Nikon F90 a F90x

Technika stárne velmi rychle a to, co bylo ve své době posledním výkřikem, je dnes již “krásným starým strojem”, i když dále aktivně slouží. Nikon F90 a hlavně F90x jsou jakýmsi etalonem své třídy a doby, v níž vznikly…

Nikon F90 (na americkém trhu nesl název N90) se objevil na trhu v roce 1992 jako nástupce typu F801s. Je to jednooká zrcadlovka s výměnnými objektivy (bajonet Nikon F), automatickým zaostřováním a možností automatické, programové i zcela manuální kontroly expozice. Pracuje s kinofilmem a obrazovým formátem 24 x 36 mm. Posun filmu je motorový, a to vpřed i zpět do kazety. Poměrně dost masivní tělo s rozměry 154 x 106 x 69 mm (š x v x h) a hmotností cca 755g (bez baterií a objektivu) má kovový základ, vnější díly jsou z odolného plastu. Dráha filmu i bajonet jsou samozřejmě z kovu.

Nikon N90
Proti svému předchůdci měla devadesátka vylepšeno hlavně měření světla a autofokus, značného zlepšení doznala i ergonomie těla. Měření světla obstarává vestavěný TTL expozimetr se třemi režimy – matricovým (8 segmentů), středovým (75% citlivosti expozimetru je soustředěno do kroužku o průměru 12 mm, zbylých 25% mimo tento kroužek) a bodovým (téměř 100% citlivosti expozimetru soustředěno do kroužku o průměru 3 mm ve středu hledáčku; jedná se tedy o pravé bodové měření, ne o žádnou napodobeninu, jaká se často objevuje u novějších přístrojů). Režimy měření světla je možno manuálně nastavovat bez ohledu na expoziční režim a zvolený mód je indikován na vnějším displeji přístroje. Je-li použit objektiv Nikkor D (nebo kompatibilní, např. Sigma D), automaticky se zapne tzv. 3D-Matrix, neboli měření, které správné expoziční hodnoty stanovuje ze 3 údajů: z jasu prostředí, kontrastu scény a vzdálenosti zaostřovaného objektu. Pokud není použit objektiv Nikkor D, je zvoleno pouze matricové měření pracující s jasem a kontrastem. Matricové měření obecně lze použít pouze s objektivy vybavenými CPU. Naměřené hodnoty (zejména v módu měření se zvýhodněným středem a v bodovém) lze zablokovat tlačítkem AE-L (zámek expozičních hodnot). Pracovní rozsah měření je od -1 EV do 21 EV při ISO 100 u matricového a středového režimu, v bodovém režimu pak 3 EV až 21 EV. Přístroj je vybaven čtečkou DX-kódu a automaticky nastavuje citlivost filmu v rozmezí 25 – 5000 ISO, manuálně lze nastavit citlivost materiálu od 6 do 6400 ISO. Korekce expozice je možno nastavovat v rozmezí ±5 EV v krocích po 1/3 EV.

Ovládání F90x
Ovládací prvky jsou poměrně četné, ale dobře rozmístěné a uživatel si na ně relativně rychle zvykne. Všechna tlačítka jsou popsána na obrázcích vložených v tomto článku. Zajímavostí je tzv. rychlý reset nastavení, jehož lze docílit současným stiskem 2 tlačítek se zelenou tečkou – je to vhodné např. tehdy, potřebujete-li rychle udělat snímek a máte zcela nevhodné nastavení. Po stisku oněch tlačítek se přístroj nastaví na režim P, matricové měření a zruší se veškeré korekce, takže je z devadesátky velmi rychle automat, jímž může fotografovat opravdu každý. Hlavním informačním zdrojem o nastavení přístroje je vnější LCD – dostatečně velký a čitelný, kdykoli ho lze stiskem tlačítka osvětlit zeleně (F90) nebo modře (F90x). Na displeji jsou indikovány tyto údaje: expoziční čas a clona, expoziční režim, způsob měření světla, značka AF s prioritou ostření nebo spouště (AFF / AFR), značka Vari-Programu (Ps), režim blesku (stiskem tlačítka se symbolem blesku a otáčení kruhového voliče jej lze měnit), značka DX (po stisku tlačítka ISO se ukáže hodnota a při otáčení kruhového voliče ji lze ručně nastavit na jakoukoli hodnotu), expoziční korekce, režim posunu filmu, převíjení filmu, stav baterií, počet snímků a samospoušť, je-li aktivní. Všeobecně platí, že při stisku tlačítka na levé straně z pohledu fotografa (ISO, blesk, Mode, Drive aj.) a současném otáčení kruhovým voličem na pravé straně lze nastavovat veškeré myslitelné hodnoty a režimy.

Nikon F90 i F90x vyžadují pro svou práci baterie, a to 4 tužkové články typu AA. Jejich životnost samozřejmě závisí na konkrétním typu a kvalitě článků, na použitém objektivu, okolní teplotě a vlhkosti, ale v zásadě lze říci, že spotřeba těla je celkem malá. Alkalické baterie při 20°C vydrží cca 50 filmů o 36 obrázcích, při -10°C pak cca 10 rolí. Podobné je to u akumulátorů NiCd (40 / 16 rolí), výdrž přístroje vybaveného články NiMH je prakticky stejná jako při použití alkalických baterií. Odolnost těla i baterií je výborná, vše fungovalo i při teplotě asi -20°C. Dříve se často na různých fórech řešilo, zda je možno bez rizika používat články NiMH, ale praktické zkušenosti uživatelů i zpráva výrobce ukázaly, že se není čeho bát.

Autofokus má jeden křížový senzor (F801s měla jen lineární) s volitelnými rozsahy – širokým a bodovým. Tyto režimy lze opět nastavovat bez ohledu na expoziční režim a jsou indikovány na vnějším displeji přístroje i v hledáčku; pouze při připojení systémového blesku a jeho zapnutí je automaticky zvolen bodový režim zaostřování. Systém automatického zaostřování je řízen modulem Nikon CAM246. Ve srovnání s předchozími modely F801s a F4 je autofokus rychlejší a citlivější. Expozimetr i automatické zaostřování se zapíná polovičním stiskem spouště. Zaostřování má také několik volitelných režimů – ty základní jsou S (Single Servo AF), C (Continuous Servo AF) a M (Manual), kdy je motor AF vypnutý, ale elektronický dálkoměr pomocí šipek signalizuje, zda je zaostřeno před nebo za objekt. Správné zaostření je vždy v hledáčku signalizováno plnou tečkou (musí být ovšem použit objektiv s CPU); režimy se přepínají voličem vedle objektivu.

V režimu S panuje tzv. priorita ostření – nelze exponovat, dokud není objekt zaostřen (indikace v hledáčku). Dá-li se objekt do pohybu, je automaticky zvolen Focus Tracking: při polovičním stisku spouště se objeví v hledáčku 2 proti sobě mířící šipky, poté lze naplno stisknout spoušť a exponovat; pohybující se objekt by měl být ostrý (tady je ale Nikon trochu alibistický – v návodu uvádí, že “s některými objektivy může být pohybující se objekt mírně neostrý…“; které objektivy to jsou, už se ale nedozvíme). Dokud je lehce stlačena spoušť, zůstává Focus Tracking v chodu. Na rozdíl od novějších přístrojů má F90/F90x jen 1 zaostřovací bod, proto musíme pohybující se objekt tímto bodem sledovat; novější přístroje automaticky aktivují své zaostřovací body podle toho, kam se objekt pohybuje, což je výhodné hlavně z kompozičních důvodů. Jestliže se objekt zastaví, objeví se značka pro správné zaostření statického objektu a pro opětovnou aktivaci režimu Focus Tracking je nutno odtáhnout prst ze spouště a znovu ji lehce stisknout. V režimu S zůstává po správném zaostření na objekt zaostřování zablokováno a dokud je lehce stisknuta spoušť, lze měnit kompozici, aniž by přístroj přeostřoval jinam. Při zvolení režimu C je nastavena tzv. priorita spouště, lze tedy exponovat kdykoli, i když není zaostřeno, což je vhodné pro rychlé akce; přístroj zaostřuje do té doby, dokud je lehce stlačena spoušť; bez ohledu na to, zda je či není zaostřeno, lze exponovat.

V roce 1994 se objevila modifikace Nikon F90x (N90s), která přinesla velmi výrazné změny, a to takové, které posunuly devadesátku daleko směrem do profesionálního sektoru, a to zejména v oblasti přesnější kontroly expozičních hodnot. Model F90x se vyráběl asi do roku 2001. Dále se již budeme zabývat pouze modelem F90x; změny oproti F90 přehledně shrnuje následující tabulka.

  F90 / N90 F90x / N90s
Nastavení exp. hodnot v režimu M a S krok 1 EV krok 1/3 EV
Změna exp. hodnot v režimu P krok 1 EV krok 1/3 EV
Korekce expozice v režimu Ps ne ano
Sériové snímání (snímky za sekundu) 3.6 high / 2 low 4.3 high / 2 low
Samospoušť možnost 2 snímků pouze 1 snímek
Redukce efektu červených očí (kompatibilní blesky) Nikon SB-25/26/27/28 Nikon SB-26/27/28
Indikace redukce červených očí na LCD dvojitý blesk blesk + symbol oka
Indikace manuálního zaostřování vnější displej pouze poloha přepínače
Indikace stavu baterií pruhy (pouze 2 stupně) vícestupňový symbol
Dlouhé časy na vnějším LCD a v hledáčku pouze číslo symbol “ pro sekundy
Indikace Shift-programu ne (P) ano (P*)
Kompabitilita s battery-packem MB-10 po úpravě těla,
jinak bez vertikální spouště
bez úprav těla,
plná kompatibilita
Paměť na expoziční hodnoty 2 filmy à 36 snímků 36 filmů à 36 snímků
Motor posunu filmu klasický zdokonalený, bezjádrový
Rychlost AF zrychlení o 25%
Vnější úprava těla základní prachu a vlhku odolné těsnění
Zvuková signalizace ano ne (lze aktivovat)
Kabel pro propojení s organizérem Sharp AC-1E AC-2E

Závěrka F90x
Závěrka je kovová, štěrbinová s vertikálním chodem a elektromagnetickou kontrolou časů pomocí lithium-niobátového oscilátoru. Rozsah pracovních časů je 1/8000s až 30s + B; manuálně nastavitelné hodnoty po 1/3 EV, v režimech A a P je čas automaticky nastavován plynule. Závěrka i zrcátko pracují bez velkých nárazů. Synchronizační čas blesku je maximálně 1/250s; v režimech P nebo A jsou nastavovány časy od 1/250s do 1/60s, při normální synchronizaci, v režimech S nebo M závěrka pracuje s časy 1/250s až 30s. TTL záblesk je řízen pětisegmentovým senzorem. Nutnost použití blesku a stav jeho nabití je signalizován na LCD v hledáčku. S přístrojem F90x / N90s lze používat kromě výše uvedených systémových blesků také blesky Metz nebo Sigma (o blescích Metz vím teoreticky, blesky Sigma EF-500 ST, Sigma EF-500 DG ST a EF-500 DG Super mám vyzkoušeny a podporují všechny bleskové funkce těla včetně stroboskopu na redukci červených očí, synchronizace s dlouhými časy i na druhou lamelu závěrky). Závěrka je samozřejmě vybavena samospouští, která má volitelné zpoždění, plynule nastavitelné v rozmezí od 2 do 30 sekund (nastavuje se stiskem tlačítka se symbolem samospouště a otáčením kruhového voliče, spouští se pak současným stiskem tlačítka samospouště a spouště; její chod je indikován červenou diodou na přední stěně přístroje a volitelně také zvukově).

Vnější displej F90x / N90s
Expoziční režimy jsou tyto: M – manuální expozice (clona nastavována na objektivu, čas kruhovým voličem), A – předvolba clony (clona nastavena ručně na objektivu, čas automaticky dopočítán dle údajů expozimetru), S – předvolba času (čas pevně nastaven kruhovým voličem, clona na objektivu nastavena na maximální číslo, automatika dopočítá a nastaví správnou clonu) a P – programová expozice (kombinace clony i času nastavena automatikou, kruhovým voličem lze kombinace měnit při zachování správné expozice – tzv. Shift-Program). Kromě toho je Nikon F90 i F90x vybaven i tzv. Vari-Programem, pro jehož volbu je na těle přístroje zvláštní tlačítko Ps. Po jeho stisknutí a současném otáčení kruhovým voličem je možno nastavit jeden ze 7 programových režimů. Nejsou to ony zcela typické kreativní režimy, jež známe z řady nových zrcadlovek a vyspělých kompaktů, ale jde o něco jiného, poněkud pokročilejšího – ovšem stejně se nemohu zbavit dojmu, že je to věc, bez níž by se devadesátka docela klidně obešla (zkušenosti moje i mnoha jiných uživatelů svědčí o tom, že je to snad nejméně využívaná funkce přístroje). Režimy Vari-Programu jsou indikovány i na LCD a jde o toto: portrétní program (Po) pro ostrý objekt na neostrém pozadí, portrétní program s potlačením červených očí (rE), hyperfokální program (HF) pro zcela ostré podání celého obrazu, program pro fotografování krajiny (LA), siluetní program (SL) pro černou siluetu na světlejším pozadí, sportovní program (SP) a program pro fotografování detailů (CU). Jak už bylo řečeno, je celý tento režim téměř zbytečný, všeho lze pohodlně dosáhnout pomocí základních expozičních režimů. Nejpoužitelnější snad je siluetní program, který je stanoven skutečně dobře a siluetu zvládnete vyfotografovat opravdu rychle, bez dlouhého měření jednotlivých oblastí scény a následného počítání. Pokud je na přístroji základní zadní stěna, jsou symboly a odpovídající zkratky na této stěně zezadu natištěny.

Posun filmu je motorový s volitelným režimem indikovaným na LCD. Po založení filmu (vytažení konce filmu k červené značce, uzavření zadní stěny a plný stisk spouště) se film posune na 1. políčko. Lze nastavit posun po jednotlivých záběrech (S, single), rychlou (H, high) nebo pomalou (L, low) sérii; v režimu H jde o posun rychlostí 4.3 snímku za sekundu, v režimu L pak o 2 políčka filmu. Po exponování posledního políčka filmu není film automaticky přetočen do kazety, jak jsme zvyklí z novějších přístrojů, ale na LCD se objeví symbol END, ozve se pípnutí (je-li aktivováno) a zablokuje se spoušť. Film je nutno převinout zpět ruční aktivací motoru (kombinace 2 tlačítek); v základním provedení přístroje je film zatahován do kazety celý, v servisu lze na přání provést změnu a konec filmu může zůstávat venku z kazety. Taková změna je praktická např. při domácím zpracování ČB filmů nebo také v případě, že uživatel fotografuje na více filmů současně (což je ale poměrně výjimečný jev). Cena této úpravy činí v autorizovaném servisu Nikon asi 500 Kč.

Nikon F90x
Hledáček je pevný, pentaprismatický (s hranolem). Je možno vyměnit matnice a v nabídce jsou 2 základní druhy – čirá matnice typu B (Brite View) s indikací kroužků středového a bodového měření a volitelných zón automatického zaostřování nebo matnice typu E, jež má kromě výše uvedeného také mřížku (velký pomocník při fotografování např. architektury). Zvětšení hledáčku je 0.78x při použití objektivu 50 mm zaostřeného na nekonečno, zobrazuje cca 92% obrazového pole. Hledáček má možnost použití dioptrických korekcí (upevněny závitem), nástavného okuláru a gumové očnice (Nikon DK-6), ale hlavně má elegantně vestavěný uzávěr, který zamezuje vnikání světla a tím vzniku chyb při měření a pořizování dlouhých expozic ze stativu, kdy fotograf zpravidla nestojí s okem u přístroje. Hledáčkový obraz je jasný a velký (to vynikne hlavně při srovnání s novějšími zrcadlovkami), velmi dobře lze ostřit i ručně. Pod hledáčkovým obrazem je malý displej, který je za denního světla osvětlován pomocí okénka nahoře na hranolu, při nízké hladině osvětlení je automaticky zapnuta zelená iluminace. Na hledáčkovém displeji je indikována řada údajů – stav zaostření, expoziční režim, expoziční čas včetně symbolu pro časy delší než 1 s, clona, počítadlo snímků, stav expozičních korekcí (jsou-li nějaké zvoleny), značka Shift-Programu a také signalizace nutnosti použití blesku a stav jeho nabití. I za dne lze displej rozsvítit pomocí tlačítka vedle okuláru (cca po 8 sekundách zhasne).

Příslušenství je četné a nutno poznamenat, že ne zrovna levné. Pomiňme nyní objektivy, to je záležitost ne na článek, ale na knihu. Velmi praktickým doplňkem je battery-pack Nikon MB-10, který kromě velkého zlepšení ergonomie celého systému nabízí pro F90x také vertikální spoušť (lze ji aretovat proti nechtěnému stisku), a tak lze snímky na výšku pořizovat skutečně pohodlně a bez obav z roztřesení. MB-10 samozřejmě pracuje s tužkovými bateriemi, lze ale vložit také alternativní držák lithiových baterií CR123A, které ovšem ve srovnání s tužkovými bateriemi mají skoro samé nevýhody – jsou drahé, nelze je koupit jinde než v prodejně fotopotřeb a jejich odolnost vůči mrazu je dost malá. Zatím jsem nikoho, kdo by se dobrovolně zřekl tužkových baterií ve prospěch CR123A, neviděl. Battery-pack se připevňuje na tělo F90x pomocí stativového závitu; dole na MB-10 je kovový závit pro stativ, takže ani se stativem není poté žádný problém.

Stěna Nikon MF-26
Asi nejdůležitějším doplňkem, který z F90x dělá opravdu plně profesionální stroj, je multifunkční datová stěna Nikon MF-26, která výrazně rozšiřuje možnosti přístroje. Mezi její hlavní funkce patří tisk údajů do obrazu (volitelně datum, čas, expoziční hodnoty, číslo snímku, uživatelsky nastavený číselný údaj, časové pásmo). Tisk hodnot má nastavitelnou intenzitu, tuto funkci lze samozřejmě také zcela vypnout. Dále stěna umí např. sloučit tlačítka zámku expozice (AE-L) a zámku AF (AF-L) tak, že stiskem tlačítka AE-L se zablokuje i zaostřování, lze změnit režimy AF tak, že i v režimu S (Single Servo AF) platí priorita spouště a lze exponovat kdykoli, lze nastavit časovač expozice (např. že za určitý čas bude pořízeno X snímků), dostupná je i tzv. zaostřovací past (je předostřeno na určité místo a pokud do něj vstoupí pohybující se objekt, automaticky se exponuje snímek), ve všech režimech je dostupný bracketing, korekce blesku a také bracketing blesku, přibývá možnost multiexpozice a nejdelší expoziční čas může být ne 30 sekund, které umí přístroj sám o sobě, ale až 99 hodin, 59 minut a 59 sekund (to je ale jen teorie a prakticky nesmysl, protože by to nevydržely baterie, ovšem expozice o délce několika minut si lze představit celkem snadno). Této stěně bude v budoucnu věnován samostatný článek, neboť množství jejích funkcí i uživatelsky nepřátelské ovládání si o to přímo říkají. Existuje také datová stěna s označením MF-25, jež má pouze funkci světového času a tisku údajů do snímků. Stěny lze celkem jednoduše vyměňovat za pomoci malého šroubováku, jímž se povolí zajištění pantů zadní stěny; žádná jiná úprava není třeba.

Dalším možným doplňkem jsou matnice (typ B nebo E) – vyměnit je lze svépomocí, ovšem hodí se speciální pinzeta, která se prodává spolu s každou novou matnicí. Matnice z typu F801s je sice možno použít (vnější rozměry jsou stejné), ale nesouhlasí kroužky měřících zón a chybí značky pro režimy AF. Nikon F90 i F90x jsou vybaveny zásuvkou 10-pin pro připojení dálkové spouště a jiného příslušenství, takže – kromě připojení k externím zařízením (původně organizér Sharp s kartou Nikon Data Link, později PC s několika alternativními programy) – mohou být používány i 2 typy kabelové spouště: MC-30 (pouze spoušť s aretací ve stisknuté poloze) a MC-20 s časovačem a dalšími funkcemi částečně nahrazujícími stěnu MF-26. Bohužel jsou obě spouště velmi drahé (a v bazarech na ně nenarazíte), v řádech tisíců korun, výhodou však jistě je, že je lze používat pro všechny přístroje Nikon se zásuvkou 10-pin (F5, F6, F100, D1, D2). Je zde i možnost použití dálkového ovládání ML-3 (stejně kompatibilní s 10-pin), ale tam už je v současné době cena vyšší než náklady na pořízení bazarového těla.

F90x
Uživatelské zkušenosti mám opravdu výborné, není nic, co bych F90x mohl vytknout, snad kromě autofokusu, který je pomalejší než u novějších přístrojů, ale není to nic, s čím by se nedalo žít. Poruchovost žádná, přístroj je provozně i mechanicky odolný, snad jediný zápor, který se projeví po delším čase intenzivního používání, je ten, že u šroubků, jimiž je připevněn svrchní kryt hranolu, se na plastu objeví krátké praskliny způsobené opakovaným (a trochu neopatrným) nasazováním a snímáním blesku. Není to však provozní závada, přístroj dále funguje bez problémů a praskliny se dále nešíří. Pro důkaz mechanické odolnosti těla mohu poskytnout malý příběh – v areálu zničené kladenské Poldovky jsem fotografoval ruiny, když můj N90s dostal přímý zásah kamenem ze vzdálenosti asi 20 metrů; Romům, kteří se živí kradením mědi z kabelů, se nelíbilo, že tam fotografuji… Přístroji se nestalo naprosto nic, i když jsem se o něj dost bál, dokud jsem neviděl vyvolaný film.

Je trochu problém s tím, do jaké třídy přístrojů vlastně F90 a F90x patří, pokud mluvíme pouze o samotném těle bez stěny MF-26 a battery-packu MB-10. Různé zdroje informací se liší, některé uvádějí, že přístroj patří mezi vyspělé amatérské modely, některé jej bez rozpaků řadí mezi profesionální stroje. Snad nejlepší rozdělení praví, že F90 byl velmi pokročilý amatérský přístroj, zatímco F90x již patří k profesionálům. Svého času se prodávala sada nazvaná Nikon F90x Professional, jež byla tvořena tělem, battery-packem MB-10 a stěnou MF-26 a název setu hovoří za vše, takto se jedná o systémový profesionální přístroj. Ostatně řada profesionálních fotografů F90x používá dodnes, byť třeba jen jako záložní tělo ke špičkovým modelům F5 či F6 nebo k DSLR D1 resp. D2.

Nyní přístroj pořídíte již jen z druhé ruky. Je pro to velmi vhodná doba, i velmi pokročilí a dobře vybavení fotografové přecházejí na digitální platformu, a tak se dají pořídit těla F90x ve stoprocentním stavu za příjemné ceny. Na co si dát pozor? Na jakékoli poškození lamel závěrky, poškrábanou přítlačnou destičku zadní stěny, na celkové opotřebení těla a jeho šrámy (prasklinky na hranolu jsou jen estetickou závadou, lze je tolerovat a na provoz nemají vliv), na stav bajonetu a také na to, aby všechny ovládací prvky fungovaly lehce a bez odporu, stejně jako uzávěr okuláru hledáčku. Pokud to bude možné, pořiďte si spíše F90x, třetinové kroky při nastavování expozice a možnost bez úprav používat battery-pack MB-10 za to rozhodně stojí.

Nikon N90s
Nejnovější modely F90x z posledních sérií mají na spodní straně známý emblém „CE“ (znak evropské certifikační agentury); ty mají také zesílený plast na krytu hranolu, takže ani po intenzivním používání blesku hmota nepraská jako u starších exemplářů (mám opět důkaz v podobě těla F90x s tímto emblémem: plast je evidentně silnější a praskliny veškeré žádné). Na amerických modelech N90 či N90s znak „CE“ logicky nemá co dělat – ale přesto už jsem několikrát v různých bazarech viděl N90s s tímto znakem na spodní straně. Takovým exemplářům se zdaleka vyhněte, zpravidla jde o mutanta smontovaného z více kusů nebo o přístroj opravený po pádu, při němž se plastové kryty rozbily (a k tomu je potřeba opravdu velký náraz, takže si raději vyberte jiný kus). Ve své době se tělo F90x bez ostatních doplňků prodávalo za cca 36 tisíc korun, nyní velmi zachovalý kus pořídíte v bazaru asi za 6 až 8 tisíc korun. Za tuto cenu získáte výbornou kinofilmovou zrcadlovku, která bude sloužit ještě dlouhá léta. Pozor však na to, abyste měli kompatibilní objektivy – vše podstatné shrnuje tabulka (v souvisejících odkazech); pouze se nezmiňuje o objektivech Nikkor G (novější objektivy bez clonového kroužku) – ty je možno používat jen v režimu P nebo S a ani zdaleka nelze využít potenciál přístroje.

Ilustrační snímky byly pořízeny digitální zrcadlovkou Nikon D70 s objektivem Sigma 50mm f/2.8 EX Macro, stativem WF-603 Professional Tripod a odraznou stěnou Lastolite, ©2005 Milan Sýkora.
Snímek těla N90 převzat z prospektu firmy Nikon.

28 komentářů u „Nikon F90 a F90x“

 1. Bodove mereni – napodobeniny?

  (téměř 100% citlivosti expozimetru soustředěno do kroužku o průměru 3 mm ve středu hledáčku; jedná se tedy o pravé bodové měření, ne o žádnou napodobeninu, jaká se často objevuje u novějších přístrojů).

  Mozna hloupy dotaz – co jsou ‘novejsi pristroje’, a v cem spociva ta napodobenina, tj jak funguje bodove mereni u nich?

  Odpovědět
  • Bodové měření – napodobeniny?

   Některé levnější přístroje (OM-2000) nazývají “bodovým měřením” cosi, co je spíše měřením středovým, neboť aktivní plocha expozimetru (onen kroužek) je podstatně větší. Kromě toho také některé přístroje ještě používají i údaje mimo tento kroužek, např. v poměru 80% z kroužku + 20% mimo – takže i když je tato metoda nazvána “Spot”, bodové měření to určitě není.

   MS#

   Odpovědět
 2. dotazy

  1)Pisete,ze pipak F 90x lze aktivovat.V navodu jsem nic takoveho nenasel,je to mozne nejakou fintou nebo jen v servisu?
  2)lze vytahnout expozicni data i bez uvedeneho digi.zapisniku(predpokladam,ze se jedna o seriovy port) a kdyby se dal sehnat program,tak by to snad slo…
  3)tesim se na Vas clanek o MF26. s konstatovanim “uzivatelsky nepratelska” lze jen souhlasit.Nikon se moc nezminuje,co je brano jako smerodatne,pokud se napr.nastavi korekce blesku
  jinak na MF-26,jinak na tele a napr. jeste na SB-26.
  4)dekuji za pekny clanek jd

  Odpovědět
  • Dotazy

   1) “Pípák” lze aktivovat buď přes uvedený Nikon DataLink System nebo v servisu, ale nestojí to za to; mám ho na F801s (tam lze zapnout / vypnout hlavním vypínačem) a nezapínám ho, poměrně mě jeho zvuk štve.

   2) Expoziční data lze stahovat přes Nikon DataLink System (spolu s organizérem Sharp OZ-8xxx nebo 9xxx) nebo také přes různý víceméně amatérský software, který jsem nikdy nezkoušel, protože nemám kabel (stojí asi 100 USD, a to mi tedy notes a tužka na zápis expozičních hodnot připadají opravdu lepší). Na této stránce je spousta různých odkazů, řada jich už nefunguje, ale lze si udělat představu alespoň o tom, co vlastně za “custom” funkce lze aktivovat.
   Nejvíce lidí doporučuje program SoftTALK použitelný na Windows a podporující i F100 a F5, ale stále je třeba kabel MC-33 nebo MC-34, což je asi ten největší zádrhel. Program lze stáhnout zde. Nemám ho ale vyzkoušený, jen vím, že existuje a že stojí 45 USD.

   3) Mám k dispozici anglickou knihu (F90x – The Complete User Guide), kde je MF-26 popsána, kromě toho s ní mám nějaké ty zkušenosti, takže článek bude v dohledné době hotov a snad bude k užitku. Mimochodem – korekce blesku můžete nastavit na stěně i na blesku, ale ne na těle F90/F90x; tělo bez MF-26 tuto možnost vlastně vůbec nemá.

   4) Děkuji za pochvalu…

   MS#

   Odpovědět
 3. Dobrý

  Díkes za článek, na tyhle, věnované klasice, se vždy moc moc těším.
  Měl jsem F801s, teď mám Minoltu Dynax 7 (trochu jsem upgradoval :)) a stále se nemohu vyléčit ze závislosti na kinofilmu 🙂

  Odpovědět
 4. Elektronický dálkoměr v hledáčku

  Píšete:
  Zaostřování má také několik volitelných režimů – ty základní jsou S (Single Servo AF), C (Continuous Servo AF) a M (Manual), kdy je motor AF vypnutý, ale elektronický dálkoměr pomocí šipek signalizuje, zda je zaostřeno před nebo za objekt. Správné zaostření je vždy v hledáčku signalizováno plnou tečkou (musí být ovšem použit objektiv s CPU); režimy se přepínají voličem vedle objektivu.
  Znamená to, že dálkoměr (šipky a tmavý bod) funguje jen u objektivů s CPU? Připadá mi to divné, jelikož mnou používaný F 70 i F 801 měří dálkoměrem s jakýmkoliv objektivem, nejen AF bez D čipu, ale i s jakýmkoliv MF objektivem. Překvapilo by mě, kdyby u F 90/90x tomu bylo jinak. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět
  • Elektronický dálkoměr v hledáčku

   V manuálu se praví, že elektronický hledáček je k dispozici s objektivy Nikkor AI, AI-P a AI-S, nemluví se o VŠECH manuálních objektivech, natož pak o objektivech od jiných výrobců (“…pracuje v manuálním programu s objektivy Nikkor AF, Nikkor AI a AI-S s minimální clonou 5.6 a menší…”). Podle tabulky kompatibility nefunguje dálkoměr se zrcadlovými objektivy a s objektivy PC; např. s redukcí a objektivem M42 asi také fungovat nebude… Takže to opravdu vypadá, že CPU objektivu asi není podmínkou této fuknce.
   Téměř určitě máte pravdu, že pokud elektronický dálkoměr funguje (až na malé výjimky) s většinou MF objektivů na F70 a F801s, pak to u F90/F90x bude stejné. Toto je asi jediná funkce, kterou na F90x/N90s nemůžu vyzkoušet, protože nemám žádný MF objektiv… Díky za upřesňující informace.

   MS#

   Odpovědět
   • elektronický dálkoměr v hledáčku

    Myslím, že ten elektronický dálkoměr funguje na základě porovnávání kontrastu scény, takže by měl fungovat s jakýmkoliv běžným objektivem, včetně neoriginálního bez redukce. U F 70 a F 801 jsem zkoušel přes redukci s optickým členem značky Rowi objektiv Pentax Super Takumar 35/3,5 a ostřilo to bezchybně. Jinak mám objektivy 50/1,8 Ai a Zenitar 16/2,8 a funguje to tam bez problémů též. Že měření dálkoměrem nebude stoprocentně spolehlivé u PC objektivů, případně zrcadlových objektivů, je dost možné a ani bych se tomu nedivil. Myslím ale, že to není problém neexistence CPU jednotky, ale spíš specifické optické konstrukce těchto objektivů.

    Odpovědět
    • elektronický dálkoměr v hledáčku

     Pěkný článek, ale s tím elektronickým dálkoměrem to byla opravdu chybička (občas se vloudí). Elektronický dálkoměr F90X funguje s JAKÝMKOLIV objektivem se světelností 5,6 a lepší. CPU není nutné, ani Ai/Ai-S “kontakty”. Funguje i s PC objektivy – mám jak 28/3,5 (nejnovější model), tak 35/2,8 (non-Ai verze – 2.varianta) a pokud je objektiv otevřený a nešiftovaný, tak dálkoměr ukazuje jak má (shift dálkoměr “zblbne”, stejně jako měření expozice). U zrcadlových objektivů Nikkor dálkoměr nefunguje, protože mají světelnost 8/11/22 – s ruským zrcadlovým objektivem 300/4,5 funguje. Dálkoměr za jistých okolností (dostatek světla, vhodné objekty) funguje i při f8 (při f11 už ne) – ale není to zaručeno.
     CPU má u F90X význam jen pro matricové měření – předává tělu informaci o minimální cloně (pracovní clona se přenáší mechanicky), bez tohoto údaje matricové měření fungovat nemůže (jediné AF SLR, které měří matricově i s non-CPU objektivy jsou F4 a nově F6 – té se ale musí ručně “říct”, jaká je minimální clona objektivu).
     Ještě jedna drobná nepřesnost se týkala “D” objektivů. 3D matricové měření (pokud vím – mohu se jistě i mýlit), pracuje pouze s bleskem. Bez blesku jde vždy o prosté matricové měření. “D” funkce má podle mě minimální význam – nezaznamenal jsem nijaký rozdíl v přesnosti měření s bleskem u AF-D/MF objektivů. Ono je to navíc jen přibližné měření vzdálenosti, protože v “D” objektivech není žádná potenciometrická dráha, která by měřila přesně vzdálenost, ale jen několik mosazných kontaktních plošek, takže objektiv registruje jen několik úseků vzdáleností.
     A konečně bych doplnil i některé nevýhody tohoto (celkově ale špičkového) těla: kromě toho, že neměří matricově s non-CPU objektivy a systém AF je dnes již dost archaický, nemá MLU (předsklopení zrcátka), a jako úplné marginálie že nezobrazuje typ měření v hledáčku, ukazatel odchylky expozice v hledáčku má rozsah jen 1 EV a případně horší typ pogumování těla. U mého exempláře také není úplně bezchybné spojení MB-10 s tělem (podle informací z Internetu je to občasný problém), takže s těžšími objektivy na stativu spojení trochu “vikle” (to je přesně případ, kdy postrádám MLU). To vše jsou ale drobné vady na kráse a nutno poznamenat, že těžko najít tělo, které by žádný nedostatek nemělo (pokud totiž Nikon odstranil uvedené nedostatky, tak zase vyrobil jiné – nechápu například, kterého “génia” napadlo dát u F6 na jeden knoflík ovládání MLU a časovače, takže tyto dvě funkce nelze kombinovat, ačkoliv to spousta fotografů běžně dělá a i nejlevnější mechanická těla právě tyto funkce spojují už automaticky.

     Poznámka na okraj: dálkové ovládání lze i vyrobit – stačí zkratovat dva kontakty z 10-ti kolíkového konektoru – návod je tady:
     http://koti.phnet.fi/jsuokas/diy/js-28eng.html
     – dost problém je s konektorem, zatím se mi ho nepodařilo sehnat (jde ale vyrobit). Originální spouště jsou nejen drahé, ale i zbytečně velké/těžké a tlustý kabel také není pro dálkovou spoušť zrovna ideální.

     Odpovědět
     • elektronický dálkoměr v hledáčku

      Díky za upřesňující informace, za chybu ohledně dálkoměru se omlouvám.
      Přesto musím nesouhlasit, a to s tvrzením, že 3D-matrix funguje jen s bleskem. Na použití blesku tato funkce vázána není. V návodu se píše, že “…s objektivy Nikkor D včetně AF-I Nikkor se automaticky zapíná matricové měření 3D…” a dále že “…při použití objektivu jiného typu než D se provádí matricové měření…” (s. 30 českého návodu).
      Předsklopení zrcátka mi zatím nikdy nechybělo, moje F90x ani N90s nijak “nemlátí”, opravdu se mi nestalo, aby byl snímek ze stativu rozstřesený. Samozřejmě by se tato fuknce mohla hodit, ale nijak zásadně ji nepostrádám.
      Pravda je, že pogumování těla není ideální a často se sloupává; u posledních modelů F90x (se znakem CE na spodním víku) však bylo zlepšeno, stejně jako praskající plastový kryt hranolu.
      MB-10 mi jednou odmítal dodávat proud; po očištění jeho kontaktů isopropanolem tento problém zcela zmizel. Mám pocit, že na těle drží opravdu pevně, namá žádné vůle. Určitě bych ale doporučoval při fotografování dlouhými těžkými teleobjektivy ze stativu používat stativovou objímku objektivu a neupevňovat celou sestavu za závit MB-10; battery-pack drží pohromadě docela malé šroubky a velkou váhu by nemusely snést.

      MS#

     • elektronický dálkoměr v hledáčku

      S tím 3D si jist nejsem – návod mám teď někde zašantročený – takže věřím, že funguje i bez blesku.
      Potřebnost MLU je otázka fotografického zaměření (mě dost chybí).
      S kontakty MB-10 jsem ještě problémy neměl (alespoň teď vím co mě ještě může potkat), ale spojení moc pevné není (ale asi jde o problém konkrétního kusu). “Těžší objektivy” jsem měl samozřejmě na mysli typy bez vlastní stativové objímky (ono stačí i vysunutý AF 70-300/4-5,6 D ED nebo AF-S 17-35/2,8 a už se to celkem třese).
      Pogumování se mi neloupe (mimochodem mám kus se znakem CE – o významu značky jsem až dosud nevěděl), jen se odřelo na exponovaných místech (což nevadí) – spíš jsem měl na mysli, že “zkrabatělé” pogumování jako jen např. na F6 nebo přední straně FM-10 se trochu lépe drží (ale to je naprostá drobnost)

     • elektronický dálkoměr v hledáčku

      Teprve teď jsem si všimnul, že článek byl zařazen do seriálu “Krásné staré stroje”. F90X krásná rozhodně je – o to nic – ale stará? Hmm… to nevím, jak se s tím vyrovnám 🙂

     • elektronický dálkoměr v hledáčku

      Tak jsem si přečetl i další články ze seriálu (zejm. Zenith a Praktica) a oceňuji autorův zápal pro věc – každopádně jde o přínosný počin. Jako (skoro už bývalý) historik každou podobnou snahu vysoko hodnotím.

      Směle vpřed (a hodně kroků zpět cestou do minulosti) k dalším podobným článkům!

     • elektronický dálkoměr v hledáčku

      S obšírným dobře zpracovaným příspěvkem Fabia musím souhlasit, nicméně se divím informaci, že “nezobrazuje typ měření v hledáčku, ukazatel odchylky expozice v hledáčku má rozsah jen 1 EV”. Opravdu je to tak u F 90 i F 90x, nebo to měla jen F 90? Já mám F 70, a tam se typ měření v hledáčku ukazuje, přičemž byla uvedena na trh v roce 1994 jako “odlehčená” verze F 90x. U odchylky expozice bych také řekl, že ji má F 70 +- 2EV, ale vím to tak na 90%. Musím se doma podívat, jestli se mi to neplete s F 801.

     • elektronický dálkoměr v hledáčku

      S obšírným dobře zpracovaným příspěvkem Fabia musím souhlasit, nicméně se divím informaci, že “nezobrazuje typ měření v hledáčku, ukazatel odchylky expozice v hledáčku má rozsah jen 1 EV”. Opravdu je to tak u F 90 i F 90x, nebo to měla jen F 90? Já mám F 70, a tam se typ měření v hledáčku ukazuje, přičemž byla uvedena na trh v roce 1994 jako “odlehčená” verze F 90x. U odchylky expozice bych také řekl, že ji má F 70 +- 2EV, ale vím to tak na 90%. Musím se doma podívat, jestli se mi to neplete s F 801.

     • Údaje v hledáčku

      Teď jsem se díval do hledáčku obou těl, která mám k dispozici (F90x a N90s), a také do návodu – opravdu se v hledáčku typ měření nezobrazuje, zobrazuje se tam indikace oblasti zaostřování (široká / bodová). S ukazatelem korekce (odchylky od správné expozice v režimu M) je to tak, že má opravdu rozsah jen ±1EV; pokud je odchylka větší, objeví se u proužků (po 1/3 EV) na jedné či druhé straně (podexpozice / přeexpozice) šipka, je-li scéna mimo rozsah měření, celý ukazatel bliká (údaje jsou z českého návodu k F90x, s. 65).
      F-801s má ukazatel korekcí s rozsahem ±2EV.

      MS#

     • Údaje v hledáčku

      Tak F 70 opravdu má tzv. analogový ukazatel pod/přeexpozice jen po 1 EV. Ale ukazatel typu měření (matrix, zvýhodněný střed, bodové) opravdu v hledáčku má. To se dost divím, že to F 90x nemá, vzhledem k té vyšší třídě. F 801 má ukazatel po 2 EV, to je pravda.

 5. Krásné staré stroje

  Z pohledu současné fototechniky je “staré” všechno, co se již nevyrábí – a přesně tak je koncipován i celý seriál, takže se v něm mohou octnout věci staré několik let i několik desetiletí. Ovšem výběr přístrojů závisí hlavně na tom, co znám, co mám atd., případně na tom, co se mi dostane do ruky – občas někdo něco půjčí…
  Z tohoto hlediska je F90x určitě “stará”, ale nic to neubírá na její kráse, funkčnosti a kvalitě – proto se s jejím zařazením mezi “Krásné staré stroje” určitě vyrovnáte s lehkým srdcem a budete vesele fotografovat dál stejně jako já a mnozí jiní (musím se přiznat, že devadesátka je určitě mým nejoblíbenějším přístrojem).

  Děkuji za pochvalu i povzbuzení do další práce…!

  MS#

  Odpovědět
  • krásné staré stroje

   Zdravím,
   sám F90 vlastním a nedám na ni dopustit. Sice teď přecházím na digitál D70, ale je-li potřeba klasický diák či fotka, tak se rád a dobrovolně k F90 vracím. Ostatně většina mých snímků v posldních letech je v Koktejlu exponovaná právě tímto přístrojem. Jak je starý (což je velmi!!!!! relativní) tak je dobrý.
   Hodně úspěchů přeje Topí

   Odpovědět
 6. je to tak

  je to pravda. Vlastním 2 těla F90X. Jsou to opravdu špičkové mašiny. Jediné za co bych měnil je F5. Co velice oceňuji tak je i výtečná kompatibilita s MF staršími objektivy. A odolnost? Na výlovu jsem F90x vylepšenou o sportpásku na madlech (klouzala v rukou) protáhnul vodou. Voda se oklepala a fotilo se dál. Opravdu dobré mašinky. a za cenu kolem 9000,- i s vertical spouští…

  Jenom bacha na tu stěnu MF-26. Mě přišla naprosto zbytečná. ale to je vedlejši

  Odpovědět
  • je to tak

   Zbytečná možná ani tak ne jako spíš těžko použitelná. Některé funkce, které MF-26 zpřístupňuje, jsou zajímavé (já ovšem postrádám jen delší expozici a snad BTK, dříve i korekci blesku – ale tu mám teď přímo na blesku). Jenže tak dokonalá ukázka antiergonomie se nevidí každý den – mě to nikdy nestálo ani za bazarovou cenu.

   Odpovědět
   • je to tak

    Je pravda, že se bez MF-26 dá docela dobře obejít. Já jsem si ji pořídil dohromady s tělem N90s a teprve pak jsem vlastně zjišťoval, co všechno stěna umí – i přes podivné ovládání si na ni lze zvyknout; musím říci, že toho umí opravdu hodně a F90x/N90s posouvá kamsi výše. Samotnou stěnu bych si ale asi nekoupil, protože její cena je dost vysoká, a to i v bazaru (pokud tam vůbec na ni natrefíte, většinou je už namontována na nějakém těle).

    MS#

    Odpovědět

Napsat komentář