovat si korespondenci s prodávajícím či kupujícím, mohla by později pomoci při řešení případných nedorozumění. Opatrnost a dostatečné informování obou stran je nejlepším základem pro úspěšný obchod, proto pokud si nejste jisti, nedovozujte okolnost pro Vás příznivější (je méně pravděpodobná) a raději si vyžádejte podrobnější informace. Stejně tak je dobré mít povědomí o svých možnostech a povinnostech, čímž jsme snad tímto článkem také přispěli.

Advokáti Černá Pole

4 komentáře u „Prodej fototechniky z druhé ruky, aneb co dělat, aby to nebyla ta levá“

 1. Dobírka

  Nedávno si můj můj nezletilý synek převzal a zaplatil dobírku a namísto mobilního telefonu byly v krabičce dva klíče 13/17 přilepené tak, aby nechrastily. Co v takovou chvíli? Doručovatel rozbalený balíček odmítl vzít zpátky, pošta pravila, že převod peněz může zastavit pouze na základě příkazu policie a policie nevěděla, že tuto možnost má a jak ji využít. Po třech hodinách jednání na služebně se to ovšem podařilo, pravděpodobně proto, že balíček, ač byl odeslán z neexistující adresy, odesílalo již notně provařené kladenské individuum, navíc penize měly být převedeny na jeho existující účet. Ovšem doma je ještě nemáme, o dalším vývoji vás mohu časem informovat.

  Odpovědět
  • dobírka

   Dobrý den, Trhači. I takové případy se bohužel stávají. U dobírky je skutečně ideální otevřít balík ihned při převzetí. Pokud v něm není očekávaný obsah, vnutit balík poště zpátky nelze (ta může vrátit balík odmítnutý, ale po otevření a zaplacení dobírky už to neudělá). Pošta je totiž odpovědná jen za odeslání balíku, nikoli ale za správnost jeho obsahu. Zaměstnanci pošty ovšem mohou sloužit jako svědci toho, co v balíku bylo. Za této situace tedy nezbývá nic jiného než zavolat Policii ČR a s případem se obrátit na ni. Je-li škoda tzv. nikoli nepatrná, tj. ve výši aspoň 5000 Kč, může se jednat o trestný čin podvodu.

   Odpovědět
   • dobírka

    Zřejmě se vyplatí i při nižší škodě uvědomit PČR, neboť v těchto případech jde většinou o jedince s mnoha podvody a částka se pak nasčítá. Dále doporučuji při platbě zkontrolovat, zda se nejedná o účet tzv. “Blesk peněženky” (3198888319/0800), což je vlastně dobíjecí platební karta, kam lze peníze složit v trafice nebo nechat poslat, ale je bez identifikace majitele. Jde o jeden účet a k rozlišení slouží specifický symbol, což je číslo mobilu, třeba i z předplacené sady.

    Odpovědět
  • dobírka

   Tak mám pozitivní zprávu – v tomto případě podfukář neuspěl, včasný policejní zákrok skutečně zastavil platbu dobírky a poštovní depo na jejich pokyn asi po měsíci platbu poukázkou vrátilo. Kéž je toto precedentní pro další podobné případy.

   Odpovědět

Napsat komentář