Capture One efektivně 35: ruční synchronizace, zálohování a obnova katalogů

V minulé části jsme si povídali o synchronizaci katalogu mezi více počítači. Dnes toto téma dokončíme související problematikou – postupy pro ruční synchronizaci, zálohováním katalogů a případnou obnovou ze zálohy.

Úvodem bych chtěl upozornit, že Capture One používám ve verzi pro Mac. Verze pro Windows se může v některých detailech odlišovat a i když se snažím ověřovat rozdíly na obou platformách, nejsem schopen garantovat, že něco nepřehlédnu. Uvítám případně jakékoliv doplnění v komentářích pod článkem.

Valná část toho, co zmiňuje anotace článku, vychází ze dvou jednoduchých funkcí – exportu některých fotografií do samostatného katalogu a jeho následného importu do katalogu cílového. Proto se nejdříve podíváme na to, jak fungují.

Export vybraných fotografií do samostatného katalogu

Capture One umožňuje exportovat libovolnou sbírku jako samostatný katalog. Slouží k tomu funkce Export As Catalog…, kterou najdete buď v hlavním menu File a nebo v kontextovém menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na sbírku.

Export as Catalog
Funkce Export as Catalog v kontextovém menu sbírky

Následně pak už stačí jen vybrat místo k uložení nového katalogu a jeho název. Export samotný nezohledňuje případné vybrané fotografie a exportuje vždy všechny ty, které se zobrazují v náhledech. To znamená, že naopak vliv má aktivní prohledávání/filtrování fotografií. Pokud tedy potřebujeme z jedné sbírky exportovat jen nějaké fotografie, musíme je být předtím schopni vyfiltrovat – pokud to není jednoduše možné, můžeme si vypomoct například dočasným přiřazením barevného štítku nebo klíčového slova. Funkce Export As Catalog… funguje i na chytrých albech nebo na sbírkách v Recent Imports, případně All Images, takže není problém provést i poměrně složitou selekci například ze všech fotografií v katalogu.

V případě potřeby můžete během exportu zaškrtnout volbu Include Originals, která zkopíruje originály všech exportovaných fotografií přímo do nového katalogu. Na původním místě samozřejmě také zůstanou. Tato funkce může být vhodná například při předávání fotografií ke zpracování někomu jinému apod.

Exportní dialog
Export umožňuje zahrnout i originály fotografií

Import katalogu

Ve třetí části seriálu jsem popisoval poměrně podrobně import z Lightroom, což je de facto import jednoho katalogu do druhého. To stejné umí Capture One i pro své vlastní katalogy – respektive v tomto případě toho umí samozřejmě více, protože samozřejmě načte i kompletní úpravy. Funkci najdeme v hlavním menu File → Import Catalog → Capture One Catalog… a je opět velmi přímočará – vyzve vás k výběru katalogu, z nějž chcete importovat fotografie do toho právě otevřeného, a tím váš úkol víceméně končí, zbytek zařídí program samotný.

Pouze v případě, kdy se v cílovém katalogu již nachází stejná fotografie jako v importovaném, musíme opět zasáhnout. Capture One nás upozorní a dá nám na výběr, jestli chceme upřednostnit původní fotografie (tlačítko Existing), importované (tlačítko Imported) a nebo ponechat obě (tlačítko All – v tomto případě se od každé fotografie vytvoří dvě varianty, nová a původní). Jestliže jsme si jisti, můžeme stejnou volbu uplatnit na všechny konfliktní fotografie, pokud zaškrtneme volbu Apply to all conflicts of this type. Import můžeme také tlačítkem Stop přerušit.

Dialog oznamující konflikt importu
Dialog oznamující konflikt importu a nabízející možná řešení

Za zmínku pak ještě stojí, že pokud byly některé z importovaných fotografií zařazeny do alb (nástroj Library, část User Collections), tato alba vzniknou i v cílovém katalogu, a to v nově založené skupině nazvané <Jméno importovaného katalogu> (Imported):

Importované sbírky v nástroj Library
Importované sbírky v nástroj Library

Ruční synchronizace katalogů

Za oficiální způsob, jak přenášet data mezi katalogy, lze nejspíš prohlásit pouze ruční export a import dočasných katalogů. Pokud pracujete vždy jen s několika málo složkami a příliš se nevracíte ke starším fotografiím, může to být použitelná varianta. Princip je velmi jednoduchý: podle výše popsaného postupu ze zdrojového katalogu vyexportujeme fotografie, se kterými jsme pracovali, do samostatného dočasného katalogu. Ten potom importujeme do hlavního katalogu, přičemž můžeme nechat původní snímky, respektive jejich úpravy a metadata, přepsat těmi importovanými.

Pro úplnost doplním, že pokud nám jde jen o jednosměrný přesun, kdy třeba v terénu na notebooku vznikají úpravy nových fotografií, které je třeba následně začlenit do hlavního katalogu, můžete stejným způsobem použít také Sessions – patřičná funkce je v tomto případě v menu File → Import Session….

Zálohování katalogu

Zálohování katalogu by mělo být samozřejmostí za všech okolností. Pokud ale používáte synchronizaci katalogů (automatickou i ruční) mezi více počítači, rozhodně si nastavte zálohování při každém zavření katalogu nebo přinejmenším jednou denně. Tuto možnost najdete v předvolbách aplikace:

Nastavení zálohování v předvolbách aplikace
Nastavení zálohování v předvolbách aplikace – možnost Always znamená výzvu k zálohování při každém uzavření katalogu. Další možnosti jsou jednou denně (Once a day), týdně (Once a week), měsíčně (Once a month) a nikdy (Never). Poslední dvě možnosti doporučuji vůbec nezvažovat 🙂

Pokud jste si jisti, že záloha není třeba (například jste jen exportovali fotky a nic neměnili), můžete jí při zavírání přeskočit tlačítkem Not Now – i když nedoporučuji si na to moc zvykat, člověk se pak snadno uklepne, i když by se zálohovat mělo 🙂

Výzva k zálohování
Výzva k zálohování katalogu – tlačítkem Not jí můžte vynechat, ale neradím si na to příliš zvykat.

V případě potřeby můžete dokonce přímo při práci v katalogu provést zálohu navíc – stačí použít možnost File → Backup Catalog…. Ať už se zálohuje na váš povel nebo automaticky, vždy doporučuji zaškrtnout volby Test Integrity a Optimize Catalog, které zvyšují pravděpodobnost, že se nebude zálohovat poškozená nebo zbytečně velká databáze. Po dokončení zálohy vám ještě Capture One oznámí, že vše dobře dopadlo, a kde zálohu případně na disku najdete:

Potvrzení úspěšného dokončení zálohy
Potvrzení úspěšného dokončení zálohy – tlačítko Show in Finder (na Windows Explorer) umožňuje zálohu rovnou zobrazit ve správci souborů

Obnova ze zálohy

Pokud potřebujeme kompletní obnovu katalogu, je to poměrně jednoduché – najdeme složku se zálohami, vybereme si podle data zálohu, kterou potřebujeme, a tu pak jednoduše použijeme jako katalog. Doporučují jí zkopírovat (nikoliv přesouvat) do nějaké vhodné složky a odsud jí otevřít v Capture One. Na Windows, nepletu-li se, je záloha v principu stejná jako originální katalog, takže ani postup práce s ní se neliší – pouze si asi budete chtít složku se zálohou po zkopírování nějak přejmenovat. Na Macu se pro katalog používá tzv. balíček, což je v podstatě jen složka s vhodnou koncovkou – v našem případě .cocatalog. Zálohu tedy musíme nejenom překopírovat a vhodně pojmenovat, ale k jejímu jménu i připojit tuto koncovku. Pak už se bude složka přímo otevírat v Capture One.

Tento postup je vhodný například tehdy, když se originál katalogu poškodil nebo smazal. Co když ale řešíme problém, který vznikl chybou při synchronizaci a vedl ke ztrátě jen nějaké části katalogu? Příkladem budiž situace, kdy se omylem novější katalog přepsal starší verzí a my jsme tak přišli o část úprav nejnovějších fotografií. V takovém případě je na místě částečná obnova katalogu.

Jakkoliv to zní možná složitě, ve skutečnosti jde znovu o aplikování výše popsaných postupů:

 • použijeme kompletní zálohu z doby, kdy v katalogu ještě byly chybějící úpravy, ale nepřepíšeme s ní originální katalog, naopak si jí uložíme někam bokem
 • obnovenou zálohu otevřeme v Capture One a fotografie, o které nám jde, vyexportujeme do samostatného katalogu, jak bylo popsáno v první části dnešního dílu
 • otevřeme si originální katalog, v němž fotografie chybí
 • a naimportujeme do něj dočasný katalog

Technicky vzato bychom mohli importovat rovnou celou záložní kopii katalogu a zvolit zachování existujících úprav pro všechny konfliktní fotografie, nicméně podle mého názoru je to jednak riskantnější (uklepnete se a už se takzvaně „vezete“), jednak to bude trvat déle a v neposlední řadě by tento postup nefungovat tehdy, pokud fotografie v cílovém katalogu jsou, ale například bez úprav nebo v nějaké starší verzi. Pak je potřebujete buď napřed vymazat nebo při importu přepisovat. Proto se mi zdá nastíněný postup vhodnější a funkční za všech okolností.

Na tomoto místě si dovolím upozornit na fakt, že zálohy uložené na stejném disku jako originál katalogu de facto zálohami nejsou, protože hardwarová havárie nebo krádež vás připraví o všechna data naráz. Podobně nelze za zálohu považovat uložení na disk s technologií RAID – ta vás chrání proti havárii disku, ale ne proti lidské chybě. Do bezpečné zálohovací strategie rozhodně patří ještě nějaký další systém, který bude data ukládat v geograficky jiné lokalitě. Detailněji jsem se na téma zálohování rozepsal v samostatném článku.

Kontrola katalogu

Jak už bylo řečeno, katalog je jen databáze, která se může poškodit mnoha různými způsoby. Není proto od věci čas od času její stav zkontrolovat. Pokud máte podezření, že s katalogem není něco v pořádku nebo si prostě jen chcete být jisti, můžete použít funkci File → Verify Catalog or Session…, která zkontroluje stav a upozorní vás na případné potíže. V ideálním případě by na konci kontroly mělo svítit zelené Database verification OK jako na obrázku:

Stav dokončení kontroly katalogu
Stav dokončení kontroly katalogu – zde bez chyb

Tolik tedy k práci s katalogy a jejich zálohování. Příště se podíváme na užitečné konfigurační volby, které Capture One nabízí.

Stáhnout zdarma:

E-kniha a individuální kurzy

6 komentářů u „Capture One efektivně 35: ruční synchronizace, zálohování a obnova katalogů“

 1. export katalogu jen s některými foto

  Dobrý den,
  nedaří se mi exportovat katalog s omezeným výběrem fotografií. Např. mám nafoceno tisíc fotografií a chtěl bych z něho vyexportovat jen ty, které mají 2 hvězdičky (200 foto). Věděl by prosím někdo jak na to? Zatím se mi exportuje jen celý původní katalog i když mám vybrané jen fotografie s 2 hvězdičkami. Děkuji

  Odpovědět
  • export katalogu jen s některými foto

   Dobrý den,

   zvolte virtuální sbírku All Images v paletě Library, pomocí vyhledávání nebo filtrů omezte fotografie na ty, které chcete exportovat, pak klikněte na All Images pravým tlačítkem myši a zvolte Export as Catalog… V tomto případě se budou exportovat jen fotografie, které vidíte v náhledech. Stejný postup lze aplikovat i na konkrétní složky.

   Bohužel mám pocit, že neexistuje možnost, jak exportovat jako katalog fotografie, které v náhledech vyberete – vždy je třeba použít filtr. Pokud byste potřeboval exportovat ručně vybrané fotografie, nejspíš by bylo nejjednodušší je nějak dočasně označit, například barevným štítkem, klíčovým slovem a podobně, a poté opět na toto označení použít před exportem filtr.

   Michal Krause

   Odpovědět
   • export katalogu jen s některými foto

    Kde prosím najdu “All images” klikám pravým tlačítkem, ale nikde nevidím volbu “Export as Catalog” když ano, exportují se všechny fotografie (i když mám omezený výběr). Děkuji

    Odpovědět
    • export katalogu jen s některými foto

     Zkoušel jsem i Library – Recent Imports- omezil jsem výběr hvězdičkami a pak pravé tlačítko na složku v recent imports-export as catalog a pořád mi to exportuje vše.. co dělám špatně? Nepřejde mi to ovládání moc intuitivní. Děkuji

     Odpovědět
     • export katalogu jen s některými foto

      Už se povedlo, děkuji za rady, postupně se mi to povedlo 🙂
      Nakonec jsem vytvořil smart album v user collection a omezil ho na klíčové slovo, které jsem před tím dal jen vybraným fotografiím.

      Pane Krausi, děkuji moc za pomoc a ať se daří.

     • export katalogu jen s některými foto

      Jsem rád, že se to povedlo 🙂 Na dálku těžko dedukovat, proč jste musel dojít až k Smart albu – mně to funguje spolehlivě na All Images i jakékoliv jiné sbírce nebo složce.

      All Images je sbírka, kterou najdete v nástroji Library v první části nazvané Catalog Collections. Jejím úkolem je zobrazit všechny fotografie v katalogu (Obrázek)

      Pokud na název této sbírky (nebo alba či složky) kliknu pravým tlačítkem, v kontextovém menu, které se objeví, je i položka Export as Catalog… Ta pak vždy exportuje všechny fotografie, které vidíte v Browseru (panel s náhledy fotografií). (Obrázek)

      V Browseru je na horní hraně nástrojová lišta, která dovoluje vyhledávat (na obrázku je to to pole, v němž je napsáno Volavka). Pokud vyhledám určité fotografie, budou se do nového katalogu exportovat jen ty nalezené. Kliknutím na trojtečku vpravé části vyhledávacího pole můžete definovat různě složitá pravidla podobně jako u tvorby chytrého alba.

      Snad jsem to trochu lépe rozklíčoval. Jinak používám Capture One Pro 12 na macOS.

      Michal Krause

Napsat komentář