Libanon – 4. část – Ksara, Baalbek

Baalbek = na světě největší opracované kamenné bloky, největší antické sloupy, jediný zachovalý strop antického chrámu.

Největší člověkem opracovaný monolit na světě
Největší člověkem opracovaný monolit na světě

Na cestě do údolí Bakaa jsme museli překonat pohoří Libanon. Široká, čtyřproudá, místy ještě nedostavěná silnice se klikatila v serpentinách průsmyky, které byly svědky dlouhých bojů o nadvládu nad Libanonem.

Hlavní dvůr chrámového komplexu v Baalbeku
Hlavní dvůr chrámového komplexu v Baalbeku

Podél silnice jsou ještě dnes patrné zbytky válkou zničené železnice, na jejíž obnovu údajně chybí finanční prostředky. Proto zůstala silně frekventovaná silnice jedinou spojnicí mezi Damaškem a Bejrútem. Tudy proudí většina zboží z bejrútského přístavu do Damašku a do dalších arabských zemí. Provoz byl navíc zdržován četnými kontrolními vojenskými stanovišti.

Udivující zachovalost staveb
Udivující zachovalost staveb

První zastávkou v údolí Bakaa byly vinné sklepy v Ksaře. Ochutnávka skvělých vín byla zakončena prohlídkou vlastních sklepů.

Pohled z terasy Jupiterova chrámu, v pozadí pohoří Antilibanon
Pohled z terasy Jupiterova chrámu, v pozadí pohoří Antilaibanon

Baalbek byl ještě před 5 lety zcela uzavřenou oblastí, protože se zde nacházely hlavní základny Hizbaláhu. Ani dnes se do skutečného archeologického skvostu turisté nehrnou. Za půl dne jsme potkali asi 5 turistů.

Zbytky Jupiterova chrámu
Zbytky Jupiterova chrámu

Nejdříve jsme navštívili původní lom, kde ze země napůl vyčníval kamenný blok – největší monolit na světě opracovaný člověkem. Jeho rozměry byly skutečně úctyhodné, délka téměř 20 metrů a na průřezu 4,3 x 4,8 metrů. Jeho váha se odhaduje na 1000 tun.

Megalitické bloky a největší antické sloupy na světě
Megalitické bloky a největší antické sloupy na světě

Tyto kamenné bloky byly pak neznámým způsobem dopraveny na vzdálenost 2 kilometrů, aby tvořily základy Jupiterova chrámu. Velikost bloků patří ke třem jedinečným antickým nálezům Baalbeku.

Před příchodem Římanů sloužil původní chrámový komplex uctívání boha Baala s krvavými obětmi. Dnes patří komplex k nejzachovalejším antickým stavbám. Po vysokých schodech se dostáváme na úroveň horní terasy. Za vstupní částí je první hexagonální dvůr.

Bakchův chrám v Baalbeku
Bakchův chrám v Baalbeku

Dále je pak velký dvůr obklopený zdmi, které byly v muslimském období ještě zvýšeny a opatřeny střílnami proti vetřelcům. Další schody vedou na nejvyšší terasu, která tvořila podlahu Jupiterova chrámu.

Nejznámější pohled na Bakchův chrám
Nejznámější pohled na Bakchův chrám

Druhou pozoruhodností Baalbeku je velikost 6 sloupů, které zbyly z původního Jupiterova chrámu. Jsou více jak 22 metrů vysoké a 2,2 metrů v průměru. 2 metry vysoké podstavce a 2 metry vysoké hlavice dále zvětšují jejich mohutnost včetně 6 metrů vysokého architrávu.

Vnitřek Bakchova chrámu
Vnitřek Bakchova chrámu

Chrám se rozkládal na 300 metrů dlouhé a téměř 20 metrů vysoké terase, v jejíchž základech jsou umístěny již zmiňované obrovské kamenné bloky. Celkem tedy byl vrchol chrámu asi 50 metrů nad úrovní okolního terénu. I dnes působí zbylých 6 sloupů z původních 56 sloupů obřího chrámu monumentálním dojmem. Z terasy jsou v dálce dobře patrné zasněžené hřbety pohoří Libanon na jedné straně údolí a na druhé straně se táhne pusté pohoří Antilibanon.

Jižní strana Bakchova chrámu
Jižní strana Bakchova chrámu
Jediný zachovalý strop antického chrámu na světě
Jediný zachovalý strop antického chrámu na světě

Třetí architektonickou zvláštností je stupeň zachovalosti Bakchova chrámu. Vedle zbytků Jupiterova chrámu působí skromným dojmem, ale přesto je větší než athénský Parthenón. Jedná se o jediný antický chrám s částečně zachovalým stropem z mohutných kamenných zdobených desek mezi vnějšími sloupy a vlastními zdmi chrámu.

Nezaměnitelným znakem Bakchova chrámu je jemně zdobené průčelí s částečně propadlou střední částí horního překladu zřejmě vlivem zemětřesení. Obdivuhodně zachovalé vnitřní stěny členěné římsami a polosloupy na vysokých podstavcích umocňují nádheru stavby.

Použitá fotografická technika: 2 těla Pentax MZ5N, v jednom negativní film Kodak Supra 400, ve druhém diapozitivní Fuji Provia F100, objektivy: Sigma 2,8/70-200 a Sigma 2,8-4/17-35, Pentax 1,4/50, dále digitální kompakt Olympus C3040.

Napsat komentář