motiv

Sbohem filmy po dvou letech

Zhruba před dvěma roky vzbudil na Paladixu poměrně značný rozruch můj článek „Sbohem, filmy?“. Myslím si, že neuškodí určité ohlédnutí za tím, v čem jsem tehdy měl pravdu a v čem ne, a stojí za to i shrnout, co si o přechodu na digitální fotografii myslím dnes.

Obecné přijetí digitální fotografie

Jestli se za ty dva roky něco změnilo opravdu zásadně, tak je to právě uznání pevné pozice digitálního fotografování i pro náročné uživatele. Když po dvou letech publikuji fakt, že se zveřejnění původního článku probíralo snad dva měsíce a bylo tématem redakční rady Paladixu, tak budou čtenáři prskat smíchy a klást otázky o tom, co že jsme to za zkostnatělou redakci atd. Jenže zkuste se podívat na tehdejší situaci objektivně. Pořádné DSLR byly ještě velmi drahé (i když EOS 300D již byl na spadnutí), převládaly různé kompakty, které byly objektivně kvalitou sporné. S tím, co se dá z lepšího digikompaktu dnes, se nemohly měřit. Ještě ke všemu dobré pověsti digitálu moc nepomáhaly ani rádoby popularizující výroky typu „analogová fotografie je mrtvé maso“ na některých masověji zaměřených serverech. A za této situace si někdo dovolí napsat nejenže je digitální fotografování rovnocenné filmu i pro náročné použití, ale dokonce, že to není objektivně ani dražší... To byly pro dost lidí silné kapky.

Dnes už by po podobném článku nikdo ani nevzdechl a asi nejlépe je posun vnímání vidět v debatách pod články. Jestliže před dvěma roky se pod článkem o digitálním fotoaparátu vždy objevila flame na téma film kontra digitál, tak pod mým posledním článkem o EOSu 5D již převládá válka na téma, jestli je vůbec snaha o tak velkou obrazovou kvalitu nutná a využitelná. Velmi výrazný posun...

Dozrání podpůrných technologií

Tento titulek možná někoho zarazí, proto zkusím pro ilustraci malý příklad. Za patrně první digitální fotoaparát (tehdy nazývaný Still Video) lze pokládat přístroj Sony Mavica z roku 1981. Přístroj měl rozlišení ani ne jako videokamera, data ukládal na speciální magnetické médium Mavipak. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, co by se stalo, kdyby v roce 1981 někdo vyrobil snímač třeba jen 3 MPix jako měl například Canon EOS D30? Odpověď je prostá - snímač by tehdy mohl být klidně i zadarmo a stejně by zůstal jen kuriozitou. Ani profesionální redakce by tehdy nedokázaly s daty z podobného přístroje rozumně pracovat a archivovat je. Nikdo by nedokázal soubory třeba z olympiády poslat do redakce na druhém kontinentu – tehdy se modem 1200 Bd pokládal za velice rychlý. Takže byla smysluplná pouze Mavica s malým rozlišením a defakto analogovým záznamem, který se dal poslat po telefonu protokolem podobným faxu.

A ono je to podobné (byť samozřejmě ne tak extrémní) i v současnosti. Třeba zálohování – když jsem v roce 2003 chtěl vypálit DVD, tak jsem musel využít firemní vypalovačku, neboť cca 15 tisíc za její koupi bylo pro mě nepřijatelných. Dnes je toto zařízení tak běžné a levné, že jsem si na prezentaci o archivaci dat na OA 2005 mohl naprosto vážně dovolit doporučení dát do PC dvě DVD vypalovačky od různých výrobců a každou kopii vypálit na jiné mechanice pro minimalizaci rizika selhání. To samé s počítači – dnes už jen výjimečně narazíme na počítač, po který by konverze z RAW a vůbec práce se snímky s větším rozlišením byla velkým problémem. V roce 2002-2003 to ale tak jednoduché nebylo. Nebo kapacita disků – mám archív cca 300 GB a v podstatě to není problém, mohu si dokonce dovolit reálně zvažovat pořízení rychlého diskového pole s kapacitou minimálně 1 terabyte. Nic nemožného. Před dvěmi lety by to ale byl značný oříšek (minimálně finanční). A cca před pěti lety bych si s objemem dat třeba jen z EOSu 20D neporadil nejspíš vůbec. Zlevnily i tiskárny či zpracování digitálních fotografií v minilabech.

Tohle je pro rozvoj digitální fotografie velice důležité a možná dokonce vůbec nejdůležitější. Prakticky žádnou technologii totiž nelze vnímat odděleně od širších podmínek pro její využití! Jiná věc je, že marketingoví odborníci toto často ignorují...

V čem je vlastně focení na digitál pro mně přínosem?

Nejčastěji se automaticky uvádí úspora za filmy a tedy peníze, pak snadnost zpracování atd. Osobně ale zrovna tyto argumenty pokládám za dost sporné. Ano, jistě ušetříme za materiály, třeba mně se při mém zaměření digitál opravdu zaplatí poměrně brzy. Ale dovolím si tvrdit, že u převážné většiny fotoamatérů je to s návratností dost sporné a při objektivním pohledu by se setrvání u analogu stalo prodělečným až po několika letech. Úspora je spíš nepřímá ve smyslu, že s digitálem si zkrátka skoro každý dovolí fotit i náměty, ke kterým by se na klasiku neodhodlal, ale to už nelze hodnotit tak jednoduše.

Ani se snadností zpracování to není tak horké – pro opravdu plné využití možností DSLR musíte mít znalostí víc než dost. Jsou to znalosti jiného druhu než u analogu, ale rozhodně si nedovolím říci, že by jedno bylo lehčí a druhé těžší, platí asi „jak pro koho“. O tom ale až později.

Mě u digitální fotografie asi nejvíce oslovují věci jako pružnost a časová úspora v kombinaci s kontrolou procesu. Názorný příklad – v loňském roce jsem na několika leteckých přehlídkách kombinoval digitální a analogový EOS kvůli možnosti jen přehmátnout pro druhé tělo s jiným ohniskem (na dvě digitální těla zatím prostředky nemám). Při focení praktické. Ovšem pak následovalo zpracování a zatímco základní protřídění a popis fotek z digitálu jsem měl z větší části ještě večer po akci, tak u analogu se muselo čekat do pondělka na odnesení do labu, pak nějakou dobu na vyvolání (sice je to možné mít cca do hodiny, ale to bych musel do daleko vzdálenějšího labu, takže jsem většinou užil sběrnu na cca 2 dny). A potom skenování – reálně také dva večery práce. Ve výsledku jsem měl s nesrovnatelně větším úsilím výsledky dejme tomu podobné kvality jako s digitálem o zhruba čtyři dny později. Nic moc... Problém se ještě znásobí při delší akci v zahraničí – běžně na cestách popisuji snímky z digitálu na notebooku večer v hotelu či v kempu, při užití analogu už nastávají problémy i s tím, že než se člověk dostane k hotovým snímkům, tak půlku věcí z focení zapomene. Přiznám se, že sám pro sebe v podstatě ani jiné zdůvodnění pro plný přechod na digitál nepotřebuji, předchozí zdůvodnění je pro mě zcela dostatečné.

Focení digitálem je v podstatě stejně těžké jako analogem

V předchozím odstavci si digitální focení velice chválím. Chci ale zdůraznit to, co už zaznělo - tvrzení, že je focení digitálem nějak jednoduché a ve výsledku méněcenné je velké zjednodušení, které může šířit jen někdo, kdo toho o problematice ví pramálo. Ano, pouhé mačkání spouště u digitálů a tisk či zadání do labu bez jakýchkoli úprav je triviální. Ovšem přesně stejně je to u filmu - uživatelé kompaktů (což je a bylo tak 90% fotografujících) také jen mačkali spoušť a pak předali film do labu, který se postaral o ostatní. V podstatě žádný rozdíl. Ovšem pokud se někdo s takovýmto přístupem nespokojil, tak se toho musí naučit až dost v digitální fotografii úplně stejně jako v analogu. Nemá cenu komentovat využití zrcadlovek, objektivů, finty s expozicí a podobné věci, to je v podstatě stejné. Digitál je v jisté výhodě jen tím, že si lze vše ověřit rychleji a levněji. Další zpracování se pak už liší více - u filmu musím zvládnout temnou komoru, komunikaci s labem anebo se naučit skenovat. U digitálu to ale také není tak snadné - jedna věc je použít JPG snímek přímo z foťáku, zcela jiná věc je dostat z obrazu naprosté maximum s využitím RAW či dokonce HDR a podobných věcí. Vůbec to není snadné. Navíc si u digitálního procesu musí každý zažít věci jako archivace, což u analogu do jisté míry odpadá.

Mám-li být upřímný, tak jsem se do stádia, kdy si mohu dovolit říct, že si výhody digitálu vyloženě užívám, dostával zhruba 1,5 roku. Ne že by to dříve nešlo, ale v mé činnosti bylo víc než dost improvizace a věcí, které bych dnes už dělal jinak. A to jsem ještě měl velkou výhodu, že s ohledem na mou profesi jsem nepotřeboval žádný čas pro naučení se obecné práce na počítači. Přitom ale i dnes vím, že se mám stále v čem zdokonalovat, například pořád ještě neumím ani zdaleka plně využít kouzel Photoshopu a řadu dalších věcí.

Proto pozor, opravdu přechod na digitální focení nepodceňujte a neberte příliš vážně ty úplně první dojmy. Pokud někdo umí dostat z kinofilmu opravdu maximum, tak asi bude zpočátku trochu zklamán. Výsledky se ale časem dostaví...

Kinofilm je tedy mrtvý? No, skoro...

Předesílám, že formulace o „mrtvých“ technologiích nemám rád. Pominu-li jistou bulvárnost, tak je hlavně těžké definovat, co se pod takovýmto pojmem skrývá. Pokud tím myslíme blížící se konec výroby, nedostupnost atd., tak je to samozřejmě nesmysl, na to si ještě počkáme. Pokud ale uvažujeme o defacto stagnaci, kdy setrvačně jede výroba existujících produktů s pramalou vyhlídkou na inovaci, tak pak je bohužel nutno uznat, že se film do tohoto stádia již dostal a nejvíc se to týká právě klasického kinofilmu.

Již při psaní původního článku před dvěma lety jsem dost těžko skrýval názor, že výsledná kvalita z DSLR je kinofilmu zcela rovnocenná a pro focení na film není moc důvod. Od té doby jsem leccos prožil a při některých akcích jsem dokonce užíval paralelně s DSLR i starý dobrý EOS 100 jako pomocné tělo, hlavně pro zmíněné omezení prohazování objektivů na leteckých přehlídkách, takže jsem měl možnost i přímého srovnání fotek, pořízených v jediném dni na jediné akci. A výsledkem je popravdě jen potvrzení původního názoru. Snímky z 20D jsou prostě skoro vždy lepší než to, co dostanu z kinofilmu, a důvod, proč upřednostnit analog, prostě nevidím. A zase to v diskusi schytám, ale nebudu prostě zapírat fakta... Ano, dá se najít občas nějaká situace, kde je film ve výhodě, třeba taková hodinová noční expozice se stopami hvězd do oblouku, ale už jde skutečně jen o výjimky.

Na druhé straně to neznamená ani to, že by měl někdo, komu kinofilmové vybavení slouží dobře a nevadí mu pomalejší zpracování, tuto výbavu vyhodit. K tomu není důvod, výsledky jsou také velmi slušné – jde zkrátka o ten v úvodu odstavce zmíněný setrvalý stav, kde nelze čekat žádný velký pokrok, ale v daných parametrech samozřejmě budou výsledky slušné.

Střední a větší formát? Sporné...

Jestliže si o kinofilmu dovolím tvrdit, že mi v podstatě nemá co nabídnout, tak u větších formátů to nevidím tak jednoznačně. Přeci jen se najdou témata, kterým prospěje opravdu velké množství detailů a tolik nevadí menší pružnost v práci u analogu. A je zkrátka faktem, že ze středního formátu lze dostat výsledek, kterému běžné digitální přístroje mohou konkurovat jen těžko. Canon EOS 1Ds mark II sice při kvalitním využití střednímu formátu velice šlape na paty, ovšem tam už zase začíná hrát roli cena a ekonomika. A ač jsem příznivcem digitálu, tak nemohu přehlédnout fakt, že (v momentu psaní článku) mohu mít za cenu holého těla EOS 5D například Mamiyu 645 PRO TL včetně převíječe, základního a širokoúhlého objektivu (novou s plnou zárukou). A přiznejme, že z M645 dostanu přeci jen například u krajiny znatelně prokreslenější snímek než z 5D.

Proto se zatím nad možnostmi středního (a případně většího) formátu zlomit hůl nedá. Navíc nejde ani o nějak mrtvou a zaostalou větev vývoje z hlediska techniky, komfort práce s moderními středoformátovými přístroji jako M645AFD, Pentax 645N II nebo nové Hasselblady je velmi slušný. A v dalším výhledu se nedají přehlédnout ani možnosti digitálních stěn k středoformátu – paradoxně je za poslední 2 roky pokrok v této oblasti zřejmě ještě o něco větší než u masovějších DSLR odvozených od kinofilmu. Nejpatrněji je to vidět v rozlišení – v roce 2003 již byl na trhu EOS 1Ds s rozlišením cca 11 MPix, současný EOS 1Ds mark II pak dosáhl 16,7 MPix. U digitálních stěn pro střední formát ale je skok z cca 16 MPix na současný vrchol 39 MPix. K tomu si připočtěte, že se u digitálních stěn většinou pracuje s větší barevnou hloubkou (což by asi u klasických DSLR šlo taky) a lze laborovat s různými fintami pro omezení šumu jako třeba podchlazování snímače (což si u něčeho jako EOS 1 naopak moc představit neumím). Zatím je to samozřejmě velmi drahá „legrace“, ale určitě ji nelze opomíjet a minimálně jako přechodné řešení může posloužit právě klasický film – u některých přístrojů jsou dokonce kazety na film za digitální stěny do budoucna přímo záměnné.

A samozřejmě je také střední formát výborným vstupním médiem pro nadšence černobílé fotografie, kteří mají rádi práci v temné komoře a třeba zvětšeniny na baryt...

Je také nějaký důvod k zklamání?

Tuto otázku bych mohl rozšířit na zamyšlení nad tím, zda jsem se před dvěmi lety v něčem mýlil. Otevřeně řečeno přímo v tehdejším článku žádný podstatný omyl není, hned ale poctivě doznám, že to není až tak mou „genialitou“ či „vizionářstvím“, jako spíše jeho relativně konzervativní formulací. Kdybych do něj dal úplně všechny své tehdejší názory, tak by to dopadlo hůře a popravdě zde právě dochází i k jistému překryvu s věcmi, které mě těší už méně.

Například musím přiznat, že jsem vůbec nečekal, že DSLR půjdou cenou tak rychle dolů a stanou se tak masově přijímanou technikou. Čekal jsem spíš větší rozvoj v oblasti pro náročnější uživatele, ale na trhu to šlo trochu jiným směrem. Také bych nečekal, jak dobré výsledky bude možné dostat z malých digikompaktů či EVF přístrojů – DSLR se sice zdaleka nevyrovnají, ale s ohledem na rozměry, dostupnost a snadnost užívaní je kvalita velmi slušná. A obecně jsem si nemyslel, že převládnutí digitálu bude až tak rychlé... To je sice na první pohled kladem, jenže na straně druhé je patrné i soustředění výrobců spíše na masovou produkci a pro náročnější je pořád v nabídce mezer až dost.

Další můj omyl v odhadu se týká toho, jak dostat fotografie na papír. Očekával jsem výrazné převládnutí domácího tisku, ale provozovatelé klasických labů dokázali reagovat natolik pružně, že dnes „chemická cesta“ asi stále převládá. Internetové sběrny a samoobslužné kiosky ve spojení s digitálním osvitem na fotopapír jsou natolik pohodlné pro zákazníky, že jsou ve spojení se zajímavými cenami velmi praktické. Ale opět to má i stinnou stránku v tom, že pokles cen zejména u vyšší kategorie domácích tiskáren není až tak velký, rovněž není tak výrazný tlak na ceny inkoustů. Zrovna tak pořád není tak docela dotažen černobílý tisk – pro nekompromisní kvalitu se musí pořád volit neoficiální doplňkové sady inkoustů, což má své vady.

Podobných věcí by se našlo více, ale popravdě řečeno jde vesměs o námitky ve smyslu „mohlo by být i lépe“, nemohu ale říci, že by mě v nějakém ohledu přechod na digitální fotografii opravdu hodně zklamal.

Nějaké shrnutí?

Snad ani ne, můj názor je dlouhodobě známý a nemám na něm co měnit. Digitální fotografie se zkrátka a dobře stala zcela plnohodnotnou náhradou „klasiky“. Samozřejmě její přínos je ale pro různé oblasti focení velmi různý a v některých případech může být setrvání u „analogu“ praktické či minimálně ekonomické. V tomto ohledu mě popravdě řečeno nijak moc netěší, že byla výroba analogové techniky převálcována až tak výrazně. Možnost volby je totiž vždy kladem a bohužel se asi blíží doba, kdy se focení na film stane dost problematickou záležitostí z hlediska podpory výrobců. Ale ono to ještě pár let potrvá a stejně se s tím nedá nic moc dělat, takže je asi zbytečné se kvůli tomu příliš trápit...

Tomáš Hrubý
http://blog.fotozona.cz
Další články autora

1   2   3   4   5   
1 - výborný ... 3 - průměrný ... 5 - špatný
Diskuse k článku
 ?
wolfram21.2.2006, 02:40odpověď
reeb21.2.2006, 12:55odpověď
Michal Horáček21.2.2006, 15:23odpověď
Solarik21.2.2006, 19:18odpověď
Reeb22.2.2006, 16:52odpověď
Petr22.2.2006, 17:31odpověď
reeb22.2.2006, 17:35odpověď
Petr22.2.2006, 17:49odpověď
reeb22.2.2006, 18:00odpověď
Solarik23.2.2006, 13:19odpověď
Solarik23.2.2006, 13:23odpověď
reeb26.2.2006, 21:56odpověď
ajax13.4.2006, 19:37odpověď
Petr Š.20.10.2006, 10:34odpověď
Kardinal22.2.2006, 06:00odpověď
Petr Podhajsky22.2.2006, 06:12odpověď
Petr22.2.2006, 17:36odpověď
johny21.2.2006, 03:12odpověď
DaB21.2.2006, 16:47odpověď
raven64524.2.2006, 21:34odpověď
Petr Lerch22.2.2006, 00:37odpověď
kaproxxx23.2.2006, 12:04odpověď
Tobík24.2.2006, 22:29odpověď
Kyklop24.2.2006, 22:56odpověď
MartinK21.2.2006, 07:20odpověď
Petr22.2.2006, 17:40odpověď
František Marek25.5.2006, 00:36odpověď
Michal21.2.2006, 07:29odpověď
JTKirk21.2.2006, 10:26odpověď
pppppppppr21.2.2006, 10:50odpověď
Aleq9.4.2006, 13:32odpověď
Miroslav Pinďák10.3.2006, 09:41odpověď
Aleq9.4.2006, 13:34odpověď
ummagama2.8.2006, 18:29odpověď
dab21.2.2006, 16:53odpověď
raven64524.2.2006, 21:43odpověď
Stanislav Pleva21.2.2006, 08:07odpověď
MV21.2.2006, 08:30odpověď
D.21.2.2006, 09:26odpověď
D.21.2.2006, 09:27odpověď
Stanislav Pleva21.2.2006, 09:29odpověď
thr21.2.2006, 09:53odpověď
Stanislav Pleva21.2.2006, 10:13odpověď
Pavel Pospisil21.2.2006, 10:32odpověď
Jan Pečenka21.2.2006, 22:05odpověď
rakra24.2.2006, 10:23odpověď
Pety24.2.2006, 17:23odpověď
Jan Pečenka24.2.2006, 19:03odpověď
Hadrburg22.2.2006, 11:46odpověď
Stanislav Pleva22.2.2006, 13:58odpověď
G. Avanesian15.4.2006, 18:54odpověď
raven64524.2.2006, 21:51odpověď
Petr22.2.2006, 17:47odpověď
raven64524.2.2006, 21:49odpověď
Marpen3.8.2006, 14:53odpověď
wolflike3.8.2006, 16:04odpověď
Marpen3.8.2006, 20:37odpověď
kate2.10.2006, 15:12odpověď
kate5.10.2006, 12:05odpověď
Bitovod5.10.2006, 16:49odpověď
Bitovod6.10.2006, 11:49odpověď
Kladivo25.6.2019, 20:47odpověď
wolfram21.2.2006, 08:17odpověď
Vojta21.2.2006, 08:28odpověď
Jan Hlinák21.2.2006, 09:29odpověď
pepe21.2.2006, 10:33odpověď
prrrrrrrrr21.2.2006, 10:59odpověď
pepe21.2.2006, 17:19odpověď
Hadrburg22.2.2006, 12:03odpověď
Karel K23.2.2006, 20:34odpověď
Vojta21.2.2006, 12:34odpověď
dipsoman21.2.2006, 08:55odpověď
ZdenekT21.2.2006, 09:10odpověď
kaproxxx23.2.2006, 11:59odpověď
Jirka R.21.2.2006, 08:56odpověď
Ardan21.2.2006, 09:35odpověď
prrrrrr21.2.2006, 11:12odpověď
Caryk21.2.2006, 09:26odpověď
wombat21.2.2006, 15:14odpověď
Axe21.2.2006, 16:59odpověď
mkmkmk13.12.2010, 14:21odpověď
Petr Dorazil21.2.2006, 09:32odpověď
Petr Dorazil21.2.2006, 09:39odpověď
luxy21.2.2006, 09:57odpověď
kobol21.2.2006, 10:03odpověď
wolflike21.2.2006, 10:14odpověď
Petr Dorazil21.2.2006, 10:22odpověď
wolflike21.2.2006, 10:40odpověď
Petr Dorazil21.2.2006, 12:00odpověď
Váca21.2.2006, 09:52odpověď
thr21.2.2006, 09:59odpověď
Jan Strnad21.2.2006, 10:14odpověď
thr21.2.2006, 10:39odpověď
Jan Strnad21.2.2006, 10:58odpověď
pepe21.2.2006, 10:43odpověď
Jan Strnad21.2.2006, 11:04odpověď
pepe21.2.2006, 17:27odpověď
pepe21.2.2006, 17:32odpověď
Jan Strnad21.2.2006, 18:01odpověď
MaC21.2.2006, 14:08odpověď
Hadrburg22.2.2006, 12:35odpověď
Petr Bouda21.2.2006, 10:18odpověď
Petr Dorazil21.2.2006, 10:33odpověď
Váca21.2.2006, 10:46odpověď
dab21.2.2006, 17:05odpověď
Pepe21.2.2006, 10:47odpověď
Jan Strnad21.2.2006, 11:11odpověď
Mojmír Šera21.2.2006, 12:29odpověď
Jan Strnad21.2.2006, 13:10odpověď
Pepe21.2.2006, 13:57odpověď
Jan Strnad21.2.2006, 15:13odpověď
misak1321.2.2006, 22:09odpověď
Hadrburg22.2.2006, 12:49odpověď
Pavel Pospisil21.2.2006, 10:50odpověď
Mojmír Šera21.2.2006, 11:18odpověď
Ondřej Prosický21.2.2006, 11:26odpověď
thr21.2.2006, 11:43odpověď
Jan Strnad21.2.2006, 12:05odpověď
ouzin21.2.2006, 12:33odpověď
Ondřej Prosický21.2.2006, 13:07odpověď
thr21.2.2006, 13:18odpověď
Milos21.2.2006, 19:35odpověď
Jiří Švécar25.2.2006, 13:38odpověď
Petr Skalický21.2.2006, 12:11odpověď
Honza Strnad21.2.2006, 12:50odpověď
Oťas21.2.2006, 12:56odpověď
Stanislav Pleva21.2.2006, 12:54odpověď
Jan Hlinák21.2.2006, 14:36odpověď
Bitovod21.2.2006, 15:26odpověď
Milos21.2.2006, 19:44odpověď
Mojmír Šera21.2.2006, 20:02odpověď
Milos21.2.2006, 20:25odpověď
Mojmír Šera21.2.2006, 20:54odpověď
Milos21.2.2006, 21:25odpověď
Mojmír Šera21.2.2006, 22:32odpověď
Milos21.2.2006, 22:51odpověď
Mojmír Šera21.2.2006, 23:08odpověď
Milos22.2.2006, 07:50odpověď
Milos22.2.2006, 07:54odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 09:49odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 09:50odpověď
Milos22.2.2006, 10:14odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 12:06odpověď
Milos22.2.2006, 13:14odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 14:53odpověď
Milos22.2.2006, 15:26odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 16:11odpověď
Milos22.2.2006, 17:40odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 18:15odpověď
Milos22.2.2006, 19:55odpověď
David21.3.2006, 08:39odpověď
Petr Podhajský21.2.2006, 21:20odpověď
raven64524.2.2006, 21:59odpověď
P.Skalický21.2.2006, 16:43odpověď
pepe21.2.2006, 17:48odpověď
Petr Podhajský21.2.2006, 17:57odpověď
ZdenekT21.2.2006, 19:41odpověď
P.Skalický21.2.2006, 20:38odpověď
ZdenekT21.2.2006, 21:56odpověď
Václav Pitucha21.2.2006, 12:38odpověď
TomB22.2.2006, 23:21odpověď
Milan21.2.2006, 13:20odpověď
Radek21.2.2006, 13:56odpověď
Roman21.2.2006, 13:57odpověď
Bitovod21.2.2006, 14:34odpověď
Jarda21.2.2006, 14:39odpověď
Pew25.2.2006, 12:58odpověď
Jantar25.2.2006, 21:02odpověď
pepe26.2.2006, 13:02odpověď
raven64526.2.2006, 18:04odpověď
pepe1.3.2006, 07:13odpověď
p26.2.2006, 13:03odpověď
Jarda27.2.2006, 10:59odpověď
Pepan21.2.2006, 16:16odpověď
Orlík P.21.2.2006, 16:24odpověď
P.Skalický21.2.2006, 16:56odpověď
Jan L.21.2.2006, 18:39odpověď
Radim Herman21.2.2006, 19:11odpověď
Jan L.22.2.2006, 12:52odpověď
wombat22.2.2006, 17:01odpověď
turbo21.2.2006, 21:22odpověď
Libor Vodehnal21.2.2006, 21:32odpověď
misak1321.2.2006, 22:52odpověď
Teg Miles21.2.2006, 22:48odpověď
Marcel21.2.2006, 23:23odpověď
Marcel21.2.2006, 23:32odpověď
Marcel21.2.2006, 23:23odpověď
Marcel21.2.2006, 23:23odpověď
Marcel21.2.2006, 23:23odpověď
radka22.2.2006, 01:39odpověď
wolfram22.2.2006, 05:51odpověď
Petr Podhajsky22.2.2006, 06:44odpověď
Milos22.2.2006, 07:42odpověď
Petr Podhajský22.2.2006, 08:14odpověď
Milos22.2.2006, 08:21odpověď
Petr Podhajský22.2.2006, 11:53odpověď
raven64524.2.2006, 22:05odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 08:10odpověď
Stanislav Pleva22.2.2006, 09:57odpověď
radka22.2.2006, 10:08odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 11:54odpověď
wombat22.2.2006, 16:50odpověď
Mojmír Šera22.2.2006, 17:05odpověď
wombat23.2.2006, 10:36odpověď
Mojmír Šera23.2.2006, 11:10odpověď
wombat23.2.2006, 22:33odpověď
Mojmír Šera24.2.2006, 00:38odpověď
raven64524.2.2006, 22:34odpověď
HABRCETL PETR7.3.2006, 11:38odpověď
raven64524.2.2006, 22:30odpověď
raven64524.2.2006, 22:25odpověď
raven64524.2.2006, 22:19odpověď
Radek8.3.2006, 14:28odpověď
raven64524.2.2006, 22:14odpověď
Mojmír Šera24.2.2006, 23:23odpověď
D.22.2.2006, 08:49odpověď
Solarik23.2.2006, 14:19odpověď
Hlinyr22.2.2006, 08:51odpověď
Zdeněk22.2.2006, 14:30odpověď
JFL23.2.2006, 17:42odpověď
Rudolf Stolař2.3.2006, 03:22odpověď
Ivan2.3.2006, 05:39odpověď
Rudolf Stolař2.3.2006, 13:28odpověď
Marek2.3.2006, 21:43odpověď
Kyklop3.3.2006, 22:05odpověď
Marek6.3.2006, 15:47odpověď
Radek8.3.2006, 14:37odpověď
Petr12.5.2006, 13:30odpověď
Berry4.3.2006, 02:40odpověď
varpunen4.3.2006, 11:32odpověď
Onet4.3.2006, 15:50odpověď
Radek8.3.2006, 14:32odpověď
Onet9.3.2006, 12:50odpověď
Jiný pohled4.3.2006, 15:07odpověď
mischa5.3.2006, 14:42odpověď
Kyklop5.3.2006, 23:42odpověď
Ondra25.4.2006, 09:46odpověď
Petr12.5.2006, 13:37odpověď
Marty26.6.2006, 22:06odpověď
Martin Čihák12.7.2006, 16:23odpověď
metaxa12.7.2006, 16:32odpověď
tomša19.7.2006, 10:30odpověď
Boooyak11.11.2006, 11:19odpověď
mikalidis19.11.2006, 02:51odpověď
senior24.2.2007, 11:57odpověď
milan lhoták9.7.2008, 14:05odpověď
Zdenek210616.9.2008, 08:33odpověď
KUROS24.8.2009, 18:46odpověď
Vladislav Jiroušek3.3.2012, 15:40odpověď
Mr.Karotka19.5.2012, 23:38odpověď
jihorda27.12.2013, 07:05odpověď

přidat příspěvekpříspěvky e-mailemzobrazit vše stromovězobrazit vše podle data

Možná by vás mohlo zajímat


aktuální akce


 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace