Lightroom efektivně 22: klíčová slova

Klíčová slova jsou bezpochyby nejmocnější nástroj v Lightroom pro organizaci fotografií. Ukážeme si, co klíčová slova umí, kdy je používat a kdy ne, jak je organizovat, vytvářet, přiřazovat a odstraňovat.

Klíčová slova (Keywords), v jiných programech též zvané štítky (tags) nebo nálepky (labels), přinášejí do organizace několik klíčových konceptů:

 1. Jejich struktura je velmi pružná a můžete si snadno vytvořit systém, který bude vyhovovat vašim potřebám.
 2. Není problém přiřadit jedné fotografii více klíčových slov, což je zásadně odlišuje od ostatních organizačních nástrojů, jako jsou nálepky (labels – myšleno v kontextu Lightroom, kde se jedná primárně o barevné a sekundárně pak i textové označení fotografií, kdy každá může mít jen jednu nálepku), příznaky (flags – vlaječky) nebo složky souborového systému.
 3. Jsou hierarchicky organizované, což umožňuje víceúrovňový popis fotografií.

Kdy je vhodné klíčová slova používat?

Kdykoliv, kdy můžete potřebovat najít konkrétní fotografii a nestačí vám k její identifikaci akce, na níž byla pořízena (typicky určená názvem složky na disku). Pokud fotografujete čistě zakázkovým způsobem – například svatby, studiové portréty, produktovou fotografii apod. – je docela dobře možné, že se bez klíčových slov zcela obejdete. K dohledání fotografie vám obvykle stačí jméno klienta a číslo snímku (v případě svateb či portrétů) nebo kód zboží (u produktové fotografie).

Fotíte-li ale například reportáž, dokument, krajinu, rostliny, zvířata či cestopisy, zkrátka cokoliv, kde se mohou opakovat náměty a k identifikaci konkrétní fotografie nestačí vědět, že jste jí vyfotili na Šumavě (protože jste tam fotili nejméně dvacetkrát), pak jsou klíčová slova ideálním pomocníkem.

Zásadním problémem je, že byste se měli rozhodnout hned na začátku, jestli klíčová slova používat budete nebo ne. Doplnit je zpětně k tisícům fotografií ve vašem katalogu je totiž práce pro vraha, a pokud někde klíčová slova máte a jinde ne, jsou pro vás jako nástroj dohledání fotografií prakticky nepoužitelné. Zvažte například, jestli na konci roku nebudete chtít z vašeho archivu vytvořit knihu či kalendář, a pokud ano, jestli vám klíčová slova mohou pomoci s výběrem. Přemýšlejte o tom, jestli směřujete k cíli své fotografie publikovat v časopisech, fotobankách nebo online tržištích. Pokud je vaše odpověď kladná, doporučuji klíčová slova používat raději od začátku. Lightroom ostatně práci s nimi usnadňuje na velmi přijatelnou úroveň.

Jak klíčová slova organizovat?

Řekli jsme si, že klíčová slova nás nijak nesvazují co do struktury a obsahu. Neexistuje tedy ani jedno univerzální řešení pro všechny. Naše potřeby se odlišují už jen tím, co všechno chceme o fotografii zaznamenat. Některá klíčová slova si přímo říkají o hierarchické uspořádání, pro jiná je to zbytečné. Moje rady k používání slov jsou následující:

 1. Určete si, co všechno se může hodit k fotografii zaznamenat. Osobně doporučuji zachytit následující oblasti:

  • žánr fotografie, pokud se nevěnujete jenom jedné fotografické disciplíně (architektura, portrét, krajina)
  • obsah fotografie v obecné rovině (most, řeka, strom)
  • obsah fotografie konkrétně (Karlův most), ale pouze v případě, že se bude opakovat – nemá smysl mít stovky klíčových slov přiřazených vždy jen k jediné fotografii.
  • atmosférické podmínky, pokud mají význam pro pozdější dohledání fotografie (východ či západ slunce, mlha, déšť, sníh)
  • další okolnosti pořízení fotografie, které pro vás mohou být důležité
 2. Nepoužívejte klíčová slova pro informace, které jsou uloženy jinde – například pro použitý fotoaparát, ohniskovou vzdálenost, lokalitu, pokud provádíte geo tagging (modul Map), čas pořízení fotografie a podobně.
 3. Při tvorbě nových klíčových slov se zamyslete nad tím, jestli je pravděpodobné, že je v budoucnu znovu použijete. Pokud ne, nahraďte je raději názvem nebo popisem fotografie v textových metadatech. Jestliže se téma navzdory původnímu předpokladu začne opakovat, není problém převést textovou informaci na klíčové slovo.
 4. Používejte klíčová slova vždy, když lze těžit z možnosti jejich hierarchického uspořádání.

Jak to dělám já

Fotím primárně, ale nikoliv výhradně, zvířata. Každý rok tvořím „zvířecí“ kalendář, takže vítám možnost vyfiltrovat si fotografie se zvířaty, vysokým hodnocením a potřebnou orientací. K tomu se výborně hodí hierarchie klíčových slov, která u mě vypadá takto:

 • Zvířata
  • Ptáci
   • Brodiví
    • Čáp bílý
   • Dlouhokřídlí
    • Chaluha velká
   • Dravci
    • Hadilov písař
  • Savci
   • Hlodavci
    • Norník rudý
   • Lichokopytníci
    • Kůň
     • Slezský norik
   • Primáti
    • Gibon lar
    • Gorila nížinná

Konkrétním fotografiím přiřazuji samozřejmě pouze koncová klíčová slova, tedy nikoliv „Primáti“, ale jen „Gibon lar“. Protože jsou klíčová slova srovnaná do hierarchie, přiřazením vnořeného slova Lightroom vnitřně použije pro fotografii i slova nadřazená a při hledání výrazu „Primáti“ tak najde gibony, gorily atd. Když tvořím kalendář, mohu si podle tématu snadno vyhledat všechna zvířata, jen ptáky, jen primáty apod.

Podobnou hierarchii používám i pro lidi – to jsou v mém případě prakticky výhradně reportáže z akcí s rodinou nebo kamarády. Nejbližší okruh lidí mám označený jejich jmény, která vnořuji do klíčových slov sdružující jednotlivé rodiny („Krausovi“). Rodiny mám ještě zařazené do nadřazených klíčových slov „Rodina“ a „Přátelé“ a ta spadají pod slovo „Lidé“, které používám i v případě neznámých lidí. Tady je třeba se zamyslet nad tím, jestli je přiřazení slova přínosné – pokud fotím na dovolené nějakou památku, nejspíš tam nějací lidé budou, ale je to nezajímavá informace. Třeba ve street fotografii mohou ale hrát klíčovou roli a je dobré si to k fotografii poznačit – v takovém případě je ale lepší opět vnořit přesnější klíčová slova jako např. „Chodec“, „Hudebník“, „Cyklista“ apod.

„Krajina“ je u mně klíčové slovo na stejné úrovni jako „Zvířata“ a většinou jej rovněž nepřiřazuji přímo – pod ním mám vnořená další klíčová slova, jako např. „Cesta“, „Hory“, „Kopec“, „Les“. Některá z nich ještě dále člením – např. pod „Voda“ mám „Jezero“, „Moře“, „Peřeje“, „Vodopád“ atd.

Podobně rozděluji také „Lidské výtvory“ („Město“, „Socha“, „Stavba“ atd.) nebo „Dopravní prostředky“ („Auto“, „Autobus“, „Letadlo“ atd.).

Poslední důležitou oblastí jsou „Okolnosti“, kde zahrnuji již zmíněné světelné a atmosférické podmínky a také informaci o tom, jestli zvíře na fotografii žije ve volné přírodě nebo v péči lidí (což může být důležité pro účast v různých soutěžích).

Musím se nicméně přiznat, že některé z těchto sekcí vznikly v počátečním nadšení a používám je spíš okrajově. Jádrem mojí organizace jsou především větve „Lidé“ a „Zvířata“, které používám důsledně a také podle nich nejčastěji hledám.

Vytváření klíčových slov

Jakmile máte promyšlenou organizaci klíčových slov, můžete je začít přiřazovat jednotlivým fotografiím. Máte hned několik možností, jak slova tvořit, vždy se to ale bude odehrávat v modulu Library. První možností je paleta Keyword List v pravém postranním panelu, která umožňuje klíčová slova nejen zakládat, ale i mazat a organizovat do hierarchie pomocí přetahování myší.

Paleta Keyword List
Paleta Keyword List umožňuje vytvářet, aplikovat a organizovat klíčová slova. Ikonka + v záhlaví umožňuje přidat klíčové slovo a k dispozici je i vyhledávání. Další funkce jsou dostupné v menu po kliknutí pravým tlačítkem na klíčové slovo.

Druhou možností je klíčová slova tvořit za pochodu a pak je teprve zorganizovat – této variantě dávám přednost já. K průběžnému zakládání slov můžete použít paletu Keywording, v níž lze nová slova zapisovat buďto do víceřádkového textového pole, v němž jsou vidět všechna slova přiřazená vybrané fotografii oddělená čárkami, a nebo o kousek níže do jednořádkového textového pole s šedým textem Click here to add keywords, které slouží pouze k přidávání dalších slov. Obě kolonky disponují napovídáním existujících klíčových slov a umožňují i vytváření slov nových.

Paleta Keywording
Paleta Keywording umožňuje vytváření, přiřazování a odstraňování klíčových slov.

Nejrychlejší způsob, jak se dostat do zadávání klíčových slov, je klávesová zkratka Cmd+K (respektive Ctrl+K), která automaticky zobrazí paletu Keywording a aktivuje textové pole pro přidávání nových slov.

Další možností je tvořit nová klíčová slova pomocí spreje, o kterém jsem psal už dříve. Ve zkratce jen připomenu, že jej najdete v nástrojové liště modulu Library pod náhledy fotografií v podobě ikonky spreje. Jednou z jeho funkcí je i „sprejování“ klíčových slov, přičemž textové pole pro jejich zadání opět podporuje napovídání existujících slov i možnost vytvoření nových. Následně pak můžete kliknutím myší nebo přidržením tlačítka a „malováním“ po náhledech slovo přiřadit k libovolnému počtu fotografií. Osobně jsem si sprej hodně oblíbil pro situace, kdy je v jedné složce hodně fotografií se společným námětem. Podobně lze samozřejmě fotografie označit a pak přiřadit klíčová slova přes paletu Keywording – která metoda bude vyhovovat vám je na vás.

Nástroj Sprej
Nástroj sprej po aktivaci umožní nastavit, že chceme aplikovat klíčová slova.

Přiřazování klíčových slov

Pokud už máme klíčová slova vytvořená, můžeme je přiřazovat výše popsanými metodami (sprej, paleta Keywording). Navíc ale existují v Lightroom ještě další metody:

 1. Jedno vybrané klíčové slovo můžeme rychle přiřazovat pomocí klávesové zkratky Shift+K. Které slovo to bude se nastavuje dvěma způsoby: buďto ručně v paletě Keyword List kliknete na klíčové slovo pravým tlačítkem a z menu zvolíte Use this as Keyboard Shortcut a nebo automaticky, kdy Lightroom nastavuje do zkratky poslední slovo použité pro sprejování.
  Paleta Keyword List
  V paletě Keyword List je klíčové slovo přiřazené rychlé klávesové zkratce označeno malým plus – zde u slova Rostliny.

 2. Z palety Keyword List můžete klíčová slova myší přetahovat na náhledy fotografií. Jenom pozor, pokud máte označených více fotografií, přetažením se vloží klíčové slovo do všech.
 3. V paletě Keyword List je u každého klíčového slova zcela vlevo zaškrtávátko, které je vidět pokud na slovo najdeme myší nebo pokud je přiřazeno právě vybraným fotografiím. Zaškrtnutím vybrané slovo vybraným fotografiím přiřadíte, odškrtnutím jej odeberete.
  Zaškrtávátko v paletě Keyword List
  U klíčových slov přiřazených k vybrané fotografii je zaškrtávátko viditelné a zaškrtnuté, u ostatních musíme najet myší.

 4. Paleta Keywording obsahuje kromě textových polí také sadu tlačítek označených Keyword Suggestions. Je to jakási snaha Lightroom navrhnout vhodná klíčová slova – nástroj ale vychází jen z kombinací slov, takže to většinou moc nefunguje. Příklad: mám fotografii s klíčovým slovem „Psoun prériový“ a druhou se slovy „Psoun prériový“ a „Humor“. Lightroom mi proto nabídne slovo „Humor“. To je dále přiřazeno k několika dalším fotografiím, a proto jsou v nabídce i jejich další klíčová slova – v tomto případě např. „tygr ussurijský“, „nosorožec tuponosý“ atd. Jak vidno, nic moc praktického. Rozhodně nepočítejte s analýzou obsahu fotografií a hádání podle něj 🙂
  Paleta Keywording – doporučení
  Doporučení klíčových slov v paletě Keywording je založeno jen na kombinacích slov u jiných fotografií, takže většinou příliš nepomůžu.

 5. Pod doporučeními se v téže paletě nachází ještě tzv. Keyword Set, což je sada devíti předdefinovaných klíčových slov např. podle žánru. Lightroom obsahuje rovnou sady s (anglickými) slovy pro fotografování v přírodě (Outdoor Photography), portrétní fotografii (Portrait Photography) a svatby (Wedding Photography).
  Paleta Keywording – sady klíčových slov
  Sada klíčových slov tvoří v Lightroom devět předdefinovaných klíčových slov, která můžeme rychle použít z palety Keywording. Kromě předdefinovaných sad (zde svatební) si můžeme tvořit i vlastní.

  Není problém mít i vlastní sadu nebo sady slov: když rozbalíte menu Keyword Set, najdete zde položku Edit Set a v následném dialogu si můžete zadat vlastních devět slov. Pokud dialog rovnou potvrdíte tlačítkem Change, měníte vybranou sadu (můžete tedy třeba svatební slova počeštit). Chcete-li vytvořit vlastní sadu, musíte v dialogu v menu Preset vybrat možnost Save Current Settings as New Preset… a následně sadu pojmenovat.

  Dialog úprav sady klíčových slov
  Dialog úprav sady klíčových slov

Odstraňování klíčových slov

Klíčových slov se můžeme zbavit čtyřmi způsoby:

 1. V paletě Keywording můžeme odstranit klíčové slovo ve víceřádkovém textovém poli – jednoduše jej v textu označíme a smažeme.
 2. V paletě Keyword List můžeme u slova odškrtnout zaškrtávátko po levé straně (viz výše).
 3. Pomocí spreje můžeme klíčová slova nejen přidávat, ale i odstraňovat – stačí sprejovat s přidrženou klávesou Alt
 4. První tři metody slovo jen odstraní z některých fotografií, ale v nabídce zůstane. Pokud se jej chceme zbavit úplně, v paletě Keyword List na něj klikneme pravým tlačítkem a v menu zvolíme volbu Delete. Tím klíčové slovo odstraníme z katalogu i ze všech fotografií.

V příštím díle se zaměříme na pokročilé vlastnosti klíčových slov, jejich chování při exportu a v neposlední řadě také na to, jak podle nich filtrovat fotografie.

Napsat komentář