Tabulky údajů citlivosti fotografických materiálů dle různých norem a jejich porovnání

Údaje o citlivosti fotografických materiálů dle různých norem a jejich vzájemné porovnání.

Stupnice citlivosti dle normy ISO

Začneme v současnosti užívaným značením citlivosti podle mezinárodní normy ISO 6 (ISO – International Standards Organization, první vydání této normy je z roku 1974), jejíž obdobou je u nás česká technická norma ČSN 66 6625.

Značení citlivosti výrobku podle normy ISO je možné jedním z následujících tvarů:

 1. aritmetickou citlivostí, tj. např. ISO 100
 2. logaritmickou citlivostí, vyjádřenou v log, tj. např. ISO 21°
 3. společně aritmetickou a logaritmickou citlivostí, tj.např. ISO 100/21°
Stupnice citlivosti podle ISO
S
3200 36°
2500 35°
2000 34°
1600 33°
1250 32°
1000 31°
800 30°
640 29°
500 28°
400 27°
320 26°
250 25°
200 24°
160 23°
125 22°
100 21°
80 20°
64 19°
50 18°
40 17°
32 16°
25 15°
20 14°
16 13°
12 12°

Pozn.: Hodnoty dle normy ISO jsou přibližně porovnatelné s hodnotami normy DIN (logaritmický tvar) a normy ASA (aritmetický tvar).

Stupnice citlivosti dle norem DIN, ČSN, ASA, GOST

Před zavedením normy ISO bylo nejužívanější a na výrobcích prodávaných u nás se objevovalo značení dle norem: DIN – Deutsche Industrie Norm, ČSN – česká technické norma, ASA – American Standards Association a GOST – sovětská norma. Podle norem DIN a ČSN je citlivost udávána logaritmicky (např. ISO 21°), přičemž platí: zvětšení číselné hodnoty o 3 jednotky = 2x větší citlivost. Stupnice ASA a GOST udávají aritmeticky vyjádřenou citlivost (např. ISO 100) a platí: 2x větší hodnota = 2x větší citlivost.

Stupnice citlivosti podle DIN, °ČSN, ASA, GOST
DIN, také °ČSN ASA GOST
12 12 11
13 16 14
14 20 16
15 25 22
16 32 28
17 40 32
18 50 45
19 63 55
20 80 65
21 100 90
22 125 110
23 160 130
24 200 180
25 250 220
26 320 250
27 400 350
28 500 440
29 630 500
30 800 700
31 1000 880
32 1250 1000
33 1600 1400
34 2000 1760
35 2500 2000
36 3200 2800
37 4000 3520
38 5000 4000
39 6400 5600
40 8000 7040

Protože ale nic není černobílé, je výše uvedená tabulka zjednodušená, jelikož úplně přesné porovnání citlivostí dle jednotlivých norem není možné! Vzhledem k rozdílnému způsobu výpočtu a k odlišné toleranci při označování materiálů dle různých norem nelze hodnoty jednotlivých norem vzájemně přesně porovnat a záleží na tom, jaká hodnota dle příslušné normy se vezme jako výchozí a která hodnota jiné normy se pak s touto porovnává. Proto lze při čtení různých tabulek narazit na drobné odlišnosti způsobené zaokrouhlením některých hodnot (či přizpůsobením na obecně užívané číselné řady). Většina tabulek vychází z normy DIN (přírůstek po 1°DIN) a ostatní údaje dle porovnávaných norem jsou zaokrouhleny. Pro názornost uvádím tabulku, která na několika příkladech ukazuje, jak je tomu vlastně přesněji, v tomhle případě se vychází z normy GOST:

Stupnice citlivosti
ASA DIN, také °ČSN GOST
25 14 – 15 22
32 16 28
50 17 – 18 45
63 19 55
100 21 90
160 22 – 23 130
200 24 180
320 25 – 26 250
400 27 350

Stupnice citlivosti dle některých starších norem

Pro úplnost ještě připojuji tabulku, porovnávající citlivosti dle starších, dnes již nepoužívaných norem. Jde o tyto stupnice: DIN – Deutsche Industrie Norm, Scheinerova dělící se ještě na evropskou a americkou, BSI – British Standards Institution, GOST – sovětská norma (v roce 1987 byla zavedena nová stupnice sovětské normy GOST), ASA – American Standards Association, Westonova stupnice, stupnice General Electric a jako poslední příklad uvedu stupnici Hurter a Driffield, která se dokonce dělila na britskou a ostatní evropský kontinent).

Stupnice citlivosti (stav v roce 1959)
°DIN °Schein.
(evrop.)
°Schein.
(amer.)
°BSI GOST ASA Weston G.E. H. a D.
(evrop. kont.)
H. a D.
(brit.)
8 18 12 17 6 4 3 5 250 100
11 21 15 20 12 8 6 10 500 200
14 24 18 23 25 16 12 20 1000 400
17 27 21 26 50 32 25 40 2000 800
18 28 22 27 65 40 32 50 2500 1000
19 29 23 28 80 50 40 65 3500 1200
20 30 24 29 100 65 50 80 4000 1500
21 31 25 30 125 80 65 100 5000 2000
23 33 27 32 200 125 100 160 8000 3000
26 36 30 35 400 250 200 320 15000 6000
29 39 33 38 800 500 400 640 30000 12000

2 komentáře u „Tabulky údajů citlivosti fotografických materiálů dle různých norem a jejich porovnání“

 1. DIN vs.ASA

  podle předposlední tabulky je DIN 21 rovno ASA 100, podle poslední tabulky z padesátých let je DIN 21 rovno ASA 80. Čím je způsobená tahle změna?

  Odpovědět
  • RE: DIN vs.ASA

   To je právě jeden z příkladů, kdy jde o zaokrouhlení údajů. Navíc v padesátých letech byla norma ASA u nás nepoužívaná (dá se říct prakticky neznámá), takže si nikdo nemusel s přesností příliš lámat hlavu…..

   Odpovědět

Napsat komentář