Jak proběhlo dubnové FOTOpivo a pohled do budoucnosti

Další, tentokráte “volné” FOTOpivo proběhlo 16. dubna v salonku Na kovárně. Všichni zúčastnění se pochlapili a na stolech bylo k vidění hodně fotek na různá témata, různých formátů a provedení. Oživení určitě způsobili účastníci kurzů pana Němečka, kteří dorazili přímo pod jeho vedením a představili svoji tvorbu, nad kterou se dlouze a vášnivě diskutovalo. Za sebe mohu říci: “Jen houšť a větší kapky” a doufám, že se pánové ještě objeví. Velice příjemně překvapil Richard, který donesl pěkné a zajímavě zpracované fotografie Prahy.

Petr a pan Němeček
Takto bych mohl pokračovat ještě dále, ale asi zajímavější
bude pohled do budoucna, na to, jak budou vypadat další FOTOpiva, respektive jejich témata. Na květen 2008 máme již dané téma V letu, které je navázáno i na fotocvičení. V tomto duchu budeme i nadále pokračovat a fotocvičení se budou shodovat s tématy i s měsícem uzávěrky na FOTOpiva. Vše budeme včas připomínat. Povinná témata budou ob měsíc a budou se střídat s termíny, ve kterých se budeme věnovat volné tvorbě, rozpracovaným dlouhodobým projektům a jiným činnostem.
Všechna témata od nynějška na rok dopředu známe a můžeme na nich začít pracovat, takže předpokládám, že se práce
posílané do úkolů i přinášené na FOTOpiva zlepší alespoň o jednu třídu. 🙂

Témata pro FOTOpiva a cvičení na rok 2008 / 2009
Červen 2008 Můj svět
Srpen 2008 Minulost, věky
Říjen 2008 Lidské tělo – co nás charakterizuje
Prosinec 2008 X
Únor 2009 Špatné kolem nás
Březen 2009 Abstraktno

A nakonec jen připomenutí, že květnové FOTOpivo se koná 21. května 2008 v salonku Na Kovárně a povinným tématem je V letu.

Napsat komentář