Tisková zpráva: Fotografování na Karlově mostě se stativem

Informace pro ČTK, vydaná 17.10.2002.

Městská část Praha 1 nevydala žádnou vyhlášku, která by upravovala fotografování na Karlově mostě nebo kdekoli na území Městské části Praha 1, a to i proto, že vydávání vyhlášek nespadá do její působnosti.
Zvláštní užívání komunikace se řídí právní úpravou zák.č. 13/1997 Sb. v plat. znění o pozemních komunikacích, a to §25 odst. 6 písm.c bod 6 – považuje za zvláštní užívání místní komunikace audiovizuální tvorbu.

Městská část Praha 1 od návštěvníků ani občanů Prahy, kteří používají stativ k pořízení fotografií na území městské části, žádné poplatky nevybírá a nevybírala.

V uplynulém roce Policie ČR ani Městská policie neřešila na území Městské části Praha 1 případ, kdy by postihovala osobu fotografující se stativem.

“Sdružení výtvarníků Karlova mostu” (SVKM), které má uzavřenou smlouvu o zajištění organizace a pořádku při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání veřejné komunikace v lokalitě Karlova mostu, má v právech a povinnostech zajišťovat v provozní době dodržování prodejního řádu, pořádku, čistoty a bezpečnosti prodejci a vystupujícími – a to vlastní stálou pořadatelskou službou, vybíranou ve spolupráci a s účastí MČ, a ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. Toto vyplývá z výše uvedené smlouvy uzavřené dne 21.3.1995 ve znění pozdějších dodatků.

Situace, která se udála v minulém týdnu na Karlově mostě, kdy člen pořadatelské služby SVKM vykázal osobu fotografující se stativem z Karlova mostu, považujeme za překročení jeho pravomocí.
Za výše pospaný incident necítí zástupci Městské části Praha 1 odpovědnost, přesto se postiženým osobám touto cestou omlouvají.

Mgr. Karel Žrout   ved. ODŽ ÚMČ Praha 1
Ing. Pavel Vlach   zástupce starosty MČ Praha 1
Zdroj: Ing. Pavel Vlach (21.10.2002)

1 komentář u „Tisková zpráva: Fotografování na Karlově mostě se stativem“

Napsat komentář