Nikon F80 – technické informace

Technické informace o této zrcadlovce střední třídy.

Nikon F80

Typ: jednooká kinofilmová zrcadlovka se zabudovaným motorem a elektronicky ovládanou lamelovou závěrkou a zabudovaným bleskem
Expoziční režimy: P: Naprogramovaná AE (program s pružnou volbou)
S: Priorita času
A. Priorita clony
M: Manuální
Formát snímků: 24 x 36mm (standardní 35mm formát) – kinofilm
Upevnění objektivu: Bajonet Nikon F (se spřažením a kontakty AF)
Použitelné objektivy: Objektiv AF Nikkor typu D (s výjimkou IX-Nikkor): Autofokus a veškeré funkce AF
PC-Micro-Nikkor 85mm f/2.8D: použitelný v manuálním expozičním režimu
Nikkor jiného typu než D (s výjimkou AF Nikkor pro F3AF): Všechny funkce s výjimkou 3D matricového měření
Nikkor AI-P: Všechny funkce s výjimkou 3D matricového měření a autofokusu
IX-Nikkor: nelze použít
Bez CPU: Použitelné v manuálním expozičním módu (nelze použít měření expozice)
Elektronický dálkoměr použitelný u objektivů s maximální clonou f/5.6 nebo větší
Hledáček: Pevné pentaprisma, zabudovaná dioptrická korekce (-1,8 až +0,8 D)
Zdvih očnice: 17 mm (při -1,0 D)
Zaostřovací matnice: Čisté matné pole II s rámečkem ostření a možností zobrazení mřížky

Pohled do hledáčku se zapnutou mřížkou Na obrázku je pohled do hledáčku, pokud je mřížka zapnutá. Zapnutí mřížky může pomoci při fotografování architektury nebo krajiny (srovnání horizontu). Mřížku lze zapnout pomocí uživatelské funkce číslo 4.
Rámeček hledáčku: přibližně 92% pokrytí
Zvětšení hledáčku: přibližně 0,71x – 0,75x s 50 mm objektivem nastaveným na nekonečno
Informace v hledáčku:
 • ukazatele ostření
 • měřící systém
 • blokování AE
 • expoziční čas
 • clona
 • expoziční režim
 • elektronický analogový displej expozice/kompenzace expozice
 • kompenzace expozice
 • počitadlo políček/hodnota kompenzace expozice
 • kontrolka blesku
 • vícenásobná expozice
 • oblast ostření
 • kompenzace expozice záblesku
 • pět rámečků pole ostření (oblasti)
 • 12mm referenční kroužek pro měření se zvýhodněným středem
 • možnost zobrazení mřížky
Reflexní zrcátko: automatické s okamžitým návratem
Clona objektivu: s okamžitým návratem a tlačítkem kontroly hloubky ostrosti
Autofokus: TTL s detekcí fáze, Autofokusový modul Nikon Multi-CAm900; rozsah detekce: EV-1 až EV 19 (při ISO 100 a normální teplotě)

Autofokusový modul Nikon Multi-CAm900 Autofokusový modul Nikon Multi-CAm900
Režimy autofokusu:
 • Sigle Servo AF (S)
 • Kontinuální Servo AF
  (C)
 • Manuální (M)
 • V Single Servo AF
  (S) nebo v Kontinuálním Servo AF (C) se
  automaticky aktivuje Focus Tracking.
Oblast ostření: lze zvolit jednu z pěti oblastí ostření

Rozmístění oblastí AF v hledáčku Rozmístění oblastí AF v hledáčku.
Zvolená oblast je vyplněna, u ostatních jsou viditelné pouze okraje oblasti. Při dynamickém AF je objekt předáván mezi ostřícími body automaticky. Chování autofokusu tedy ovlivňují 3 věci: nastavení reřimu autofokusu (S,C,M), režim AF oblasti (jednotlivá AF oblast, dynamický) a zapnutí/vypnutí priority nejbližšího bodu.
Režimy oblastí AF: AF na jednotlivou oblast a dynamický AF (k dispozici je režim dynamického AF s prioritou nejbližšího objektu)
Zablokování ostření: Stisknutím tlačítka AE-L/AF-L nebo lehkým stisknutím tlačítka spouštěv Single Servo AF
Systém měření: TTL s plně otevřeným objektivem;
lze zvolit ze tří systémů (v závislosti na použitém objektivu):

 • 3D matricové měření
 • měření se zvýhodněným středem: cca. 75%
  citlivosti expozimetru je soustředěno do kroužku o průměru
  12mm
 • bodové měření: 4mm kroužek (cca 1% rámečku)
10-ti segmentový matricový senzor 10-ti segmentový matricový
senzor
Rozsah měření:
 • 3D matricové měření: EV 0-21
 • měření se zvýhodněným středem: EV 0-21
 • bodové měření: EV 3-21 (při normální teplotě, ISO 100, objektiv 50mm f/1.4)
Měření expozice: spřaženým CPU
Kompenzace expozice: v rozsahu ±3 EV, po 1/2 EV stupně
Blokování autoexpozice: zjištěná expoziční hodnota se blokuje stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
Programování (sloupkování) autoexpozice: počet záběrů: dva nebo tři
kompenzační kroky po 1/2 EV
Nastavení citlivosti filmu: lze zvolit DX nebo manuální; rozsah citlivosti:

 • DX: ISO 25-5000,
 • manuální: ISO 6-6400 po 1/3 stupně
Závěrka: elektronicky ovládaná lamelová závěrka s vertikálním pohybem
Expoziční časy: v P, A: 30 až 1/4000 sec.;
v S: 30 až 1/4000 sec. (po 1/2 stupně);
v M: 30 až 1/4000 sec. (po 1/2 stupně), bulb
Kontakt synchronizace: pouze x-kontakt;
synchronizační čas blesku až do 1/125 sec.
Vestavěný blesk:
aktivuje se stisknutím západky blesku
směrné číslo: 12/39 (s ISO 100, m/ft.);
dosah záblesku: 28mm nebo delší objektiv;
rozsah citlivosti filmu: ISO 25 – 800
F80 s vyklopeným interním bleskem
Ovládání záblesku: řízen pětisegmentovým “TTLmultisenzorem automaticky vyvažovaným doplňkovým zábleskem” s TTL multisenzorem:

 • 3D multisenzorem vyvažovaný dolňkový záblesk s vestavěným bleskem, SB-28, 27, 26, 25 a objektivem Nikkor typu D
 • multisenzorem vyvažovaný doplňkový záblesk s vestavěným bleskem nebo blesky SB-29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22s, 22, 20 a AF objektivem Nikkor jiného typu než D anebo objektiv Ai-P Nikkor (kromě AF Nikkor pro F3AF)
Standardní TTL: s vestavěným bleskem, SB-28, 27, 26, 25, 24, 23, 22s, 22, 20 a objektivem Nikkor bez CPU;
nebo s vestavěným bleskem, SB-29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22s, 22, 20 a expozičním režimem nastavěným na manuál nebo s bodovým měřením
Synchronizované zábleskové režimy:
 • počáteční synchronizace chodu závěrky (normální)
 • potlačená červených očí
 • potlačení červených očí se synchronizací dlouhých časů
 • koncová synchronizace chodu závěrky
Bleskový TTL Multi-senzor Bleskový TTL Multi-senzor
Kontrolka blesku: při práci s vestavěným bleskem, SB-28, SB-27, SB-26, SB-23 atd. se rozsvítí ve chvíli, kdy je blesk plně nabitý a připraven vyzářit;
bliká (3 sec. po záblesku) – upozornění, že blesk vyzářil naplno
Botka blesku:
Standardní ISO kontakt (kontakt synchronizace, kontrolky TTL automatického záblesku, monitoru, GND), vybavena bezpečnostní západkou Sáňky blesku a hlavní volič
Samospoušť: elektronicky ovládaná; čas sepětí: 10 sec.
Tlačítko kontroly hloubky ostrosti: stisknutím zacloníte clonu objektivu
Zakládání filmu: po zavření zadního krytu aparátu se film automaticky posune na první políčko (spoušť ani reflexní zrcátko se neaktivují)
Posun filmu: automatický, poháněný vestavěným motorem;
lze zvolit posun Single nebo Continuous;
rychlost posunu filmu (v Continuous Servo AF (C), manuální expozice, čas 1/250 sec. nebo kratší [nebyl zvolen tisk údajů mezi políčka], 36-políčkový):
Single: po jednom políčku;
Continuous: nepřetržité záběry, cca 2,5 p/ (3V lithiové baterie)
Převíjení filmu: automatické převíjení, vestavěný motor;
doba převinutí 36-políčkového filmu s 3V lithiovými bateriemi:
Rychlostní převíjení: cca 15 sec.
tiché převíjení: cca 23 sec.
Vícenásobná expozice: aktivuje se pomocí voliče režimu posunu filmu
Informace na panelu LCD (vestavěné osvětlení):
 • ukazatel DX
 • čas/hodnota kompenzace expozice
 • clona
 • kompenzace expozice
 • kompenzace expozice záblesku
 • automatické sloupkování
 • stupnice sloupkování
 • uživatelské nastavení
 • program s pružnou volbou
 • zábleskový režim
 • AF na oblast
 • oblast ostření
 • napětí baterií
 • počitadlo políček
LCD displej
Tisk data/času (pouze F80D/F80S):
vestavěné hodiny: 24-hodinový typ s přesností ±90 sekund za měsíc
úprava přestupného roku až do r. 2049
použitelný film: ISO 32 až 3200 s kódem DX
tiskne údaje:

 • rok/měsíc/den
 • den/hodina/minuta
 • měsíc/den/rok
 • den/měsíc/rok
 • bez tisku
F80D - F80 + datovací stěna
Tisk fotografických údajů:
(pouze F80S)
lze zvolit/zrušit voličem tisku fotografických údajů
tiskne: čas, clonu a kompenzaci expozice (zvolenou kompenzační hodnotu)
umístění tisku: mezi políčky
F80S - F80 + datovací stěna + tisk údajů mezi políčka
Zadní stěna fotoaparátu:
 • zavěšená, s okénkem pro kontrolu filmu
 • volič režimu AF oblasti ostření, volič oblasti ostření

F80D/F80S: LCD
panel/tlačítka tisku údajů
F80S: volič tisku fotografických
údajů

F80S zezadu
Zdroj napětí:
 • dvě lithiové baterie CR123A nebo DL123A
  k dispozici
  je rovněž doplňkový bateriový zdroj MB-16 (čtyři tužkové
  alkalické, alkalicko-manganové, lithiové, NiCd nebo Ni-MH
  baterie)
F80 + battery pack MB-16
Vypínač: poloha ON (zapnuto) a OFF (vypnuto)
Expozimetr: pokud se do 6 sekund po zapnutí neprovede žádná operace, automaticky se vypne
aktivuje se lekkým stlačením spouště
Kontrola napětí baterií: Na panelu LCD se objevují dva ukazatele baterie

 • jeden oznamuje dostatečné napětí (obrázek plné baterie)
 • když jsou baterie téměř vyčerpané, zobrazí se poloprázdná baterie
 • když se baterie vyčerpají úplně, tento ukazatel bliká
Kontrola napětí baterií: Na panelu LCD se objevují dva ukazatele baterie

 • jeden oznamuje dostatečné napětí (obrázek plné baterie)
 • když jsou baterie téměř vyčerpané, zobrazí se poloprázdná baterie
 • když se baterie vyčerpají úplně, tento ukazatel bliká
Počet rolí 36-políčkového filmu na dvě 3V lithiové baterie:
  při 20°C při 10°C
bez blesku cca 60 cca 40
s polovičním bleskem cca 17 cca 15

– při práci s autokusem s objektivem AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3,5-5,6D, pokrývajícím celý rozsah od nekonečna k nejbližší vzdálenosti a zpět před každým záběrem, s expozičním časem 1/125 sec. nebo kratším

Trvání dlouhodobé expozice (Bulb): cca 6 hodin (se dvěma 3V lithiovými bateriemi při 20°C)
Závit stativu: 1/4 (JIS standard)
Uživatelská nastavení: k dispozici je 19 (F80S) nebo 18 (F80/F80D) menu uživatelských nastavení
Resetování dvěma tlačítky: Současným stisknutím (na déle než 2 sekundy) tlačítek automatického sloupkování a kompenzace expozice se různá nastavení resetují na původní (s některými výjimkami)
Rozměry (š x v x h): F80: cca 141,5 x 98,5 x 71mm;
F80D: cca 141,5 x 98,5 x 71,5mm;
F80S: cca 141,5 x 98,5 x 73,5mm
Váha (bez baterií): F80: cca 515g;
F80D: cca 520g;
F80S: cca 525g
Doplňkové příslušenství: bateriový zdroj MB-16, měkké pouzdro CF-59/60

Napsat komentář