Novinky v Capture One 12

Zdá se, že roční cyklus vydávání Capture One se zvolna stává jistotou a prosinec můžeme považovat za období, v němž nám Phase One doručí dárek v podobě nové verze. Capture One 12 přináší několik užitečných novinek, ale také méně příjemnou zprávu v podobě navýšení ceny.

Nový vzhled uživatelského rozhraní

Capture One používám osobně od roku 2015 a za tu dobu jde již o třetí úpravu vzhledu uživatelského rozhraní. Netvrdím, že nejde o změnu přínosnou a nové provedení se mi ve skutečnosti líbí o něco více než ta předchozí, ale nemohu se zbavit pocitu, že by se energie vývojářů dala využít k důležitějším věcem (nehledě na to, že budu muset předělat prakticky všechny screenshoty v e-knize 🙂

Úprav vzhledu neznamená žádné zásadní překopání rozhraní, na které jsme zvyklí z verze 11. Ve skutečnosti jde spíše jen o modernizaci vzhledu některých prvků a odlehčené barevné schéma. Základem už není téměř černá barva, ale tmavě šedá – sám nejsem velkým fandou extrémně tmavého uživatelského rozhraní, takže to kvituji s povděkem. Základní rozdíl ve vzhledu ukazuje následující dvojice obrázků:

Vzhled Capture One 11
Vzhled Capture One 11
Vzhled Capture One 12
Vzhled Capture One 12

Další změny, které si na obrázku můžete všimnout, je větší písmo. To původní bylo opravdu hodně malé a věřím, že to mohlo činit některým uživatelům potíže. Větší písmo a o něco rozmáchlejší mezery mezi prvky uživatelského rozhraní ovšem zároveň způsobují, že se vám toho vejde při stejném rozlišení na obrazovku méně. Na screenshotu výše můžete vidět, že jsem musel sbalit paletu High Dynamic Range, abych se na obrazovku vešly křivky (Curves).

Mírně se též změnilo několik ikonek záložek postranního nástrojového panelu, ale to lze považovat opravdu za kosmetickou úpravu, která nebude mít zásadní vliv.

Méně viditelnou změnou, na kterou ale možná rychle narazíte, je přeorganizované hlavní menu aplikace, které nyní obsahuje například samostatné menu Layer pro práci s vrstvami a Select pro ovládání výběrů fotografií (např. dle hodnocení, štítků apod.). Nové uspořádání se mi jeví v zásadě jako krok správným směrem, ale na druhou stranu je fakt, že hlavní menu k běžné práci téměř nepoužívám, takže to pro mě není ani nijak důležitá změna.

Součástí úprav rozhraní je vylepšený editor klávesových zkratek, kde oceňuji přidání vyhledávání jak ve zkratkách, tak v názvech příkazů, což usnadňuje přiřazování kláves zejména u funkcí, které nejsou v hlavním menu (jehož strukturu jinak editor zkratek kopíruje).

Vylepšený editor klávesových zkratek
Vylepšený editor klávesových zkratek s možností vyhledávání

Vrstvy místních úprav

Zdaleka největší pozornosti se ve verzi 12 dostalo místním úpravám, respektive maskám, které se k nim používají. Jednou z nejdéle očekávaných a nejčastěji poptávaných funkcí byl kruhový přechodový filtr. Ano, tato funkce, kterou jsme doposud jen částečně dokázali simulovat velkým štětcem, je konečně tady. Současně s ní přichází i změna lineárního přechodového filtru, neboť oba nové nástroje jsou konečně také editovatelné. Zatímco v předchozích verzích Capture One vytvořil nástroj Gradient pixelovou masku, jejíž pozici či strmost přechodu už nešlo posléze změnit, nyní je chování podobnější tomu, které můžete znát například z Lightroom. A vítanou novinkou jsou také jasové masky.

Nový lineární přechodový filtr

Nový, zpětně editovatelný přechodový filtr plně nahradil původní gradient, takže převzal i jeho klávesovou zkratku g. Vložení samotného filtru se v zásadě nijak neliší – jednoduše kliknete myší na začátek přechodu a táhnete až k místu, kde má končit. Nevznikne tak ale pixelový gradient, ale dynamická maska, kterou lze pomocí vodítek upravovat:

Ukázka vložení lineárního přechodového filtru
Ukázka vložení lineárního přechodového filtru

Tři linie, které vidíte na obrázku, symbolizují samotný přechod – úpravy, které provádíte pomocí standardních nástrojů jako u běžné pixelové masky, jsou nad horní čárou aplikovány v plné síle, od ní pak začíná intenzita efektu klesat a pod spodní čárou už se neprojevuje vůbec. Středová čára pak standardně značí prostředek přechodu. Tato vodítka mají nejen informativní funkci, ale slouží také ke změně chování přechodového filtru. Pomocí nich lze filtr posouvat, otáčet a měnit délku (a tedy i strmost) přechodu.

Natočený filtr
Filtr lze libovolně natočit

Méně obvyklou funkcí je možnost nastavit nelineární průběh přechodu, kdy jeho jedna polovina je menší než druhá. Slouží k tomu tažení za jednu z krajních linií s přidržením klávesy Alt.

Asymetrický lineární filtr
Asymetrický lineární filtr

Celý filtr lze samozřejmě i přesunout při zachování všech ostatních parametrů a nechybí ani funkce převrácení (tedy změny směru, v němž se budou úpravy aplikovat). K tomu slouží funkce Invert Mask z menu palety Layers, která v tomto případě zachová upravitelný filtr, ale převrátí jeho orientaci. Pokud byste potřebovali tuto funkci častěji, lze jí přiřadit klávesovou zkratku.

Možnost otočení orientace filtru
Možnost otočení orientace filtru volbou Invert Mask

Kruhový přechodový filtr

Kruhový přechodový filtr je velmi užitečný nástroj, který najde uplatnění v mnoha různých situacích a zdaleka to není jen obligátní přidání (nebo v některých případech potlačení) vinětace. Velmi dobře poslouží pro selektivní úpravy téměř v jakémkoliv žánru – příkladem budiž třeba úpravy fotografií interiérů nebo dodging a burning v krajinářské fotografii. V Capture One doposud kruhový filtr chyběl a nejblíže srovnatelné funkčnosti se dalo dostat použitím velkého kruhové štětce se všemi nevýhodami, které toto řešení přinášelo. Přestože mi to v řadě situací postačovalo, novou funkci rozhodně vítám.

Stejně jako nový lineární filtr je i ten kruhový zpětně editovatelný. Odpovídající nástroj lze aktivovat klávesou t (bohužel, mnemotechnické zkratky r nebo Shift+R z anglického radial jsou obsazeny pro rotaci celé fotografie). Po aktivaci tohoto nástroje se už filtr vkládá interaktivně kliknutím a tažením myší, přičemž je možné začít od středu nebo od kraje budoucího filtru.

Kruhový filtr
Kruhový filtr

Ačkoliv se i nadále budu držet označení kruhový filtr, jak vidíte na obrázku, může (a často bude) mít tvar elipsy. Jestliže požadujete přesný kruh, je třeba při vkládání přidržet klávesu Shift (filtr, který byl vložen jako elipsovitý už na přesný kruh upravit nejde, respektive není k tomu žádná pomůcka, která to zajistí).

Lineárnímu filtru se ten kruhový podobá v tom, že jeho působení popisují tři hranice. Úpravy provedené pomocí běžných nástrojů působí s plnou intenzitou za hranicí největší elipsy, poté efekt postupně mezi vnější a vnitřní elipsou slábne a uvnitř nejmenší elipsy se už neaplikuje vůbec. Prostřední elipsa opět vyznačuje střed přechodu. I kruhový filtr lze obrátit, takže efekt bude uplatněn naplno uvnitř a zeslábne postupně směrem k vnější elipse. I tady lze použít již zmíněnou funkci Invert Mask, ale nabízí se i druhá možnost, kterou jsou volby nástroje vyvolatelné tlačítkem z palety Layers nebo rychleji kliknutím pravým tlačítkem myši do fotografie při aktivním nástroji kruhového přechodu. Jde o jedinou volbu v dialogu, který se následně zobrazí:

Nastavení nástroje kruhový gradient
Nastavení nástroje kruhový gradient má jedinou volbu – orientaci masky vně filtru nebo naopak dovnitř

Lehce matoucí je, že změna režimu se neuplatňuje na již existující filtr, ale teprve na ten další, který vytvoříte. To je sice v souladu s nastavením štětce pro malování pixelových masek, kde změna parametrů také ovlivní teprve další tahy, ale myslím, že u kruhového filtru jsou očekávání trochu jiná.

I další možnosti jsou srovnatelné s lineárním filtrem. Můžete jej přesouvat nebo měnit jeho velikost a strmost filtru tažením myší za vnitřní nebo vnější elipsu, případně základní tvar (elipsovitost) pomocí táhel v podobě malých kroužků umístěných na prostřední elipse. Prostřední elipsa pak mimo zmíněná táhla umožňuje kruhový filtr otáčet, což má samozřejmě smysl tehdy, má–li tvar elipsy a nikoliv kruhu. Pokud jsem něco nepřehlédl, Capture One momentálně nenabízí možnost vložit automaticky kruhový filtr velikosti upravované fotografie, což by se hodilo pro přidání precizně kontrolovatelné vinětace.

Rasterizace filtrů

Oba dynamické přechodové filtry nelze přímo kombinovat s maskou malovanou štětcem. Proto v Capture One 12 přibyla možnost tyto filtry rasterizovat, tedy zahodit jejich upravitelnost a převést je na pixelové masky, do nichž můžete dále zasahovat. Potřebná funkce Rasterize Mask se opět nachází v menu palety Layers a případně jí můžete přiřadit klávesovou zkratku:

Funkce Rasterize Mask
Funkce Rasterize Mask

Je třeba počítat s tím, že rasterizovaný filtr už dále nemůžete dynamicky upravovat způsoby, které byly popsány výše, ale získáte tím jiné možnosti. Do pixelové masky můžete samozřejmě zasáhnout štětcem či gumou, což se hodí pro potlačení efektu ve větších a jasně vymezených plochách (např. věž budovy nechtěně ztmavená přechodovým filtrem spolu s nebem), ale také můžete využít funkci Refine Mask, která masku zpřesňuje díky detekci hran. Tímto způsobem můžete přechodový filtr automaticky upravit například na členité hraně tvořené vegetací, horami a podobně.

Ukázku možností této techniky ukazují následující obrázky:

Původní maska
Původní maska (černobílá)
Maska upravená štětcem
Maska upravená štětcem (černobílá)
Zpřesněná maska
Zpřesněná maska (černobílá)

Jasové masky

Jasové masky (Luma Range) jsou dalším velmi vítaným doplňkem místních úprav. V tomto případě se už nejedná o variaci na pixelové masky, ale o samostatný nástroj, který se s nimi kombinuje. Každá vrstva úprav má svou vlastní jasovou masku, kterou lze upravovat pomocí dialogu dostupného tlačítkem Luma Range v paletě Layers nebo z kontextového menu vrstvy (stačí na ni kliknout pravým tlačítkem myši). Podstatou jasové masky je omezení úprav dané vrstvy jen na oblasti s určitým jasem. Ten určujeme v následujícím dialogu:

Nastavení jasové masky
Nastavení jasové masky (Luma Range)

Základní nastavení jasové masky probíhá pomocí horních táhel či hodnot Range, která určují rozsah jasů plně ovlivněných úpravou, a spodních táhel Falloff, která umožňují nastavit částečné prolnutí efektu směrem do tmavších nebo světlejších oblastí, aby byl přechod plynulejší. Nastavení na obrázku výše tedy říká, že všechny pixely s jasem mezi 170 do 220 budou ovlivněny stoprocentně (horní táhla) a efekt se postupně vytratí v pixelech s jasem klesajícím k hodnotě 100 na straně stínů a stoupajícím až k jasu 255 na straně světel. Výslednou masku můžete ještě upravit posuvníky Radius a Sensitivity, které ovlivňují, do jaké míry má maska zohledňovat hrany podobně jako při použití zpřesnění masky funkcí Refine. Konkrétní využití Luma Range může pak vypadat třeba takto:

Ukázka jasové masky pro úpravu nebe
Ukázka jasové masky pro úpravu nebe

Na jasovou masku lze pohlížet tak, že pixelové masky nebo přechodové filtry modifikuje dodatečným omezením na určité rozsahy jasů. Pokud tedy chcete použít pouze jasovou masku, musíte stejně začít s vrstvou, jejíž pixelová maska je zcela vyplněna (nejlépe rovnou přidáním nové vrstvy volbou New Filled Layer). I efekt jasové masky lze rasterizovat pro další úpravy štětcem.

Jasové masky najdou nepochybně mnohá využití – hodí se třeba k úpravám nebe za členitým horizontem, umožňují upravovat barevnost fotografie zvlášť pro stíny a jasy, v určitých situacích poslouží jako nástroj pro vytvoření pixelové masky, která precizně kopíruje složitý tvar a podobně. Jedná se bezpochyby o významnou novinku, která v řadě situací usnadní úpravy fotografií.

Zásuvné moduly

Zásuvné moduly (pluginy) jsou určeny k doplňování funkčností, kterými aplikace přímo nedisponuje. Pojetí v Capture One prozatím připomíná řešení z Lightroom, kdy pluginy mohou plnit jen určité úkony, mezi něž nepatří nedestruktivní úpravy fotografií. Prozatím existují čtyři ukázkové pluginy – přímo s Capture One dostanete plugin Open with, který obsluhuje stejnojmennou dřívější funkci jádra aplikace. Přínosem pro uživatele je, že si v předvolbách aplikace může zvolit, které aplikace se mu budou v menu nabízet, což jej zpřehlední.

Další dostupné pluginy už si musíte případně dodatečně stáhnout a jsou to tyto:

 • Format – plugin z kategorie publikačních dovoluje přímý upload fotografií do stejnojmenné služby pro tvorbu fotografických webových portfolií
 • Helicon Focus – plugin určený pro zpracování fotografií v externí aplikaci – konkrétně pro přímočaré spojení snímků pro focus stacking v aplikaci Helicon Focus
 • JPEGMini – plugin přidávající akci prováděnou při exportu fotografií – v tomto případě optimalizaci JPEGů ve stejnojmenné aplikaci

Je to rozhodně příjemné rozšíření možností, ale teprve budoucnost ukáže, jak se Phase One podaří motivovat vývojáře k vývoji dalších zásuvných modulů. Pro zájemce o techničtější informace doplním, že pluginy jsou v podstatě nativní aplikace a nikoliv skripty v nějakém vyšším jazyce, takže nejsou přirozeně multiplatformní.

Podpora Fujifilm

Již s verzí 11.3 přišel poměrně velký obrat v podpoře fotoaparátů Fujifilm. Obě společnosti se totiž dohodly na spolupráci, což přineslo následující novinky:

 • verzi Express dostupnou všem uživatelům fotoaparátů této značky zdarma – oproti verzi Pro je omezená v některých funkcích a samozřejmě dovoluje upravovat pouze RAWy z fotoaparátů Fujifilm. Přesto je to velmi pozitivní krok.
 • verzi Pro pro Fujifilm – levnější plnohodnotnou verzi Capture One zachovávající pouze omezení na RAWy z fotoaparátů Fujifilm
 • podporu systému GFX – Phase One je výrobcem středoformátových digitálních fotoaparátů a proto do Capture One nepřidával podporu přímo konkurujících přístrojů. To se mění a RAWy z GFX nyní v Capture One zpracujete. S tím souvisí také podpora objektivů GF.
 • plnou podporu ovládání a fotografování přes kabel (tethered shooting) přímo do Capture One pro fotoaparáty Fujifilm, které tuto možnost nabízejí

S verzí 12 pak přišlo další slíbené vylepšení: podpora filmových simulací Fujifilm. Pro vybrané fotoaparáty nyní můžete i při úpravách RAWů vycházet z oblíbených vzhledů jako je Classic Chrome či Across. V současné verzi jsou tyto simulace dostupné pouze pro přístroje se snímačem X-Trans III a IV (X-T2 a novější) a pro středoformátové GFX.

Volba filmových simulací Fujifilm
Volba filmových simulací Fujifilm není překvapivě dostupná prostřednictvím samostatných ICC profilů, ale ve formě tonálních křivek výchozího profilu (Curve)

Další drobnosti

Mezi další drobná vylepšení verze 12 patří rozšířená podpora AppleScript (skriptování a automatizace některých úkonů na platformě MacOS), přibyla podpora dalších fotoaparátů (zejména bezzrcadlovek Nikon Z a Canon R) a došlo k již zmíněnému vylepšení editoru klávesových zkratek. Nenápadnou, ale praktickou novinkou je možnost vypnout přenášení geometrických úprav při kopírování mezi více fotografiemi – v praxi to znamená, že se zkopíruje vše kromě ořezu, otáčení, převracení a korekce perspektivy.

Vypnutí kopírování kompozičních úprav
Vypnutí kopírování kompozičních úprav z menu palety Adjustments Clipboard

Cena

Jak jsem už naznačil, s novou verzí se opět měnila cena, a to nikoliv lepšímu. Nově se ceny uvádějí včetně DPH:

 • Capture One Pro (licence): 349 € včetně DPH (verze 11 stála asi o 12 € méně)
 • Capture One Pro (předplatné při platbě na 1 rok): 220 €
 • Capture One Pro Fujifilm/Sony (license): 249 €
 • Capture One Pro Fujifilm/Sony (předplatné): 189 €
 • Upgrade: 159 € (verze 11 stála 144 €)

Pozitivní novinkou je, že ambasadorské kódy nyní opět poskytují 10% slevu i na upgrade (loni to bylo jen 5 %) a že je lze nově použít i na předplatné. Využít můžete například kód AMBFR nebo AMBC1BLOG.

Pokud s Capture One začínáte, mohla by se vám hodit má e-kniha Capture One efektivně stavící na stejnojmenném seriálu, který zde na Paladixu vycházel v letech 2015 a 2016. Text byl od té doby několikrát aktualizován až po verzi 11 a stejně tak se dočká i úprav pro Capture One 12. Až se tak stane, dostanou všichni zákazníci aktualizaci zdarma.

5 komentářů u „Novinky v Capture One 12“

 1. Novinky v C1 12

  Pěkné shrnutí, děkuji za něj! Jak uvádíte v poslední části článku.
  Lze uplatnit slevu. Nicméně souhlasím s tím, že to navyšování cen rok co rok nutí člověka k zamýšlení. C1 11 jsem si pořizoval přesně minulý rok v prosinci, avšak ti, kteří si C1 11 koupil před měsícem (či dvěma), tak by měli mít aktualizaci snad zdarma, co jsem tedy tak vysledoval.
  Před časem jsem si myslel, že C1 12 vynechám a počkám na C1 13, ale ty dlouho očekávané Fuji simulace (mám X-Pro2) mě dost nalomily a je fakt, že nový vzhled působí na můj vkus o dost lépe i za cenu zmenšení fotky v pracovním prostoru C1 12. Jinak funkčně je to zatím vše v pohodě (MBP mid2015, macOS Mojave).

  Odpovědět
  • novinky v c1 12

   Dobrý den,

   máte pravdu, licence koupené krátce před uvedením nové verze by mělo jít upgradovat zdarma. Lhůta bývala skutečně měsíc.

   Jinak podobnými úvahami, zda aktualizovat či nikoliv, se zabývám letos už podruhé (u starších verzí jsem neváhal). U mě je rozhodování snazší tím, že C1 i školím a aktualizuji svou e–knihu, což samozřejmě novou verzi vyžaduje, ale obecně to cítím podobně, jako Vy. Víceméně všechny novinky vítám a uplatním, jen to zkrátka není zrovna levná záležitost.

   Michal Krause

   Odpovědět
 2. Cena za upgrade

  Vím, že pláču na špatném hrobě, ale s cenami mi to nějak nesedí. CaptureOne jsem kupoval verzi 7 v roce 2014 za 115€, tentýž rok jsem upgradoval na verzi 8 za 69€. Následně jsem v roce 2017 upgradoval na verzi 10 za 89€.
  Nyní po mě chtějí za další upgrade 179€.
  Připadá mi to, že klienty tahají za nos a dělají si legraci.
  Neváhal bych, kdyby již byla aplikace pro ipad s funkčním propojením a přenosem dat přes můj nas server, ale za designovou úpravu aplikace, kdy přemalovali ikonky a přidali 2 masky mi to prostě přijde neadekvátní. Ostatní novinky jsou kosmetické detaily.

  Odpovědět
  • cena za upgrade

   V podstatě souhlasím – cenová politika určitě není vstřícná. Otázka adekvátnosti je složitější, pro někoho jsou to podstatné věci, pro jiného méně. Osobně se kvůli ceně a kvůli přehledu porůznu rozhlížím po alternativách, ale prozatím jsem nenašel nic, co by se C1 z pohledu mých potřeb vyrovnalo.

   Poznámka na okraj: včera se objevila informace, že s koncem roku skončí i poslední ambasadorské slevy, takže do 31. 12. je poslední šance na zmíněnou 10% slevu. To bohužel situaci kolem ceny ještě zhorší a v tuzemských podmínkách bude nejspíš znamenat odliv uživatelů.

   Michal Krause

   Odpovědět
   • cena za upgrade

    Děkuji za informaci. O konci slev jsem nevěděl. Nicméně ani sleva mě nepřesvědčila k upgradu. C1 pro mě znamená asi nejpohodlnější aplikaci pro správu a úpravu fotek. Fotky v ní mám bezkonkurenčně nejrychleji zpracované. Bohužel však cena, takže i já se poohlížím.

    Odpovědět

Napsat komentář