motiv

Co je to EV

EV se běžně používá k vyjádření hodnoty kompenzace expozice. Už méně známé je, že existuje také absoulutní EV škála pro expozici, coby kombinaci času a clony a že této škály se také někdy využívá při měření úrovně osvětlení. S EV se proto také setkáváme ve specifikacích fotoaparátů, kde se používá pro vyjádření pracovního rozsahu expozimetru a autofokusu. Co to ale vlastně znamená, že expozimetr má rozsah EV 0 až 20? Čtěte dál...

Zkratka EV pochází z anglického Exposure Value, čili hodnota expozice. Má se zde na mysli expozice ve smyslu kombinace času a clony.

Nejčastěji se s EV setkáváme při vyjadřování kompenzace expozice. Jedná se o logaritmickou škálu se základem dvě. Kompenzace +1EV znamená, že na film necháme proniknout dvojnásobné množství světla, -1EV poloviční. Zdvojnásobení množství světla, které se na film dostane, lze dosáhnout buď prodloužením času na dvojnásobek nebo zvětšením otvoru v cloně na dvojnásobek, tj. vydělením clonového čísla koeficientem 1,4 (přesněji odmocnina ze dvou), jinými slovy otevřením clony o jedno clonové číslo. Kompenzace x EV (x může být pozitivní nebo negativní a nemusí být celé číslo) znamená vynásobení času faktorem 2x nebo clonového čísla faktorem 2-x/2. Případně můžeme stejného efektu dosáhnout i adekvátní současnou změnou obojího, jak času, tak i clony, tj. vynásobením času faktorem 2y a současně clonového čísla faktorem 2-z, kde y a z jsou libovolná čísla, pro která y + 2z = x. Zkrátka, možnosti jsou nepřeberné. EV používáme, abychom o takové změně mohli hovořit obecně, bez vázání se na nějaký konkrétní čas, případně clonu.

Existuje ovšem i absolutní EV škála. EV se pro danou kombinaci času a clony spočte pomocí vzorce

EV = log2( N2/t ) = 2 log2N - log2t.

Zde N je clonové číslo a t je čas v sekundách. Chceme-li místo dvojkového logaritmu použít dekadický (který, na rozdíl od dvojkového, na kalkulačce obvykle najdeme), pak

EV = log( N2/t ) / log 2.

Kombinace času a clony, které jsou ekvivalentní v tom smyslu, že při nich na film dopadne stejné množství světla, mají stejnou hodnotu EV. Například čas 1/60s při cloně 16 je ekvivalentní 1/250s při cloně 8 nebo 1/1000s při cloně 4. Pro všechny tyto kombinace vychází EV 14. Podobně jako u kompenzací, i zde EV slouží k tomu, abychom mohli hovořit obecně o jakékoli ekvivalentní kombinaci času a clony a nemuseli se omezit na žádnou specifickou volbu. EV 0 v této absolutní škále reprezentuje expozice ekvivalentní času 1s při cloně 1,0. Všimněte si, že kompenzace +1EV znamená v absolutní škále nikoli zvýšení, ale snížení o jednu jednotku.

Vzhledem k tomu, že při dané citlivosti filmu odpovidá určité hladině osvětlení jistá správná expozice, tak se EV používá také pro vyjádření úrovně osvětlení. Standardně se uvažuje citlivost filmu 100 ASA. V tomto smyslu EV 0 je taková úroveň osvětlení scény, při které by s filmem o citlivosti 100 ASA vyšel pro správnou expozici při cloně 1,0 čas 1s. Hladina osvětlení EV n je tam, kde je světla 2n krát více. Vzhledem k tomu, že EV 0 představuje úroveň osvětlení o hodnotě 2,69 luxu, pro převod na hodnotu v luxech platí vzorec

E [lux] = 2,69 . 2 EV.

Zde EV je EV při 100 ASA. Naměříme-li pro film o citlivosti ISO (ASA) pro clonu N čas t (v sekundách), znamená to, že osvětlení je

E [lux] = 2,69 (100/ISO) N2/t.

A konečně, pokud je známá hladina osvětlení v EV, pak víme, že pro správnou expozici s filmem o citlivosti ISO (ASA) je zapotřebí čas (v sekundách)

t = (100/ISO) N2/2EV.

Ve specifikacích fotoaparátů je zvykem udávat úrovně osvětlení, při kterých expozimetr nebo autofokus spolehlivě funguje, právě prostřednictvím EV. Z výše uvedených vzorců plyne, že je-li ve specifikacích u expozimetru uvedeno, že jeho rozsah je EV 0 až 20, znamená to, že s ním lze úspěšně měřit, pokud se osvětlení scény pohybuje v rozsahu 2,69 až 2,69 . 220 = 2 820 669 luxů, čili v situacích, kdy např. s filmem 400 ASA při cloně řekněme 16 budou vycházet časy mezi (1/4)162/20 = 64 a (1/4)162/220 = 1/16 000s.

radka
http://radka.tezaur.net/photo
Další články autora

1   2   3   4   5   
1 - výborný ... 3 - průměrný ... 5 - špatný
Diskuse k článku
Zdeněk Mendl20.12.2001, 09:03odpověď
papuánec20.12.2001, 09:30odpověď
AUDA25.3.2004, 20:10odpověď
Vaněk Přemysl7.2.2002, 12:56odpověď
AUDA25.3.2004, 20:06odpověď
Mik27.5.2013, 16:32odpověď
Tomáš Dinkov2.8.2004, 11:09odpověď
Vidu Gunaratna15.5.2005, 14:53odpověď
petr.nov26.10.2009, 18:41odpověď
DG3.5.2013, 02:51odpověď

přidat příspěvekpříspěvky e-mailemzobrazit vše stromovězobrazit vše podle data

Možná by vás mohlo zajímat
 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace