Slovenský raj – Raj vodopádov

Hučiace potoky v skalných roklinách, vysoké vodopády ukryté v tiesňavách, obtiažne priechodné chodníky občas ponorené v koryte potoka, drevené lávky, oceľové rebríky, železné stúpačky odvážne prilepené na skalu nad priepasťou alebo skalnou stržou a to celé doplnené hrubými reťazami. Toto sú synonymá pre jeden z najkrajších národných parkov Slovenska – Slovenský raj. Raj vodopádov a fotografov.

Národný park Slovenský raj sa nachádza na východe Slovenska a tvorí severnú časť pohoria Spišsko-Gemerského krasu, ktoré sa tiahne smerom od severovýchodu na juhozápad. Rozlohou nepatrí k najväčším, avšak je jedným z najnavštevovanejších. Je známy svojimi hlbokými roklinami s divokými potokmi a prekrásnymi vodopádmi, ktoré je možné prekonať iba s pomocou rebríkov a reťazového zabezpečenia. Na severnom okraji park lemuje rieka Hornád. Tá sa vnára do skalného masívu a vytvára asi 15 km dlhú tiesňavu – Prielom Hornádu. Okrem jedinečnej prírodnej scenérie je tu možné pozorovať aj viac než 900 rastlinných druhov a takmer 4000 druhov živočíchov. Svoje si tu preto nájde každý fotograf prírody.

Park je pretkaný sieťou dobre značených turistických trás. Technické zariadenia, ktorými sú zaistené najobtiažnejšie časti, prešli do majetku okolitých obcí združených v Mikroregióne Slovenský raj – sever. Obce preto začali vyberať vstupné do parku ako úhradu za použitie obecného majetku, z ktorého sa čiastočne hradí jeho údržba. Vstupné činí v súčasnosti 40 Sk na osobu a deň.

Park je prístupný prakticky celoročne. Pre fotografovanie je k návšteve parku vhodnejšie obdobie pred alebo po hlavnej turistickej sezóne, ktorú tvoria mesiace júl a august. V sezóne sú rokliny plné turistov a fotografovanie s výnimkou detailov je veľmi problematické. Alternatívne je možné sa vydať do vzdialenejších a menej navštevovaných roklín. Počas krátkeho pobytu sme preskúmali iba dve – Kláštorskú roklinu a roklinu Suchá Belá. Obidve sú ľahko dostupné.

Prielom Hornádu a Kláštorská roklina

Prielom Hornádu
Zo Starého Mlyna sa vydávame po zelenej značke k Hrdlu Hornádu, k miestu kde sa rieka Hornád vnára do malebného skalného údolia. Tam nás víta pokladník, ktorý nám predá vstupenky do parku a malú mapku. Chodník sa vinie lesom po ľavom brehu rieky. Stúpame a klesáme. Cesta je pomerne nenáročná a prvý obtiažnejší úsek prekonáme po drevenom rebríku. Spodné pásmo lesa tvorí bujná vegetácia a už tu nájdeme rôzne zaujímavé kompozície.

Po krátkom čase sa dostaneme k stúpačkám pod Zelenou horou. V tomto úseku sa údolie zužuje. Stúpačky sú malé kovové plošinky, zapustené priamo do skaly niekoľko metrov nad hladinou hučiacej rieky ktoré umožňujú priechod. Pokračujeme po chodníku až k ďalším dreveným lávkam pri Mníchovej diere – malej jaskyni nad chodníkom – ktoré sú doplnené reťazou. Chodník prechádza na pravú stranu rieky po reťazovom moste. Krátko pred ním rieka obmýva skalu, ktorá je plná vypuklín. Rozvírená hladina narážajúca na skalné steny vydáva zvláštne hlboké a melodické zvuky. Ďalší postup je náročnejší a prebieha po skalnej stene na pravom brehu rieky až k ústiu Kláštorskej rokliny.

Prielom Hornádu – drevené rebríky pod Mníchovou dierou Prielom Hornádu – Stúpačky pod Zelenou horou

Prielom Hornádu sa tiahne od západu na východ, takže intenzita osvetlenia sa v priebehu dňa príliš nemení. Za jasných dní vznikajú v údolí veľmi kontrastné podmienky medzi osvetlenými časťami rokliny a časťami v tieni. Takáto scéna je veľmi náročná a je obtiažne ju upraviť prechodovými filtrami. Preto vhodnejší čas k návšteve je za polojasného až mierne zatiahnutého dňa. Fotografovanie sťažuje na mnohých miestach úzky chodník na strmom svahu, ktorý nevytvára dosť miesta pre umiestnenie statívu.

Vstupom do Kláštorskej rokliny sa výrazne mení terén. Úzka roklina stúpa zo severu k juhu a na svojej dĺžke 1 km prekonáva výškový rozdiel viac než 250 metrov. Svetla je málo a použitie statívu nevyhnutné. Potok s krištáľovo priezračnou vodou vytvára v rokline niekoľko nádherných vodopádov. Chodník vedie na mnohých miestach priamo korytom potoka a jeho schodnosť závisí výhradne na množstve vody v potoku. Preto prechod po daždivej noci je náročnejší. Niektoré zvlášť obtiažne miesta sú preklenuté drevenými lávkami, vodopády sa prekonávajú po železných rebríkoch. V rokline je veľmi vlhko a väčšina technických prostriedkov ako aj skál je veľmi vlhkých a klzkých. Kvalitná obuv nielen výrazne zmenší nebezpečie úrazu, ale aj umožní vstupovať do vody pri tvorení vhodnej kompozície.

Kláštorská roklina – vodopád Objaviteľov Kláštorská roklina – je plná naplaveného dreva. Dúhový vodopád

Roklina je plná naplaveného dreva, čo vytvára úchvatnú a naviac premenlivú kulisu. Je veľmi nepravdepodobné, aby dvaja fotografi s miernym odstupom času nafotografovali rovnaký záber. Naplavené drevá sú už zbavené kôry. Mokrý povrch je veľmi reflexívny. Polarizačný filter nám umožní zbaviť sa týchto nežiadúcich odleskov rovnako ako aj tých na vlhkých skalách a listoch rastlín. Priezračná voda prináša ďalší problém. Na výsledných fotografiách ju občas vôbec nevidno a prejaví sa iba menšou ostrosťou dna.

Krištáľovo čistá voda umožňuje fotografovať kamienky na dne. Na výslednej fotografii ju takmer nevid
Po niekoľkých minútach pochodu sa dostaneme k vodopádu Objaviteľov. Je 11,5 m vysoký a steká v oblúku po skalách. Je pred ním pomerne dosť miesta a tak si môžeme vybrať miesto na vhodný záber. Tmavé prostredie doliny predlžuje expozičné časy na hodnoty 1-4 sekundy. Pre pekné stvárnenie padajúcej vody sú časy okolo 1 sekundy dostatočné.

Nasleduje prekrásny Strakov vodopád, ktorý padá do hĺbky 13 metrov. Po ňom ešte niekoľko menších vodopádov a kaskád. Dolinu zakončujú Machový vodopád a Kartuziánsky vodopád. Za ním sa roklina končí a chodník nás privedie k romantickým ruinám bývalého kartuziánskeho kláštora Kláštorisko. Neďaleko stojí turistická chata, kde je možné sa občerstviť a načerpať energiu k návratu.

Kláštorská roklina – Strakov vodopád Kláštorská roklina – Strakov vodopád

S ohľadom na bezpečnosť je povolený smer výstupu v roklinách iba zdola nahor, opačný smer je zakázaný. Pri fotografovaní je dôležité správne si rozvrhnúť čas. Výstup trvá výrazne dlhšie, ako predpokladá turistické značenie. Ďalej je treba vyčkať, pokiaľ zo záberu odídu ľudia. Cez víkend alebo v hlavnej turistickej sezóne to môže byť veľmi zdĺhavé. Počet ľudí, ktorí môžu súčasne vystupovať po rebríkoch, je obmedzený. Pri väčšom počte návštevníkov sa pred nimi tvoria rady čakajúcich, ktorí pohľad na najkrajšie časti roklín obmedzujú. Nakoľko je roklina iba veľmi úzka, väčšinou si vystačíme s objektívmi v rozsahu 20-80 mm, vo vynímočných prípadoch až do 105 mm.

Návrat z Kláštoriska lesom po zelenej značke je pomerne nenáročný a dovedie nás späť k Hrdlu Hornádu, kde sme svoj výlet zahájili.

Roklina Suchá Belá

Ďalšou z roklín, ktorú sme preskúmali, je roklina Suchá Belá. Je jednou z najkrajších roklín v parku. Prístup k nej je pomerne jednoduchý, a preto je súčasne aj roklinou najnavštevovanejšou. Počas našej návštevy už mimo sezónu sme sa tu stretávali s davmi ľudí a fotografovanie v tejto rokline vyžadovalo výrazne viac trpelivosti pri vyčkávaní na vhodný záber.

Výstup začína v kempe Podlesok, kde je možné zanechať auto. Samotný kemp už má svoje najlepšie roky dávno za sebou a a pôsobí spustnutým dojmom. Nemusíme sa tu však vôbec zdržiavať a môžeme pokračovať k ústiu rokliny. Tam je opäť pokladňa, kde nám pán pokladník predá lístok, ak sme si ho nekúpili už pri vstupe do kempu.

Roklina Suchá Belá Roklina Suchá Belá

Výstup začína korytom potoka, ktorý je na mnohých miestach preklenutý drevenými lávkami. Po ceste je niekoľko príležitostí pre fotografovane detailov – malých zátiší alebo rastlín. Chodník nás privedie k nádherným Misovým vodopádom. Nad vodopádmi sa potok vynára zo skalnej úžiny a s mohutným rachotom padá v niekoľkých stupňoch do hĺbky 30 metrov. Na jeho prekonanie je potreba niekoľko rebríkov a stúpačiek, ktoré nás vyvedú na oceľové lávky a umožnia prekonať úžinu. Tu by sme sa mali na chvíľu zastaviť. Cestu nahor prenecháme na čas ostatným turistom a porozhliadneme sa nielen po dobrom zábere samotných vodopádov alebo skalných detailov, ktorých je tu niekoľko.

Roklina Suchá Belá – Misové vodopády Roklina Suchá Belá – Misové vodopády

Pred výstupom na rebrík je vhodné odložiť statív do batohu. Rebríky sú klzké a pri balancovaní nad priepasťou využijeme obidve ruky. To nám ale bude brániť urobiť zábery z nadhľadu. Na úzkych lávkach by bolo rozloženie statívu aj tak problematické.

Od Misových vodopádov nás lávky dovedú k úzkemu priechodu v skalnej stene. Za ním nás čaká Okienkový vodopád. Voda v ňom prekonáva iba 8 metrov, zato vymieľa dolu jazierko, v ktorom to stále hučí. Nad ním je skalné okno, podľa ktorého má vodopád názov. Tu je dobré sa obrátiť. Väčšina ľudí to nespraví. Pred nami sa objaví druhé skalné okno.

Roklina Suchá Belá – Okienkový vodopád Skalné okno pod Okienkovým vodopádom

Postup za Okienkovým vodopádom prechádza členitou roklinou, ktorá sčíta nesmierne fotografické príležitosti. Papradie, mach a tráva porastajúca steny, voda a skaly, naplaveniny driev a trčiace korene. Po bočných stúpačkách prekonáme 8 metrov vysoký Korytový vodopád a ďalej postupujeme po drevených stúpačkách a lávkach roklinou. Po ľavej strane uvidíme ešte Bočný vodopád, ktorý tvorí jeden prítokov hlavného potoka. Pod vrcholom rokliny postupne ubúda vody a skál až v konečnom úseku sa chodník napojí na lesnú cestu, po ktorej poľahky dosiahneme vrchol Suchá Belá. Pod vrcholom je lúka, kde si môžeme odpočinúť a občerstviť sa z vlastných zásob. Naspäť do kempu v Podlesku sa dostaneme opäť po lesnej ceste.

Ako sa dostať do NP Slovenský raj?

Hlavná príjazdová trasa vedie od Popradu smerom na Prešov. V obci Hôrka odbočíme doprava na Hrabušice, Betlanovce a Slovenský raj. Autobusy verejnej dopravy jazdia z Popradu a Spišskej Novej Vsi.


Použitá technika: Nikon F80, Nikkor AF 28-105mm f/3.5-5.6, Sigma 20mm f/1.8 EX DG, filmy Fuji Superia 100 a Fuji Sensia 100.

15 komentářů u „Slovenský raj – Raj vodopádov“

 1. vata

  Slovensky Raj je super miesto, davno som tam nebol, vidim, ze si tam musim naplanovat nejaky vylet, vdaka za inspiraciu.
  Text je trochu zbytocne rozvlacny, uvedomil som si to napriklad pri vete: “Tam je opäť pokladňa, kde nám pán pokladník predá lístok, ak sme si ho nekúpili už pri vstupe do kempu.” – keby tam aspon bola nejaka pekna slecna pokladnicka ;o)
  Fotky vcelku fajn – vid znamkovanie…

  Odpovědět
 2. dovolenka

  Popis i vyfocena mista mi pripominaji moji letosni dovolenou…vystupy na zebriky byly misty narocne, ale vzpominky jsou pekne :o)

  Odpovědět
 3. Paráda.

  Tento příspěvek se mi líbil. Sice je text trochu rozvláčný – změkčující dojem s pěkných fotografií – ale jinak celkem super.

  Odpovědět
 4. Mně text vyhovuje

  Mně text naopak vyhovuje – s takovým popisem místa se mi fotografický výlet připravuje mnohem lépe a snáz.
  Ten pokladník je snad jediná věta, kterou bychom mohli upravit.

  Odpovědět
 5. Byli jsme tam 2004

  a viděli jsme i dvě sličné pokladní – u vstupu do Zejmarskej rokliny. Je tam všude nádherně, ale půl roku jsem nechtěl slyšet slova jako stupačka nebo žebřík… Myslím, že není mnoho takových lokalit, kde je podstatná část turistických cest jednosměrných.

  Odpovědět
 6. A co v zimě?

  “Park je prístupný prakticky celoročne” – to je ověřené? Dost mě láká vydat se k vodopádům v zimě, když budou zamrzlé. Fakt tam bude i v lednu sedět pokladní(k), nebo je to zakázané? Vím, že by to mohlo být o hubu, ale mačky máme… Jinak bych doporučil k návštěvě spíše dobu konec května-začátek června, kdy tam ještě nejsou turisti a navíc ještě teče nějaká voda.

  Odpovědět
  • a co v zimě?

   Keď som sa o prístup v zime zaujímal, zistil som nasledovné: nikde som nenašiel žiadny zákaz vstupu – ani v literatúre ani na mieste (na rozdiel od NP Vysoké Tatry, kde je jasne stanovené kde sú sezónne uzávery, kam sa nesmie a kedy). Videl som pomerne veľa zimných fotografií, vrátane lezcov lezúcich po zamrznutých ľadopádoch. Chatár mi potvrdil, že v zime je celkom dosť návštevníkov a tak som už ďalej nepátral. Preto som zvolil v texte takúto neutrálnu formuláciu, aj keď osobne si priechod niektorých úsekov pod snehom nedokážem predstaviť.

   Odpovědět
  • a co v zimě?

   Pokladnika tam asi nenajdes :), ale rokliny su aj v zime pristupne (s patricnym vybavenim!). Podla aktualneho pocasia, moze dojst k lokalnym uzaverom. Informuj sa na HS na Cingove (kontakt najdes na http://www.hzs.sk).

   Zimne lezenie je povolene iba na hlavnych tokoch kade vedie turisticky chodnik. Bocne, alebo vzdialene vodopady su zakazane.

   Odpovědět
 7. Fotenie v Raji

  Zdravim, v lete som tam bol tiez na dovolenke a mozem len potvrdit to, co bolo v clanku – ako je tam pekne, tak sa tam tazko foti. Davy ludi a zlozite svetelne podmienky.
  Dodavam len ze na taky vylet – pokial mate v umysle odnies si dobre fotky – treba ist so spravnymi ludmi, od ktorych vam nebude hrozit ze vas pri jednej takej fotografickej zastavke od hnevu zhodia zo stupacky 😉

  Odpovědět
 8. fotky

  hi, no ja len malu poznamku k fotkam. zdaju sa mi dost preexponovane. hlavne tie, na ktorych je tecuca voda. viem ze je to dost tazke nafotit kvoli dynamickemu rozsahu sceny, ale aj tak. myslim ze menej rusivo posobia ak je voda exponovana spravne a menej kresby je v tienoch.

  ahoj

  Odpovědět
  • fotky

   Protoze jsem Raj prosel behem dvou dovolenych cely, resp. hlavne severni cast a vim jak to tam vypada, myslim, ze fotky nejsou preexponovane, spise mas mozna moc jasny monitor. Pokud by si chtel, aby fotky byly presne tak tmave, jako ve skutecnosti, myslim, ze by na nich nebylo moc videt. V tech tiesnavach je to i pro oko mnohdy snacne narocne, natoz pro digitak.

   Odpovědět
   • fotky

    prepac, ale absolutne nesuhlasim. videl som uz vela podobnych fotiek a viem ze sa z takejto sceny da vytazit viac.
    1. monitor s tym nema nic spolocne. pozri si oblasti tecucej vody, je to az prilis velka oblast bez kresby (255,255,255)
    2. pre digital je takato scena tvrdy oriesok, ale vzdy je tu moznost sendvicu a vysledky mozu byt mnohonasobne lepsie
    3. autor fotil na klasiku a nie na digital
    4. uz som to raz spomenul a je to moj nazor – radsej exponovat na vodu a nech je bez kresby cast tienov
    5. ak budes chciet, mozem poslat linky na podobny styl fotiek pre porovnanie

    ahoj

    Odpovědět
 9. Koupani

  Byl jsem tam asi pred 15ti lety a bylo to pekne… Dokonce jsem se tam i nechtene vykoupal 🙂 Rad bych se tam mrknul zase.

  Odpovědět

Napsat komentář