Lightroom efektivně 30: tisk

Od prvního okamžiku, kdy jsem začal používat Lightroom, jsem měl z tiskového modulu ambivalentní pocity – některé věci mi připadaly tak snadné, jiné zoufale zmatečné. Pojďme se tedy na tisk v Lightroom podívat.

Veškeré funkce tisku jsou v Lightroom prováděny v rámci modulu Print. Do něj se nejrychleji dostaneme klávesovou zkratkou Cmd+P (Ctrl+P ve Windows), kterou by si neměl být problém zapamatovat, protože se používá i v řadě jiných programů.

Hlavní prostor v modulu slouží k uspořádání fotografií na papír, levý boční panel obsahuje hlavně předvolby (k těm se dostaneme později) a většina nastavení tisku samotného pak probíhá v pravém postranním panelu. Fotografie, které budeme tisknout, vybíráme v panelu spodním.

Modul „Print“
Modul „Print“

Nástrojová lišta na spodní straně pracovní plochy má v modulu Print poměrně omezené možnosti. Zleva doprava je to zobrazení první stránky, přepínání na další/předchozí stránku a určení sady fotografií, které budeme tisknout – na výběr jsou všechny fotografie (All Filmstrip Photos), vybrané fotografie (Selected Photos) a fotografie s vlaječkou (Flagged Photos).

Nástrojová lišta
Nástrojová lišta slouží v podstatě jen ke stránkování a omezení výběru fotografií

Základní nastavení

Přestože jsem uvedl, že nastavení tisku provádíme hlavně v pravém postranním panelu, pro jednu funkci musíme hned na začátku do panelu levého (první „WTF“), konkrétně na jeho konec, kde najdeme tlačítko Page Setup umožňující provést základní nastavení stránky – formát, orientaci atd. – a také zvolit tiskárnu a režim tisku, což má vliv mimo jiné na pozdější nastavování okrajů stránky. Pokud zde například nenastavíte bezokrajový tisk, Lightroom vám nedovolí umístit fotky za hranice tisknutelné oblasti. Aby bylo zmatení dokonalé, na Macu jsou na stejném místě tlačítka dvě – již zmíněný Page Setup… a Print Settings…, kde se skrývají volby pro konkrétní tiskárnu – mimo jiné právě třeba typ papíru, bezokrajový tisk atd.

Typ uspořádání tisku

Pokud máme nastaveno, můžeme se přesunout do pravého panelu, kde ovlivňujeme uspořádání stránky. Ještě než se vrhneme na konkrétní fotky a jejich rozmístění, čeká nás další těžko srozumitelná volba – musíme si vybrat typ uspořádání tisku, anglicky Layout Style. Troufám si říct, že bez nahlédnutí do manuálu není téměř možné pochopit, co tím chtěli autoři říct.

Paleta Layout Style
Paleta Layout Style nabízí tři základní režimy

Single Image / Contact Sheet

První typ Single Image / Contact Sheet slouží k uspořádání fotografií do pravidelné mřížky. Pokud zvolíme tento typ, přibude v panelu paleta Layout, v níž si můžeme zvolit okraje stránky (Margins), počet řádků a sloupců mřížky (Page Grid), vodorovné i svislé mezery mezi fotografiemi (Cell Spacing) a rozměr jednotlivých fotografií (Cell Size) – poslední dvě hodnoty jsou vzájemně svázané, takže změny rozměrů ovlivňuje i mezery a naopak. Měnit je můžeme i interaktivně myší přímo ve stránce.

Paleta Layout
Paleta Layout slouží ke konfiguraci mřížky, do níž se rozmístí fotografie.

To je víceméně vše, jak můžeme ovlivnit rozložení fotografií. Dokonce i rozmístění fotografií v mřížce je dáno jejich pořadím ve složce nebo kolekci (a tedy i v dolním panelu).

Pokud fotografie vybrané k tisku nenaplní mřížku, její zbytek zůstane prázdný. Je-li naopak počet snímků větší než počet buněk mřížky, vznikne další stránka s totožným rozložením.

Rozložení fotografií v režimu „Single Image / Contact Sheet“
Rozložení fotografií v režimu „Single Image / Contact Sheet“

Picture Package

Druhý typ nazvaný Picture Package je určen k tisku jedné fotografie v několika podobách a rozměrech. V tomto režimu zmizí paleta Layout a místo ní se objeví jiná nazvaná Cells (buňky), která umožňuje do stránky vložit libovolný počet pozic pro fotografie.

Paleta Cells v režimu Picture Package
Paleta Cells slouží k vkládání a konfiguraci buněk, do nichž budou vloženy fotografie. Takto vypadá v režimu Picture Package

Jak vidno, k dispozici máme řadu předdefinovaných rozměrů, které můžeme případně měnit i na vlastní, a to pomocí ikonky s trojúhelníčkem u každého z šesti základních tlačítek. Je nutné podotknout, že rozměry nejsou definitivní – každou z buněk vložených do stránky můžete myší interaktivně upravovat a přesouvat. Funguje zde i přichytávání pro přesné zarovnání jednotlivých buněk k sobě navzájem. Rozměry buňky jsou pak navíc dostupné také v podobě posuvníků v paletě (sekce Adjust Selected Cell).

Pokud je cílem vyrobit několik rozměrových variant fotografie s následným rozřezáním, může se hodit funkce Auto Layout, která se vyvolává stejnojmenným tlačítkem, a která přeskupí buňky tak, aby se co nejlépe využil papír. Sousední tlačítko Clear Layout pak rozložení jednoduše vymaže a můžete začít znovu.

Na závěr popisu režimu Picture Package jsem si nechal funkci více stránek, která rovněž patří mezi ty lehce matoucí. Vyvolává se tlačítkem New Page, které přidá do rozložení novou stránku. Zmatek plyne z toho, že takto přidaná stránka nemá nic společného se stránkami, mezi nimiž přepínáme v nástrojové liště. K pochopení je třeba se vrátit k myšlence, že Picture Package slouží k tisku více variant jedné fotografie. To znamená, že pokud se potřebný počet variant nevejde na jeden list papíru, tlačítkem New Page si přidáte další, ale stále určený pro tutéž fotku. Všechny listy určené pro jednu fotografii vidíte najednou a můžete si v nich libovolně upravovat rozložení buněk.

Umístění fotografií do jednotlivých buněk neovlivňujete vy – ve všech je vždy jedna a ta samá. Pokud v dolním panelu označíte více než jednu fotografii, Lightroom pro ně vyrobí více stránek (v tomto případě už mám na mysli ty z dolní nástrojové lišty) a každá fotografie bude vytištěna ve stejném uspořádání na předem určený počet listů. Jestliže pomocí tlačítka New Page vyrobíme pro jednu fotografii dva listy a následně označíme k tisku třeba pět fotografií, vypadne nám nakonec z tiskárny deset papírů. Snad je tento režim nyní srozumitelný a doufám, že jsem vám v tom nenadělal ještě větší zmatek.

Rozložení fotografií v režimu Picture Package
Příklad rozložení fotografií v režimu Picture Package – tiskneme vždy více variant jedné fotografie!

Custom Package

Poslední typ je Custom Package, který poskytuje plnou ruční kontrolu nad rozložením fotografií. Opět máme k dispozici paletu Cells a opět vkládáme do stránky buňky pro vložení fotografií v libovolném počtu a rozměru. Ani zde nechybí možnost přidávat nové stránky tlačítkem New Page, přičemž už v tom není takový zmatek jako u předchozího typu uspořádání – Lightroom zde totiž nikdy netvoří žádné stránky sám od sebe. Oproti Picture Package chybí funkce Auto Layout – s uspořádáním si musíte poradit sami. Nastavení rozměru buňky (Adjust Selected Cell) dostalo navíc možnost otočit jí o 90° (Rotate Cell) a zamknout poměr stran podle vložené fotografie (Lock to Photo Aspect Ratio) – tato funkce se nepochopitelně týká všech buněk a ne jenom aktuálně vybrané.

Paleta Cells v režimu Custom Package
Paleta Cells slouží k vkládání a konfiguraci buněk, do nichž budou vloženy fotografie. Takto vypadá v režimu Custom Package

Oproti oběma předchozím typům uspořádání jsou zde buňky na počátku vždy prázdné, Lightroom do nich fotografie sám nijak umísťovat nebude – to musíte učinit vy přetažením myší ze spodního panelu.

Rozložení fotografií v režimu Custom Package
Příklad rozložení fotografií v režimu Custom Package

V režimech Picture Package a Custom Package můžeme při práci s více listy použít funkci Zoom Page, kterou najdete v paletě Preview levého panelu. Ta zvětší jednu stránku přes celou pracovní plochu, a do dalších stránek se pak můžete rovnou přesunout klávesami PgUp a PgDown. Bohužel, jinou možnost zoomování Lightroom nenabízí, takže na menších monitorech je přesné sesazování fotek poměrně komplikované, skoro až nemožné (další WTF).

Na závěr tedy malá rekapitulace: režim Single Image / Contact Sheet využijeme nejlépe, pokud chceme na jeden papír rovnoměrně do mřížky rozmístit pevný počet fotografií. Pokud zaškrtneme volbu Repeat One Photo per Page v paletě Image Settings, můžeme takto vytisknout i více totožných kopií jedné fotografie na jednom listu papíru. Hodí se i pro tisk jedné fotografie přes celý papír (případně s bílým okrajem). Režim Picture Package slouží pro tisk jedné fotografie v několika velikostech nebo formátech – využití najde nejspíš u svatebních či portrétních fotografů. Režim Custom Package je určen pro všechna netypická rozmístění fotografií na papíře – můžete jej použít například pro vytvoření stránek knihy nebo kombinování více fotografií do jedné sestavy.

Chování fotografií

Ať už používáme kterýkoliv z typů uspořádání tisku, můžeme v paletě Image Settings nastavit chování fotografií při vložení do jednotlivých buněk – k vrcholícímu zmatení uživatele ovšem pokaždé trochu jinak.

Typ uspořádání Single Image / Contact Sheet vkládá standardně fotografie do buněk v režimu Zoom to Fit – neboli nastaví takové měřítko, aby se fotografie vešla do buňky vždy celá. V paletě Image Settings jsou pak následující volby:

 • Zoom to Fill přepne vkládání do režimu, kdy fotografie vyplní celou buňku, samozřejmě při zachování poměru stran. Jinými slovy, nemá-li fotografie stejný poměr stran jako buňka, zobrazí se z ní jen výřez.
 • Rotate to Fit otáčí fotografie tak, aby se nejlépe využil prostor buňky. To znamená, že fotografie na výšku se může vytisknout naležato, pokud jsou tak orientované buňky, a naopak.
 • Repeat One Photo per Page zapne speciální režim, kdy je mřížka na jednom listu papíru naplněna opakováním jedné fotografie. Případné další vybrané fotografie jsou pak umístěny na samostatné stránky (ty ovládané pomocí dolní nástrojové lišty).
 • Stroke Border umožňuje fotografii (nikoliv buňku) ohraničit rámečkem zvolené barvy a tloušťky. Rámeček se vykresluje směrem dovnitř a fotografie se o něj zmenší (nepřekrývá jí tedy). Tloušťka se zadává v bodech (pt), což asi není jednotka, kterou by měl každý v malíčku, takže je dobré si zapamatovat, že 1 mm = 2,8 pt.
Paleta Image Settings v režimu Single Image / Contact Sheet
Paleta Image Settings v režimu Single Image / Contact Sheet

Při aktivním typu uspořádání Picture Package se fotografie standardně vkládají v režimu Zoom to Fill (čili z nich mohou být vidět jen výřezy). K dispozici jsou pak následující volby:

 • Zoom to Fill
 • Rotate to Fit
 • Photo Border, což je průhledný rámeček sloužící de facto k vyhrazení prázdného prostoru okolo snímku. Jeho šířka se opět nastavuje v bodech a opět se „vykresluje“ směrem do vnitřního prostoru buňky a zmenšuje tak místo pro vlastní fotografii.
 • Inner Stroke je pak ekvivalentem Stroke Border, respektive nevidím mezi nimi žádný rozdíl. Jedná se o barevný rámeček nastavitelné tloušťky, který je v tomto případě vykreslen až okolo prostoru vymezeného případně volbou Photo Border.
Paleta Image Settings v režimu Picture Package
Paleta Image Settings v režimu Picture Package

V režimu uspořádání Custom Package se z palety Image Settings vytratí funkce Zoom to Fill a poměrně nelogicky musíme sáhnout k paletě Cells a volbě Lock to Photo Aspect Ratio, o které jsem se zmínil výše – pokud není zaškrtnuta, fotografie se chovají jako při zapnutém Zoom to Fill (nesedí-li poměr stran mezi snímkem a buňkou, zobrazí se jen jeho výřez), je-li zaškrtnuta, fotografie se zobrazí vždy celá, přičemž buňka sama změní velikost podle ní. V paletě Image Settings zůstávají pouze následující volby:

 • Rotate to Fit
 • Photo Border
 • Inner Stroke
Paleta Image Settings v režimu Custom Package
Paleta Image Settings v režimu Custom Package

Pomůcky

Při uspořádávání fotografií na stránce se mohou hodit pomůcky, které najdeme v paletě s dlouhým názvem Rulers, Grid & Guides. Zde si můžeme zapnout zobrazení následujících pomůcek:

 • pravítka (Rulers) u okrajů pracovní plochy
 • tiskový okraj (Page Bleed) – je reprezentován poloprůhledným šedým rámečkem
 • mřížka (Page Grid) à la milimetrový papír
 • okraje buněk (Image Cells) v podobě černých tenkých rámečků
 • rozměry buněk (Dimensions) v podobě štítků v levém horním rohu

Dále si můžete nastavit jednotky (Ruler Units) zobrazené na pravítkách na palce, milimetry, centimetry, body a pica, a také režim přichytávání (Grid Snap) na nic (Off), k buňkám (Cells) a k mřížce (Grid).

Paleta Rulers, Grid & Guides
Paleta Rulers, Grid & Guides

Vše, co jsme si řekli v dnešním článku, je klíčové pro pochopení toho, jak v tiskovém modulu Lightroom dosáhnout kýženého výsledku. Příště se podíváme na zbylé možnosti nastavení a některé praktické tipy.

Napsat komentář