Fotofestival OFF Station 2013

První doušek letošního 3.ročníku můžete ochutnat 18. května a poslední lok dopít 2. června 2013. Místo konání je Nádraží Plzeň – Jižní předměstí (Moving Station), Most Ivana Magora Jirouse, Plzeň.
Festival bude zahájen vernisáží v sobotu 18. května v 17 hodin za účasti mnoha autorů. Po vernisáži zahraje kapela známé legendy alternativního rocku Pavla Richtra Richter & syn.

OFF Station je areál secesní nádražní budovy železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí zaplněný fotografiemi. Vystaven bude průřez fotografickou tvorbou od klasických snímků po současnou fotografii, včetně alternativních souborů, videí, instalací. Letošní ročník představí práce na téma rodina, domov, intimita ve všech možných variantách. I v tomto roce festival nabídne pravé fotografické lahůdky rozmanitých žánrů od klasického dokumentu k subjektivně laděným snímkům. Téma festivalu bude představeno v široké škále pohledů, způsobů zpracování, pojetí, techniky, formy, obsahu.

station off
Jan Balcar
station off
Attila Hazay
station off
Markéta Bendová

Co do koncepce představených prací, se stejně jako v minulých ročnících i letos vydáme cestou symbiózy autorů již etablovaných ve veřejném poučeném povědomí, jejichž účast je již sama
o sobě garantem vysoké úrovně festivalu (v minulosti se zúčastnili např. dokumentaristé Jindřich Štreit, Karel Cudlín, Václav Podestát, Libuše Jarcovjáková, Daniel Šperl), studentů různých středních a vysokých uměleckých škol (Institut tvůrčí fotografie SLU v Opavě, Ústav umění a designu ZČU v Plzni, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem) a poučených amatérů. Hlavním záměrem je pokračovat v tradici setkávání rozličných tvůrčích přístupů, které by byly svébytným originálním pohledem na zvolené téma, nikoli však nutně striktně vymezené aktuálními kunsthistorickými pravidly. Již setkávání autorů různého věku, profesí a věhlasu, vyjadřujících se za pomoci různých médií, by k tomuto mělo přispět. Zúčastnění mají vynikající příležitost konfrontovat své práce napříč širokým plénem názorů ostatních vystavujících, zároveň využívat rozmanitost prostoru a škálu nálad, které nádražní prostory nabízí, spolupracovat s dalšími autory na skupinových projektech ze strany organizátorů korigovaných spíše organizačně.

station off
Barbora Brišová
station off
Csoszó Gabriella
station off
Karčáková Ines

Mezi vystavujícími budou známí dokumentaristé Jindřich Štreit a Libuše Jarcovjáková, známá svými černobílými syrovými fotografiemi z prostředí v době socialismu společensky vyloučených skupin Vietnamců a homosexuálů. Jarcovjáková bude na fotofestivalu vystavovat svůj dokumentární soubor z 80. let Máma. Přední slovenský fotograf a výtvarník Ľubo Stacho představí dokumentárně konceptuální soubor z 80. let Galéria v paneláku, jeho žena Monika Stacho pak leporelový soubor Ester – nekonečný príbeh 2007-2009, deníkový záznam fotografií své dcery od prenatálního vývoje do 2 let věku. Daniel Šperl, představitel klasického dokumentu, netradičně uvede snímky kombinující reálné a inscenované situace o sebevraždách mužů středního věku v souboru Teď něco ze života. Ines Karčáková sestavila cyklus Hledání otce z fotografií předmětů, které v její rodině zůstaly po zemřelém otci.

station off
Darya Dzihilevich
station off
Jonáš Richter, Eva Malúšová
station off
Libuše Jarcovjáková

Další autorka Markéta Bendová vystaví soubor subjektivních koláží z prostředí kaváren Cafe & Piano, Darya Dzihilevich fotografie detailů těla – maximálně redukující popisnost a přecházející tak k abstrakci. Ondřej Janů bude vystavovat soubor Bída a lesk staré škeble – fotografie módní kolekce vytvořené mokrým kolodiovým procesem. V sérii černobílých aktů Čas madon se autor Miroslav Němeček zabývá rozporem mezi původními představami člověka o kráse a všednodenní realitou, ve které se naše ideály často rozpouští a mizí. Maďarka Gabriella Csoszo dlouhodobě fotografovala portréty svých adoptovaných sourozenců a vytvořila z nich cyklus Prefaces. Polák Mateusz Tobrus fotografoval zástavbu umělecké čtvrti, která postupně ustupuje novým developerským projektům. Z fotografií sestavil soubor diptychů Apokopé – fotografie bytu umělce Malika před a po vystěhování.

station off
Monika Stacho
station off
Miroslav Němeček
station off
Taja Spasskova

Přestože má festival ve svém názvu označení „fotografický“, náplň je spíše multimediální, respektující jakoukoli formu prezentace osobité a podnětné myšlenky. Termín „amatér“ je na místě snad jen v jeho původním lingvistickém smyslu, tedy milovník, nikoli diletant. Kolem silného fotografického jádra budou kroužit i satelity nejrůznějších experimentálních technik. Organizátoři doufají, že se tato setkání stanou pravidelnou událostí, která přinese žádoucí rozruch do míst často ztichlých a uzavřených a o něco více si nakloní hlavy, podobným myšlenkám otevřené.

station off
Miroslav Němeček
station off
Torbus Mateusz

Součástí zahajovacího festivalového víkendu bude opět projekce Ozvěny Fotojatek za účasti samotných organizátorů renomované českobudějovické fotografické přehlídky. Letos půjde o představení souborů vybraných z několika ročníků Fotojatek na aktuální festivalové téma.

Novinkou fotofestivalu bude možnost zakoupení autorských fotografií.

Nově bude letos také v průběhu fotofestivalu probíhat několik workshopů zaměřených na různé skupiny lidí od fotografických laiků po studenty fotografie a dalších výtvarných oborů.

station off
Šperl Daniel
station off
Tripalová Marie

Fotografický workshop pro náctileté 13 – 16 let je třídenní workshop zaměřený na téma domova v širším smyslu – tedy života ve městě Plzni. Pracovat se bude především v exteriérech. Workshop bude zakončen projekcí výsledků workshopu pro účastníky, jejich hosty a ostatní návštěvníky fotofestivalu OFF Station přímo v nádražní budově.

Třídenní workshop 9×13 aneb víkendová škola fotografie je určený začátečníkům i mírně pokročilým. Organizujeme jej ve spolupráci s Felix, o. s. Otevřen je také lidem se zdravotním handicapem. Workshop bude zakončený podzimní výstavou v kavárně Kačaba.

Ve spolupráci s oblastním centrem elementární tvorby OCET, o. p. s., které organizuje projekt Animánie budeme realizovat tři půldenní workshopy nazvané Od fotografie k filmu. Workshop je určen účastníkům, kteří se zajímají o experimentální přesahy média fotografie.

Workshop Můj nejkrásnější obraz je součástí dlouhodobého projektu občanského sdružení Johan. Předmětem dílny bude fotografická interpretace účastníky zvolených “nejkrásnějších obrazů”.

station off
Said Ismail
station off
Ondřej Janů

Program fotofestivalu OFF Station:

Nádraží Moving Station – Plzeň Jižní Předměstí
Výstava bude otevřená od 18. 5. do 2. 6. denně od 14:00 do 19:00.

Sobota 18. 5.

17:00 Zahájení fotofestivalu
19:00 Koncert kapely Richter & syn
  Nádraží Moving Station – Plzeň Jižní Předměstí

Neděle 19. 5.

10:00 Komentovaná prohlídka výstavy fotografií Karla Steinera Horizonty
spojená s prohlídkou Velké Synagogy v Plzni. Výstavou provede kurátor Radovan Kodera.
  Vstup do synagogy: 50 Kč
13:30 Promítání výsledků workshopu Město, domov, já
pro hosty účastníků workshopu a ostatní návštěvníky fotofestivalu.
14:00 Promítání Ozvěn Fotojatek za účasti organizátorů fotofestivalu.
  Nádraží Moving Station – Plzeň Jižní Předměstí.
  Vstup: 30 Kč

Pořadatel:

O. s. Pro Photo

Partneři:

Johan, o. s.
SSUPŠ Zámeček
Institut tvůrčí fotografie SLU v Opavě
Ústav umění a designu ZČU v Plzni
YAFA – YoungAndFresh Association, o. s.
OCET, o. p. s – oblastní centrum elementární tvorby
Felix o. s.

Organizátoři:

Radovan Kodera: +420 728 103 457, krarchiv@email.cz
Zuzana Zbořilová: +420 602 189 631, zuzicaz@yahoo.com
www.offstation.cz
www.facebook.com/OffStation

Finanční podpora:

Město Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, ÚMO Plzeň 3

Napsat komentář