Nikon F80 – recenze

Podrobná recenze této oblíbené kinofilmové zrcadlovky střední třídy.

Nikon F80 byl uveden na trh v roce 2000. Je odvozen z modelu F100, avšak není zdaleka tak “bytelný” jako jeho výkonější (a dvakrát dražší) bratr. Přesto od něj přebírá některé funkce, popř. je dokonce rozvádí. Asi nejvýraznější inovace se týká toho na první pohled nejméně viditelného – hledáčku.

Hledáček

Pohled do hledáčku se zapnutou mřížkouHledáček je pokryt polymerovým LCD displejem. Díky tomuto displeji si lze pomocí uživatelské funkce nechat v hledáčku zobrazit mřížku, jež může usnadňovat kompozici při focení rovných linií. Ostřící body autofokusu jsou v hledáčku označeny dvojitými závorkami (viz obrázek). U zvoleného AF bodu je pak prostor mezi oběma dvojicemi závorek vyplněn (Pro lepší představu lze říct, že obě dvojice závorek vypadají téměř jako dva obdélníky v sobě. Vyplněn je pak prostor mezi nimi, plocha menšího z obdélníků zůstává volná). Pokud dojde k poklesu intenzity světla, LCD displej by se stal špatně viditelným. Proto se při namáčknutí spouště všechny prvky displeje (AF body, případně mřížka) rozsvítí červeně. Hledáček má vestavěnou dioptrickou korekci ( -1,8 až +0,8 D).

Autofokus

Volba AF bodu se provádí pomocí naklápěcího voliče na zadní straně fotoaparátu (na obrázku níže označen jako “Focus Area Selector”). Ten je převzat opět z F100. U prvních sérií F80 byly zřejmě nějaké potíže s jeho odpadáváním (podle toho, co jsem četl na zahraničních diskuzních fórech, ale už delší dobu jsem o tomto problému neslyšel, a ani v nových hodnoceních (např. na PhotographyReview) se již nevyskytuje. Já sám jsem jej nikdy nezaznamenal.). Střední AF bod je křížový, ostatní liniové. Jejich natočení je symbolizováno tvarem závorky. Se středním AF bodem funguje AF u F80 i F100 podle mého subjektivního testu skoro stejně dobře (s objektivem se světelností f2.8).

Chování autofokusu ovlivňují tři věci: “režim ostření”, “režim AF” a nastavení CF 9. (CF = Custom Function = Uživatelská funkce). CF 9 ovlivňuje prioritu ostření na nejbližší objekt.

Režimy ostření jsou:

 • Single servo AF – Priorita ostření. Stisknout spoušť je
  možno až tehdy, kdy se v hledáčku objeví symbol “zaostřeno”.
  Jakmile je zaostřeno, je možno zablokovat ostření lehkým
  stlačováním spouště. Pokud se objekt před zaostřením pohyboval,
  aparát na něj ostří tak dlouho, dokud se pohybuje (a vy lehce
  stlačujete spoušť). Používá se “Focus Tracking” – viz. níže. Když
  se objekt zastaví, ostření se zablokuje.
 • Continous Servo AF – Priorita spouště. Stisknout spoušť
  je možno kdykoliv, po zaostření (a objevení se příslušného
  symbolu v hledáčku) se ostření nezablokuje, ale aparát dál
  ostří, dokud nedojde ke stisknutí spouště. Pokud se objekt
  pohybuje, aparát opět používá “Focus Tracking”.
 • Manual AF – Zaostřujete ručně pomocí ostřícího prstence na objektivu.

Focus Tracking umožňuje analyzovat rychlost pohybujícího
se objektu a docílit správného zaostření přesně ve chvíli expozice.

Režimy AF:

 • AF na jednotlivou oblast – pro ostření se používá pouze jeden z
  pěti AF senzorů (ten, který jste vybrali).
 • Dynamický AF – Zde si vyberete senzor, který zachytí objekt
  jako první, a pokud se ten dá do pohybu, dojde k automatickému
  přepínání AF senzorů podle pohybu objektu (nemění se však
  ukazatel zvolené oblasti v hledáčku). Pomocí CF 9 lze zvolit,
  že počáteční senzor nevybíráte vy, ale je vybrán automaticky
  nejbližší objekt.

Celkově je tedy šest možností, jak bude AF reagovat po stisknutí
spouště, a zřejmě pro každou situaci lze vybrat tu správnou
kombinaci (nicméně já mám po 99% času nastavené Single Servo
s AF na jednotlivou oblast…).

F80 umožňuje i manuální zaostřování, nicméně s manuálními objektivy
nefunguje expozimetr (u F100 ano), což je podle mne docela velká
nevýhoda F80. Takže zbývá používat AF objektivy, kde je ovšem
problém, že ty levnější nejsou na MF příliš dobře uzpůsobeny,
takže ostřit s nimi ručně je téměř nemožné. Naopak velmi dobře
se manuálně ostří s některými objektivy s ultrazvukovými motory
(HSM, AF-S). Zde není ani nutné fotoaparát přepínat na MF, stačí
prostě uchopit ostřící kroužek a začít otáčet… Nicméně toto
už je vlastnost motoru v objektivu, ne těla.

Expozice

K dispozici jsou tři módy měření expozice:

 • (3D) Matricové měření – Matricový senzor je 10-ti segmentový,
  pokud máte D objektiv, tak se automaticky aktivuje 3D rozšíření,
  kde je do výpočtu expozice integrována i vzdálenost fotografovaného
  objektu. Naměřené rozložení jasů je porovnáváno s databází
  asi 30 000 typických scén pro určení přesné expozice.
 • Měření se zvýhodněným středem – měří se jas v kroužku o
  průměru 12mm
 • Bodové měření – Téměř 100% citlivosti expozimetru se
  soustřeďuje na oblast o průměru 4mm (asi 1% hledáčku) ve vybrané
  oblasti ostření v hledáčku.

Expozici lze zablokovat pomocí tlačítka AF/AE-L. Jeho chování lze
ovlivnit pomocí CF.

Kompenzace expozice je nastavitelná od -3 EV do +3 EV po 1/2 EV.
Sloupkování expozice (bracketing) umožňuje vyfotografovat buď dva
nebo tři snímky s korekcemi (max do ±2 EV).

Lze fotografovat v těchto expozičních režimech:

 • P – Programovaná AE – automatická expozice podle
  předem daných pravidel. Lze použít tzv. pružnou volbu (shift),
  kdy hlavním voličem je možno měnit nabízenou kombinaci clony
  a času, přičemž správná expozice zůstává zachována.
 • S – Autoexpozice s pevným časem – Hlavním voličem
  nastavíte expoziční čas, clona je dopočítána automaticky
 • A – Autoexpozice s pevnou clonou – Pomocným voličem
  nastavujete clonu, expoziční čas je dopočítám automaticky.
 • M – Manuální expozice – Nastavujete clonu i čas,
  analogový ukazatel v hledáčku vás informuje o rozdílu aktuální a
  správné expozice.

Posun filmu

K dispozici jsou klasické čtyři režimy:

 • jeden smínek
 • vícenásobná
  expozice
 • kontinuální exponování
 • samospoušť

Blesk

F80 má interní výklopný blesk o malém výkonu (GN 12@28mm při
ISO 100). Pokud máte nasazen AF objektiv (s některými výjimkami
u starších modelů), je k dispozici Multisenzorem vyvažovaný
doplňkový záblesk
(s monitorovacím předzábleskem). Čidlo
multisenzoru je pětisegmentové. Pokud je objektiv AF D, je k
dispozici 3D Multisenzorem vyvažovaný doplňkový záblesk
(s doplňkovým předzábleskem). Při něm je zohledněna i vzdálenost
zaostřeného objektu. Tyto režimy nejsou dostupné, pokud máte
fotoaparát v módu M nebo měříte bodově. Také nebudou k dispozici,
pokud na externím blesku vychýlíte hlavu z přímého směru (zkoušeno
s bleskem Metz, u originálního SB-28 zůstává ikona Multisenzoru
na displeji i po vychýlení hlavy), anebo zapnete synchronizaci
na druhou lamelu závěrky. V tomto případě aparát měří pomocí
standardního TTL.

Režimy blesku jsou:

 • Standardní synchron
 • Synchronizace dlouhých časů
 • Synchronizace na 2. lamelu závěrky
 • Potlačení červených očí
 • Potlačení červených očí a synchronizace dlouhých časů

O korektní expozici při použití blesku informuje kontrolka
v hledáčku. Je možné nastavit oddělené korekce blesku, a to
od -3 EV do +1 EV po 1/2 EV. tyto korekce se sčítají s korekcí
expozice! Funguje to tedy takto: pokud nastavíte korekci expozice,
bude ovlivněn celý snímek, tedy i popředí, exponované bleskovým
světlem. Korekce expozice prostě způsobí pod/přeexponování celého
snímku o určitou hodnotu. Pokud nastavíte navíc korekci blesku,
ovlivní ještě navíc to, co je exponováno bleskovým světlem
(popředí). Pokud tedy chcete podexponovat pozadí o 1EV, a expozici
popředí zachovat, nastavíte celkovou korekci -1 EV a korekci
blesku +1 EV (tím zrušíte účinek korekce expozice na popředí).

Další vlastnosti

Fotoaparát lze zakoupit i ve verzi s datovací stěnou a se stěnou
s možností tisku expozičních údajů mezi políčka. Napravo od
objektivu je tlačítko pro vizuální kontrolu hloubky ostrosti. Je
možné zapnout podsvícení LCD displeje na fotoaparátu. K dispozici je
18(19 u F80s – tisk údajů) uživatelkých funkcí. Lze použít drátěnou
spoušť, k dispozici je battery-pack MB-16, který bohužel nemá druhou
spoušť.

Pro a Proti

Pro:

 • Dynamický autofokus. Pokud je aktivován, fotoaparát si
  předává objekt mezi ostřícími body automaticky, takže se
  nemusíte věnovat výběru ostřícího bodu (vhodné třeba na
  pohybující se zvěř)
 • Dioptrická korekce hledáčku
 • Volitelně zobrazitelná mřížka na matnici, což může
  usnadnit fotografování objektů s rovnými liniemi.

 • Předávání zaostřené vzdálenosti objektivu (pouze u objektivů
  označených D). Tato funkce může dost pomoci při snímcích s
  bleskem (3D Multisenzor flash). Fotoaparát “ví”, podle zvoleného
  ostřícího bodu a vzdálenosti, co fotíte, a na tomto objektu
  se snaží dosáhnout správnou expozici.
 • Schopnost ovládat objektivy s ultrazvukovým motorem
  (AF-S u Nikonu, HSM u Sigmy).

Proti:

 • Nepodporuje MF objektivy. S těmito objektivy nefunguje
  expozimetr, takže pracovat lze jen v manuálním módu.
 • Nejvyšší rychlost závěrky, kterou lze synchronizovat s
  bleskem, je 1/125. Fotoaparát nepodporuje FP (tedy synchronizaci
  rychlých časů). Diskuze o principu a užitečnosti této funkce je zde, v
  diskuzích.
 • Battery pack nemá spoušť
 • Přisvětlování AF je bílou halogenovou lampou, což dost
  obtěžuje fotografované lidi při focení s integrovaným bleskem.
  Externí blesky jako Metz 54 MZ-3 přisvětlují podstatně
  přijatelnějším červeným světlem. Nicméně je pravda, že např. EOS
  30/33 přisvětluje stroboskopickým blikáním blesku, což je snad
  ještě horší.
Mapa F80 zezadu Mapa F80 zepředu

Technická specifikace

Pro zobrazení detailních technických parametrů klikněte na link technické specifikace v seznamu souvisejících článků. Za
základ této tabulky jsem použil údaje Nikon CZ, k použití obrázků dal
laskavé svolení editor stránek Photography in Malaysia.

Závěr

F80 je fotoaparát, který zvládá skoro vše, co fotoapátu můžete
očekávat, i když tato očekávání by neměla být přehnaná. Není to
profi tělo, takže topení v bažině mu asi neprospěje. Často se
setkávám s tím, že někdo tvrdí, že je to “sám plast”. Nevím, zda ho
měl někdy v ruce, ale základní kostra je kovová. K té je přichycen i
kovový bajonet objektivu a sáňky blesku. Toto oceníte zvláště tehdy,
pokud nasadíte v jedné chvíli některý z objektivů třídy 70-200 f2.8
a zároveň systémový blesk jako např. Metz 54 MZ-3 (je poněkud těžší
než originál Nikon).

Diskuze

Pokusil jsem se shromáždit odkazy na diskuze, které se o F80
vedly (FotoPrůvodce a FotoFórum):

 • F70 x F80, ovládání objektivu (AF-S, VR, …) je na FotoPrůvodci.
 • F80 x F90x, co je lepší? Diskuze
  na FotoPrůvodci.
 • F80 x EOS 30. Opět FotoPrůvodce.
 • Diskuze o FP na FotoFóru je na této
  stránce.
 • Něco málo
  o vlivu písmene D v označení objektivu při focení s bleskem.
 • Co za objektiv
  do začátku? Součást větší diskuze.
 • Co
  přesně ukazuje
  analogový ukazatel v hledáčku při focení s
  bleskem…

1 komentář u „Nikon F80 – recenze“

 1. AF pomocny halogenovy osvetlovac

  U F 80 se da naprogramovat mnoho funkci a jednou z nich je deaktivizace AF pomocneho svetla.

  Odpovědět

Napsat komentář