Foto osob ve veřejném prostoru ?

Jansis

Zajímá mne jak je to s fotografováním osob ve veřejném prostoru, nejedná se o záběry zblízka ,ani o portret, ale prostě lidé se v tomto prostoru vyskytují a často je záměr autora míti v kompozici -člověka , nebo lidi- pro dotváření určitého záměru,i když liduprázdné ulice mají hlevně ve velkých městech své kouzlo.
Jak je to v případě zveřejnění, resp. výstavy apod ?Zdůraznuji, že se jedná o normální-slušné- záběry, přesto tam může býti vidět postavy i objičeje. Je to případně právně napadnutelné ?. Děkuji za info. Honza

1 komentář u „Foto osob ve veřejném prostoru ?“

 1. Odpověď redakce

  Dobrý den,

  problematiku z Vaší otázky upravuje Občanský zákoník. V paragrafu 12, odstavci 3 (http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-40-1964-sb-obcansky-zakonik/cast-prvni-hlava-druha/#p-12) se uvádí doslova toto:

  Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

  Ačkoliv nejsem právník, obávám se bohužel, že přesnější a univerzálně použitelný návod Vám zákon nedá a každý sporný případ by se musel v nejzazším případě řešit až soudní cestou. Soud by pak rozhodoval, jestli došlo k ohrožení zmíněných oprávněných zájmů dané osoby.

  Obecně se nicméně v situacích, které jste popsal, pravděpodobně nemusíte obávat, že by nastaly nějaké problémy. Podobných fotografií jsou publikovány a vystavovány tisíce a tisíce a nepamatuji si, že by k právnímu napadení došlo.

  Odpovědět

Napsat komentář